Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Arkiv

Her kan du se ældre historier fra forsiden under kategorien Den Vestjyske Elmotorvej


ENDRUP-IDOMLUND: FORSTÆRKNING AF ELNETTETd. 19/7-2017
Energinet planlægger at erstatte en eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund med en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund.
Bemærkninger:
Energinet.dk har som opgave at kabellægge samtlige 150 kV forbindelser, men det ser ud til, at statsselskabet har sin egen måde at kabellægge på: At bygge nye overflødige el-motorveje og så skrotte de ellers funktionsdygtige 150 kV - forbindelser!!!
Planlægningen af 'Den Vestjyske El-motorvej' blev skrottet efter voldsomme protester i 90´erne, men nu vil Energinet.dk igen forsøge at plastre Jylland til med nye luftbårne el-motorveje. Loven foreskriver, at behovet skal dokumenteres i et behov for danskernes forsyningssikkerhed, men det kunne man ikke i 90´erne og det kan man heller ikke i dag.
Regningen for nye transit-muligheder betales af de i forvejen hårdt beskattede elforbrugere.
Energinet.dk er et politisk organ og jeg kan kun sige: ''Politik er råddent''
Link til Energinet.dks planer:
https://www.energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Endru..
Vis mere

Borgmester opfordrer Energinet til at skåne Endrupd. 19/7-2017
JydskeVestkysten 19 07 2017
Borgmester opfordrer Energinet til at skåne Endrup.
Det er en kendt sag, at Energinet ønsker at opføre en ny 400 kilovolt højspændingsledning mellem Idomlund ved Holstebro og ned til Endrup, og det har for længst udløst voldsomme protester fra borgere i nabokommunen Varde.

I Endrup er man ligeså lidt begejstret, hvilket har affødt et brev fra borgmester Johnny Søtrup (V) til Energinet, hvori han beder selskabet om at skåne landsbyen for yderligere gener ud over dem, der allerede er en realitet i forbindelse med opførelsen af den store nye højspændingsstation ved Endrup.

"... borgerne i Endrup er meget generet af dels transformatorstationen, der er blevet opført ved Endrup, og ikke mindst de mange luftledninger, der er ført til transformatorstationen. (…) I forlængelse heraf skal jeg på det kraftigste opfordre til, at Energinet.dk finder en løsning til de kommende ledninger, der generer lokalbefolkningen mindst muligt. Helst så jeg, hvis der kunne findes en løsning, hvor ledningerne nær Endrup blev kabellagt", skriver Johnny Søtrup blandt andet til Energinet med kopi til energiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Der er dog ingen kære mor, hvis det står til ministeren og et Folketings-flertal. Sidste år skrottede regeringen sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftalen fra 2008 om, at al fremtidig højspænding skal i jorden.

Borgmesteren har ikke fået svar på sit brev til Energinet. dk endnu, men ifølge Christian Jensen, chefprojektleder hos Energinet er det undervejs. Der vil dog hverken være løfter eller det modsatte i svaret. ”Vi vil svare, at vi som altid inddrager dem, som kan blive berørt af nye anlæg, og vi går selvfølgelig i dialog med både lokale myndigheder og enkeltpersoner, som kan blive berørt, for sammen at finde den bedst mulig løsning. Den vil ikke altid blive bedømt som godt nok, det ved vi godt,” siger Christian Jensen.

Han slår dog konkret fast, at det ikke kommer på tale at grave hele linjeføringen ned, og at det heller ikke vil ske på lange strækninger.
Vis mere

Energinet.dk: Nye el-motorveje bygges med luftledningerd. 26/11-2016
De retningslinjer for udbygning af højspændingsnettet, Folketinget vedtog i 2008, er tilpasset.

Fremover bygges nye 400 kV-forbindelser med luftledninger. Det er en ændring i forhold til de retningslinjer om kabellægning og tranmissionsnet, som Folketinget besluttede i 2008. Her var der lagt op til, at nye 400 kV-forbindelser fremover skulle lægges som kabler i jorden, hvis det var teknisk muligt.

Nye forbindelser på 150/132 kV-niveau skal fortsat være kabler i jorden.

Den nye aftale er en del af de aftaler regeringen har lavet med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i samme ombæring, som afskaffelse af PSO-tariffen blev besluttet.

Et forslag om at tilpasse retningslinjerne har været på vej siden 2015.

