Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Arkiv

Her kan du se ældre historier fra forsiden under kategorien Thorium


Slitage fra vindmøller spredes som mikroplast i naturen!d. 21/2-2020
Af Jonna Vejrup Carlsen, d. 20. februar 2020, Den Korte Avis (gratis uafhængigt medie)

''Der var et yndigt land …. før vindmøller skæmmede landskabet!
Vindmøller skæmmer naturen og påvirker biodiversitet og folks livskvalitet? Insekter og fugle dræbes af vindmøller, men havvindmøllers påvirkning af havdyrs sonarsystem kendes endnu ikke. I 2019 var der i Sverige debat om vindkrafts påvirkning af folks tidlige død af hjertekarsygdomme o.a. (Göran Holm, prof.em, Sahlgrenska, Göteborg). Forsker Henrik Møller, Aalborg Universitet undersøgte i 2010 generne ved lavfrekvent støj fra vindmøller, men blev fyret! Danske politikere ønsker ikke undersøgelse og kritik af en industri, der er politisk valgt til at løse klimakrisen!''

''Mikroplast fra vindmøller spredes i naturen!
Vindmøllevinger slides af vind og vejr, og mikroplast fra glasfiberen spredes i naturen. Iflg. Tommy Nygård, Bremanger/Flora, har man i Norge fundet, at slitage på en vindmølleparks 54 vindmøller i deres 24 års levetid spreder store mængder mikroplast i naturen (steigan.no). Mikroplast findes i dag næsten overalt i naturen – også i Arktis og Antarktis! Sammen med mange tons almindeligt plastmateriale, der også ender i naturen og i havene, udgør det en stor risiko for dyr og mennesker. ''

''Dan Jørgensen og tidligere klimaministre har forsøgt at forklare den danske befolkning, at vind og sol kan løse klimakrisen. Dan Jørgensens forbillede Svend Auken, der var miljøminister i 1990erne lavede selv en fejlvurdering og var ved at få en sag på halsen (JP 7.10.2002), da han sammen med energistyrelsen mere eller mindre havde tvunget såkaldte barmarksværker ned over hovedet på nogle folk, så de var tvunget til at betale meget høje varmepriser til et lille fælles kraftværk. I dag tvinges folk (eller lokkes med penge) til at bo tæt på vindmøller eller højspændingsledninger. ''


''Alex Vanopslagh (LA) og Pernille Vermund (Nye Borgerlige) i Folketinget anbefaler forskning og udvikling af atomkraft. Alle andre partier afviser denne teknologi, som ikke alle har sat sig ind i. Kun atomkraft kan i dag løse klimakrisen, og der vil inden 2030 være flere firmaer på det globale marked med reaktorer i ministørrelse – mange med thorium som brændstof. Udover danske Seaborg Technologies, som er klar om et par år, er engelske Rolls-Royce klar før 2030 med produktion af minireaktorer til at levere stabil, rigelig, billig og ren energi. Danske politikere vil ikke bruge fremtidens energi – atomkraft, men satser på teknologier, der måske nok vil kunne flyve folk til Anholt men ikke til Mars, samt teknologier, der endnu ikke er opfundet!''

Bemærkninger:
Inge Nielsen
Ligesom kunstgræsbanerne sender mikroplast ned i grundvandet?
Og hvad har vi ellers, der skriger til himlen mod alle forsøg på at være miljøbevidste ...

Henrik Vedel
CO2 er ikke årsag til global opvarmning! Menneskets bidrag til verdens CO2 mængde er 4-5%


At højspændingsledninger ligeledes tvinges ned i borgernes baghaver med voldsomme overskridelse af grænseværdierne på 0,4 mikro tesla (svenske og norske), forsøges tiet ihjel.
Foreningen har måleudstyr til at finde frem til ejendomme, der burde være ubeboede.
Sigrid Bluhme

https://denkorteavis.dk/2020/slitage-fra-vindmoeller-spredes-so..
Vis mere

Fremtidens atomreaktor: De er små - og kører måske på smeltet saltd. 4/2-2020
JyllandsPosten, Viden, d. 4. feb.2020
Af Thomas Hoffmann

''En helt central løsning på de klimaproblemer, vi står overfor, er at nedbringe vores udledning af drivhusgasser som CO2 så hurtigt som muligt.

Netop derfor er den danske virksomhed Seaborg Technologies i gang med at udvikle fremtidens atomreaktor, lyder det fra Troels Schönfeldt, der er en af stifterne bag virksomheden og tidligere har studeret atomfysik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet og DTU.''

''Den nye generation af atomkraftanlæg er ved at blive udviklet, og de adskiller sig ifølge forskere i forhold til tidligere generationer af kraftværker på en række punkter:

Er langt sikrere
Efterlader langt mindre affald
Kan bruge allerede brugt atommateriale (affald) som brændsel
Er langt mindre
Er billigere
Ikke kan nedsmelte eller eksplodere
Ikke kan udvikles til atomvåben
Udleder 0 drivhusgasser, mens de producerer energi – meget energi''

''Især det sidste punkt fremstår som ekstremt vigtigt i en tid, hvor udledningen af CO2, klodens temperatur og antallet af mennesker på Jorden bliver ved at stige.''
Vis mere

Det er urealistisk at nå de politiske klimamål uden atomkraftd. 30/1-2020
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 30. jan. 2020

''Mark Twain: Det er lettere at narre folk end overbevise dem om, at de er blevet narret!
Flertallet i Danmark inkl. Folketinget er narret til at tro, at vind og sol kan opfylde klimaplanen om 70% reduktion af CO2 i 2030! Det er rent bluff! Den amerikanske forfatter og miljøaktivist Michael Shellenberger, der gennem mange år gik i spidsen for den grønne omstilling i USA, har fundet ud af, at vedvarende energi ikke kan redde planeten, og at verden har brug for atomkraft for ikke at ødelægge klimaet.''

''Det vil blive et stort chok for venstrefløjen inkl. Greenpeace, når det går op for dem, at ustabil sol og vind er helt utilstrækkelig og kun holdes i gang ved konstant backup af træmasse (bio-) eller gas.
Modstanden mod atomkraft er ideologisk arvegods, og der er sket en stor teknologisk udvikling fx med thorium, som ikke kan nedsmelte eller anvendes til våben. Atomkraft og senere fusion bør fremmes – kun derved kan en global opvarmning bremses, hvilket er det, vi alle ønsker! ''

Bemærkninger:
Svend-Olof Sjöström skriver:
''Jeg glæder mig over dine fornuftige betragtninger om A-kraft, og når vi så engang bliver enige om CO2s udelukkende gavnlige virkning, så kipper jeg med flaget.''
Vis mere

Der er gået hul på byldend. 10/1-2020
Læserbrev om rationel frembringelse af el og varme CO2 fri energi.
Af dyrlæge Søren Nielsen, Svendborg

''Vor klimaminister Dan Jørgensen gjorde på det netop afsluttede COP 25-møde i Madrid et patetisk og ynkeligt forsøg på at overbevise Danmark og resten af verden, at sol og vind vil redde os ud af klimakrisen, der er opstået på grund af det store forbrug af fossile energikilder.
Det kom han ikke godt afsted med, for alle argumenter taler imod.''
Vis mere

Energi fra biomasse er utilsigtet med til at forværre klimakrisend. 21/11-2019
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis d. 21/11-2019

''Det er lettere at narre folk end at overbevise dem om, at de er blevet narret!
It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled (Mark Twain)

Vi er gennem ca. 10 år blevet narret til at tro, at biomasse/træ var CO2 neutral og kunne afløse kul. Det var fake news, og nu er overskriften, at vi brænder verdens træer, der er til gavn for natur og biodiversitet, som biomasse i vore kraftværker! Vi er narret til at tro, at ‘bio’ står for noget godt.''

''Vil en politiker bo nabo til en støjende vindmølle for 5.000 kr.?''
''Ida Auken, klimaordfører for de radikale, forklarede på TV2 News (17.11.19), at vi ikke i fremtiden skal fortsætte med biomasse, men hvad skal så være backup til de vindmøller, hun elsker men nok ikke ønsker at bo ved siden af! Ida Auken siger også, at der er brug for alle løsninger, der så burde inkludere atomkraft, som kan erstatte alle fossile brændsler. Befolkningen er narret til at tro, at atomkraft er ‘pissefarlig’ (Lars Løkke Rasmussen), men global opvarmning er farligere!''

''Vi er heldige at bo på en beboelig planet, men vi er ved at gøre den ubeboelig!

Det ser skidt ud for både natur, biodiversitet og klima, fordi økonomiske og ideologiske interesser har en dominerende rolle i valg af energi. Det er vanskeligt at overbevise en ‘grøn’ miljøaktivist, at atomkraft med ny teknologi er bedre end sol og vind. Derfor fortsætter vi med kul, olie og gas for at dække energibehovet, som vil stige i de kommende år sammen med befolkningstilvæksten.''
Vis mere

Klimaforskere advarer mod overbefolkning – behov for familieplanlægningd. 11/11-2019
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 11/11 - 2019
''Verdens befolkning vokser dagligt med 200.000 mennesker, og selvom fertilitetsraten er dalet, kan man ikke vente på, at kvinder får en uddannelse og derefter føder færre børn. Familieplanlægning er nødvendig. Jorden er bæredygtig med 2,5 mia. (Danmark 4 mio.) som i 1950. Nu nærmer vi os 8 mia. mennesker med en prognose på 1 mia. flere i 2030.''

''Færre mennesker betyder mindre forurening og brug af færre ressourcer og plads til biodiversitet. Flere mennesker betyder forbrug af flere ressourcer og energi, som hidtil har bestået af fossile brændsler. Nu skiftes til vind og sol med backup af store mængder biomasse/træ, som ikke giver megen reduktion af CO2. Biomasse som backup er iflg. Partnership for Policy Integrity (pfpi.net) værre end kul (burning biomass emits more CO2 than fossil fuels per megawatt energy generates).''

''I flere lande er man begyndt at protestere mod vindmøller, som ikke fungerer uden backup for at garantere forsyningssikkerhed og kun leverer ca. 8% af den danske energi. Procenttallet er højere, hvis man kun taler om strøm! I Tyskland dækker 29.900 vindmøller 18,8% af elforbruget, som kun er 20% af det samlede energiforbrug – og i Tyskland sker det også, at vinden ikke blæser!
I Tyskland, hvor man lukker atomkraftværker og åbner brunkulslejer, protesterer miljøorganisa­tioner nu mod opsætning af flere vindmøller, som dræber millioner af insekter og også dræber truede fuglearter og flagermus. Det var ikke med i debatten den 4. nov. på mødet på Marienborg, hvor statsminister Mette Frederiksen talte om beskyttelse af biodiversitet.''

''Nogle mennesker i Danmark hævder at blive syge af at bo nær vindmøller pga. støj, som kan have en stressfaktor, men man vil måske ikke genere vindindustrien ved at undersøge det. I Skrydstrup bevilger staten 230 mio. kr. i kompensation for støj fra de nye F-35 fly, men i modsætning til fly støjer vindmøller hele døgnet, når det blæser. I andre lande er vindkraft også kommet i modvind.
Danmark vil gerne stå som The State of Green i udlandet, men klimaministeren fortæller ikke, at vindkraft (og solceller) ikke fungerer uden massiv og konstant backup af biomasse, hvilket ikke er med i det danske klimaregnskab. Vi bør støtte udvikling af atomkraft – gerne med thorium, der ikke kan nedsmelte og ikke er egnet til atomvåben, så vi kan få stabil ren, rigelig og billig energi.''

Bemærkninger:
Den grønne omstilling handler åbenbart om flest mulige vindmøller i folks baghaver efterfulgt af larmende og sundhedsfarlige elmotorveje i ca. 35 - 40 meter høje stålkonstruktioner. Og selvfølgelig langt væk fra beslutningstagerne.
Vis mere

Hvad nu, hvis vedvarende energi ikke er så vidunderlig, som man vil gøre den til?d. 30/10-2019
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 30. okt. 2019

''Vedvarende energi forbruger ikke-vedvarende ressourcer (beton, stål, sjældne jordarter).
Menneskenes planet (Planet of the Humans) – er en ny dokumentarfilm af den amerikanske filmproducer Michael Moore.

I sin film er Michael Moore som drengen i H. C. Andersens eventyr om Kejserens nye Klæder. Michael Moore vil afsløre, at de alternative energiformer ikke virker og kun handler om profit!

Vedvarende energi (vind/sol) har ikke indfriet løfterne om at bremse den globale opvarmning!

Michael Moore og mange andre er blevet klar over, at de såkaldt vedvarende energiformer trods ihærdige anstrengelser og stor finansiel støtte ikke i tilstrækkelig grad kan reducere CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren. Det er en ‘wake up call’, at vind og sol og biomasse i højere grad er blevet teknologier til at skabe vækst og profit til de forskellige industrier.''

''Der er grund til skepsis, når nogle siger, at det globale elforbrug kan dækkes af havvindmøller!
Man bør spørge danske organisationer og tænketanke, der beskæftiger sig med energi og vel også fremfører deres donorers holdning, om det ikke er et problem, at vindmøller står stille, når vinden ikke blæser. Når et firma fx lover gratis strøm i 3 mdr., er der vel andre, der skal betale?''

''Biomasse er 74% af den danske vedvarende energi (TV2 News 6.9.19)
Politikere siger, at den biomasse, der bruges i Danmark som nødvendig backup, når vinden ikke blæser (ca. 100 dage om året), er CO2 neutral, men iflg. biomassmagazine.com udgjorde dansk biomasse kun 5% af anvendt biomasse (træpiller og -flis), resten blev importeret. Oversigt for 2011 (Statistikbanken.dk) viste import af 1.969.141 mio. ton træflis og -piller fra 41 forskellige lande.''

''Danmark er nu 5. største forbruger af biomasse i Europa
Den 19.8.19 skriver professorer i klima, økonomi og energi Peter Birch Sørensen, Jørgen Eivind Olesen, Henrik Lund og Brian Vad Mathiesen, at regeringen bør bremse op for brug af biomasse til energi- og vareproduktion. Alene Ørsteds 4 værker brændte iflg. elskabets årlige 2018 rapport 2,3 mio t træpiller og -flis svarende til 6.000 t hver dag året rundt, og 90% af biomassen importeres!''

''Den amerikanske investor og filantropist Warren Buffett (1930-) har givet en stor del af sin formue til Bill Gates (1955-, Microsoft grundlægger), der arbejder på at løse klimakrisen med to nye typer atomreaktorer – begge med stort potentiale. Bill Gates stiftede Atomkraftprojektet Terra Power i 2008. Den anden er en mere konventionel molten salt reaktor, som også andre udvikler med uran og eller thorium. Bill Gates har fokus på klimaet, og han har midlerne til at gennemføre projekterne, så verden kan blive forsynet med 100% ren, rigelig og billig energi med atomkraft.''

Bemærkninger
Hjemmesiden https://energinet.dk/energisystem_fullscreen
illustrerer glimrende, hvor meget strøm Danmark må importere efter at vi skal være -åh så grønne- med vindmøller og mange nye elmotorveje.
I de gode gamle dage, inden klimatosserne gjorde os bange for Jordens undergang, var Danmark selvforsynende med strøm eller endog eksportør af strøm.
Politikerne vil nu reducere CO2 mængden til 70%. Forhåbentlig bliver det højst et lokalt mål, fordi planterne lever af CO2
Danmark og verden har et energiproblem, som skal løses fra bunden og ikke med såkaldte 'overgangsordninger'.
Vis mere

Frankrig planlægger 6 ny atomkraftreaktorer og får hovedparten af sin energi fra atomkraftd. 23/10-2019
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 23. oktober 2019
Søndag 20.10.19, mens Middelgrundens vindmøller stod stille og ikke leverede energi, var der på Rådhuspladsen i København demonstration for atomkraft. Stand up for Nuclear fandt samtidig sted i Paris, London, Helsinki, Stockholm, Amsterdam, Toronto, New York, Los Angeles, Buenos Aires og andre store byer. På samme tid, som man indledte en tale i Paris, indledte arrangørerne Anders Bagge sin tale i København om fordelene ved atomkraft, og Theis Palm oplyste om verdens bedste kilde til enorme mængder ren, sikker og stabil energi. Derefter fortsatte formanden for REO Thomas Grønlund Nielsen om ‘fornægtelsen af kernekraften’, som beskrevet i hans bøger: Niels Bohr må vende sig i sin grav – og Den Grønne Atomkraft. Hvis vi skal have styr på klimaet, skal atomkraft inkluderes, som anbefalet af FN’s klimapanel IPCC, Barack Obama, Bill Gates o.a.!

Tænk, at nogle politikere – for ikke at nævne navne – tror, at Danmark er førende på
energiområdet og prøver at få fattige lande til at investere store summer i vindmøller, der i tidernes morgen var gode til at hente vand op til kreaturerne på marken – men absolut ikke kan bruges til at rejse til månen. Man tænker i fortidige normer og ikke i en fremtid, der er helt anderledes. I Danmark praler man af de mange arbejdspladser – ca. 33.000, som vindindustrien skaber, men disse arbejdere mangler man i dag hos it-industrien og andre virksomheder.

I udlandet er man mere visionær også indenfor EU i bl.a. Frankrig, hvor den franske regering planlægger 6 nye atomkraftreaktorer (Ing. 21.10.10). Frankrig får ca. 65% af sin energi fra atomkraft og ønsker en stigning. I USA satses på kernekraft i et offentligt-privat projekt med mindre decentrale kraftværker (Indblik.net 21.10.10). USA’s Department of Energy har allerede investeret 170 mio. dollars for at fremskynde udviklingen, og én lille reaktor forventes klar til forsøg i 2026, men allerede i 2023 forventer man at fremvise en micro-reaktor. Brændstoffet er thorium, som er langt mere udbredt end uran og findes i større mængder – til over 1000 års globalt energiforbrug.
Vis mere

Mette Frederiksen blev hyldet til FN’s klimatopmøde – men hun fortalte ikke sandheden om vindmøllerned. 3/10-2019
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 3. okt. 2019

''Tillid er noget, man skal gøre sig fortjent til!
I åbningstalen i Folketinget 1. oktober 2019 talte statsminister Mette Frederiksen meget om tillid, men hvis befolkningen skal have tillid til politikerne, skal de være ærlige. Politikere lyver måske ikke – men de fortæller heller ikke altid hele sandheden.''

