Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Arkiv

Her kan du se ældre historier fra forsiden under kategorien Mastemodstandernes ABC


Næsbjerg-chok over udskydelse af projekt med nye byggegrunded. 5/1-2020
Jyske Vestkysten, Varde, 5. jan. 2020

''Det er området her ved 150 kilovolt højspændingsledningen, som skal omdannes til byggegrunde i Næsbjerg. Men Preben Friis-Hauge (V) vil ikke byggemodne området, førend masterne er kommet ned, da han ikke stoler på Energinet. ''
''Trods ny lokalplan bliver der derfor ikke byggemodnet nye grunde, så længe højspændingsmasterne står der.''

''Næsbjerg: Armene kom i vejret, da Energinet i efteråret 2019 meldte ud, at 150 kilovolt højspændingsledningen fra Lykkegård til Karlsgårde ikke - som tidligere meldt ud - skulle erstattes af et kabel. Den fjernes helt. En højspændingsledning som i et årti har forhindret en udvikling i Næsbjerg. Ved at den tages ned og ikke skal erstattes, så er det muligt allerede i år at byggemodne noget af det område, som Varde Kommune har købt til byggegrunde. Men det kommer ikke til at ske, hvis det står til plan- og teknikformand Preben Friis-Hauge (V) i Varde Kommune.

- Jeg stoler ikke på Energinet. Jeg vil have lov til at være bekymret. Jeg vil ikke være med til at sælge grunde, hvis masterne ikke er taget ned, siger Preben Friis-Hauge.

Varde Kommune er ellers gået i gang med at lave en lokalplan for det 11 hektar nye boligområde. Men så længe masterne står der, så vil han ikke stå med den risiko, at Energinet alligevel ikke tager dem ned. Og derved går der let tre-fire år, inden Varde Kommune byggemodner området.''

Bemærkninger:
Heldigvis er der mange borgere, der søger SANDHEDEN om Energinet.dks = skiftende regeringernes brudte løfter om kabellægning/ fjernelse af luftledninger ved blot at huske få år tilbage. Løgnene fra skiftende regeringer står i kø med hensyn til at lovgive om kabellægning og ændre loven lige så hurtigt igen. Det er mit klare indtryk, at HVIS der loves kabellægning, så er formålet IKKE at vise et smukt landskab, men kun for at lade skatter og afgifter stige igen. Denne sik-sak strategi vil sikkert fortsætte indtil vi får ærlige politikere og ikke levebrødspolitikere valgt ind i Folketinget.
Sigrid Bluhme

https://jv.dk/artikel/n%C3%A6sbjerg-chok-over-udskydelse-af-pro..
Vis mere

Master og kabler til samme prisd. 21/5-2018
VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
ALBORG 28. september 2002 08:00
Af: Niels Brauer
https://nordjyske.dk/nyheder/master-og-kabler-til-samme-pris/f3..

''Eltra beskyldes for oppustede priser til ugunst for kabelprojekt''

''AALBORG: Et prisfald på hele 62 procent på kraftige jordkabler til højspænding har fået modstanderne af en omstridt 400 kV-forbindelse gennem Vesthimmerland til sammen med Nørager Kommune at klage til Folketingets Ombudsmand.''

Ebbe Münster: ''Vi kan nu konstatere, at der blev opereret med oppustede kabelpriser, da politikerne skulle vælge mellem de to projekter, og det var til ugunst for det alternativ, vi stor bag, fordi det indebar yderligere 10 kilometer kabellægning, siger talsmand for de såkaldte højspændingsgrupper i Nørager og Arden, Ebbe Münster. Ved licitationen for de jordkabler, der indgår i det projekt, som daværende energi- og miljøminister Svend Auken besluttede sig for i begyndelsen af 2001, lød billigste tilbud for en kilometer jordkabel på 4,7 mio. kr. I beregningerne for de to projekter var en kilometer jordkabel prissat til 12,5 mio. kr. pr. kilometer.''

BEMÆRKNINGER:
I 1998, hvor Energistyrelsen havde godkendt en ansøgning fra Midtjyske Net om etablering af en 400 kV forbindelse på 42 meter høje ''juletræs-gittermaster'' fra station Mesballe til Grenaa Nord (Åstrup), blev en uvidende befolkning oplyst, at alternativet med nedgravning af forbindelsen ville koste ca 1 milliard, mens luftledningerne kostede godt 100 mio. kr.
Lodsejerne kan ikke, som det fremgår af ovenstående, finde et supermarked med jordkabelpriser. Kapelprocenterne VIL / MÅ IKKE UDLEVERE DERES PRISKATALOGER. Direktøren for NKT Cables fortalte mig telefonisk, at HVIS de oplyste / udleverede deres prislister, så ville den danske energibranche ikke handle med NKT.
Aktindsigt i tidligere kabellagte projekter er overfyldt med sletning af jordkabelpriser.
Det er mit klare indtryk, at når energibranchen er for belastet med manipulerende og usande oplysninger, så ændres deres navne, men med de samme mennesker i elselskaberne.
Desværre findes der ikke en TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION, hvor frustrerede lodsejere kan få reelle oplysninger om lovligheden i samtlige luftbårne el-transmissioner.
Vis mere

