Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Arkiv

Her kan du se ældre historier fra forsiden under kategorien Thorium


Medierne og atomkraftd. 20/8-2018
Berlingske 21 08 2018
Medierne og atomkraft
Af Finn Gyntelberg, Hørsholm
Berlingskes leder 19/ 8 lyder »Kun en tåbe frygter ikke klimaforandringer«. Svært at være uenig, men hvorfor debatterer vores etablerede medier som Berlingske stort set ikke atomkraft som CO2-neutral energikilde? Oven i købet i et land, hvor Niels Bohr var en af fædrene til den fredelige udnyttelse af atomkraft.

Dette års usædvanlige tørkesommer har tydeligt vist, at mangel på vind, regn og få solenergianlæg gør anden grøn energi uden atomkraft som løsning på menneskehedens energiproblemer urealistisk. Bør vi i Danmark som i Indien, Kina og Norge forske i og måske anvende atomkraft med Thorium som brændstof?

Bemærkninger:
Før eller siden bliver Danmark nødt til at ændre kurs og komme væk fra sine tvangstanker om skatteyderbeskyttet vindenergi, solenergi, biogas m.m. Thorium har en fremtid i lande, som vil klodens og befolkningens bedste.
Vis mere

Atomkraft, ja takd. 10/8-2018
Politiken 17 08 2018
Af Jonna Vejrup Carlsen, København

I Politikens tema om klimaet 8. august var der en side 4 med 9 mænd (ingen kvinder), der udtalte deres mening om, hvad der skal gøres for klimaet (…)

Ikke en af de 9 personer nævnte atomkraft, som i dag er den eneste energitype, der kan erstatte de fossile brændstoffer inkl. den russiske gas.

De moderne avancerede atomreaktorer med thorium kan ikke nedsmelte og kan genbruge det gamle atomaffald, og de er på vej i bl. a. Kina og Indien.

Hvis forskning og udvikling af thorium fik samme støtte som sol, vind og bio, kunne vi for længst have været i gang med at bremse den globale opvarmning.

Frankrig har f. eks. 80 procent mindre udledning af CO2 end Danmark pga. landets brug af atomkraft.

Bemærkninger:
Lobbyisterene har gode vilkår, når skatteyderne bare betaler ved kasse 1 til energiformer, som ALDRIG bare tilnærmelsesvis kan løse Jordens problemer med alt for meget CO2 i atmosfæren.
Hvorfor vil politikerne ikke forske i den ufarlige og billige THORIUM energi ?
Vis mere

Den Grønne Atomkraft – Opgør med de farveblinde miljøforkæmpere d. 21/3-2018
Thomas Grønlund Nielsen fortæller i bogen Den Grønne Atomkraft, at nye reaktortyper baseret på thorium kan udvikle sig fra en ’atomælling’ til en smuk hvid ’thoriumsvane’ som i H. C. Andersens berømte eventyr om den grimme ælling, og Danmark kunne bidrage til at skaffe verden ny, ren, stabil, billig og rigelig energi.

Bogen om den grønne atomkraft er en vision om, hvad vi kan gøre for at skabe en energi, der kan anvendes 24 timer i døgnet uafhængig af vind og vejr. Vi bør leve op til arven fra Niels Bohr og kan bidrage med ideer til design og opførelse af små thoriumreaktorer, der kan skabe billig energi til Danmark og andre lande – både til energi og til afsaltning af havvand. Danmark har allerede vist vejen med stor succes ved design af små og mere ’menneskelige’ robotter. Bogen er også et forsøg på at definere en dansk drøm baseret på vor stolte arv indenfor videnskab, tankefrihed og afvisning af politisk korrekthed og tomhed.