''Mette Frederiksen til FN’s klimatopmøde i New York
Men hun fortalte ikke sandheden. Hun fortalte ikke, at dansk vindkraft kun forsyner landet med 8% energi, og at nødvendig backup af biomasse af træ udgør ca. 74% af den vedvarende energi – og at det er mere sort end kul!''

'Hvis dansk vindenergi blev udbredt til resten af verden ville det opbruge ressourcer og som backup bruge massevis af træ – det ville i virkeligheden være med til at øge den globale opvarmning.''

''Atomkraft baseret på thorium
Atomkraft er begyndt at dukke op i debatten om en energiforsyning, der kan sikre klima og miljø.
Men det skal være en ny form for atomkraft baseret på råstoffet thorium.

I Debatten 26.9.19 med Clement Kjersgaard fortalte statskundskabsstuderende Theis Palm, at vindenergi kun leverer 8% af al dansk energi, og at atomkraft ville være det rigtige at indføre som en ren energi – og henviste bl.a. til Frankrig som havde stor reduktion af CO2 pga. landets atomkraft.
Ida Auken sagde, at Indien havde en af verdens største solcelleanlæg men nævnte ikke, at i det tørre område i Sydindien støver det, så der bruges millioner af liter vand til at rense solcellerne. Samtidig har der været tørke i området, og i Chennai, der huser ca. 10 mio.
indbyggere, var der i lang tid ikke vand i hanerne. Indien er i fuld gang med at bygge flere atomkraftværker (Ing.19.4.18)

Hvis man skal have en mulighed for at bremse den globale opvarmning bør man inkludere atomkraft baseret på thorium.''

Bemærkning
Politikerne er udmærket klar over, at vindmøller hører til en overgangsordning og ingen fremtid har i en miljøvenlig energiforsyning. Men så længe meningsdannerne kun har vindmøller på dagsordenen, så tør politikerne ikke tage diskussionen om GRØN-atomkraft. Desværre.
Vis mere

Vindindustrien har problemer og bør kende sin begrænsning!d. 19/9-2019
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 19/9-2019
''Afsløring af biomasse som ikke CO2 neutral og alligevel hovedpart af dansk vedvarende energi som backup for vindmøller kom ikke som en nyhed for dem, der har fulgt den udenlandske presse, men man har holdt det tilbage for befolkningen. Direktør Lars Aagaard, Dansk Energi prøver at bortforklare sagen med, at der ikke var alternativer. Faktisk ville det være bedre at bruge gas!''

''Vind og sol er ikke bæredygtig vedvarende energi, da man ikke indregner produktion med masser af ressourcer som cement, stål, store mængder glasfiber o.a., som vil blive skrottet efter 20-25 år. Om kort tid vil man begynde at skrotte de første vindmøller. Der er allerede på Esbjerg havn gjort plads til skrotning – med ny indtægt til byen. Noget kan genbruges – men hvad med glasfiberen?''

''NU er en ny skandale på vej med SF6 = sulfur hexafluoride – en drivhusgas, der bruges som isoleringsmateriale i elektriske installationer i vindmøller, kraftværker og ledningsnetværk. Hvis det anvendes i Danmark, bør det undersøges og stoppes, inden der kommer skadevirkninger. ''

''Der er i UK lavet forsøg uden SF6, men kraftig lobbyvirksomhed fra el-industrien var stærk med argumentet om, at hvis man ønsker et skift til mere el-energi, skal man bruge flere elektriske installationer – og mere SF6! I overskriften hos BBC kaldes det Electrical industry’s ‘dirty secret’ (El-industriens ‘beskidte’ hemmelighed). Man er dog nødt til at afsløre hemmeligheder for at kunne få styr på den klimatiske katastrofe. SF6 burde forbydes på samme måde, som man via Montreal Protokollen i 1987 forbød CFC gasser (fx freon i køleskabe), der lavede huller i ozonlaget.''

''Det er fint, at Dansk Industri sammen med regeringen vil lave en klimakontrakt, men i denne bør indgå forskning og udvikling af atomkraft, som blev stoppet i Danmark ved en politisk beslutning i 1985. Hvis ikke beslutningen var taget, kunne vi nu have været i spidsen for en atomkraftteknologi med thorium, som også var i Niels Bohrs tanker, da han forestillede sig en fremtidig energi med billig, ren og rigelig atomkraft, der har et enormt potentiale. Så havde vi ikke stået med problemer med CO2 udledning. Atomkraft kan være farlig, men global opvarmning er langt farligere!

Modstanden mod atomkraft har forhindret danske forskere som Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics i at nå videre i Danmark men skal til udlandet for at skaffe midler og producere. Grønland har thorium, som kan forsyne hele verden med energi i over 1000 år, og med de nye reaktorer fra små til store vil de kunne bruges mange steder. I stedet brænder vi i dag træ, der er 150% værre end kul, og i Tyskland har man åbnet brunkulsminer til at erstatte atomkraft.

Vi skal passe på Danmark. Det gør vi ikke i dag, hvor landet plastres til med vindmøller og højspændingsledninger til gene for mennesker og dyr og alligevel ikke kan dække energibehovet. ''

BEMÆRKNING:
Danmark og Europa har løsningen på verdens energiproblemer: Vi skal bare bruge biomasse= fælde træer som backup for sol- og vindenergi! Men vidste du, at skovfældnings-selskaberne giver så få lommepenge til genplantning af granskove, at genrejsning IKKE finder sted? (18 ører pr rummeter er prisen hos nogle firmaer)

https://denkorteavis.dk/2019/vindindustrien-har-problemer-og-bo..
Vis mere

Den Korte Avis har i flere år advaret mod udledning af CO2 fra biomasse – nu kalder internationale forskere Danmarks klimaregnskab for ‘svindel’d. 9/9-2019
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
''I dag (8.9.19) kom afsløringen på dansk TV2, at biomasse ikke er CO2 neutral men faktisk øger udslippet af CO2''

''Anlæg med biomasse er back-up for vindmøller, når det ikke blæser
I Danmark ønsker man at forbyde private brændeovne, der forurener ved deres træafbrænding, mens man med statsstøtte har udbygget store brændeovne/kraftværker som backup til vindmøllerne. Det har været med til at rydde verdens skove og er med til at øge den globale opvarmning!

Det har været en fejl at satse mest på vindmøller, for hver vindmølle skal have backup, når vinden ikke blæser, så vi kan have 100% forsyningssikkerhed, og biomasse er blevet favoriseret uden at vurdere skadevirkningen.

Alligevel planlægges der endnu flere vindmøller, uden at man har undersøgt vindmøllers påvirkning af mennesker og natur, og beregning af bl.a. økonomi fra produktion til skrot, ressourceforbrug, og hvad der skal ske efter de 20-25 år, som vindmøller kan holde, for beton og glasfiber m.m. kan være svære at genbruge. Det bliver et stort problem!

Vindmøller ødelægger insekter og andre dyr
Ødelægges naturen, vil det gå ud over de klimatiske forhold lokalt og globalt. Vi har gjort os til herrer over naturen, som vi udnytter og ofte skader. I USA har man set regnorme forsvinde fra områder med vindmøller måske pga. vibrationer og lyde, og kvæg og andre dyr opfører sig besynderligt (YouTube). Regnorme ilter jorden og er gode for produktion af fødevarer.

I Tyskland har undersøgelser vist, at milliarder af insekter og mange fugle dræbes af vindmøller. I Danmark blev en ansat ved Aalborg Universitet fyret pga. undersøgelse af vindmøllestøj, som ikke passede med politikernes holdning. Det ville gå ud over industriens indtjening.

Sverige advarer mod to planlagte kystnære havvindmølleparker i Storebælt, der iflg. de svenske myndigheder vil true fuglelivet. Biolog Hans Skotte Møller, der repræsenterer Dansk Ornitologisk Forening i Slagelse Kommune, er enig: Vindmøllerne vil stå i fuglenes trækrute, og tusindvis vil blive ramt af møllevingerne og dø, siger han til Jyllands-Posten. Stiftelsen for Strategisk Forskning i Sverige har udbudt mange mio kr. til forskning i kernekraft – dette fremsyn savnes i Danmark.

I Norge (tallene er nok de samme i Danmark) har Turistforeningen lavet en undersøgelse, der viser, at 60% af befolkningen er imod udbygning af vindkraft, som medfører indgreb i urørt natur – og 71% er imod, hvis det medfører forstyrrelse af dyreliv. Forsvinder urørt natur, forsvinder også grundlaget for liv og selve redningen for et bæredygtigt klima. Der er stor modstand imod øget udbygning af vindkraft på land, og man kan ikke ‘redde verden’, hvis folket er imod! ''

Bemærkning:
Folketingsmedlemmerne er blinde og døve, når de ikke følger den teknologiske udvikling med fremtidens energikilde, der hedder THORIUM. Bare spørg kineserne, de ved bedre!

https://denkorteavis.dk/2019/306201/?utm_medium=newsletter_ubiv..
Vis mere

Danmarks klimaregnskab er 'svindel', lyder kritik fra internationale forskered. 8/9-2019
Samfund
af Emil Ellesøe Ditzel
''Danmarks største kilde til grøn energi er afbrænding af træ fra hele verden. Træ udleder ligeså meget CO2 som kul, men vi regner det for CO2-neutralt.''

''Det er ikke kun danskerne, der fejlagtigt tror, at Danmark primært er et vindmølleland. Det gjorde flere internationale eksperter i klimaforandringer også, da TV 2 ringede for at høre deres mening om Danmarks CO2-regnskab.

- Jeg har altid tænkt på Danmark som et land, der gik op i fakta. Derfor var det meget bekymrende for mig at høre, hvor meget træ Danmark brænder af, siger William Moomaw, der har været hovedforfatter på fem rapporter for FN’s klimapanel.''

''Danmark er et af de lande i verden, der procentvis brænder mest træ af, og hvis afbrændingen af biomasse - altså træer og planter – talte med i det danske CO2-regnskab, ville vi udlede 39 procent mere CO2, end vi officielt gør i dag.

William Moomaw retter en stærk kritik af, at Danmark ikke tæller CO2-udledninger fra afbrænding af træ med i vores klimaregnskab.

- Det svarer til bogføringssvindel. Hvis man havde et selskab og lod være med at bogføre gælden, så ville det være svindel. Det er det samme, Danmark gør, siger han.''

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-09-06-danmarks-klimaregnska..
Vis mere

Vindenergi er ikke nok: Det haster med at træffe de rette beslutninger om klimaet!d. 27/8-2019
''Horns Rev 3 vindmøllepark blev åbnet 22. august 2019, og energien fra de 49 havvindmøller kan dække el til 425.000 hjem, når vinden blæser! Samtidig nærmer Horns Rev 1 vindmøllepark sig aldersgrænsen med 20 år på bagen, så de gamle vindmøller skal snart skrottes. Iflg. JyskeVestkysten (29.7.19) har man i Esbjerg reserveret 100.000 m2 plads til at dekommissionere nogle af Europas 105.000 vindmøller. Noget kan genbruges, men man ved endnu ikke, hvad man skal gøre ved det giftige glasfibermateriale.''

''Professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet siger, ”Der er grundlæggende ikke klimamæssigt plads til at bruge bioenergi til opvarmning. Dels fordi det er en begrænset ressource globalt set. Og dels, fordi den jo faktisk ikke er CO2-neutral”. Vi er med til at rydde verdens skove, og sammen med skovbrandene i Amazonas, som også kan påvirke jordens klima, kan det gå helt galt.''

''I Danmark satser man på vindkraft, og dansk vindindustri køber sig til kontrakter bl.a. i USA ved at smøre med millioner, så konkurrenterne ikke har en chance. Margrethe Vestager ville nok kalde det konkurrenceforvridende og måske bestikkelse, men det giver mange penge til firmaet, aktionærer og til den danske stat. Om 20-25 år, hvor alle vindmøllerne skal skrottes, er der et nyt problem.''

''Hvis vi skal redde verden fra katastrofale klimaændringer, skal alle rene energiformer bruges – og som anbefalet af IPCC også atomkraft, som vil kunne levere den nødvendige energi! Vi har tilmed en enestående mulighed i kernekraft baseret på Thorium.''

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Den Korte Avis, d. 27. aug. 2019

https://denkorteavis.dk/2019/vindenergi-er-ikke-nok-det-haster-..
Vis mere

Hvad venter vi på ?d. 12/8-2019
1. marts 2019 Weekendavisen Sektion 1 Side 12 (Opinion) FINN ELDON... 638 ord Id: e7195006
Henter billede...
Energi. Danmark bør ikke bare satse på atomkraft, men på den thorium-baserede variant.
Finn Eldon er overlæge.

Vi skal til Narsaq, en idyllisk placeret lille by i Sydgrønland, hvor jeg har vandret i over 30 år, og hvor min familie har vores sommerhus. Otte kilometer fra byen ligger Kvanefjeld med en af verdens mest særegne geologiske forekomster. Her påviste Niels Bohr og danske geologer i 1950erne en enorm forekomst af lanthanider, de såkaldt sjældne metalliske jordarter, men også af actiniderne uran og thorium, begge radioaktive grundstoffer. Niels Bohr fik etableret Risø med henblik på mulig A-kraft i Danmark, men som bekendt forsvandt enhver tanke herom efter Tjernobyl, og i dag regnes man vel nærmest som en naivistisk fantast, hvis man formaster sig til igen at fremføre idéen.
At det blev uran, der blev energikilden i den civile atomenergi-industri, skyldtes Manhattanprojektet i USA under Anden Verdenskrig; det var kun uran, der var fissilt (spaltbart) og derved kunne indgå i en A-bombe.
Som et spin-off af den komplicerede teknologi opstod den civile udnyttelse af uran i A-kraftværker med alle de problemer, der siden har vist sig: Three Mile Islandulykken i 1979, Tjernobyl i 1986, Fukushima i 2011 og nukleart affald (plutonium) som de vigtigste. Havde det ikke været for krigen, havde fysikerne efter al sandsynlighed satset på udvikling af thorium-baseret kernekraft.
Thorium er nemlig ikke fissilt; selvom grundstoffet er radioaktivt, så kan energiudnyttelsen ikke på nogen måde løbe løbsk, og enhver tanke om nedsmeltning af et thorium-kraftværk er fysisk umuligt. Energiudnyttelsen af thorium er nær 100 procent (mod kun få procent for uran), og affaldsproblemet er minimalt sammenlignet med uran-kraftværkerne, som vi kender dem i dag. I tilskud kan man slippe af med og forbrænde plutoniumaffaldet i et thorium-kraftværk. Endelig er kernekraft helt CO2-neutral. Så hvad venter vi på? Flere steder i verden, blandt andet i Danmark med firmaet Seaborg Technologies, arbejder man i dag på udvikling af et fuldt skaleret state of the art thoriumkraftværk.
Seaborgs anlæg er langt fremme i processen, og udlandet er yderst interesseret. Alligevel er kernekraft i Danmark stadig en død sild, og der synes kun at være én politisk korrekt vej frem: kæmpevindmøller over det ganske land og i havet omkring os, og så millioner af solceller.
Hold nu fast: I Kvanefjeld findes der thorium i en sådan mængde, at den udnytbare energi overstiger tusindfold den samlede energi, som hele det norske oliefelt, med alle kendte reserver, indeholder! Dét ved kineserne godt, for dem er der ikke langt fra tanke til handling! Allerede nu ejer kinesiske Shenghe Resources 12,5 procent af aktierne i Greenland Minerals and Energy Ltd., som er det australsk-baserede selskab, som snart kommer til at stå for minedriften på Kvanefjeld.
Kineserne ønsker selvfølgelig at maksimere deres indflydelse, da de stiller hele deres knowhow til rådighed i brydning og adskillelse af de mange strategisk vigtige grundstoffer fra forekomsten. Det er næppe nogen hemmelighed, at den kinesiske stat ønsker monopol på området. For nylig forhindrede den danske regering i 11. time, at Kina fik foden indenfor i den grønlandske infrastruktur, hvor kineserne ønskede at investere stort i bygning af Grønlands nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Det gjorde man ved at henvise til sikkerhedspolitiske forhold, man nedlagde veto og skød selv penge i byggeriet. Et meget klogt træk efter min vurdering.
Jeg ønsker her at gøre opmærksom på, hvad der er ved at ske med Kvanefjelds helt uvurderlige og kolossale mineralforekomst af actinider og lanthanider, og må på det kraftigste opfordre den danske regering til at tage et lignende skridt og sikre sig, at den forbliver i Rigsfællesskabet. Alene sikkerhedspolitisk burde sagen være ligetil. Og så kunne man bruge ventetiden på aktivt at støtte op om forskning, udvikling og etablering af fremtidssikker CO2-neutral thorium-baseret kernekraft i Danmark. Alt andet ville være dumt.
Således er meget vand løbet i åen, siden jeg selv meget naivt i 1984 kørte rundt med solmærket »Atomkraft? Nej tak!« bag på min lyseblå 2CV.

BEMRÆKNINGER
John Emil Piper skriver bla.:
.......en artikel fra højst usædvanlig kant---en overlæge skriver. Det er Finn Eldon, der med viden, indsigt og bevidsthed oplyser os om fornuftige ting vedrørende det at forsyne menneskeheden, ikke med kornblomster, valmuer og andet tant, men håndgribelige forhold om det, der er nødvendigt, når man (hvem er nu lige dem?) nu ikke kan se, informerer om den regulérbare, i tilstrækkelige mængder, CO2-fri og sikre energi, og når man IKKE VIL forholde sig til at: Man vil ikke reducere befolkningstilvæksten gennem frivillighed.
Sigrid Bluhme bemærker:
Når de dygtige og fremsynede kinesere rigtig kommer i gang med fremstilling af CO2 neutral energi, så er vindmøllernes og solcellernes æra SLUT.
Vis mere

Valgkamp: Nej til klimakaos! – Ja til atomkraftd. 8/5-2019
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 8. maj 2019
''I partilederdebatten tirsdag aften, sagde Pernille Vermund, at man skulle forske i kernekraft, hvis man vil redde klimaet.