Naboer jubler: Slut med højspænding på masterd. 10/1-2018
''Strækningen på i alt 50 kilometer luftledninger mellem Struer og Bedsted i Thy er del af en plan om kabellægning af 150 kilovolt-nettet i Nordvestjylland.

-Vi er i gang med at grave kabler ned på strækningen. I løbet af efteråret begynder vi så at fjerne 33 kilometer højspændingsmaster og luftledninger mellem Bedsted og Nors, fortæller hovedprojektleder Svenn Rye fra Energinet.''

Bemærkninger:
Energinet.dk kabellægger mastesystemer på 150 kV og det er glædeligt.
Men hvordan går det med kabellægningen af 60 kV mastesystemet, som de lokale elselskaber har ansvaret for? Disse master med tilhørende luftledninger er særdeles synlige mange steder i Jylland.
Hvorfor er kabellægningen af 60 kV masterne i det åbne land nærmest gået i stå?
Er der nogen, der har indsigt i elselskabernes planer for kabellægning af 60 kV masterne, der ikke er nær så omkostningstunge som mastesystemer på 150 kV?
Vis mere

Slut med luftledninger i det nordvestjysked. 4/9-2017
''Strømmen er slukket på den sidste 10 kV-luftledning hos Jysk Energi, der har investeret cirka 700 mio. kr. i kabellægning for at styrke leveringssikkerheden til erhvervsliv, familier og turister. Lemvigs borgmester roser selskabet for at udvikle i stedet for at afvikle.''

Bemærkninger: Er Nordjylland mon ikke det sidste sted i Danmark, hvor kabellægning af lavspændingen stadig er aktuel? Hvornår bliver man færdig med at kabellægge 60 kV ? Den er omfattet af samme lovgivning, som 10 kV systemet.

http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2017/September/17_09_01..
Vis mere

Nedfalden 60 kV højspændingsledning standsede togened. 28/6-2017
En nedfalden højspændingsledning med 60.000 volt øst for Vinderup betød, at togtrafikken mellem Struer og Skive var indstillet i fire timer tirsdag aften.

(…) Da højspændingsledningen var lige ved jernbanen, var der risiko for, at den kunne røre skinnerne, og derfor fik man hurtigt advaret banestyrelsen, der indstillede togene mellem Struer og Skive.

- Ellers var det en rolig opgave for os. Vores opgave i sådan en situation er at spærre området af, holde øje med at ingen kommer for tæt på og sikre, at der ikke opstår farlige situationer, siger indsatsleder Morten Gräs Jensen fra Nordvestjyllands Brandvæsen.

- Efter der var slukket for spændingen, så vi efter, at der ikke var ild i noget, og så kom elselskabet og satte højspændingsledningen på plads, siger indsatslederen
Dagbladet Holstebro-Struer 28 06 2017

Bemærkninger:
Kabelhandlingsplanen fra 1995 af eksisterende 60 kV luftledninger er forlængst afløst af planer UDEN kabellægning af 60 kV luftledningernettet.
Når vores elregninger er forsynet med op til 70 % afgifter, så er det et folkekrav af få noget for pengene: Kabellægningsplaner for alle luftledninger under 150 kV, mindre kan ikke gøre det!
Vis mere

Dansk Energi godt tilfreds med ny plan for højspændingsnettetd. 8/6-2017
Regeringen og en række partier i Folketinget har besluttet at kabellægge og forskønne det nuværende højspændingsnet...

Af Torben Hvidsten
Teknologi, Transmission7. november 2008
Regeringen og en række partier i Folketinget har besluttet at kabellægge og forskønne det nuværende højspændingsnet. Aftalen fokuserer på det mellemlange sigt (ca. frem til år 2040) på en forskønnelse af 400 kV nettet, og en kabellægning af 132-150 kV.
http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2008/November/08_11_07A..
Vis mere

Elmaster skal væk fra Læsød. 11/5-2017
Måske bliver højspændings-masterne på Læsø erstattet af kabler.