Thomas Grønlund Nielsen har med sin gode fortælling om grøn CO2-fri atomkraft ydet et bidrag til, at man som lægmand kan sætte sig ind i udviklingen af de forskellige energiformer og tage stilling til fremtidens atomkraft med thorium og hvad det er, som adskiller thorium fra konventionel atomkraft. Vi er nødt til at begrænse vort fodaftryk på naturen, som har vist sig mere sårbar, end vi troede.
Boganmeldelse af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. marts 2018
Vis mere

Cape Town – mangel på vand kan føre til konflikter, krige, hungersnød og flere flygtninge!d. 8/2-2018
Problemet skulle have været løst for mange år siden – med familieplanlægning – for 100 personer bruger nu engang dobbelt så meget vand som 50 personer. Den store befolkningstilvækst er grunden til det større vandforbrug, som også er steget pga. flere daglige bade, pools, vanding af golfbaner m.m. Man skal indføre familieplanlægning – og vand kan genbruges, selv urin kan drikkes igen efter filtrering. En viden der er skabt ved rumprogrammer, hvor vand skal genbruges.

Afsaltningsanlæg af havvand bliver nødvendigt mange steder, hvilket allerede anvendes i nogle rige arabiske lande, for det er dyrt og kræver megen energi. Det er derfor nødvendigt at skaffe rigelig, billig og stabil energi, hvilket vindmøller ikke kan levere. Vindenergi dækker i dag kun ca. 0,8% af den globale energi. Vindmøller er dyre – også i drift, og skal have back-up, da de ikke producerer el ca. 100 dage om året. Man kan heller ikke anvende vindkraft i rumfarten med små vindmøller sat på raketterne. Solenergi er bedre, ødelægger ikke landskabet og anvendes i rumfart. Som backup satser man udover bioenergi på gas, men gas udleder CO2 – dog kun halvdelen af kul. Der bruges i EU mange penge på at installere rør til fordeling af gas – bl.a. fra Rusland.

Vor civilisation er afhængig af rigelig, billig og stabil energi, og i dag er det nødvendigt at inkludere kernekraft, som kunne dække det globale energibehov og erstatte de fossile brændstoffer. Der forskes og udvikles kernekraft med thorium, som kunne løse verdens energibehov i over 1000 år. Samtidig vil thorium ikke efterlade det problematiske affald, som har skabt problemer med uran.

2,4 mia. mennesker har i dag ikke adgang til rent drikkevand, og ca. 700 mio. mennesker lever i ekstrem fattigdom. Overbefolkning øger problemerne og kan føre til konflikter, krig, sult og død. Problemet med overbefolkning kan løses med familieplanlægning. Overbefolkning er i dag det største problem, og mange andre problemer vil være lettere at løse uden så mange mennesker.

I Biblen (Johannes’ åbenbaring) er Verdens Endeligt beskrevet som Apokalypsen – 4 ryttere rider på en hvid, rød, sort og bleg hest og skal symbolisere krig, erobring, hungersnød og død. Vi bør vende udviklingen og stoppe de fire ryttere, der ødelægger livet for mennesker på jorden!
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Den Korte Avis, d. 8. feb. 2018

https://denkorteavis.dk/2018/mangel-paa-vand-kan-foere-til-konf..
Vis mere

RED Jorden, så vi ikke er nødt til at finde en anden beboelig planet!d. 17/1-2018
''I 1517 reformerede Martin Luther den kristne kirke og mente, at det iflg. Biblen ville være Verdens Ende om 500 år (2017)! Det skete ikke, men flere steder på Jorden vil blive ubeboelige, hvis vi fortsætter vor nuværende levevis. Iflg. den eng. fysiker Stephen Hawking vil menneskelige aktiviteter resultere i en global opvarmning, der kan gøre Jorden ubeboelig om 100 år. NASA o.a. forsker i rumfart for at finde en planet, hvor man kan overleve som menneske.
De menneskeskabte aktiviteter med udledning af drivhusgasser i atmosfæren skaber en global opvarmning, der får havvandet til at stige, så lavtliggende områder vil ’drukne’. Opvarmningen vil også give mere regn, så grundvandet stiger, hvilket allerede sker i Danmark. Det betyder, at landmænd ikke kan dyrke den ’vandfyldte’ jord, hvilket går ud over fødevareproduktionen!
Hvis vi skal bekæmpe den globale opvarmning, der er ved at ødelægge vor Jord, er vi nødt til at bruge kernekraft som thorium, der kan erstatte alle fossile brændsler Der er flere thorium ressourcer end kul, olie og gas til sammen – tilstrækkeligt til et globalt energiforbrug i over 1000 år. Fysikeren Niels Bohr, der var med til at udvikle atombomben, mente, at en så stor kraft burde kunne anvendes til fredelige formål, men modstanden mod kernekraft er stadig stor. Mange mennesker er mere bange for kernekraft end for en global opvarmning, der kan gøre jorden ubeboelig?
Det er nødvendigt at bremse den globale opvarmning. Vi skal alle tage ansvar og starte i nærområdet. Det er ikke godt at overbefolke Danmark og Verden, for mange flere mennesker resulterer i mere forurening og udledning af CO2 og kan være med til at gøre jorden ubeboelig.''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 17-01-2018
Vis mere