Jonna Vejrup har i flere år skrevet om kernekraft – især thorium, der er ufarlig. Her forklare hun, hvorfor hun mener, det er nødvendig at forske i kernekraft:

I UK erklærede det britiske parlament 1. maj 2019 undtagelsestilstand for klimaet, efter at demonstranter siden 15. april havde demonstreret for at få politikerne til at handle. Men hvad så? Tør politikerne handle og bl.a. gå imod tabuer, der stadig eksisterer, for at afhjælpe klodens tilstand. I Danmark er det et tabu at foreslå atomkraft, men klodens tilstand bør være vigtigere end folks følelser og holdninger til atomkraft, som er næsten af religiøs art og ofte bunder i uvidenhed.''

''Den grønne omstilling er ikke CO2fri, da hovedparten af den vedvarende energi – biomasse af træ – er 150% værre end kul! Brug af biomasse er forurenende og med til at rydde verdens skove med 1 fodboldbane stort stykke regnskov hvert 1-3 sekund døgnet rundt, og samtidig forsvinder biodiversiteten. Træerne er jordens lunger, og hvis de fjernes, kan store dele af verden blive til en gold ørken som Sahara, der også engang var grøn og fuld af træer.''

https://denkorteavis.dk/2019/ja-til-atomkraft-nej-til-klimakaos..
Vis mere

Danmarks og EU’s energipolitik gør klimakrisen værre!d. 6/5-2019
Af jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
''Vor civilisation er afhængig af megen energi, og i Danmark satser man på vindmøller, der enten leverer 100% eller 0%, afhængig af vinden. Fugle flyver ind i vindmøllerne – i Tyskland (Thüringer Allgemeine 25.5.19) dræber vindmøller tusinder af fugle – heraf fredede havørne. Desuden dræbes dagligt 6 mia. (1200 tons) insekter – ikke kun fra landbrugets pesticider men flest fra vindmøller.''

''Danmark har valgt en klimaplan, hvor vind og sol ikke garanterer forsyningssikkerheden, da nabolandene ligger i samme vejrzone, så man ikke kan bytte energi. Hvad angår lagring af energi, kræver det store endnu ikke udviklede og dyre batterier, og skal de genbruges efter brug eller skrottes? Det kan fungere lokalt men ikke globalt!''

''Hvad angår kvoter for at regulere forbrug af CO2, kan rige mennesker eller industrier bare købe kvoter og selv forurene mere. København vil gerne være CO2 neutral og sætter vindmøller op i Vestjylland og andre steder og indregner dem i deres CO2 regnskab. Det er som at flytte rundt på dækstolene på Titanic! Det er leg med tal og ord og ender galt! De grønne drømme er et mareridt!''

''Velmenende idealister har givet os en frygt for atomkraft med affald og radioaktivitet, så vi ikke i 1970erne i Niels Bohrs fædreland fortsatte med at udvikle atomkraft, som sammen med vandkraft er den mindst forurenende energi. De nye reaktorer har ikke de samme affaldsproblemer som før, og havde vi udviklet atomkraft, havde vi ikke haft de nuværende problemer med udledning af CO2.''
''Klimaet er et globalt anliggende, og Vietnam har lige haft den varmeste dag nogensinde med temperatur på 43,5 gr. C.''

''I Danmark prøver man at bilde folk ind, at vind og sol kan bremse en global opvarmning – man må ryste på hovedet. Klimarådets nye formand Peter Møllgaard taler om at spare på oksekød og indføre flere afgifter, som om det hjælper med en ny skat! Man kan ikke engang blive enige om at beskytte de danske kyster mod havstigninger – måske først, når vandet når Christiansborg. Vi bør have en debat om atomkraft, som selvfølgelig kan være farlig – men en global opvarmning er langt værre!''

https://denkorteavis.dk/2019/danmarks-og-eus-energipolitik-goer..
Vis mere

Hvorfor skal klimaet nu pludselig være konstant, når det aldrig har været det før?d. 13/4-2019
Af Peter Kølendorf, København Ø
Jyllandsposten

''Og den er også gal, når jeg spørger, om man ikke skulle tænke på at løse noget af CO2-udfordringen ved at indføre atomkraft, som er næsten CO2-neutral? Selv statsministeren svarer, at atomkraft er farlig, uanset der vist er døde mange flere af kulkraft, lige fra miniarbejdere til mennesker, der har fået kræft af kulstøv. Og jeg vil påstå, at der er sket en udvikling inden for atomkraft, siden danskerne forkastede det for snart 35 år siden, f. eks. er thoriumenergi er nærmest tabubelagt i danskernes øjne.

Jeg bliver heller ikke populær, når jeg kritiserer vindkraftforkæmperne for altid at glemme omkostningerne ved de konventionelle kraftværker, der skal stå klar, når vinden ikke blæser.''
Vis mere

Tilbage til stenalderen!d. 25/3-2019
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 25. marts 2019
''For 100 år siden varmede min bedstemor en sten på sit komfur, hvorefter stenen kunne varme hendes fødder i sengen i de kolde nætter. Denne gamle viden skal nu bruges til at lagre energi fra vindmøllernes overskydende strøm, som så senere kan bruges efter behov. Man håber på en bevilling på 100 mio. kr. om året til et nationalt energilager.''

''Det drejer sig om penge,...''
''Vindmølleindustrien tåler ikke kritik, for vindmøller skal betragtes som verdens redning. Vindmøller har dog et problem med forsyningssikkerhed, da energien skal bruges her og nu, så lagring er nødvendig, hvis man ikke via et kabelnet til nabolande kan udveksle strøm. Via EU prøver man at rette reglerne efter dansk vindmølleindustris behov og ikke efter nabolandenes ønske om at bruge egen strøm først. ''

''Lars C. Lilleholt: Danmark er en vindmøllenation, og hvis vi skal fastholde de mange arbejdspladser på området, er det nødvendigt, at der er ordentlige testfaciliteter til rådighed.''

''New Scientists Michael Le Page mener, det bliver svært at holde temperaturstigningen under 1,5 grader C men måske 2 graders stigning, da man allerede i 2015 nærmede sig 1 grads stigning. CO2 udledningen skal bremses, og det kan ikke lade sig gøre alene ved vind og sol. Bent Lauritzen, afdelingschef ved Nukleare Teknologier på DTU håber, man i Danmark kan ændre holdningen til atomkraft: Hvis vi vil modvirke klimaforandringer, har vi ikke råd til at udelukke nogen teknologi.''

BEMÆRKNINGER:
I Danmark handler 'Den grønne omstilling' om at gøre noget. Vindmøller er sagen, fordi de skaber arbejdspladser.
Så pyt med, om klimaet overhovedet får gavn af elproduktionen via mølleindustrien.
Arbejdspladser var sagen, også da 400 MW fra havmøllerne i Kattegat skulle bringes i land. Selvfølgelig skulle der investeres ca 1,6 mia i nye kabler, selvom der allerede i år 2000 var kabellagt ca 400 MW jordkabler, som til dato aldrig har leveret så meget som en eneste kilowatt time til nogen forbruger.
Arbejdspladser går forud for sund fornuft, og det giver ovennævnte artikel et levende billede af.
Vis mere

Dansk – og europæisk – energipolitik er til skade for klimaet!d. 13/3-2019
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 13. marts 2019
''For 10 år siden advarede en ven (skovfoged) i helsidesannoncer mod skovrydning og anbefalede at forbyde motorsave i regnskove. Han anklagede bl.a. det tyske stålfirma Stihl for deres effektive maskiner, hvilket fik firmaet til at anlægge sag mod min ven, der fik en bøde på 100.000 kr. Min ven protesterer ikke længere – han er død, som mange af verdens træer, men hans profeti om effektiv skovrydning holdt stik, hvilket er til stor skade for jordens klima!

I dag bruges millioner af træer i form af træpiller og flis kaldet biomasse som backup til sol- og vindkraft. Hver gang der opstilles en ny vindmølle – til havs eller på land – skal der være en stabil backup, da vind og sol er ustabile energiformer, og man nødig vil stå i den situation som Venezuela i dag, hvor strømmen pludselig bliver afbrudt. Nu er ledende videnskabsfolk i USA begyndt at råbe op, at flere og flere skove ryddes og brændes af som energi for netop at skabe forsyningssikkerhed.''

''Brug af biomasse gør klimakrisen værre, og træ er ikke et alternativ til fossile brændsler!'' ...

''Hvis ikke størstedelen af verdens energi fortsat skal komme fra kul, gas og olie, er det nødvendigt at bruge atomkraft for at sikre forsyningssikkerheden. Selv FN’s klimapanel IPCC mener, at atomkraft skal være en del af klimaløsningen, og den tidligere NASA-klimaforskningschef James Hansen kritiserer den grønne klimabevægelse for dens antinukleare synspunkter og mener ikke, at vi kan få nok CO2 fri strøm uden atomkraft og holde temperaturstigningen under 1,5 gr. C.

Den svenske kernekraftingeniør Staffan Qvist, der for nylig foreslog en dansk overtagelse af to lukningstruede reaktorer på Ringhals 1-2 nær Gøteborg, mener, at Angela Merkels beslutning om at udfase de tyske atomkraftværker fra 2022 måske er den mest ødelæggende beslutning, der er taget for klimaet – langt værre end præsident Donald Trumps opbakning til USA’s kulindustri!

Politikerne i Danmark og EU opfører sig dumt ved ikke at støtte den nukleare forskning. De danske politikere drømmer om ny teknologi for at bremse den globale opvarmning, men teknologien er der allerede! Tilsyneladende er politikerne mere bange for atomkraft end for en global opvarmning, og de lytter ikke til videnskabelige fagfolk – men mere til deres spindoktorer! Der er jo snart valg!''

BEMÆRKNINGER
De folkevalgte burde være ærlige omkring alvoren med klimaforandringerne. Et stop for tildeling af skattekroner til særlige udvalgte 'grønne industrier', er første rigtige skridt på vejen til en anstændig energipolitik.
Vis mere

En klimalov bør inkludere det, der kan bremse en global opvarmning!d. 7/2-2019
''I 1950 var der 2,5 mia. mennesker på jorden og 4 mio. mennesker i Danmark. Nu er tallet 7,6 mia. i verden og 5,8 mio. mennesker i Danmark. Medierne taler med begejstring om de mange ekstra fødsler i Danmark – mens man er knap så begejstret for, at Afrika regner med at fordoble sin befolkning i de kommende år, hvoraf mange vil migrere til Europa. Verdens befolkning stiger med ca. 82 mio. mennesker årligt, og hver person udleder gennemsnitligt 4 t CO2 om året. Det er en uansvarlig udvikling. Menneskepligterne artikel 18: Familieplanlægning er ethvert pars ansvar!''

''Vi skal inkluderer atomkraft baseret på thorium i en fremtidig klimalov. Thorium er en form for kernekraft, som ikke rummer de traditionelle risici.

Gør vi ikke det, vil verden fortsætte med at bruge kul, olie, gas og træ. I dag bruges globalt ca. 10 mia. tons kul om året, det vil øges, og CO2 udledningen vil også. I 2016 brændte de to tilbageværende kraftværker i Aalborg og Odense sammen ca. en mio. t kul årligt – og at gå over til træ er ikke nogen løsning, da det udleder mere CO2 end kul. Verdens energiforbrug (inkl. transport o.a.) ville til sammenligning iflg. cand.polyt. og tidligere medarbejder ved Risø Hans Erik Michelsen kunne dækkes af ca. 6.000 tons thorium (kernekraft) pr. år.''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, D. 07/02-2019
https://denkorteavis.dk/2019/294384/?utm_medium=newsletter_ubiv..
Vis mere

Vejledning i klimadebatten er bedre end vildledning!d. 24/1-2019
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 24/01-2019

''Klimaet spiller en stor rolle i verdens økonomi og kræver globale beslutninger, da klimaet er et fælles anliggende for alle verdens lande. I dag berører klimaet de fleste, og mange unge føler sig svigtet af den nuværende generation, som efterlader en klode, der er ved at bukke under for en global opvarmning – skabt af nuværende generation!''

''Politikerne har gode intentioner men lader sig i klimadebatten manipulere af to grupper, hvor den ene gruppe består af velmenende men ofte naive mennesker og organisationer, der gerne vil gøre det bedste for miljø og natur men foreslår utilstrækkelige løsninger eller noget, der kan forværre situationen – tøver med familieplanlægning og ikke går ind for atomkraft, fordi man ikke tror på de fakta, der viser, at atomkraft er nødvendig, hvis man skal bremse udledningen af CO2.

Den anden gruppe optræder offentligt som samfundsbevidste forretningsfolk og virksomheder men manipulerer ofte med tal, så de passer i eget kram. Det er bl.a. industri, der ønsker mere vækst, og især vindindustrien, som gennem annoncering i aviser og TV fortæller befolkningen, at den kan levere ren energi til alle til gavn for klimaet. Industriens reklamer er dog mere til gavn for egen bundlinie og deres aktionærer end til gavn for klima og natur og miljø. Det drejer sig om penge.''

...''Et kraftværk som Avedøreværket brænder ca. 1.200.000 tons træpiller (Ing. 24.10.14) + 170.000 tons halm af om året, hvilket udleder flere mio. tons CO2 årligt. Med atomkraft ville udslippet af CO2 være 0. Hvis verden følger Danmarks eksempel mht. brug af biomasse, vil verdens skove snart blive ryddet!''

''Den globale opvarmning har allerede opvarmet verdenshavene svarende til udledning fra 1 atombombe pr. sek. i de seneste 150 år (the Guardian), hvilket betyder havstigning – også i lavtliggende Danmark, så der skal handles nu, men det er vigtigt, at politikerne sætter sig ind i fakta og bliver vejledt og ikke vildledt!''

https://denkorteavis.dk/2019/vejledning-i-klimadebatten-er-bedr..
Vis mere

Klimapolitikken kunne tage et stort spring fremad – men politikerne tør ikked. 10/1-2019
''Trods gode intentioner er tendensen en stadig stigende udledning af CO2 sammen med en stigende global befolkningstilvækst – begge dele til skade for klimaet – og begge kunne løses!

Dronningen kom med en nytårstale om mere moral og ansvar i vor livsførelse, mens statsministeren i sin tale sagde nogle selvfølgeligheder og med én kommentar om klimaet, at vore vindmøller på en god dag forsyner danskerne med el, hvilket er en sandhed med modifikationer. Der skal konstant være backup af biomasse af træflis, der er et fossilt brændstof og ved afbrænding værre end kul. I dag er ca. 74% af den vedvarende energi biomasse – så det meste af vor el er ikke grøn men sort, og selv med 10 ekstra vindmølleparker vil de alle stå stille ca. 100 dage om året – når det ikke blæser!

Ved at satse på vindenergi, bliver vi afhængige af nabolande, som kan levere norsk vandkraft, svensk A-kraft og tysk brunkulskraft, mens de via EU regler skal modtage vor overskydende vindenergi, der ikke kan lagres. Det skal ske på markedsvilkår – men hvordan kan det være markedsvilkår, når vindindustrien støttes af staten? Vort store forbrug af biomasse betyder desuden import af træ fra mange lande, hvor træer fældes, og skove ryddes, så vi kan få strøm og varme! ''

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis (gratis netavis uden statsstøtte)
BEMÆRKNINGER:
Selvfølgelig er det fortsatte klimashow en bevidst politisk handling. EU-borgerne skal bekymre sig om klimaet og glemme alt om masseindvandringen fra muslimske lande, der er totalt ødelæggende for Europas kultur med et frit liv.
Vis mere

Biomasse og varm luftd. 26/12-2018
Af Carl Dawids, København K
Berlingske 26 12 2018
''Vi skal brænde biomasse i kraftværkerne for at skåne atmosfæren for CO2. Men biomasse udleder jo CO2 ved forbrænding ligesom kul, der også er biomasse, omend af noget ældre dato.''
''Byg hellere et enkelt moderne atomkraftværk fx. med thorium som brændstof. Det er helt CO2-frit, og der er ikke de samme affaldsproblemer, som med uran, og lad så vores skove være i fred.''
Vis mere

Atomkraft er pissefarlig, siger Lars Løkke – men global opvarmning er værre!d. 15/11-2018
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 15. nov. 2018

Under en spørgetime på Aarhus Universitet talte statsministeren de studerende efter munden med følgende salut:

''– Fordi det er pissefarligt, og ikke nødvendigt. Green Tech og vedvarende energi giver Danmark en enorm branding og konkurrencefordel ude i verden. Det skal vi ikke kaste ud til fordel for noget, der er så farligt som atomkraft, fastslog Lars Løkke Rasmussen.''

''Med sin holdning agerer Lars Løkke som kejseren i H. C. Andersens Kejserens nye klæder, der sammen med sin skrædder Lars C. Lilleholt med det grønne slips ikke vil høre på den lille dreng, der siger, at de ikke har noget på!''

''Sammen med Greenpeace er den politiske venstrefløj medskyldige i, at vi ikke er kommet af med kul og olie, da de ikke har andre holdbare og stabile løsninger.''

''Hvad angår olien, ville det være godt for verdensfreden, hvis den arabiske olie ikke fortsat skal influere på de beslutninger, som verdens politiske ledere foretager.
Olie betyder penge, som giver magt, som korrumperer! Atomkraft kunne stække oliens magt!''

''Hvad angår havvindmøller har man ikke undersøgt, om havdyr påvirkes af støjen, men verdensnaturfonden (WWF Report 2018) mener, at fx boreplatformes støj kan påvirke havdyr. Der er nu modstand mod vindmølleindustrien, for ulempen ved vindmøller er også, at de kun leverer energi, når det blæser. Det er pissefarligt at satse forsyningssikkerheden på en ustabil energiform. Svend Aukens drøm er blevet et mareridt!''

''Margretes bror Svend Auken, miljøminister i 1990erne, havde en drøm om vindmøller, som lig de famøse barmarksværker mere eller mindre skulle påtvinges folk.
Over hele landet ses vindmøller og højspændingsledninger til gene for mennesker, fugle og andre dyr.''

''Lars Løkke Rasmussen er pissefarlig, når han prøver at påvirke unge studerende med fake news om atomkraft sekunderet af miljøminister Jakob Ellemann-Jensen. I EU stiger udledningen af CO2 mens den er faldet i USA, hvor de har skiftet til gas og har atomkraft.''