Energinet er ellers langt med planerne om at renovere de 52 master, men efter et møde med kommunen mandag vil Energinet overveje, om renoveringsarbejdet kan udskydes. I mellemtiden vil Læsø så forsøge at få bevilget penge fra Folketinget til en kabellægning i stedet.

Det oplyser formanden for teknikudvalget på Læsø, Folmer Hjort Kristensen: "Læsø er en ø med en unik natur, som vi lever af som turist-destination. Derfor er det vigtigt, at el-forbindelsen kabellægges nu, hvor chancen byder sig, i stedet for igen at blive renoveret," siger Folmer Hjort Kristensen til DR Nordjylland.

EnergiWatch 10 05 2017
Vis mere

Større omkostninger ved kabellægningd. 5/5-2017
I 2009 stod et flertal i Folketinget bag en såkaldt kabelhandlingsplan til 384 millioner kroner med retningslinjer for den fremtidige udbygning af det overordnede eltransmissionsnet. Af planen fremgik det, hvordan det eksisterende 132-150 kV-net skulle omlægges fra luftledninger til kabler i løbet af ca. 30 år, eller når ledningerne skulle fornyes.

Nordjyske Stiftstidende 05 05 2017
Vis mere

Højspænding over Læsød. 5/5-2017
Det er mere end 50 år siden, læsøboerne nødtvungent måtte acceptere, at det daværende Elsam rejste et halvt hundrede højspændingsmaster med ca. 18 km ledninger tværs over øen for at kunne lede strøm fra Jylland over Læsø til Sverige.

Nu tyder meget på, at masterne også kommer til at være synlige på Læsø de næste 40-50 år i modsætning til at blive kabellagt, altså gravet ned, som det sker andre steder i landet. Energinet.dk sendte i marts en skrivelse til alle lodsejere på Læsø, der har ejendomme under ledningerne, med information om en større renovering af ledningerne på øen.

(…) Kirsten og Sven Thyø på Egegårdsvej er nogle af de mange lodsejere, som har højspændingskabler over deres ejendom. De er langt fra begejstrede over, at Energinet.dk vil fremtidssikre den luftbårne højspændingsførelse for de næste 40-50 år. Lige som mange andre læsøboere havde ægteparret Thyø sat deres lid til, at ledningerne ville blive gravet ned, når de skulle fornyes, og Kirsten Thyø har velbegrundede argumenter for en kabellægning:

- Master og ledninger skæmmer vores smukke naturområder.

- Ledningsføringen løber over særlige følsomme og skrøbelige naturområder, der fra anden offentlig instans ofres mange midler på at bevare og skærme.

(…) - Siden Maste-krigen i 60’erne findes der stadigt et stort og reelt ønske fra Læsøs beboere om, at ledningsføringen kabellægges også over øen, så vore naturskønne områder - uden knitrende luftledninger – opgraderes såvel til glæde for øens beboere som for turisterhvervet, som Læsø i fremtiden skal basere en del af sine indtægter på.
Nordjyske Stiftstidende 05 05 2017

Bemærkninger: Turisterne har fordel af transit-masternes placering. På statens naturområder er jævnstrømsforbindelsen selvfølgelig nedgravet, mens de private lodsejere absolut skal have master med tilhørende summende ledninger gjort så synlige som muligt. Der er forskel på, om naturen tilhører staten eller den lille mand!
Læsøboerne kæmpede bravt mod forskelsbehandlingen i 60'erne, og det ser ud til, at Staten er ligeglad med øboernes argumenter for en kabellægning i det næste halve århundrede.
Vis mere

Nye højspændingskabler for 500 mio i Nordvestjyllandd. 3/5-2014
Kabellægning af alle 132 kV og 150 kV luftledninger skal ifølge kabelhandlingsplanen kabellægges og det er Energinet.dks ansvar, at opgaven udføres.
Kabelhandlingsplanen omfatter også 60 kV nettet, som de regionale elselskaber står for, men pudsig nok, så er det langt fra alle, der har udarbejdet en plan for 60 kV luftledningernes endeligt. Elselskaberne har generelt mere lyst til at bruge pengene på forretningsområder, der IKKE forbedrer miljøet.
Dansk Energi, den 3. maj 2014
Vis mere

L 87 og krav om ejermæssig adskillelsed. 4/3-2011
Det Energipolitiske Udvalg 2010-11
L 87 Bilag 13, offentligt:
Muligheder for de regionale 132/150 kVs transmissionsvirksomheder for at opfylde L 87 krav om ejermæssige adskillelse.
Dansk Energi arbejder med en plan A og en plan B, men ifølge Notatet kan det ske på flere planer end de to, som skitseret af Dansk Energi.
Vis mere