Energipolitik: Politiske beslutninger bør baseres på fremtidens udfordringer i stedet for nutidigt behov!d. 12/12-2017
''Vi tager ikke krystalkuglen i brug men baserer ofte politiske beslutninger ud fra nutidens behov. Der er bestilt 27 dyre kampfly, men man tænkte ikke på, at fremtidige krige måske vil blive udkæmpet med droner i stedet. De bestilte kampfly er desuden så støjforurenende, at folk nær flyvestation Skrydstrup måske skal ’evakueres’. Det holdt man hemmeligt i 2 år!

Nu vil man lægge et kabel fra Danmark til England for at overføre el fra vindmøller, for når vinden ikke blæser i Danmark, blæser det måske i England. Det kan være usikkert med vindforhold, så der skal stadig være backup energi til vindstille perioder. Elkablet koster 11 mia. kr. og vil først give en fortjeneste i 2040. Der blev ikke kigget i krystalkuglen, for da vil vindmøller måske være yt.

Man kan i dag ikke lagre vindenergi men satser på store batterier, og Tesla er i gang med et stort anlæg i Australien. Hvis man ikke finder nye typer batterier, vil ressourcerne til dem af bl.a. kobolt og grafit blive udtømt. Der bruges i dag et stigende antal batterier – selv til kunstige stearinlys!

Den forhenværende amerikanske energiminister og Nobelpristager i fysik Steven Chu har udtalt, at der er olie og gas til 50-100 års forbrug, men brugen af dem vil medføre endnu større klimaændringer, så man er nødt til at bruge energikilder som sol og vind eller kernekraft, som stadig har problemer med bl.a. affald. Det er derfor vigtigt at kunne håndtere det radioaktive affald og støtte den danske forskergruppe Seaborg Technologies, der arbejder på at skabe en thoriumbaseret waste burner (affaldsbrænder) til at omdanne det gamle uranaffald til ren energi. Thorium har desuden den store fordel, at ved brug efterlades kun lidt affald (ca. 2%) i modsætning til uran (ca. 98%). Der er thorium ressourcer til over 1000 års globalt energiforbrug – en stor del i Grønland.''
Den Korte Avis, 12-12- 2017 af Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Vis mere

Det er utopi at tro, verdens energibehov kan dækkes af ustabil vind- og solenergi!d. 19/10-2017
Jonna Vejrup Carlsen skriver i DKA d. 19. okt. 2017 blandt andet:
''Der bruges stadig meget kul i verden, og 7. okt. 2017 var der demonstrationer i Australien mod oprettelse af en ny kulmine i Queensland, hvilket betyder mere CO2 udledning og skader verdens største koralrev Great Barrier Reef. 30% af korallerne er døde. Årligt indbringer turismen til Great Barrier Reef 30 mia. australske dollars – og beskæftiger ca. 64.000 personer direkte eller indirekte.

Ingen kan være imod ren sol og vind. Men selve produktionen er ofte uren og omtales aldrig. Omkostninger til såkaldt CO2 fri energi bør inkludere alt fra produktion til skrot. Problemerne omtales nødigt, som da folk blev syge af giftstoffer, der blev brugt under produktion af vindmøller. Alle omkostninger bør nævnes, og problemerne løses. Der skal være mere åbenhed. Det er også mærkeligt, at Københavns energiselskab HOFOR opsætter vindmøller i Jylland og andre steder for at gøre hovedstaden CO2 neutral. Københavns Kommune har som mål at blive CO2 neutral i 2025 og forsøger at gøre det ved at investere og genere andre steder end København!