Bemærkninger:
Af Holger Skjerning, næstformand, REO
De studerende ved Aarhus Universitet ønskede en debat om ATOMKRAFT, men det skal vi vente med til 2018-ungdommen kommer på banen ifølge Holger Skjerning. Læs mere ...
Vis mere

Regeringens klimaplan kan suppleres til gavn for miljø og klima:d. 25/10-2018
Af Jonna Vejrup Carlsen – global-alarm.dk, Den Korte Avis, 25. okt. 2018

''Regeringen skal i arbejdstøjet for at opnå en reduktion på 45% af CO2 udledningen inden 2030 og i 2050 kun udlede samme mængde, som man kan fjerne fra atmosfæren for at holde stigningen i temperaturen under 1,5 grader C.''

''Der er stadig en del lavthængende frugter, som man umiddelbart kan plukke og opnå endnu større reduktion af CO2, men man kommer ikke uden om atomkraft i form af thorium kernekraft:''

Punkt 15 lyder:
''15. Giv støtte til udvikling af thorium kernekraft, som er nødvendig i vort energimix og er ren, stabil, rigelig og billig – og kan anvendes i skibs- og flytrafikken samt til rumrejser! Vind og sol kan kun supplere, da vinden skal blæse og solen skinne! Det kunne også hjælpe fattige lande, som har brug for energi til udvikling af deres samfund. Brug den A-kraft, der er til rådighed i dag fx fra Sverige – og ikke som Tyskland erstatte kernekraft med mere brunkul.''

''Vi skal bruge vor sunde fornuft alle steder, og væksten skal være intelligent og ikke bare gå til mere forbrug. Der er mange andre måske ikke helt så lavthængende frugter, men kom i gang – det haster med at stoppe den globale opvarmning, inden klimaet går grassat, men uden atomkraft går det ikke!''

BEMÆRKNING:
Sakset fra Dansk Energi d.7/11-2018
´På sigt er biomasse ikke løsningen, og vi ønsker et energiregime, hvor man vælger den bedste og billigste løsning," siger Martin Lidegaard.´

https://denkorteavis.dk/2018/regeringens-klimaplan-kan-supplere..
Vis mere

Danmark lader ny værdifuld energiteknologisk opfindelse gå til Østasien!d. 25/9-2018
''Den danske forskergruppe Seaborg Technologies har ikke fået statsstøtte til forskning og udvikling af en ny type atomreaktor med thorium men har på privat basis udviklet en thorium reaktor – waste-burner, der også kan omdanne atomaffald til ny energi. Danske politikere er besat af vind og ikke interesseret i projektet, men Folketinget gav dog tilladelse til, at forskning i thorium kunne foregå på privat basis – dog uden opstilling af reaktorer i Danmark.''

''Journalisterne Birgitte Dyrekilde og Johan Christensen har i bogen: VESTAS – Verdensmester for enhver pris tegnet et billede af en smuk facade med en mere eller mindre korrupt baggrund for vindindustriens magt i samfundet. De danske politikere har været let modtagelige for vindlobbyens indflydelse. Det kan dog undre, at Verdens Naturfond (WWF) er på firmaet Ørsteds reklame, da opstilling af vindmøller og højspændingsledninger ikke er godt for natur og biodiversitet.''

''Politikerne tror, at landskabsødelæggende ustabile vindmøller, der er til stor gene for mennesker og dyr i nabolaget, kan redde verden fra de klimaændringer, som nu er ved at præge verden med tørke, oversvømmelse og mere ekstremt vejr. Temperaturstigningen får storme og orkaner til at blive mere voldsomme, som både USA og Filippinerne netop har erfaret.''

''Vindmøller leverer et par procent af den globale energi og kun, når vinden blæser. Der er ca. 100 dage om året, hvor backup energien helt skal overtage. Backup energi skal være klar hele tiden, og størstedelen består i dag af træpiller og flis, som hverken er bæredygtig eller CO2 neutral. Danmark ligger faktisk i spidsen for at rydde verdens skove til afbrænding i vore kraftværker, og den store rydning af træer er i virkeligheden med til at øge den globale opvarmning!''

''Danmark går glip af en energiteknologisk vision, der også kan give stor indtægt, udviklet af danske Seaborg Technologies, hvis fremskridt og udvikling sikkert vil blive fremhævet på den kommende store thorium konference i Bruxelles 29-31 oktober 2018 i The Royal Belgian Institute of Natural Science. Danmark er ikke et foregangsland mht. klima og reduktion af CO2 – og det vil undre mig, om klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt vil deltage i konferencen. Thorium vil blive den førende af fremtidens energikilder – men Danmark vil kun have kostbar ustabil vind!''

''Danmark har mistet chancen for en visionær energipolitik ved ikke at støtte Seaborg Technologies. Nu bliver thorium reaktoren produceret i Asien men udviklet af danske forskere!''
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis d. 25. september 2018
Vis mere

Medierne og atomkraftd. 20/8-2018
Berlingske 21 08 2018
Medierne og atomkraft
Af Finn Gyntelberg, Hørsholm
Berlingskes leder 19/ 8 lyder »Kun en tåbe frygter ikke klimaforandringer«. Svært at være uenig, men hvorfor debatterer vores etablerede medier som Berlingske stort set ikke atomkraft som CO2-neutral energikilde? Oven i købet i et land, hvor Niels Bohr var en af fædrene til den fredelige udnyttelse af atomkraft.

Dette års usædvanlige tørkesommer har tydeligt vist, at mangel på vind, regn og få solenergianlæg gør anden grøn energi uden atomkraft som løsning på menneskehedens energiproblemer urealistisk. Bør vi i Danmark som i Indien, Kina og Norge forske i og måske anvende atomkraft med Thorium som brændstof?

Bemærkninger:
Før eller siden bliver Danmark nødt til at ændre kurs og komme væk fra sine tvangstanker om skatteyderbeskyttet vindenergi, solenergi, biogas m.m. Thorium har en fremtid i lande, som vil klodens og befolkningens bedste.
Vis mere

Atomkraft, ja takd. 10/8-2018
Politiken 17 08 2018
Af Jonna Vejrup Carlsen, København

I Politikens tema om klimaet 8. august var der en side 4 med 9 mænd (ingen kvinder), der udtalte deres mening om, hvad der skal gøres for klimaet (…)

Ikke en af de 9 personer nævnte atomkraft, som i dag er den eneste energitype, der kan erstatte de fossile brændstoffer inkl. den russiske gas.

De moderne avancerede atomreaktorer med thorium kan ikke nedsmelte og kan genbruge det gamle atomaffald, og de er på vej i bl. a. Kina og Indien.

Hvis forskning og udvikling af thorium fik samme støtte som sol, vind og bio, kunne vi for længst have været i gang med at bremse den globale opvarmning.

Frankrig har f. eks. 80 procent mindre udledning af CO2 end Danmark pga. landets brug af atomkraft.

Bemærkninger:
Lobbyisterene har gode vilkår, når skatteyderne bare betaler ved kasse 1 til energiformer, som ALDRIG bare tilnærmelsesvis kan løse Jordens problemer med alt for meget CO2 i atmosfæren.
Hvorfor vil politikerne ikke forske i den ufarlige og billige THORIUM energi ?
Vis mere

Den Grønne Atomkraft – Opgør med de farveblinde miljøforkæmpere d. 21/3-2018
Thomas Grønlund Nielsen fortæller i bogen Den Grønne Atomkraft, at nye reaktortyper baseret på thorium kan udvikle sig fra en ’atomælling’ til en smuk hvid ’thoriumsvane’ som i H. C. Andersens berømte eventyr om den grimme ælling, og Danmark kunne bidrage til at skaffe verden ny, ren, stabil, billig og rigelig energi.

Bogen om den grønne atomkraft er en vision om, hvad vi kan gøre for at skabe en energi, der kan anvendes 24 timer i døgnet uafhængig af vind og vejr. Vi bør leve op til arven fra Niels Bohr og kan bidrage med ideer til design og opførelse af små thoriumreaktorer, der kan skabe billig energi til Danmark og andre lande – både til energi og til afsaltning af havvand. Danmark har allerede vist vejen med stor succes ved design af små og mere ’menneskelige’ robotter. Bogen er også et forsøg på at definere en dansk drøm baseret på vor stolte arv indenfor videnskab, tankefrihed og afvisning af politisk korrekthed og tomhed.

Thomas Grønlund Nielsen har med sin gode fortælling om grøn CO2-fri atomkraft ydet et bidrag til, at man som lægmand kan sætte sig ind i udviklingen af de forskellige energiformer og tage stilling til fremtidens atomkraft med thorium og hvad det er, som adskiller thorium fra konventionel atomkraft. Vi er nødt til at begrænse vort fodaftryk på naturen, som har vist sig mere sårbar, end vi troede.
Boganmeldelse af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. marts 2018
Vis mere

Cape Town – mangel på vand kan føre til konflikter, krige, hungersnød og flere flygtninge!d. 8/2-2018
Problemet skulle have været løst for mange år siden – med familieplanlægning – for 100 personer bruger nu engang dobbelt så meget vand som 50 personer. Den store befolkningstilvækst er grunden til det større vandforbrug, som også er steget pga. flere daglige bade, pools, vanding af golfbaner m.m. Man skal indføre familieplanlægning – og vand kan genbruges, selv urin kan drikkes igen efter filtrering. En viden der er skabt ved rumprogrammer, hvor vand skal genbruges.

Afsaltningsanlæg af havvand bliver nødvendigt mange steder, hvilket allerede anvendes i nogle rige arabiske lande, for det er dyrt og kræver megen energi. Det er derfor nødvendigt at skaffe rigelig, billig og stabil energi, hvilket vindmøller ikke kan levere. Vindenergi dækker i dag kun ca. 0,8% af den globale energi. Vindmøller er dyre – også i drift, og skal have back-up, da de ikke producerer el ca. 100 dage om året. Man kan heller ikke anvende vindkraft i rumfarten med små vindmøller sat på raketterne. Solenergi er bedre, ødelægger ikke landskabet og anvendes i rumfart. Som backup satser man udover bioenergi på gas, men gas udleder CO2 – dog kun halvdelen af kul. Der bruges i EU mange penge på at installere rør til fordeling af gas – bl.a. fra Rusland.

Vor civilisation er afhængig af rigelig, billig og stabil energi, og i dag er det nødvendigt at inkludere kernekraft, som kunne dække det globale energibehov og erstatte de fossile brændstoffer. Der forskes og udvikles kernekraft med thorium, som kunne løse verdens energibehov i over 1000 år. Samtidig vil thorium ikke efterlade det problematiske affald, som har skabt problemer med uran.

2,4 mia. mennesker har i dag ikke adgang til rent drikkevand, og ca. 700 mio. mennesker lever i ekstrem fattigdom. Overbefolkning øger problemerne og kan føre til konflikter, krig, sult og død. Problemet med overbefolkning kan løses med familieplanlægning. Overbefolkning er i dag det største problem, og mange andre problemer vil være lettere at løse uden så mange mennesker.

I Biblen (Johannes’ åbenbaring) er Verdens Endeligt beskrevet som Apokalypsen – 4 ryttere rider på en hvid, rød, sort og bleg hest og skal symbolisere krig, erobring, hungersnød og død. Vi bør vende udviklingen og stoppe de fire ryttere, der ødelægger livet for mennesker på jorden!
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Den Korte Avis, d. 8. feb. 2018

https://denkorteavis.dk/2018/mangel-paa-vand-kan-foere-til-konf..
Vis mere

RED Jorden, så vi ikke er nødt til at finde en anden beboelig planet!d. 17/1-2018
''I 1517 reformerede Martin Luther den kristne kirke og mente, at det iflg. Biblen ville være Verdens Ende om 500 år (2017)! Det skete ikke, men flere steder på Jorden vil blive ubeboelige, hvis vi fortsætter vor nuværende levevis. Iflg. den eng. fysiker Stephen Hawking vil menneskelige aktiviteter resultere i en global opvarmning, der kan gøre Jorden ubeboelig om 100 år. NASA o.a. forsker i rumfart for at finde en planet, hvor man kan overleve som menneske.
De menneskeskabte aktiviteter med udledning af drivhusgasser i atmosfæren skaber en global opvarmning, der får havvandet til at stige, så lavtliggende områder vil ’drukne’. Opvarmningen vil også give mere regn, så grundvandet stiger, hvilket allerede sker i Danmark. Det betyder, at landmænd ikke kan dyrke den ’vandfyldte’ jord, hvilket går ud over fødevareproduktionen!
Hvis vi skal bekæmpe den globale opvarmning, der er ved at ødelægge vor Jord, er vi nødt til at bruge kernekraft som thorium, der kan erstatte alle fossile brændsler Der er flere thorium ressourcer end kul, olie og gas til sammen – tilstrækkeligt til et globalt energiforbrug i over 1000 år. Fysikeren Niels Bohr, der var med til at udvikle atombomben, mente, at en så stor kraft burde kunne anvendes til fredelige formål, men modstanden mod kernekraft er stadig stor. Mange mennesker er mere bange for kernekraft end for en global opvarmning, der kan gøre jorden ubeboelig?
Det er nødvendigt at bremse den globale opvarmning. Vi skal alle tage ansvar og starte i nærområdet. Det er ikke godt at overbefolke Danmark og Verden, for mange flere mennesker resulterer i mere forurening og udledning af CO2 og kan være med til at gøre jorden ubeboelig.''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 17-01-2018
Vis mere

Energipolitik: Politiske beslutninger bør baseres på fremtidens udfordringer i stedet for nutidigt behov!d. 12/12-2017
''Vi tager ikke krystalkuglen i brug men baserer ofte politiske beslutninger ud fra nutidens behov. Der er bestilt 27 dyre kampfly, men man tænkte ikke på, at fremtidige krige måske vil blive udkæmpet med droner i stedet. De bestilte kampfly er desuden så støjforurenende, at folk nær flyvestation Skrydstrup måske skal ’evakueres’. Det holdt man hemmeligt i 2 år!

Nu vil man lægge et kabel fra Danmark til England for at overføre el fra vindmøller, for når vinden ikke blæser i Danmark, blæser det måske i England. Det kan være usikkert med vindforhold, så der skal stadig være backup energi til vindstille perioder. Elkablet koster 11 mia. kr. og vil først give en fortjeneste i 2040. Der blev ikke kigget i krystalkuglen, for da vil vindmøller måske være yt.

Man kan i dag ikke lagre vindenergi men satser på store batterier, og Tesla er i gang med et stort anlæg i Australien. Hvis man ikke finder nye typer batterier, vil ressourcerne til dem af bl.a. kobolt og grafit blive udtømt. Der bruges i dag et stigende antal batterier – selv til kunstige stearinlys!

Den forhenværende amerikanske energiminister og Nobelpristager i fysik Steven Chu har udtalt, at der er olie og gas til 50-100 års forbrug, men brugen af dem vil medføre endnu større klimaændringer, så man er nødt til at bruge energikilder som sol og vind eller kernekraft, som stadig har problemer med bl.a. affald. Det er derfor vigtigt at kunne håndtere det radioaktive affald og støtte den danske forskergruppe Seaborg Technologies, der arbejder på at skabe en thoriumbaseret waste burner (affaldsbrænder) til at omdanne det gamle uranaffald til ren energi. Thorium har desuden den store fordel, at ved brug efterlades kun lidt affald (ca. 2%) i modsætning til uran (ca. 98%). Der er thorium ressourcer til over 1000 års globalt energiforbrug – en stor del i Grønland.''
Den Korte Avis, 12-12- 2017 af Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Vis mere

Det er utopi at tro, verdens energibehov kan dækkes af ustabil vind- og solenergi!d. 19/10-2017
Jonna Vejrup Carlsen skriver i DKA d. 19. okt. 2017 blandt andet:
''Der bruges stadig meget kul i verden, og 7. okt. 2017 var der demonstrationer i Australien mod oprettelse af en ny kulmine i Queensland, hvilket betyder mere CO2 udledning og skader verdens største koralrev Great Barrier Reef. 30% af korallerne er døde. Årligt indbringer turismen til Great Barrier Reef 30 mia. australske dollars – og beskæftiger ca. 64.000 personer direkte eller indirekte.

Ingen kan være imod ren sol og vind. Men selve produktionen er ofte uren og omtales aldrig. Omkostninger til såkaldt CO2 fri energi bør inkludere alt fra produktion til skrot. Problemerne omtales nødigt, som da folk blev syge af giftstoffer, der blev brugt under produktion af vindmøller. Alle omkostninger bør nævnes, og problemerne løses. Der skal være mere åbenhed. Det er også mærkeligt, at Københavns energiselskab HOFOR opsætter vindmøller i Jylland og andre steder for at gøre hovedstaden CO2 neutral. Københavns Kommune har som mål at blive CO2 neutral i 2025 og forsøger at gøre det ved at investere og genere andre steder end København!

Vindindustrien har været aggressiv og opnået fordele med deres forbindelse til Christiansborg. Der er så mange penge i vindindustrien, at den betaler millioner til folk for ikke at klage over støjen og køber ejendomme for at opstille vindmøller. Skatteborgernes penge cirkulerer. Energiordførerne på Christiansborg burde læse: Besat af vind – skyggesider af en grøn industri af Peter Skeel Hjorth og VESTAS – Verdensmester for enhver pris af Birgitte Dyrekilde og Johan Christensen.''

Bemærkninger: I følge Australsk TV (Perth udgaven) er man ikke imod sol og vind, men borgerne kan ikke betale store regninger til en lobby, som ikke gavner ret meget og som mange australier ikke har råd til at betale. Derfor vil Australien fortsat satse på den mest konkurrencedygtige energiform.
Vis mere

Den globale opvarmning bør bremses – hvis muligt, så fremtidige orkaner ikke bliver værre!d. 21/9-2017
Den globale opvarmning er en realitet i hele verden, selvom nogle med USA’s præsident Trump i spidsen siger, det er svindel. Ligegyldigt hvad man mener, sker der ting med klimaet, som vi skal forholde os til. Klimaet bør have første prioritet, hvilket inkluderer spørgsmål om overbefolkning, forurening og ren energi! Ting man kan gøre noget ved, hvis der er politisk vilje til det!