Læs mere hos Energinet.dk

Bemærkninger:
Det er vanvittigt at fortsætte udbygningen med vindmøller og andre ustabile energikilder, fordi grænsen for hvor meget ikke-styrbar vedvarende energi, der kan være i det nuværende danske energinet, er ved at være nået.
Vis mere

Dansk el-net skal udbygges for 11 milliarder kroner!d. 16/3-2016
''Energinet.dk vil sammen med engelske National Grid forbinde de to landes elnet med et over 740 km langt søkabel og kabel gravet i jorden, Viking Link.'' Læs hele artiklen ved klik på Vis mere nedenstående.
Energy Supply

Den Midtjyske Elmotorvej på nye EAGLE master erstattede den gamle motorvej på 420 kV. Energinet.dk (staten), der er ejer af ledningen, kan kun udnytte forbindelsen stærkt begrænset, fordi Tyskland ikke vil opgradere deres luftledningsnet sådan, at danskerne kan sælge deres alt for store vindmølleproduktion. Energinet.dk kalder fænomenet for et flaskehalsproblem, at tyskerne ikke bare udvider og udvider nettet i det uendelige.

Nu vil Energinet.dk igen forsøge at få en vestjysk elmotorvej (ukendt spænding) på master og i et nyt tracé til trods for, at strømmen skal være til eksport.
Ingen må forbavses, når der igen eksproprieres til et masteprojekt, hvis formål er at sælge strøm til udlandet!
Ingen eksproprierede lodsejere må blive forbavset over IKKE at være klageberettiget.
Den erfaring har 7 familier på Djursland, som blev eksproprieret til et nedgravet luftledningsprojekt, som var 100 % overflødigt. Vi kunne ikke køre retssag mod staten, fordi staten ikke ville give lodsejerne fri proces.
GRUNDLOVEN er god, hvis politikerne vil overholde den.
Danmark er ikke et retssamfund.
Vis mere

Gigantisk udvidelse af el-nettet i Vestjylland på vejd. 16/3-2016
HOLSTEBRO
En gigantisk udvidelse af det danske el-net i Vestjylland er på vej de næste seks-syv år. Det skriver JydskeVestkysten.

Der skal således bruges 11 milliarder kroner på udvidelse af højspændingsnettet, hvor en del er på strækningen fra Idomlund til Endrup ved Esbjerg og videre til Niebüll i Tyskland.

Tirsdag blev borgmestrene og forvaltningerne i de fem berørte vestkyst-kommuner - Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg og Tønder - underrettet om planen.

Over de kommende år vil der blive brugt milliarder på at udbygge højspændingsnettet fra Idomlund til Endrup ved Esbjerg

http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/gigantisk-udvide..

Af Michael Sand Andersen
Dagbladet Holstebro, onsdag den 16. marts 2016
Vis mere

170 kV transformer op uden lokalpland. 26/7-2010
I Thisted Kommune bygger Nordvestjyske Net en transformerstation UDEN lokalplan i beboelsesområde. Beboerne kræver erstatning eller transformeren flyttet. Advokat Helle Carlsen (H) varertager borgernes interesser.
Status på Rammesagen ved Kjeld Boisen.
Vis mere

Jævnstrømskabler er fremtiden, Energinet.dk lever i fortiden!d. 31/7-2009
Mastehistorie fra Sig: "Derfor, kære politikere, den danske befolkning vil have jævnstrømskabler i jorden, og det er bare med at gå i gang med at lave en overordnet plan for at få dette i Danmark."
Vis mere

Energinet.dk tilsidesætter egne procedurerd. 16/1-2009
Justitsministeriet vil ikke redegøre for proceduren når Energinet.dk gennemfører transmissionsforbindelser på 150 kV/400kV niveau. Energistyrelsen meddeler, at der ikke eksisterer nogle fastlagte procedurer eller rækkefølge for indhentelse af tilladelser. Se Miljøministeriets procedurer fra KONTEK-forbindelsen.
Vis mere

Kras Mastehistorie fra Vestjyllandd. 30/12-2008
"Kommunalpolitikerne interesserede sig ikke så meget for sagen at de ville rejse sig op af stolen og tage ud og se på, hvor vanvittigt et tracé Energinet.dk holdt fast i".
Vis mere

3000 protesterer mod 400 kV luftledningd. 27/12-2008
Hans Brun Hansen (V):
"Jeg vil ikke selv have højspændingsmaster i min baghave. Når de kan kabellægge på Sjælland (Kontek-jævnstrømsforbindelsen), så kan vi også gøre det i Ribe Amt, som er et grønt amt. Det kan ikke være et spørgsmål om penge."
Vis mere

Læserbrev: Transit-el fra Horns Rev 2 d. 4/12-2008
I Tyskland gennemføres miljøvenlige løsninger, når strømmen fra havvindmølleparken Borkum 2 føres i land som jævnstrøm.
Vis mere
Denne side er besøgt 132369 gange siden d. 28. november 2008.