Vindindustrien har været aggressiv og opnået fordele med deres forbindelse til Christiansborg. Der er så mange penge i vindindustrien, at den betaler millioner til folk for ikke at klage over støjen og køber ejendomme for at opstille vindmøller. Skatteborgernes penge cirkulerer. Energiordførerne på Christiansborg burde læse: Besat af vind – skyggesider af en grøn industri af Peter Skeel Hjorth og VESTAS – Verdensmester for enhver pris af Birgitte Dyrekilde og Johan Christensen.''

Bemærkninger: I følge Australsk TV (Perth udgaven) er man ikke imod sol og vind, men borgerne kan ikke betale store regninger til en lobby, som ikke gavner ret meget og som mange australier ikke har råd til at betale. Derfor vil Australien fortsat satse på den mest konkurrencedygtige energiform.
Vis mere

Den globale opvarmning bør bremses – hvis muligt, så fremtidige orkaner ikke bliver værre!d. 21/9-2017
Den globale opvarmning er en realitet i hele verden, selvom nogle med USA’s præsident Trump i spidsen siger, det er svindel. Ligegyldigt hvad man mener, sker der ting med klimaet, som vi skal forholde os til. Klimaet bør have første prioritet, hvilket inkluderer spørgsmål om overbefolkning, forurening og ren energi! Ting man kan gøre noget ved, hvis der er politisk vilje til det!

Danske politikere og medier priser ’væksten’ med flere børn, som globalt set er en belastning og resulterer i mere forurening og udryddelse af flere dyr. Selv dyr som bier til at bestøve vore afgrøder er i fare! Det bliver også vanskeligt at brødføde den stigende globale befolkning, og samtidig stiger CO2 udledningen pga. de 10.000 flere mennesker, verdens øges med hver time.

Vedvarende energi kan ikke give Danmark forsyningssikkerhed men gør os afhængige af nabolande med bl.a. atomkraft fra Sverige og vandkraft fra Norge. Vindindustrien har haft kronede dage i Danmark og regner med, at når der er vindstille i Danmark, kan det måske klares med et kabel til et sted med blæsevejr. Man følger i Tvinds vindfodspor, der er en pengegenerator til gavn for investorer, men man burde i stedet følge i Niels Bohrs fodspor og satse på teknologien.

MÆRSKs olieeventyr er forbi, og det er rettidig omhu at forlade de fossile brændsler!
MÆRSK begyndte for 51 år siden at bore efter olie i Nordsøen, da skibsreder A. P. Møller syntes, olieeventyret også skulle foregå i Danmark. Nu er de fossile brændsler ikke længere fremtiden, og DONG er solgt til det franske firma TOTAL. Det ville være rettidig omhu, hvis MÆRSK nu gik ind i udvikling af thorium energi, som vil blive en stor del af fremtidens energi. Grønland har store thorium ressourcer, og MÆRSK kunne skaffe ekspertisen og skabe et nyt dansk energieventyr

Thorium kan erstatte de fossile brændsler, så verdens ledere burde gå sammen om forskning og udvikling af kernekraft med thorium for at bremse den globale opvarmning! Det haster!

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. sep. 2017
Link til artiklen
Vis mere

Den globale opvarmning bør bremses – hvis muligt, så fremtidige orkaner ikke bliver værre!d. 21/9-2017
Den globale opvarmning er en realitet i hele verden, selvom nogle med USA’s præsident Trump i spidsen siger, det er svindel. Ligegyldigt hvad man mener, sker der ting med klimaet, som vi skal forholde os til. Klimaet bør have første prioritet, hvilket inkluderer spørgsmål om overbefolkning, forurening og ren energi! Ting man kan gøre noget ved, hvis der er politisk vilje til det!