Danske politikere og medier priser ’væksten’ med flere børn, som globalt set er en belastning og resulterer i mere forurening og udryddelse af flere dyr. Selv dyr som bier til at bestøve vore afgrøder er i fare! Det bliver også vanskeligt at brødføde den stigende globale befolkning, og samtidig stiger CO2 udledningen pga. de 10.000 flere mennesker, verdens øges med hver time.

Vedvarende energi kan ikke give Danmark forsyningssikkerhed men gør os afhængige af nabolande med bl.a. atomkraft fra Sverige og vandkraft fra Norge. Vindindustrien har haft kronede dage i Danmark og regner med, at når der er vindstille i Danmark, kan det måske klares med et kabel til et sted med blæsevejr. Man følger i Tvinds vindfodspor, der er en pengegenerator til gavn for investorer, men man burde i stedet følge i Niels Bohrs fodspor og satse på teknologien.

MÆRSKs olieeventyr er forbi, og det er rettidig omhu at forlade de fossile brændsler!
MÆRSK begyndte for 51 år siden at bore efter olie i Nordsøen, da skibsreder A. P. Møller syntes, olieeventyret også skulle foregå i Danmark. Nu er de fossile brændsler ikke længere fremtiden, og DONG er solgt til det franske firma TOTAL. Det ville være rettidig omhu, hvis MÆRSK nu gik ind i udvikling af thorium energi, som vil blive en stor del af fremtidens energi. Grønland har store thorium ressourcer, og MÆRSK kunne skaffe ekspertisen og skabe et nyt dansk energieventyr

Thorium kan erstatte de fossile brændsler, så verdens ledere burde gå sammen om forskning og udvikling af kernekraft med thorium for at bremse den globale opvarmning! Det haster!

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. sep. 2017
Link til artiklen
Vis mere

Den globale opvarmning bør bremses – hvis muligt, så fremtidige orkaner ikke bliver værre!d. 21/9-2017
Den globale opvarmning er en realitet i hele verden, selvom nogle med USA’s præsident Trump i spidsen siger, det er svindel. Ligegyldigt hvad man mener, sker der ting med klimaet, som vi skal forholde os til. Klimaet bør have første prioritet, hvilket inkluderer spørgsmål om overbefolkning, forurening og ren energi! Ting man kan gøre noget ved, hvis der er politisk vilje til det!

Danske politikere og medier priser ’væksten’ med flere børn, som globalt set er en belastning og resulterer i mere forurening og udryddelse af flere dyr. Selv dyr som bier til at bestøve vore afgrøder er i fare! Det bliver også vanskeligt at brødføde den stigende globale befolkning, og samtidig stiger CO2 udledningen pga. de 10.000 flere mennesker, verdens øges med hver time.

Vedvarende energi kan ikke give Danmark forsyningssikkerhed men gør os afhængige af nabolande med bl.a. atomkraft fra Sverige og vandkraft fra Norge. Vindindustrien har haft kronede dage i Danmark og regner med, at når der er vindstille i Danmark, kan det måske klares med et kabel til et sted med blæsevejr. Man følger i Tvinds vindfodspor, der er en pengegenerator til gavn for investorer, men man burde i stedet følge i Niels Bohrs fodspor og satse på teknologien.

MÆRSKs olieeventyr er forbi, og det er rettidig omhu at forlade de fossile brændsler!
MÆRSK begyndte for 51 år siden at bore efter olie i Nordsøen, da skibsreder A. P. Møller syntes, olieeventyret også skulle foregå i Danmark. Nu er de fossile brændsler ikke længere fremtiden, og DONG er solgt til det franske firma TOTAL. Det ville være rettidig omhu, hvis MÆRSK nu gik ind i udvikling af thorium energi, som vil blive en stor del af fremtidens energi. Grønland har store thorium ressourcer, og MÆRSK kunne skaffe ekspertisen og skabe et nyt dansk energieventyr

Thorium kan erstatte de fossile brændsler, så verdens ledere burde gå sammen om forskning og udvikling af kernekraft med thorium for at bremse den globale opvarmning! Det haster!

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. sep. 2017
Link til artiklen
Vis mere

Den globale opvarmning bør bremses – hvis muligt, så fremtidige orkaner ikke bliver værre!d. 21/9-2017
Den globale opvarmning er en realitet i hele verden, selvom nogle med USA’s præsident Trump i spidsen siger, det er svindel. Ligegyldigt hvad man mener, sker der ting med klimaet, som vi skal forholde os til. Klimaet bør have første prioritet, hvilket inkluderer spørgsmål om overbefolkning, forurening og ren energi! Ting man kan gøre noget ved, hvis der er politisk vilje til det!

Danske politikere og medier priser ’væksten’ med flere børn, som globalt set er en belastning og resulterer i mere forurening og udryddelse af flere dyr. Selv dyr som bier til at bestøve vore afgrøder er i fare! Det bliver også vanskeligt at brødføde den stigende globale befolkning, og samtidig stiger CO2 udledningen pga. de 10.000 flere mennesker, verdens øges med hver time.

Vedvarende energi kan ikke give Danmark forsyningssikkerhed men gør os afhængige af nabolande med bl.a. atomkraft fra Sverige og vandkraft fra Norge. Vindindustrien har haft kronede dage i Danmark og regner med, at når der er vindstille i Danmark, kan det måske klares med et kabel til et sted med blæsevejr. Man følger i Tvinds vindfodspor, der er en pengegenerator til gavn for investorer, men man burde i stedet følge i Niels Bohrs fodspor og satse på teknologien.

MÆRSKs olieeventyr er forbi, og det er rettidig omhu at forlade de fossile brændsler!
MÆRSK begyndte for 51 år siden at bore efter olie i Nordsøen, da skibsreder A. P. Møller syntes, olieeventyret også skulle foregå i Danmark. Nu er de fossile brændsler ikke længere fremtiden, og DONG er solgt til det franske firma TOTAL. Det ville være rettidig omhu, hvis MÆRSK nu gik ind i udvikling af thorium energi, som vil blive en stor del af fremtidens energi. Grønland har store thorium ressourcer, og MÆRSK kunne skaffe ekspertisen og skabe et nyt dansk energieventyr

Thorium kan erstatte de fossile brændsler, så verdens ledere burde gå sammen om forskning og udvikling af kernekraft med thorium for at bremse den globale opvarmning! Det haster!

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. sep. 2017
Link til artiklen
Vis mere

Energirevolution med thorium er på vej i Holland! Hvad med Danmark?d. 24/8-2017
Verdens første thorium reaktor – siden 1970 – bliver nu testet i Holland.
Der forskes i thorium energi overalt i verden. Norge er langt fremme, og Holland er nået så langt i forskning og udvikling, at man kan begynde reaktorforsøg (tests), inden det for alvor går i gang.

Mange lande vil følge efter for at skaffe ren energi til erstatning for de CO2 udledende fossile brændstoffer, der kan resultere i en global opvarmning. Udviklingen, som NRG i Holland har sat i gang, øger konkurrencen om at komme hurtigt på markedet i lande som Indien, Kina, Indonesien o.a. I USA kan præsident Trump måske forhale udviklingen af hensyn til arbejdspladser i bl.a. kul- og olieindustrien, men de fleste amerikanere vil nok hellere bremse den globale opvarmning.

Kernekraft med thorium kan bringe verden ud af en energikrise og erstatte brug af kul, olie, gas o.a., der udleder CO2. Verden har brug for ren, billig og rigelig energi, der kan forsyne fattige og rige lande med energi hele døgnet – uden fx at være afhængig af vejret med sol og vind!

Kernekraft med thorium kan bringe verden ud af en energikrise og erstatte brug af kul, olie, gas o.a., der udleder CO2. Verden har brug for ren, billig og rigelig energi, der kan forsyne fattige og rige lande med energi hele døgnet – uden fx at være afhængig af vejret med sol og vind!

Europa er med NRG i Holland gået ind i kapløbet om thorium energi, og endelig sker der noget, der kan løse problemerne med verdens klima, miljø og fattigdom. Det har været længe undervejs, men nu kan man i Holland gå i spidsen for en ny æra på energiområdet. Det er det fantastiske gennembrud, verden har ventet på!

Det nye energiforlig, som skal forhandles i det danske folketing her i efteråret, bør inkludere kernekraft med thorium, hvilket man hidtil har afvist uden anden grund end idealistiske holdninger, der kører i den gamle rille: Hvad skal væk, Barsebäck! Hvad skal ind, sol og vind! Ved folketingsbeslutningen i 1985, at Danmark ikke skulle have atomkraft, var der tilføjelsen ”med den nuværende teknologi” – og ny teknologi med thorium har ikke de samme problemer som uran!

Det hollandske NRG’s gennembrud på thorium området burde være breaking news for aviser og medier, som interesserer sig for miljø og klima!

Link til artiklen, der er bragt i Den Korte Avis d. 24. august 2017 Af Jonna Vejrup Carlsen
Vis mere

Klimabalance er tippet overd. 10/8-2017
Klimabalancen er tippet over til den forkerte side. Temperaturer op til 40 grader; betyder flere skovbrande, tørke og oversvømmelser. Et forøget brug af aircondition vil fordoble elforbruget. Verdens politikere snakker, men gør ikke nok for at stoppe befolkningstilvæksten og brugen af fossile brændstoffer. De lover at handle i 2030 eller 2050, og så er det for sent.

Verdens biodiversitet er i stor fare, og der går dagligt mange arter til grunde. Sol og vind vil aldrig kunne levere tilstrækkelig energi til kloden.

Frankrigs nye præsident Emmanuel Macron har netop valgt Nicolas Hulot som miljøminister. Han lover at lukke alle kulkraftsværker i 2022 og er gået i gang med at lukke alle 59 atomkraftværker for at erstatte disse med Thorium-kraftværker, der skal skabe den meget stabile energiforsyning, som vi har behov for i fremtiden.

Den seneste udvikling, hvor klodens klimabalance er tippet over, er en forbrydelse med mennesker og dyr, fordi vore politikere ikke har taget ansvar og handlet i tide.

Nordjyske Stiftstidende 10 08 2017
Af Thure Barsøe-Carnfeldt
Vis mere

Skovbrande hærger og isen smelter på Grønland – det ender galt, hvis vi ikke gør disse to ting!d. 1/8-2017
Det ender galt, hvis vi ikke bremser overbefolkningen og indfører energiproduktion med thorium.

Den globale opvarmning kan kun bremses ved kernekraft (der ikke kan bruges til bomber)
Der skal i fremtiden bruges endnu mere energi, og samtidig skal de miljømæssige problemer løses, hvilket kun kan ske gennem avanceret teknologi – og et frit marked, da økonomien spiller en stor rolle. Kernekraft med thorium som brændsel kan opfylde behovet for rigelig og billig energi, så man i stedet for de fossile brændsler kan bruge thorium, som allerede blev udviklet i 1960erne i USA – men stoppet af præsident Nixon, da thorium ikke kunne bruges til bomber, som uran kunne.

Robert Hargraves: Thorium energy cheaper than coal.

Ustabile energiformer som sol og vind kan kun supplere og leverer i dag kun et par procent af den globale energi, så drømmescenarier om vind og sol er fremkaldt af naive mennesker, der ikke vil se fakta i øjnene. Heller ikke biobrændsel er CO2 neutral. Iflg. afdøde professor i geologi på KU, formand for den danske atomenergikommission Henning Sørensen kunne thorium kernekraft have dækket verdens energibehov i år 2000, så vi ikke havde haft de nuværende klimaproblemer.

Det er ikke kun i Afrika, at der er et overskud af mennesker, som emigrerer, da der ikke er arbejde eller mad til alle. I dag er de fleste lande overbefolkede og ikke længere bæredygtige. Japan har dog en nedgang, men landets nuværende indbyggertal på 126 mio. er langt over tallet i 1950 med 83 mio. mennesker. I 1950 var verden bæredygtig med 2,5 mia. mennesker – nu 7,6 mia.

Hvis man vil bremse den globale opvarmning, skal der handles nu!
Det er en forbrydelse mod menneskeheden, at de politiske ledere ikke gør mere for at bremse den globale opvarmning. Med deres tøven er de medskyldige i, at der i fremtiden vil dø millioner af mennesker af sult, forurening og pga. den globale opvarmning. Det er folkemord i moderne udgave.

Det ender galt, hvis vi ikke bremser overbefolkningen og indfører energiproduktion med thorium.

http://denkorteavis.dk/2017/isen-smelter-pa-gronland-og-skovbra..

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, Den 1. august 2017
Vis mere

Donald Trump fokuserer på økonomi og jobs før klimaet! Det gør man også i Polen!d. 15/6-2017
Vi skal både redde klimaet – og økonomien!
EU’s ledere er forargede over Donald Trumps udmelding af klimaforliget fra COP 21 i Paris 2015, men Trump har ikke tillid til EU og faktisk kan USA gøre det bedre end EU ved at udskifte fossile brændsler med kernekraft med thorium, som blev udviklet i USA ca. 1960 men forkastet af præsident Nixon, da thorium ikke kunne anvendes til bomber.

Der er flere thorium ressourcer i verden end kul, olie, uran og gas til sammen – til over 1000 års globalt energiforbrug. Med thorium vil der ikke ske en atomkatastrofe. Reaktoren vil være sikker, selv ved strømsvigt (Ill.Vid.13-2016

EU lederne må feje for egen dør først
Ca. 70% af Danmarks energiforbrug kommer stadig fra fossile brændstoffer, og den polske formand for det europæiske råd Donald Tusk burde ikke kritisere USA – med Polens store forbrug af kul, som udover CO2 sender luftbårne giftstoffer op over de nordiske lande – helt til Grønland!
AF Jonna Vejrup Carlsen
Den Korte Avis, d. 15. juni 2017
Link til artiklen i 'Vis mere'
Vis mere

Naive politikere og klimabevægelser er medskyldige i den globale opvarmningd. 27/4-2017
''Atomkraft er i dag den eneste energiform, der kan erstatte de fossile brændsler. Grønland har store thorium ressourcer, og Danmark kan levere forskerne. Den sidste formand for dansk atom-energi­kommission Henning Sørensen sagde, at vi kunne have haft thorium kraftværker allerede i år 2000 men blev bremset af den naive venstrefløj med folketingsbeslutningen i 1985, at vi ikke i Danmark skulle have atomkraft – med den nuværende teknologi! Der er dog sket meget med teknologien siden 1985! Faktisk kunne ca. 3.175 atomkraftværker dække verdens energibehov.''
Med denne salut skriver Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk i Den Korte Avis d. 27.april 2017, at det er på tide, at vi sadler om.

http://denkorteavis.dk/2017/naive-politikere-og-klimabevaegelse..
Vis mere

Pyt med den globale opvarmning – når Langkildes hest pruster!d. 19/1-2017
''100 års storme kan komme oftere og voldsommere pga. global opvarmning
Danmark kan blive lidt mindre for hver storm, hvis vi ikke sikrer kysterne tilstrækkeligt. Stormen URD kostede 10 mia. kr. i skader, og hvad med de fremtidige storme, hvor vandet igen vil erodere kysterne. Er det ikke bedre at bruge 10 mia. til kystsikring end til skadesdækning efter stormen?

DR1 burde lave en indsamling til at kystsikre Danmark. Man kunne derved skaffe nogle af de mange penge, som Anholt og resten af landet har brug for til sikring af de danske kyster! Man kunne også starte crowd-funding til kystsikring. Hvis 1000 personer giver 20 kr. pr. md. i et år vil det blive til: 240.000 kr. Hvis 100.000 personer giver 20 kr. pr. md. i et år vil det blive 24 mio. kr.

Familieplanlægning og thorium kunne hjælpe til at bremse en global opvarmning
Hvis vi i 1950, hvor verden var bæredygtig med 2,5 mia. mennesker, havde holdt befolkningstallet i ro, ville der ikke være så mange konflikter og flygtninge, for som med dyr er der altid ballade, når for mange slås om det samme territorium. Og hvis udviklingen af thorium var fortsat i 1960erne – bremset af præsident Nixon i 1973 – havde vi ikke heller ikke haft problemer med CO2 udledning.

Den engelske dronnings lillesøster Margaret skrev i 1980 til premierminister Margaret Thatcher, at det var bedre, hvis atomkraftværker ikke hed noget med ”atom”, for det ord får folk til at tænke på atombomben. (M. B. Broberg 4.1.17 i JP: Frigivne breve …) Niels Bohr var fortaler for atomkraft til fredelige formål, men for at overbevise danske politikere, skal thorium kernekraft først vise, at det fungerer. Det fungerer hos Thor Energy A/S i Norge, som gerne vil have en dansk partner!''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 19. januar 2016

http://denkorteavis.dk/2017/pyt-med-den-globale-opvarmning-nar-..
Vis mere

Der er turbulens i orkanens øje!d. 13/12-2016
Jonna Vejrup Carlsen, der er en særdeles seriøs skribent hos Den Korte Avis, skriver i dagens avis, d. 13. december 2016, under overskriften

Hvis du stikker snuden for langt frem, får du tæv!
bl.a.
''og når det drejer sig om energi, vil ikke mange debattere kernekraft, for danske politikere og medier har besluttet, at energi fra vindmøller er bedst!''

'Det er næsten for meget at forlange, at de politisk korrekte, jounalister og medier kom ned fra pedestalen og satte sig ind i, hvor fremtidens energi skal komme fra og ikke bare vente på, at Kina bliver verdens supermagt, fordi de sidder på energien.' Red.
Vis mere

Den ny regering vil fjerne barrierer for forskning i thorium – godt nyt for ren kernekraftd. 29/11-2016
''Danmark kan måske – som på Niels Bohrs tid – komme i front med naturvidenskab og fysik!
For et år siden (27.11.2015), blev den første thorium høring afholdt på Christiansborg arrangeret af LA, og interesserede fra hele landet mødte op for at høre om fremtidens super energi. Grønland har store ressourcer af thorium, og vi kan samarbejde med Norge, der har udviklet thorium brændsel. Unge danske forskere, der i dag på privat basis arbejder med at udvikle en thorium waste burner, kan nu fortsætte deres forskning og udvikling af en reaktor, der kan anvende atomaffald.