New Scientist: HVDC (jævnstrøm) er fremtidend. 3/3-2011
Forfatteren til www.lastoilshock.com, David Strahan, vil have politikerne til at sætte deres lid til et nyt kæmpetransmissions net til VE-energi (sol og vind), der en gang for alle 'trækker stikket ud på de beskidte brændstoffer'.
New Scientist, 14. marts 2009
Desværre klamrer danske Energinet.dk sig stadig til fortiden med udbygningen af eksempelvis 400 kV-forbindelsen i Midtjylland til milliarder af kroner.
Vis mere

Derfor fravælges 220 kV spændingen i Danmark!d. 22/12-2010
Poul-Frederik Bach, der har tjent elbranchen i 41½ år, skriver om Konti-Skan forbindelsen fra 1965 (Jævnstrømsforbindelsen via Læsø), at begrundelsen for dens etablering er transitindtægter, hvor investeringen kun havde en tilbagebetalingstid på 7 år. Det gav de systemansvarlige blod på tanden!
I 1970 fravælges en spænding på 220 kV, fordi springet fra 150 kV til 220 kV var for lille.
Vis mere

Vedvarende energi kræver jævnstrømd. 29/10-2010
"Med dannelsen af Energinet.dk i 2005 skete der et paradigmeskift i dansk elforsyning, der tidligere var ledet af ingeniører. Dansk elforsyning plejede ellers at være førende med integration af vindenergi," skriver Kent Hans Søbrink i Ingeniøren
Typisk dansk, at man skrotter et godt system til fordel for noget mindre godt.
Vis mere

VE kræver højspændt jævnstrøm - Danmark soverd. 22/10-2010
Ingeniøren, fredag den 22/10 2010:
"Billedet er tindrende klart: HVDC er en helt afgørende fremtids-teknologi, som bryder igennem nu i projekt for projekt kloden rundt. For eksempel når Google finansierer et helt nyt kabel langs den amerikanske østkyst. Som altid ved teknologispring gælder det om at blive dygtig i en fart, fordi den erhvervede viden trækker de næste mange projekter. Hvilket vi så bemærkelsesværdigt nok ikke satser på - for eksempel på havmølleområdet, hvor det er ganske oplagt at HVDC-teknologien er egnet. Men vi bygger gammeldags AC-forbindelser, hvilket klart svækker vores to store vindmølle-producenter.
HVDC-toget kører, men vi kan nå at komme på omgangshøjde, for eksempel ved at kræve HVDC-linjer til havmølleparkerne og ved at begynde omlægningen af vores højspændingsnet. Det burde være helt indlysende, at den fremtidlige løsning er at lave generatorens AC om til noget HVDC, føre denne i land og først konvertere til AC igen når der er brug for det.
Energinet.dk burde for længst have lagt en tilsvarende plan, for at lave hele 400kV nettet til HVDC-bus og have fyret op under AAU og DTU så nogen begyndte at bygge 400kV/132kV DC/DC convertere..."
Vis mere

Energinet.dks offentlighedsmøder får hård kritik af borgerd. 27/10-2009
Miljøcenter Odense svarer med 4 måneders forsinkelse. Gennemgang af ny procedure for gennemførsel af Den Midtjyske Elmotorvej.
Vis mere

Sag 525/2007: Dom afsagt den 26. juni 2009d. 8/7-2009
Erstatning for værdiforringelse på grund af luftledningsanlæg:
Energinet.dk mod Landbrug & Fødevarer som mandatar for Jørgen Lykkemark Sørensen. Sagen var anlagt af Energinet.dk og Energinet.dk tabte sagen både i Landsretten og i Højesteret.
Sagen handler om NABORETSLIGE GENER. Læs bemærkninger.
Vis mere

Landsplandirektiv for KONTEK-forbindelsend. 21/1-2009
Planstyrelsen: "Fastlæggelsen kan efter Planlovens § 3, stk.2 imidlertid også ske gennem et Landsplandirektiv, når nationale og samfundsmæssige hensyn taler herfor." Den reelle baggrund for KONTEK-forbindelsen er, at der åbnes mulighed for eksportindtægter.
Vis mere

Ministersvar på ekspropriationsspørgsmåld. 21/12-2008
Klokkeklart svar på spørgsmålet: "Kan et distributionsselskab ekspropriere til nye linjeføringer uden at kunne dokumentere et reelt behov?"
Vis mere

Marianne Bender: Behovet for master skal dokumenteresd. 29/11-2008
Marianne Bender: "I kan nægte at lade jer ekspropriere, idet en ekspropriation kun kan foretages, hvis der er tale om byggerier, der etableres for "almenvellet".
Vis mere
Denne side er besøgt 180132 gange siden d. 28. november 2008.