Danske politikere og medier priser ’væksten’ med flere børn, som globalt set er en belastning og resulterer i mere forurening og udryddelse af flere dyr. Selv dyr som bier til at bestøve vore afgrøder er i fare! Det bliver også vanskeligt at brødføde den stigende globale befolkning, og samtidig stiger CO2 udledningen pga. de 10.000 flere mennesker, verdens øges med hver time.

Vedvarende energi kan ikke give Danmark forsyningssikkerhed men gør os afhængige af nabolande med bl.a. atomkraft fra Sverige og vandkraft fra Norge. Vindindustrien har haft kronede dage i Danmark og regner med, at når der er vindstille i Danmark, kan det måske klares med et kabel til et sted med blæsevejr. Man følger i Tvinds vindfodspor, der er en pengegenerator til gavn for investorer, men man burde i stedet følge i Niels Bohrs fodspor og satse på teknologien.

MÆRSKs olieeventyr er forbi, og det er rettidig omhu at forlade de fossile brændsler!
MÆRSK begyndte for 51 år siden at bore efter olie i Nordsøen, da skibsreder A. P. Møller syntes, olieeventyret også skulle foregå i Danmark. Nu er de fossile brændsler ikke længere fremtiden, og DONG er solgt til det franske firma TOTAL. Det ville være rettidig omhu, hvis MÆRSK nu gik ind i udvikling af thorium energi, som vil blive en stor del af fremtidens energi. Grønland har store thorium ressourcer, og MÆRSK kunne skaffe ekspertisen og skabe et nyt dansk energieventyr

Thorium kan erstatte de fossile brændsler, så verdens ledere burde gå sammen om forskning og udvikling af kernekraft med thorium for at bremse den globale opvarmning! Det haster!

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. sep. 2017
Link til artiklen
Vis mere

Den globale opvarmning bør bremses – hvis muligt, så fremtidige orkaner ikke bliver værre!d. 21/9-2017
Den globale opvarmning er en realitet i hele verden, selvom nogle med USA’s præsident Trump i spidsen siger, det er svindel. Ligegyldigt hvad man mener, sker der ting med klimaet, som vi skal forholde os til. Klimaet bør have første prioritet, hvilket inkluderer spørgsmål om overbefolkning, forurening og ren energi! Ting man kan gøre noget ved, hvis der er politisk vilje til det!

Danske politikere og medier priser ’væksten’ med flere børn, som globalt set er en belastning og resulterer i mere forurening og udryddelse af flere dyr. Selv dyr som bier til at bestøve vore afgrøder er i fare! Det bliver også vanskeligt at brødføde den stigende globale befolkning, og samtidig stiger CO2 udledningen pga. de 10.000 flere mennesker, verdens øges med hver time.

Vedvarende energi kan ikke give Danmark forsyningssikkerhed men gør os afhængige af nabolande med bl.a. atomkraft fra Sverige og vandkraft fra Norge. Vindindustrien har haft kronede dage i Danmark og regner med, at når der er vindstille i Danmark, kan det måske klares med et kabel til et sted med blæsevejr. Man følger i Tvinds vindfodspor, der er en pengegenerator til gavn for investorer, men man burde i stedet følge i Niels Bohrs fodspor og satse på teknologien.

MÆRSKs olieeventyr er forbi, og det er rettidig omhu at forlade de fossile brændsler!
MÆRSK begyndte for 51 år siden at bore efter olie i Nordsøen, da skibsreder A. P. Møller syntes, olieeventyret også skulle foregå i Danmark. Nu er de fossile brændsler ikke længere fremtiden, og DONG er solgt til det franske firma TOTAL. Det ville være rettidig omhu, hvis MÆRSK nu gik ind i udvikling af thorium energi, som vil blive en stor del af fremtidens energi. Grønland har store thorium ressourcer, og MÆRSK kunne skaffe ekspertisen og skabe et nyt dansk energieventyr

Thorium kan erstatte de fossile brændsler, så verdens ledere burde gå sammen om forskning og udvikling af kernekraft med thorium for at bremse den globale opvarmning! Det haster!