Frankrig er klimaduks – med 70-80% af energien fra kernekraft, men da mange af reaktorerne er ved at være gamle, skal der tages stilling til, om man fortsat skal satse på kernekraft. Europa tøver, Tyskland lukker for A-kraft, mens Kina, Indien, USA og mange andre lande satser på CO2 fri kernekraft, da vedvarende energi kun kan supplere men ikke klare verdens udfordringer mht. energi.

Klimaudfordringen og forsyningssikkerheden kan ikke klares ved sol, vind og bio! Selvom vi får 100% vindkraft til el-energi, dækker det kun 20% af al energi.

Familieplanlægning og kernekraft med thorium er nødvendig
Det er ikke nok at afhjælpe skaderne ved den globale opvarmning, det er vigtigere at bremse de klimaændringer, der er katastrofale for hele verden. Vi skal være færre mennesker på jorden, og vi skal bruge ren og billig energi, der også kan skaffe mere drikkevand ved afsaltning af havvand.


Thorium omtales som det grønne atom – atomkraft uden risiko! (thoriumenergyworld.org)
Til sol- og vindenergi anvendes sjældne jordarter (REE), der kun findes i begrænset omfang. De udgraves sammen med thorium, som bliver lagt til side som affald. I Frankrig ligger der 10.000 t thorium, som med 60 t pr. år kunne dække landets energiforsyning i langt over 100 år. I Grønland ligger der thorium, der kunne dække dansk energi i flere tusinde år.

VLAK regeringen ønskes til lykke – med den positive holdning til fremtidens energi kernekraft med thorium. Det giver håb for en fremtid med økonomisk vækst både til rige og fattige lande.''

http://denkorteavis.dk/2016/breaking-news-vlak-regeringen-vil-f..

Udpluk fra Jonna Vejrup Carlsens artikel i den gratis netavis 'Den Korte Avis' d. 29. november 2016
Vis mere

Regering åbner for at forske i a-kraftd. 29/11-2016
Det skal være muligt for danske forskere at udvikle en ny type atomkraft, som bruger grundstoffet thorium som brændsel, mener den nye VLAK-regering. I regeringsgrundlaget står, at »regeringen vil fjerne eventuelle barrierer for forskning i thoriumbaserede teknologier«. (…) Forsyningsordfører Villum Christensen (LA) er derfor glad for, at det nu er regeringens politik: »Vi skal have ændret den gamle folketingsbeslutning eller de forhold, som det lægger op til, så pengekasserne ikke bliver smækket i, hvis bare der står "kernekraft" i ansøgningen. Ellers er det jo pinligt at sige, at vi vil være et innovativt land,« siger han.

Den nye uddannelses-og forskningsminister, Søren Pind (V), som skal gennemføre det, er dog endnu ikke klar til at svare på, hvorfor det er en god idé, og om der skal være testreaktorer i Danmark. »Det er simpelthen for tidligt for mig at sige noget håndfast omkring regeringsgrundlaget. Den helt konkrete baggrund for, hvorfor det er kommet med, kender jeg simpelthen ikke.« Er du enig i, at Danmark skal forske i atomkraft? »Jeg er altid enig i det, der står i regeringsgrundlaget.«

JyllandsPosten, d. 29. 11.2016
Vis mere

Nu venter vi på, om Donald Trump forstår betydningen for klima og miljø af kernekraft med thoriumd. 15/11-2016
''Skal valget stå mellem kernekraft eller global opvarmning?
Det bliver interessant at se, hvad der kommer til at ske i England og USA mht. miljø, klima og energiudvikling efter Brexit og Donald Trump. Det bliver også interessant at se, om danske politikere, der i dag er indædte modstandere af A-kraft, vil skifte holdning, når kernekraft med superbrændslet thorium i stedet for uran vinder indpas i mange andre lande – bl.a. i Norge!''
Jonna Vejrup Carlsen i den gratis netavis ''Den Korte Avis'' den 15. november 2016

http://denkorteavis.dk/2016/brexit-i-england-og-donald-trump-so..
Vis mere

200 lande indgik lørdag en klimaaftale i Rwanda, men kan den bremse temperaturstigningen?d. 18/10-2016
Skal Danmark have vindmøller og højspændingsmaster overalt?
Dansk natur bliver ødelagt af kystnære vindmøller eller landvindmøller, men biodiversiteten i skovene foreslås nu også ødelagt af vindmøller.

I Kenya leverer Vestas 365 møller til en vindmøllepark – placeret blandt lokale hyrdefolk, der ikke blev spurgt, og dertil kommer 500 km højspændingsledninger til at lede strømmen – og måske gederne – væk. Denne 5 mia. kr. investering vil nok mest være til gavn for investorerne. I Afrika ville det være bedre med solceller, hvor man kunne starte med små blomsterlygter Little Sun designet af Olafur Eliasson. De lades op om dagen og bruges om aftenen. I Afrikas sol er solenergi ideel!

Vi burde have valgt Niels Bohrs spor og satset på kernekraft – nu med thorium
Vore politikere har i stedet valgt sporet efter Tvinds Amdi Petersen med vindmøller og snablen dybt nede i statskassen. Det er en fejlbeslutning, især da dygtige danske forskere er i færd med at lave en thorium wasteburner, der skal omdanne gammelt atomaffald til ren energi.
Nogle af de 13.500 mia. US dollars, der er sat af til energiinvestering inden 2030, burde bruges til denne forskning.

’Kjernekraft er ’idiotsikkert’, fossilt brensel må fases ut’
Sådan skrev den norske forfatter Truls Sevje i september i norske Dagbladet i en artikel. Det ville hjælpe klimaet og afskaffe fattigdom, hvilket kun kan ske ved ren, rigelig og billig energi.

Truls Sevje skriver også om miljøpåvirkningen af forskellige energiformer. Solceller producerer 30-60 gange mere CO2 end kernekraft, og vindmøller 4 gange mere i løbet af sin levetid fra produktion til skrot.

Kernekraft bandlyses i Danmark – mere af politikerne end af befolkningen
Danmark har valgt vindkraft som den bærende energi, men det vil blive dyrt og skade vækst og velfærd. At omlægge PSO til finansloven gør det ikke billigere men skjules for befolkningen.

I en elregning på 584,16 kr. er el kr. 60,17 og PSO 49,74 – resten er afgifter til staten. Der skal ske en holdningsændring til kernekraft, hvilket er nødvendigt, hvis man vil stoppe temperaturstigningen. Selv FN har slået fast, at kernekraft vil være en nødvendig del af løsningen!

http://denkorteavis.dk/2016/200-lande-indgik-15-10-16-en-klimaa..
Vis mere

Statsministeren glemte klima og bæredygtighed i sin plan for et stærkere Danmarkd. 1/9-2016
''Illustreret Videnskab nr. 13/2016 har en 8 siders artikel om thorium kernekraft, som vil være i stand til at skaffe verden den nødvendige energi. Artiklen ’Radioaktivt vidunderstof giver ENERGI TIL ÅRTUSINDER’ burde læses af enhver, der er interesseret i klima og miljø: 3,8 tons thorium kan dække Danmarks årlige strømforbrug på 33,6 TWh – til sammenligning ville vi skulle bruge 950 tons uran – og denne nærmest uudtømmelige energikilde findes på Grønland!

Hvis ikke man som statsminister inkluderer klima og bæredygtighed i dag, så er man ikke ansvarlig. Folketinget pegede fingeren nedad for udvikling af thorium – undtagen Liberal Alliance, som havde bragt det på banen, mens de andre partier blæser på klimaet ved at kræve sol og vind, som er dyr og ustabil og kun kan levere et par procent af global energi. Ved at gå i Niels Bohrs fodspor og udvikle thorium energi, kunne vi ikke blot gøre Danmark stærkere – men det ville også gavne hele verden!''
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 1. september 2016
http://denkorteavis.dk/2016/statsministeren-glemte-klima-og-bae..
Vis mere

Den globale opvarmning skal stoppesd. 11/7-2016
Jonna Vejrup Carlsen skriver bl.a.:

''To faktorer kan bremse den globale opvarmning, men den politiske vilje mangler:
1. Befolkningstilvæksten kan stoppes ved familieplanlægning
2. Ren stabil, billig og rigelig thorium energi kan erstatte de fossile brændstoffer

Den tyske Energiewende fra a-kraft til vind, sol og bio + beskidte brunkul har betydet mere CO2 udledning. Kun kernekraft kan stoppe udledningen af CO2, men frygten for kernekraft – endda med det ufarlige thorium – er åbenbart større end frygten for en katastrofal global opvarmning!

David Attenborough (britisk naturforsker, 1926-): Alle miljøproblemer bliver sværere, og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker. ''

Læserbrev i Jyllands-Posten den 11. juli 2016
Vis mere

DONG tjener tykt på den grønne omstilling – skatteyderne betalerd. 30/5-2016
''I EU er det ikke politisk korrekt at gå ind for atomkraft, men Der Spiegel har 21. maj offentliggjort et dokument fra EU om fremtidens mini-atomkraftværker (SMR Small Modular Reactor, 50-300 MW) (Ing. 24.5.16) og mener, EU bør gå foran. Kommissionen betragter dokumentet som et udspil.

USA ønsker at gå i spidsen, for som USA’s energiminister Steven Chu siger: ”Enten udvikler vi selv disse teknologier i dag, eller også importerer vi dem i morgen.” USA’s kongres har bevilget 600 mio. kr. til at udvikle SMR reaktorer, og det amerikanske energiministerium har siden 2012 betalt 2,5 mia. kr. til forskning og udvikling af små reaktorer – i 2025 (prognose).

DONG kunne deltage i udvikling af thorium reaktorer eller indgå partnerskab med norske Thor Energy A/S, men ved at satse ensidigt på havvindmøller bygger DONG på det luftige grundlag, at vinden altid blæser, og at de politiske vinde fortsat vil blæse til gunst for firmaets havvindmøller. De satser på støtte, og det er risikabelt i en tid, hvor mange politikere skifter holdning efter tidligere statsminister Jens Otto Krags devise: Man har et standpunkt, til man tager et nyt!

Goldman Sachs: Ingen grønne drømme – kun cool cash!
Investeringsselskabet Goldman Sachs gør som andre investeringsselskaber: køber billigt og sælger dyrt. Goldman Sachs købte billigt af DONG, og efter værdistigningen hersker en euforisk stemning fra politisk hold, der støtter grøn omstilling uden at spørge nærmere til substans og finansiering.

Omkring 1800, da elektriciteten blev opfundet, var der frygt for den farlige teknologi. Frygten forsvandt, da den danske fysiker H. C. Ørsted i 1820 opdagede elektromagnetismen, og ikke mange ville i dag undvære elektrisk lys o.a. Danske Niels Bohr havde samme succes i 1930erne med atomkraft og ønskede at bruge den til fredelige formål, men frygten for teknologien skal overvindes.

Skal verden ødelægges af global opvarmning pga. frygt, når vi ved, at de fossile brændstoffer kan erstattes med thorium energi og ufarlig teknologi? Det er en vision, der kan og skal lykkes, og det er ærgerligt, at Danmark ikke er med i udviklingen.''

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Den Korte Avis, d. 30. maj 2016
http://denkorteavis.dk/2016/dong-tjener-tykt-pa-den-gronne-omst..
Vis mere

Debat i Folketinget om dansk forskning i thoriumbaseret teknologid. 16/5-2016
''Den 11. maj 2016 var skelsættende, da Villum Christensen fra Liberal Alliance fremlagde et lovforslag i Folketinget, at thoriumbaseret teknologi burde indgå i dansk forskning og udvikling af energi. For 1. gang i 30 år blev atomkraft debatteret i Folketinget – i Niels Bohrs fødeland!

Villum Christensen sagde, at man i et vidensamfund burde forske i ny viden om ny teknologi og ikke kun understøtte gammel viden. Ved at ignorere danske forskere, der på privat basis forsker i thorium, risikerer vi, at deres forskningsresultater går til udlandet til skade for dansk økonomi.

Villum Christensen mente også, at frygten fra fortiden hindrer os i at komme videre. Efter ulykken ved Fukushima, besluttede Tyskland fra 2022 at stoppe for atomkraft og satse på grøn omstilling. Nu bruger man i stedet flere brunkul, der forurener mere end kul – en brun omstilling.

Allerede i 2013 skrev 4 af de førende klimaforskere bl.a. James Hansen, Columbia University, ”at modstand mod atomkraft truer menneskehedens evne til at modvirke farlige klimaforandringer.”

På nettet under ’atomdrevet bil’ findes en Cadillac fra 2010 produceret af Loren Kulesus: 1 g thorium svarer til 28.000 l benzin, og 8 g thorium kan køre bilen i 100 år. Danmark har traditioner: M/S Selandia var 1. dieselmotorskib i 1912! Hvad med et thoriumdrevet Mærsk tankskib i dag?''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis (gratis netavis) d. 16. maj 2016
http://denkorteavis.dk/2016/debat-i-folketinget-om-dansk-forskn..
Vis mere

Global opvarmning vil resultere i mangel på rent vand – det vil øge flygtningestrømmend. 9/5-2016
I fremtiden bliver det nødvendigt at omdanne havvand til drikkevand ved afsaltning
Til afsaltning kræves store mængder energi, og dertil bør man anvende ny atomenergi med thorium, som vitterlig er på vej og i dag er eneste mulighed for at lade de resterende fossile brændstoffer forblive i jorden. Det er ikke en drøm. Norge kan levere fra 2018, og selvom vindmølleindustrien kæmper for at bevare deres indflydelse og pengestrøm, så kan vind og sol og bio ikke være en stabil hovedenergi men kan supplere. Selv bio, som man regnede med skulle være back up, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser, viser sig at udsende en del mere CO2, end man havde beregnet.

Vandmangel vil resultere i flere millioner klimaflygtninge
Vi har måske nået the point of no return i forhold til den globale opvarmning, og da FN taler mere, end de handler, vil vi se en verden i mere kaos pga. befolkningstilvæksten, indtil den sunde fornuft tager over mht. at bremse både befolkningstilvækst og den globale opvarmning.
http://denkorteavis.dk/2016/global-opvarmning-vil-resultere-i-m..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 9. maj 2016
Vis mere

En helt særlig form for kernekraft kan løse vort klima- og energiproblem. Beslutningen skal træffes nu!d. 28/4-2016
''Man bør ikke sige NEJ til en ren energikilde, der kan erstatte alle fossile brændsler

Det kan undre, at SF med Pia Olsen Dyhr, DF med Mikkel Dencker m.fl. er modstandere af en ny ufarlig kernekraft med thorium, der bl.a. vil komme de fattige lande til gavn, for uden billig, rigelig og ren energi kan man ikke hjælpe dem ud af deres nød og elendighed.

I England, der også har høje energipriser, taler mange fattige om at vælge mellem Heat or Meat (varme eller mad). Også i Danmark belaster energiafgifterne husholdningsbudgettet både hos de rige men mest hos de fattige.

Hvis vi skal skabe økonomisk vækst gavner det ikke, at PSO energiafgifterne er så dominerende, at virksomheder som fx gartnerier vil have svært ved fortsat at drive virksomhed i Danmark.

Hvordan kan nogle politikere forestille sig ustabil vindkraft som hovedleverandør til Danmarks energiforsyning, når de nuværende mange vindmøller kun leverer ca. 10% af hele energien (ca. 50% af elenergien) og koster 5-7 mia. kr. årligt?

Hvis vi fortsætter med flere vindmølleparker for at komme op på 100% vil det jo blive en PSO afgift på 50-70 mia. kr. om året. Der vil ikke blive råd til mange bleskift på plejehjemmene – der vil ikke engang blive råd til en ble!

Hvis vi vil bremse den globale opvarmning og gavne økonomien, skal vi sige JA til kernekraft!''
http://denkorteavis.dk/2016/kernekraft-kan-lose-vort-klima-og-e..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 28/4-2016
Vis mere

Folketinget skal nu tage stilling til dansk forskning i kernekraft med thoriumd. 20/4-2016
''Valget står mellem global opvarmning eller kernekraft!
Der findes ikke vigtigere sag end at bremse den globale opvarmning. Et JA til thoriumforskning vil betyde, at Danmark kan være med til at nedbringe udledningen af CO2 samt skaffe verden ren, billig og rigelig energi. Det haster, for klimaændringerne er en trussel mod verdens befolkning.''
http://denkorteavis.dk/2016/folketinget-skal-i-maj-tage-stillin..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 20/4-2016
Vis mere

Den nye energikommission bør være visionær og inkludere kernekraft med thorium – ellers vil det nok være umuligt at droppe de fossile brændstoffer i 2050d. 4/4-2016
Den første formand for en dansk atomenergikommission var Niels Bohr, der var fortaler for kernekraft til fredelige formål, og den sidste formand for atomenergikommissionen, der aldrig blev nedlagt, var tidligere nu afdøde professor i geologi ved KU Henning Sørensen, der gik ind for thorium og udtalte, at hvis vi havde haft thorium som energi, havde vi ikke haft de nuværende klimaproblemer pga. udledninger af CO2 i atmosfæren.

Nu står verden i en situation, hvor en global opvarmning er en større trussel end IS (Islamisk Stat).

DONG burde benytte lejligheden i en olienedgangstid til at blive partner med Thor Energy A/S i Norge – som er klar med thorium i 2018 – og udnytte Grønlands thoriumressourcer til at udvikle en reaktor – en waste burner med thorium, som kan omdanne det gamle uranaffald til ren energi. En ren win-win situation, som Danmark bør udnytte ved at ændre beslutningen fra 1985 og støtte de unge danske forskere, der pt. på privat basis bruger alle deres kræfter på at følge efter Niels Bohr.

Danmark kunne igen blive førende indenfor ren og billig energi ved kernekraft med thorium!
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 4/4-2016
http://denkorteavis.dk/2016/den-nye-energikommission-bor-vaere-..
Vis mere

Kernekraft med thoriumd. 3/4-2016
Det ville være i Danmarks interesse at forske i thorium i samarbejde med Grønland, der har verdens 14. største ressource af thorium med 86.000 tons. 100 g thorium er nok til én persons livslange energiforbrug - hvilket næsten svarer til Rundetårn fuld af kul. Grønland har ovenikøbet fået tilladelse til minedrift af uran - som ligger sammen med thorium i Kvanefjeldet. Der er mere thorium i verden end kul, olie, gas og uran tilsammen - og det er langt mindre farligt end uran.

I Danmark er unge forskere på privat basis i gang med at udvikle en "thorium waste burner" til at omdanne gammelt uranaffald til ren energi. Det kunne betyde, at Danmark igen kom i en førerposition som i Niels Bohrs tid, hvor København var verdens centrum for forskning i bl.a. kernekraft.

Den tidligere Greenpeace formand i Storbritannien Stephen Tindale var tidligere modstander af atomkraft, men har indset, at skal verden undgå en global opvarmning, så er thorium i dag midlet til at stoppe de store udledninger af CO2, som medvirker til klimaændringer - men det haster.

Danmark bør være med i forskning og udvikling af kernekraft med thorium, men først skal folketingsbeslutningen fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark ændres. Heldigvis var der tilføjelsen »med den nuværende teknologi« - og der er sket meget siden 1985.

Jyllands-Posten 03 04 2016
Af Jonna Vejrup Carlsen, København Ø.
Vis mere

Ny type atomkraft giver grønt håb, men skal Danmark tillade det?d. 28/3-2016
''Det har været rasende kontroversielt for danskerne i over 40 år. Kombinationen af farligt affald og risikoen for en nedsmeltning fik i 1979 over 50.000 danskere på gaden for at demonstrere mod kernekraft, og siden 1985 har atomkraftværker været udelukket i Danmark. Men i dag banker klimaforandringerne for alvor på døren, og især en ny type atomkraftværk bliver fremhævet af forskere som det nye grønne håb.

»Det er en spændende, ny teknologi, som kan forbedre bæredygtigheden af kernekraftværkerne og imødekomme problemet med affald og sikkerhed,« siger Bent Lauritzen, som er afdelingschef ved DTU Nutech og arbejder med at følge udviklingen i atomkraft i udlandet. Den nye teknologi kaldes "thorium smeltet salt-reaktor" og genopfinder atomkraftteknologien fra bunden for at forsøge at løse problemerne med nedsmeltninger og radioaktivt affald. Kraftværkerne kan ikke nedsmelte ved strømafbrydelse som det for eksempel skete i japanske Fukushima.''
Jyllandsposten, 28. marts 2016
Vis mere

Den nuværende dyre energipolitik kan flytte arbejdspladser til udlandet og skaber ikke forsyningssikkerhed – med mindre man kan ’låne’ hos naboerne!d. 17/3-2016
''Der udledes mere CO2 end nogensinde, og forurening af jord, vand og luft fortsætter. Det kan ende med en miljøkatastrofe med global opvarmning, hvis energipolitikken ikke ændres.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt vil efter sigende ikke røre ved det nukleare, før det ’ligger klar på hylderne’, men det gør det allerede i dag hos Thor Energy i Norge, der fra 2018 kan levere på kommercielt plan – og gerne vil have en dansk partner. Norge og Sverige, der sammen med Danmark fortsatte den nukleare forskning efter Niels Bohr, har fortsat sin forskning i atomkraft, mens Niels Bohr i Danmark er glemt til fordel for vindkraft, som ikke kan garantere forsyningssikkerhed. De ca. 30.000 arbejdspladser, vindindustrien skaber, støttes med milliarder i PSO, og selvom vindkraft kommer op på 100% af elenergien, svarer det kun til 20% af al energi.

Billig, stabil CO2 fri energi er nødvendig, hvis man skal undgå en global opvarmning
Der forskes i thorium i mange lande, og i USA har man gang i en thorium reaktor placeret nede i jorden – ca. 30 m nede, som ikke kan nedsmelte men bare lukkes ned. Denne ThorCon reaktor kræver færre ressourcer end et kulkraftværk og vil kunne levere stabil CO2 fri elektricitet til 3-5 cents (ca. 20-30 øre) pr. kWh ().''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 17/3 - 2016
Vis mere

Thorium kan redde verden fra global opvarmning - muligheden er der, men vil politikerne udnytte den?d. 18/2-2016
''Dyr vedvarende energi som sol og vind er ikke stabil og dækker i dag kun cirka 2,4 procent af verdens energiforbrug og kan supplere. Indien vil satse på thorium og solenergi, og Kina vil gøre thorium til løsningen i sin ’krig mod forurening’.

Ved thorium-høringen 27. november 2015 på Christiansborg med Liberal Alliance som vært var Lands­tingssalen fyldt med interesserede fra hele landet, men kun få politikere og journalister deltog.

Hovedtaler var Øystein Asphjell, CEO Thor Energy, Norge, som fortalte om deres positive thoriumudvikling.

I Norge er man så langt fremme med forskning i og udvikling af thoriumenergi, at man kan starte allerede i 2018 med at sælge og anvende thorium som brændstof til reaktorer.

Thor Energy A/S ville gerne have haft en dansk partner, men danske politikere vil kun have sol, vind og bio. Når vindmølleboblen brister, vil de sikkert ændre holdning.''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 18. februar 2016
Vis mere

Sultkatastrofe er på vej i Afrika – det kan forstærke folkevandringen til Europad. 6/1-2016
Et nytårsfortsæt for 2016 bør være, at man satser på bæredygtighed og familieplanlægning – og at man koncentrerer sig om at få gang i thorium kernekraft, som kan erstatte de fossile brændstoffer. Thorium kernekraft, hvis funktionsdygtighed allerede blev bevist i 1960erne af Alvin Weinberg på Oak Ridge i Tennessee, vil kunne levere global energi i over 1000 år til en pris billigere end kul.

Danmark er ikke med til forskning og udvikling af thorium energi men overlader det til udlandet – bl.a. Norge. Det er ubegribeligt, at der efter thorium høringen på Christiansborg den 27. nov. 2015 ikke var flere journalister eller medier, der skrev om dette energimirakel. Landstingssalen var fyldt med interesserede mennesker fra hele landet. Er kernekraft et tabu i Niels Bohrs fædreland?

Vågn op Holger Danske fra kasematterne på Kronborg og hjælp politikerne til at træffe de rigtige beslutninger, inden Danmark bliver oversvømmet af den globale opvarmnings havstigninger.
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 6. januar 2016
Vis mere

Ved COP21 nævnte man ikke to afgørende faktorer, som kunne redde planeten fra global opvarmningd. 14/12-2015
Ved COP21 nævnte man ikke to faktorer, som kunne redde planeten fra global opvarmning:
Overbefolkningen – kan stoppes ved familieplanlægning
Kernekraft med thorium (og senere fusion) kan erstatte fossile brændsler

Man kaldte klimaaftalen ved COP21 i Paris en succes, da alle 196 lande skrev under på et løfte om at holde temperaturstigningen under 2 grader. Det var ikke en juridisk bindende aftale, og den amerikanske klimaforsker James Hansen kaldte resultatet et stort bedrag, da det ikke ville bringe en løsning på selve problemet med udledningen af CO2. En bedre løsning på problemet ville være at stoppe befolkningstilvæksten og standse brugen af fossile brændstoffer.
Den Korte Avis, af Jonna Vejrup Carlsen , 14. dec. 2015
Vis mere

Historisk høring om energiproduktion ved hjælp af thorium, der er ufarlig kernekraftd. 30/11-2015
Der er gået 30 år, siden Folketinget i 1985 med et lille flertal besluttede, at der ikke skulle være atomkraft i Danmark – men med tilføjelsen ’med den nuværende teknologi’ – og der er sket meget på det teknologiske område siden 1985 – og dertil kommer en truende global opvarmning.

Thoriumhøringen den 27. november 2015 i Landstingssalen på Christiansborg viste, at der er interesse for at erstatte de fossile brændstoffer med en stabil, rigelig og ren energi fra thorium kernekraft. Der kom ca. 160 interesserede deltagere fra hele landet samt nogle medlemmer fra Folketinget – især fra de ’yngre’ partier som Liberal Alliance, Alternativet og Enhedslisten, hvorimod energiministeren og forskningsministeren (V) glimrede ved deres fravær!
Den Korte Avis v. Jonna Vejrup Carlsen 30. nov. 2015
http://denkorteavis.dk/2015/horing-om-thorium-kernekraft-pa-chr..
Vis mere

Dansk energiplan baseret på mere vind er helt utilstrækkelig – der er en løsning, som ingen vil tale omd. 17/9-2015
''Det er fornuftigt af Lars Christian Lilleholt at tøve med at sætte flere vindmøller op, som ifølge det europæiske kvotesystem vil betyde, at lande som for eksempel Polen kan anvende mere kul.

Er det fornuften, der driver vor energiminister til at indse, at Danmark ikke kan fortsætte med at støtte en ustabil og dyr vindenergi med mange milliarder, som bl.a. driver energitunge virksomheder ud af landet.''
http://denkorteavis.dk/2015/dansk-energiplan-baseret-pa-mere-vi..
Jonna Vejrup Carlsen, Den korte Avis, 17. september 2015
Vis mere

Jonna Vejrup skrev et personligt brev til præsident Obama om de ting, han gør forkert - læs brevet her d. 31/8-2015
''Den nye historiske klimaplan annonceret fra Det Hvide Hus kan kun blive historisk, hvis den inkluderer familieplanlægning og thorium energi – langt mindre problematisk end uran mht. affald.

Den globale befolkning vokser med ca. 80 mio. mennesker hvert år, hvilket resulterer i mere forurening og mere CO2 i atmosfæren. Der er samtidig årligt ca. 80 mio. uønskede graviditeter, hvilket resulterer i uønskede børn, som mange fattige familier ikke kan brødføde – hvilket igen resulterer i flere flygtninge!

Forskning og udvikling af thorium energi begyndte i USA, men Kina og Indien er nu foran i deres udvikling af thorium energi. Vil de overhale USA''

http://denkorteavis.dk/2015/brev-til-praesident-barack-obama-de..
Vis mere

Dansk reaktor brænder farligt atomaffaldd. 20/8-2015
En britisk rapport anbefaler en atomreaktor baseret på grundstoffet thorium, der er designet af danske Seaborg Technology. Men firmaet har svært ved at få støttekroner i Danmark.

Thorium bliver kaldt fremtiden for atomkraft. Grundstoffet findes stort set overalt på Jorden – blandt andet i Grønland – og det kan ifølge støtterne levere billig, ren og risikofri energi.

Og så kan det være løsningen på vores problemer med atomaffald.

Af Søren Bjørn-Hansen den 20. august 2015 kl.19:02
http://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/dansk-reaktor-bra..

Af Simone Skyum Jyllandsposten, den 21. august 2015 kl. 10:08
»Det er absurd, at Danmark ikke satser på det her område, når markedet er så stort. De er jo i gang med udviklingen i Kina, så der skal reageres lidt hurtigt, hvis Danmark vil være med,« siger Troels Schönfeldt fra Seaborg Technologies
http://finans.dk/live/erhverv/ECE7949924/Danskere-opfinder-sikk..
Vis mere

Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki ændrede verden – også for 18-årige Kazuod. 11/8-2015
Det blev en Thorium-reaktor
På Oak Ridge Laboratorierne i USA fortsatte fysikeren Alvin Weinberg sit arbejde. Han havde samarbejdet med Rickover, støttet af præsident Kennedy, men skiftede fra uran til thorium for at få energi uden de problematiske problemer med stråling og affald.

Kernekraft er ren energi
Niels Bohr kunne have forklaret, at kernekraft ikke bare kan anvendes i ondskabens men også i fredens tjeneste – som ren CO2 fri energi – med ressourcer til globalt energibehov i over 1000 år. Man bør også huske, at kulforurening har dræbt millioner af mennesker, hvorimod ulykkerne med atomkraft har været få med færre døde.
Menneskeheden bør aldrig igen opleve bomber som Little Boy, der faldt over Hiroshima den 6. august 1945 og Fat Man over Nagasaki 9. august, men fordi et redskab kan dræbe, kan det også anvendes til gode formål som energi og medicinske formål (bl.a. røntgen).
Efter Hiroshima har vi taget et stort skridt tilbage i energiteknologisk udvikling i stedet for at bruge den teknologiske viden og skaffe verden ren energi for at bremse udledningen af CO2 og en farlig klimaændring.

Thorium energi kan skabe velstand i fattige lande
Det er ofte enkelte mænd, der har betydning for verdens skæbne, og den forskning af thorium, som startede på Oak Ridge Laboratorierne i Tennessee i USA (oprettet 1943) og udviklet under Alvin Weinberg (1915-2006), bliver nu videreudviklet i mange lande, hvor man arbejder intenst på at skaffe en energitype, som kan erstatte de fossile brændstoffer.

Thorium energi kan skabe velstand og velfærd i fattige lande og samtidig bremse en global opvarmning. Det vil være til gavn for en fredelig udvikling i verden, og det må være arven efter Hiroshima!

http://denkorteavis.dk/2015/atombomberne-over-hiroshima-og-naga..
Af Jonna Vejrup Karlsen, Den Korte Avis, 11/08/2015
Vis mere

Skal Danmark ’drukne’ i vindmøller uden, at borgerne er blev spurgt?d. 3/8-2015
"Det er uansvarligt, at klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt bryder løftet om at ændre dansk energipolitik, som er dyr og ustabil og ikke giver forsyningssikkerhed.

Klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt viser som sine forgængere ingen interesse for fremtidens energi thorium. Hverken Lykke Friis, Martin Lidegaard eller Rasmus Helveg Petersen var interesserede i at deltage i IThEO’s thorium konferencer i London 2010, New York 2011, Shanghai 2012 og Geneve 2013, hvor jeg i de 3 første konferencer var eneste danske deltager!

Thorium er et fredens projekt (tidl. svensk udenrigsminister Hans Blix, Geneve 2013)
Hans Blix, Geneve 2013)
Næsten 10 år har det taget at lave en aftale med Iran om kun at bruge kernekraft til fredelige formål, men det kunne have været gjort bedre og mere sikkert, hvis man havde besluttet at skifte uran ud med thorium, som ikke kan bruges til atomvåben. Så ville der slet ikke være et problem!"

http://denkorteavis.dk/2015/skal-danmark-nu-drukne-i-vindmoller..
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 3. august 2015
Vis mere

Havvindmøller overalt i den danske natur!d. 19/7-2015
Havvindmøller på land jager folk langt væk fra disse larmende kraftværker højt til vejrs. Havvindmøller til vands producerer meget dyr strøm til overpris, som betales af modtagere af strømmen. Havvindmøller langs vore strande er intet mindre end en skandale. Hvis et politisk flertal vil have 350 MW stående langs vore kyster, så er det vel for at skræmme turisterne bort! Overalt i Danmark vil politikerne have disse rædseler til at skæmme naturen.

Beboerne langs Aarhus Bugt er heldigere, idet HÅB A/S ser ud til at være ved at lukke ned.
Nordmændene kan glæde sig over, at den sidste vindmølle er rejst i Norge!
Vi andre holder vejret og venter på energiløsningen, hvor Thorium ser ud til at skulle løse verdens energibehov.

Imens stiger vreden hos ganske almindelige mennesker over at få spoleret naturen langt uden for udpegede områder. Intet sted i Danmark kan vide sig sikker på ikke at få et kraftværk i baghaven!!!
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkr..
http://www.jv.dk/artikel/2066857:Varde--Byraad-skaber-utryghed-..
Vis mere

Energiminister Rasmus Helveg Petersen glemmer, at klima, energi, vækst og velstand er forbundne kar!d. 16/6-2015
Den norske regering støtter i dag et forskningscenter til udvikling af thorium energi!
I Norge er det gået op for firmaet Statkraft, at vindkraft i dag ikke er rentabel, så selskabet har opgivet deres vindprojekter i Norge og nogle i Sverige.
Det vil koste firmaet 200 mio. kr. at opgive planlagte projekter, men det betragtes åbenbart som billigere end at fortsætte med dyr vindkraft.

Bliver det danske vindmølleeventyr en finansiel boble?
Finansmanden Erik Damgaard har nu sat sit vindmølleeventyr i Tyskland til salg. Manglen på vind er årsag til, at Erik Damgaard risikerer at miste en formue på vindmølleparken.
I Danmark vil det blive staten (du og jeg), der kommer til at miste en formue, hvis/når vindmølleboblen brister!

Thorium kan blive verdens fremtidige grønne og vedvarende energi
Dansk vindmølleeventyr kan blive en boble af de helt store, når thorium kommer på banen, og det er tåbeligt, at Danmark ikke deltager i udvikling af grønlandsk thorium.
Undtagelsen er gruppen Copenhagen Atomics, der på privat basis er ved at udvikle en thorium reaktor. Formanden Thomas Jam Petersen holdt 3. juni en forelæsning på TEA thorium konferencen i Californien om sin Waste Burner, som udvikles til at bruge brændsel fra gamle atomkraftværker. Ideen er genial.
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Kan det ikke gøres lidt bedre – med hensyn til politik og klima?d. 24/5-2015
"Politikerne tør ikke drøfte kernekraft, som i dag er eneste mulighed til at erstatte de fossile brændstoffer. Kernekraft med thorium har ikke urans affaldsproblemer."
Jonna Vejrup Carlsen skriver, at Danmark burde deltage mere aktivt i forskning og udvikling af thoriumenergi, der på sigt måske kan erstatte de fossile brændstoffer.
Under overskriften "Elbiler over hele landet" skriver Jonna Vejrup Carlsen bl.a.:
"En amerikansk film, ”Pandora’s Promise” (præmieret i USA), er bevidst ikke vist på tv i Europa, da EU’s holdning er antinuklear, og man ikke vil tage fokus fra de vedvarende, men yderst ustabile energiformer. Filmen viser, at modstandere har manipuleret med sandheden om a-kraft."

"Norge går til thorium
I Tyskland skal atomkraften slukke i 2022, og denne Energiwende gør, at der åbnes flere nye brunkulslejre med brug af flere fossile brændstoffer og udledning af mere CO2.
I Norge er man mere fornuftig, og ud over vandkraft og olie har de startet udvikling af thorium, som vil blive fremtidens forsyningskilde af billig, rigelig og ren energi. Norge har verdens ottendestørste thoriumressource – men vi danskere glemmer, at Grønland er nr. 14.
Norge har allerede færdigudviklet sit thoriumprojekt og arbejder nu på at få det i handlen. Thor Energy A/S udtalte på et møde i august 2014, at de faktisk gerne ville have en dansk partner. Hvad venter vi på?"

Debatindlæg i JP
af JONNA VEJRUP CARLSEN, LANGELINIE ALLÉ 5, 3.3, KØBENHAVN Ø
http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE7729634/Kan-det-ikke-g..
Vis mere

Økonomer og sund fornuft efterlyses i dansk politik – især indenfor energi!d. 31/3-2015
"100 g thorium kan dække en persons livslange energiforbrug
Copenhagen Atomics er en gruppe danske forskere, der kan være med til at redde miljø og klima, men vore politikere vil kun støtte energiformer som sol og vind, der kun kan dække få procent af den globale energi. Grønland har masser af thorium, og en golfkugle stor mængde thorium svarer energimæssigt til Rundetårn fuld af kul. Copenhagen Atomics og andre er i færd med at forske og udvikle thorium, så man også kan genbruge det gamle atomaffald i en waste burner, der kan omdanne affaldet til ren energi. Der er økonomi i det, så verden kan få billig, rigelig og ren energi i over tusind år og bremse de klimaændringer, der er i fuld gang. Thorium er på vej i mange lande, og i Norge er det allerede i gang hos Thor Energy A/S.

Energi er ikke bare et spørgsmål om forsyningssikkerhed, men også om økonomi.
Hvis fattige lande skal hjælpes ud af fattigdom skal de have billig, rigelig og ren energi. Danmark med energi- og klimaminister Rasmus Helveg Petersen i spidsen vil gerne fremstå som førernation indenfor klima og energi – men det kan ikke lade sig gøre med dyr og ustabil vind og sol, der højst kan bremse den globale opvarmning et par timer og vil koste forbrugerne dyrt samt drive flere industrier ud af landet (gartnerier o.a.), hvorimod vi med billig og rigelig thorium kernekraft kunne stå i spidsen som sand efterkommer efter Niels Bohr. Det ville være et rigtigt eventyr!
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk"
http://denkorteavis.dk/2015/okonomer-og-sund-fornuft-efterlyses..
Den Korte Avis, d. 31. marts 2015
"Thorium i stedet for fossile brændstoffer - atomenergi uden problemerne"
Vis mere

Stik mig 100 mio og atomaffaldet: Så får I billigere strømd. 12/3-2015
"Med en Thorium Waste Burner Reactor, vil Thomas fra Copenhagen Atomics løse problemet med atomaffald og samtidig producere overskudsenergi. Men de skal bruge ca, 100 millioner i udviklingsomkostninger.
Brugt atombrændsel bliver til billig strøm
- Vores teknologi gør det muligt at brænde brugt atomkraftbrændsel i en salt-opløsning, og samtidig lave strøm.
- Vores langsigtede mål er at producere affaldsbrændere i en 40 fods shippingcontainer på samlebånd."
Elijorden.dk glæder sig over, at Thorium er ved at komme på dagsordenen.
Ekstra Bladet, 12-03-2015
Læs mere i 180grader
http://ekstrabladet.dk/nationen/stik-mig-100-mio-og-atomaffalde..
Vis mere

Debatten og Detektor – Fup og Faktad. 4/3-2015
"Vi bør i Danmark være stolte af, at Copenhagen Atomics prøver at løfte arven efter Niels Bohr, men vore politikere – og medier – vælger i stedet at ignorere dem.
Det vil betyde, at udlandet får gavn af deres viden og ekspertise. Her i landet er man mere interesseret i at vide, hvad Bonderøven nu har fundet på! Det er Fakta!
PS: Copenhagen Atomics is a Danish group that was established in 2014. The group comprised of physicists and chemistry professionals including DTU (Danish Technical University) and Niels Bohr Institute staff. The current goal of the group is to collaborate with the UK government to build a 50 MW waste burner pilot plant, which can burn spent nuclear fuel from Light Water Reactors (LWR). There is approx. 100,000 Ton of LWR spent nuclear fuel in the world which need a solution.
Copenhagen Atomics has been invited to participate in the project alongside with other global players in the emerging Molten Salt Reactor industry such as Flibe Energy, Transatomic Power, Terrestrial Energy and Thorcon Power. (itheo.org)"
http://denkorteavis.dk/2015/debatten-og-detektor-fup-og-fakta/
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 4. marts 2015
Vis mere

Vi må ikke glemme klimatruslen! Det haster, hvis vi skal bremse den globale opvarmning, før klimaet løber løbskd. 17/2-2015
"Tidligere professor i geologi ved Københavns Universitet Henning Sørensen (1926-2013) var i 1970erne formand for Dansk Atomenergikommission, formand for Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (1978-82) og præsident for Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1994-96. Han sagde, at havde den politiske vilje været til stede, kunne vi have haft thorium kernekraft allerede fra år 2000. Så havde vi ikke haft de nuværende klimaproblemer.
Henning Sørensen skrev i Politiken i 2007: Atomkraft er svaret på klimatruslen: Glem tidligere tiders modstand og automat­­reaktionerne. A-kraft må og skal på den politiske dagsorden igen, hvis det globale klima skal gå en bedre fremtid i møde. – Alle energikilder har fordele og mangler. Forkerte valg kan skabe uoprettelige tilstande. Men energien fra a-kraften er vores stærkeste kort på hånden, både hvis det lykkes at opbremse den globale opvarmning, og hvis det ikke lykkes."
http://denkorteavis.dk/2015/vi-ma-ikke-glemme-klimatruslen-det-..
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Danmark er på gal kurs i miljø- og klimapolitikkend. 13/1-2015
Energiminister Rasmus Helveg Petersen praler af, at 39% af dansk el-energi i dag kommer fra vindkraft, men el dækker kun 20% af al energi (varme, transport o.l. samt skibsfarten), så 39% el-energi svarer til ca. 8-9% af den totale energi! Hvorfor spørger man ikke Rasmus H. P., hvor resten af energien skal komme fra – altså de resterende ca. 90%? Hvad så, når vindmøllerne står stille, som Middelgrundens vindmøller gjorde juleaftensdag, hvor and og flæskesteg skulle i ovnen?

Hvorfor følger vi ikke andre landes planer for energi og forsyningssikkerhed. Kina, Indien, Japan, England, Rusland, Tjekkiet og mange andre lande er i gang med udvikling af thorium kernekraft (itheo.org/global-alarm.dk), der globalt kunne dække energiforbruget i over 1000 år – til en billig pris og uden CO2 udledning.

I Danmark er en gruppe unge forskere i Copenhagen Atomics i gang med at udvikle en thorium reaktor – i fritiden og for egne penge, mens regeringen fortsætter med at støtte ustabil vind og sol, som aldrig kan dække et nationalt eller globalt behov.

http://denkorteavis.dk/2015/statsministeren-undlod-det-vigtigst..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis d. 13/01-2015
Vis mere

Thorium kan løse Grønlands økonomiske og sociale problemer og samtidig gavne klimaetd. 10/12-2014
"Thorium, hvad er det? spørger mange stadig i dag, og hvor kan man få mere at vide om thorium?
Den norske præst Hans Morten Thrane Esmark fandt i 1828 i Sydnorge en sten med et sølvagtigt metal og sendte den til den svenske kemiker Jöns Jakob Berzelius, der opdagede det let radioaktive grundstof thorium (Th90) opkaldt efter den nordiske gud Thor. Omkring 1900 blev thorium anvendt i gadelamper, da metallet havde lang levetid (Samuelsens leksikon, 1926)." Sådan indleder Jonna Vejrup Carlsen sin historiske redegørelse om grundstoffet thorium.
Læs mere om Thorium:
www.the-weinberg-foundation.org
www.itheo.org
www.thorenergy.no
www.flibe-energy.com
www.thoriumenergyalliance.com
www.energyfromthorium.com
www.global-alarm.dk
Den Korte Avis den 10/12-2014:
http://denkorteavis.dk/2014/thorium-kan-lose-gronlands-okonomis..
Vis mere

Arbejd videre med arven efter Niels Bohrd. 27/11-2014
"Men nu har et hold unge fysikere og ingeniører i
København taget sagen i egen hånd. De vil ligesom
Churchill-gruppen i Århus under den tyske besættelse
ikke være passive og resignerede, og har stiftet
gruppen Copenhagen Atomics. Det sker ved, at de
arbejder gratis og selv investerer deres beskedne
sparepenge. De vover det, som må synes utænkeligt
og unævneligt på den politiske korrektheds
parnas, men som for mange af os, der tillader os at
have vores egen mening, synes helt naturligt: At
Danmark igen som i Niels Bohrs dage skal forske
i atomkraft og kernefysik ligesom vi også burde
bygge på andre styrker såsom vores førerposition
inden for fjernvarme.
DET ER PÅ tide, at vindmonopolet i dansk energipolitik
brydes og at andre CO2-frie energikilder
som atomkraft og solceller tages med i overvejelserne.
Det er på tide, at vi bryder 30 års stigmatisering
af atomkraft og får en ny åben og saglig debat
der inviterer alle med. En ny samtale om dansk
energipolitik og -forskning. De nye generationer
har demokratisk krav på også at få mulighed for
at deltage i en diskussion af disse så livsvigtige
spørgsmål."
Thomas Grønlund Nielsen, cand.scient i Fysik fra
Niels Bohr Institutet og forfatter til
bogen »Niels Bohr må vende sig i sin grav«
Vis mere

Danske politikere tror, de ved bedre end FN’s klimapaneld. 18/11-2014
"% mere atomkraft frem til 2040.
Sådan lyder prognosen fra Det Internationale Energiagentur (Ingeniøren 13.11.14), men Rasmus Helveg Petersen vil have dyr ustabil vindkraft!
Kernekraft er vejen frem
Hvis vi skal have færre drivhusgasser i atmosfæren, er kernekraft ikke til at komme udenom, uanset hvor mange forklaringer om vedvarende energi, folk i energiindustrien kommer med. Det har man indset i mange lande, hvor forsyningssikkerhed drejer sig om ren, rigelig og stabil energi til overkommelige priser – og det kan thorium indfri som fremtidens SUPER brændstof."
Jonna Vejrup Karlsen, Den Korte Avis (gratis netavis)
Vis mere

’Bedre fremtid for kernekraft med thorium’ – vil give bedre fremtid for klimaet!d. 29/10-2014
"Baronesse Worthington fra House of Lords indledte mødet og påpegede, hvor svært det er at blive enige om en fælles energikurs i EU. Fx består Polens energiforsyning af 50% forurenende kul, og landet er bekymret for kulindustriens 100.000 arbejdspladser. Danmark taler for dyr og ustabil vindkraft, der betyder 25-30.000 arbejdspladser – og investorerne venter svar på, hvilke statsstøttede virksomheder, der giver mest afkast – pga. subsidierne.
Thorium kernekraft og avancerede reaktorer er helt nødvendige, hvis man skal bekæmpe global opvarmning og opnå forsyningssikkerhed af energi. Hvis vi ikke bruger mere kernekraft i løbet af de kommende 5 år, vil verden være ’in big trouble’ pga. CO2 udledninger. Man kan sige det rent ud: Kernekraft eller global opvarmning med mere ekstremt vejr!"
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Bemærkninger: Når Thorium bliver en del af hverdagen findes nye arbejdspladser ved skrotning af overflødige eltransitforbindelser.
Vis mere

Vi har ideerne, men sender dem til udlandet på grund af politikernes holdningerd. 23/9-2014
10 lande i EU samt Norge støtter kernekraft for – udover at få stabil energi – at bekæmpe den globale opvarmning, men hvorfor er det danske flag ikke med?
De lande, der anvender kernekraft har mindre udslip af CO2 og renere luft – modsat fremtidens Tyskland, der vil ose af brunkul!
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Der findes nuklear forskning i Danmarkd. 4/9-2014
Men det lader til, at der fremover kommer til at ske noget på området, hvis danske politikere ellers vil støtte de kommende projekter.
Sammen med 16 andre lande deltager Danmark i et nyt forskningscenter – ganske vist i Sverige, men danske forskere vil uden tvivl yde deres bidrag til verdens største neutronforskningsanlæg i Lund. Desuden kommer der et datacenter i København. Man forventer årligt besøg af ca. 3000 forskere fra hele verden. Nogle kalder det et nyt CERN (The European Organization for Nuclear Research – atomforskningscenter i Geneve).
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Danmark sakker bagud i den nukleare forskningd. 2/9-2014
Den 21. august 2014 var jeg til møde hos Thor Energy A/S i Oslo, der udvikler thorium brændsel til kerne-kraftværker. Thorium er stabil energi til en verden, der forventes at fordoble sit energibehov i de kommende år. Modsat Norge er Danmark gået i stå, hvad angår nuklear forskning.
http://denkorteavis.dk/2014/danmark-sakker-bagud-i-den-nukleare..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Overbefolkning truer fremtiden – politikerne gør ingentingd. 6/8-2014
12 lande i Europa går ind for kernekraft - Danske politikere vil stadig ikke høre om (den ufarlige) kernekraft, men i andre lande er man mere positiv over for den rene energi, som kernekraft kan levere.
I EU er der dannet en gruppe af 12 lande – EUROPE’S NUCLEAR DOZEN – med UK, Frankrig, Tjekkiet, Spanien, Holland, Finland, Polen, Ungarn, Slovakiet, Bulgarien, Rumænien og Litauen – med kontakt til Thor Energy i Norge, der med sin Halden reaktor er i gang med at udvikle thorium energi (opkaldt efter tordenguden Thor). Hverken Tyskland eller Danmark er med på dette elitehold?
Jonna Vejrup Carlsen skriver vedholdende om Jordens fremtidige energiforsyning, THORIUM, i Den Korte Avis. Link til artiklen i 'Vis mere'
Hvornår vågner danske politikere og journalister op til virkelighedens verden?
Vis mere

Sats på generatord. 23/7-2014
"Det grønne alternativ Thorium-generatoren, som uden risiko kan producere al den energi, som vi i fremtiden har behov for, bliver i disse dage demonstreret i Norge. Norge er blevet foregangsland for fremtidens grønne energiforsyning. Danmark burde gå sammen med de andre skandinaviske lande for i fællesskab, at introducere og indføre grøn Thorium elektrisk energi til økologisk og økonomisk fordel for os alle." skriver Thure Barsøe-Carnfeldt, Dronninglund
Nordjyske Stiftstidende 23 07 2014
Vis mere

Kulminetragedien i Tyrkiet har krævet 301 ofre – men man fortsætter med kul, selv om alternativet er lige om hjørnet!d. 20/5-2014
Tragedien i Tyrkiet viser endnu en gang, at kul koster menneskeliv - og kul ødelægger også klimaet. Man burde i stedet investere i forskning og udvikling af kernekraft med thorium, som er på vej i mange lande. Men Danmark snorksover ...
Vis mere

EU vil være en stormagt – men ser man på realiteterne, så magter EU ikke sine opgaverd. 14/5-2014
Energi og grænseoverskridende klima er også EU projekter:
Man bør blive uafhængig af russisk gas i stedet for som nu at blive mere afhængig pga. den tyske beslutning om at stoppe A-kraft i 2022. Den tyske Energiwende fra kernekraft til vedvarende energi holder ikke, og gas er ikke vedvarende energi!
Beslutningen om at skrotte A-kraft vil vise sig som en stor fejl og kan betyde nedgang for den tyske økonomi samt mere – og ikke mindre udslip af CO2. Kernekraft kunne gøre EU helt uafhængig af Rusland og andre lande. EU kunne være med i front med kernekraft med thorium, som den 8. maj af The Fordham Political Review blev omtalt som “the total solution to Earth’s Energy Crisis (safer, cleaner, cheaper)”.
100 g thorium kan dække én persons livslange energiforbrug – og der er ca. 90.000 t thorium i Grønland.
Den Korte Avis, 14. maj 2014 af Jonna Vejrup Carlsen
Vis mere

Kernekraft skubber vinden udd. 12/5-2014
Verdens naturressourcer er uudtømmelige, vindmøller er et midlertidigt fænomen, mens atomkraft drevet af thorium er det næste store. Men måske når kernefusionsteknologien at overhale indenom. Sådan lyder meldingen fra storinvestor Lars Tvede.
"Der er mange spændende projekter inden for kernefusion. Lockhead Martin, der er et meget stort flyfirma, forsøger at lave minireaktorer på størrelse med et køleskab. Skal man bruge dem i kommerciel skala, er de dobbelt så store, og kompleksiteten vil være som at bygge en flymotor, man kan producere dem på samlebånd, og man kan producere flere om dagen og transportere dem på en lastbil," siger Lars Tvede for at understrege, at der intet sprængfarligt er ved dem, og at mulighederne kan blive kolossale.
"Hvis det lykkes at kunne bruge dem kommercielt, ændrer alt sig. Geopolitik, økonomi, miljø – alt ændres! Det oplever man nogle gange i sit liv, som da internettet kom," siger han og tilføjer, at langt de fleste forpasser de oplagte investeringsmuligheder ved en sådan nyhed.
Lars Tvede er også opmærksom på solenergi og har meget lidt tilovers for vindenergi.
"Vindmøller er formentlig en forbigående periode i menneskets historie, hvis ikke vi kommer til at opleve det, så vil vores børn nok opleve, at man piller alle vindmøller ned," siger han og anser solenergi for mere lovende og mere miljøvenligt på sigt.
"Desuden kan der ske det med solpaneler som med informationsteknologien – først har man en dims, men senere bliver den "afdimset", altså integreret i f.eks. mobiltelefoner. Et solpanel skal ikke være en dims ude i haven, men en del af noget byggemateriale eller en del af din bil eller båd," siger Lars Tvede, der er aktuel med bogen "Det kreative samfund".
"Folk tror, man løber tør for ressourcer, men det kan ikke passe. Man skal ikke investere ud fra den hypotese, for vi på flere plan nærmer os uendelige ressourcer," siger han og peger på det radioaktive stof thorium, der er en sikker energikilde – verdens thorium-reserver har et potentiale til at forsyne verden med energi i 100.000 år, mens man med kernefusion kunne forsyne den i milliarder af år.
Børsen 14 05 12
Vis mere
Denne side er besøgt 180131 gange siden d. 28. november 2008.