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. sep. 2017
Link til artiklen
Vis mere

Energirevolution med thorium er på vej i Holland! Hvad med Danmark?d. 24/8-2017
Verdens første thorium reaktor – siden 1970 – bliver nu testet i Holland.
Der forskes i thorium energi overalt i verden. Norge er langt fremme, og Holland er nået så langt i forskning og udvikling, at man kan begynde reaktorforsøg (tests), inden det for alvor går i gang.

Mange lande vil følge efter for at skaffe ren energi til erstatning for de CO2 udledende fossile brændstoffer, der kan resultere i en global opvarmning. Udviklingen, som NRG i Holland har sat i gang, øger konkurrencen om at komme hurtigt på markedet i lande som Indien, Kina, Indonesien o.a. I USA kan præsident Trump måske forhale udviklingen af hensyn til arbejdspladser i bl.a. kul- og olieindustrien, men de fleste amerikanere vil nok hellere bremse den globale opvarmning.

Kernekraft med thorium kan bringe verden ud af en energikrise og erstatte brug af kul, olie, gas o.a., der udleder CO2. Verden har brug for ren, billig og rigelig energi, der kan forsyne fattige og rige lande med energi hele døgnet – uden fx at være afhængig af vejret med sol og vind!

Kernekraft med thorium kan bringe verden ud af en energikrise og erstatte brug af kul, olie, gas o.a., der udleder CO2. Verden har brug for ren, billig og rigelig energi, der kan forsyne fattige og rige lande med energi hele døgnet – uden fx at være afhængig af vejret med sol og vind!

Europa er med NRG i Holland gået ind i kapløbet om thorium energi, og endelig sker der noget, der kan løse problemerne med verdens klima, miljø og fattigdom. Det har været længe undervejs, men nu kan man i Holland gå i spidsen for en ny æra på energiområdet. Det er det fantastiske gennembrud, verden har ventet på!

Det nye energiforlig, som skal forhandles i det danske folketing her i efteråret, bør inkludere kernekraft med thorium, hvilket man hidtil har afvist uden anden grund end idealistiske holdninger, der kører i den gamle rille: Hvad skal væk, Barsebäck! Hvad skal ind, sol og vind! Ved folketingsbeslutningen i 1985, at Danmark ikke skulle have atomkraft, var der tilføjelsen ”med den nuværende teknologi” – og ny teknologi med thorium har ikke de samme problemer som uran!

Det hollandske NRG’s gennembrud på thorium området burde være breaking news for aviser og medier, som interesserer sig for miljø og klima!

Link til artiklen, der er bragt i Den Korte Avis d. 24. august 2017 Af Jonna Vejrup Carlsen
Vis mere

Klimabalance er tippet overd. 10/8-2017
Klimabalancen er tippet over til den forkerte side. Temperaturer op til 40 grader; betyder flere skovbrande, tørke og oversvømmelser. Et forøget brug af aircondition vil fordoble elforbruget. Verdens politikere snakker, men gør ikke nok for at stoppe befolkningstilvæksten og brugen af fossile brændstoffer. De lover at handle i 2030 eller 2050, og så er det for sent.

Verdens biodiversitet er i stor fare, og der går dagligt mange arter til grunde. Sol og vind vil aldrig kunne levere tilstrækkelig energi til kloden.

Frankrigs nye præsident Emmanuel Macron har netop valgt Nicolas Hulot som miljøminister. Han lover at lukke alle kulkraftsværker i 2022 og er gået i gang med at lukke alle 59 atomkraftværker for at erstatte disse med Thorium-kraftværker, der skal skabe den meget stabile energiforsyning, som vi har behov for i fremtiden.

Den seneste udvikling, hvor klodens klimabalance er tippet over, er en forbrydelse med mennesker og dyr, fordi vore politikere ikke har taget ansvar og handlet i tide.

Nordjyske Stiftstidende 10 08 2017
Af Thure Barsøe-Carnfeldt
Vis mere

Skovbrande hærger og isen smelter på Grønland – det ender galt, hvis vi ikke gør disse to ting!d. 1/8-2017
Det ender galt, hvis vi ikke bremser overbefolkningen og indfører energiproduktion med thorium.

Den globale opvarmning kan kun bremses ved kernekraft (der ikke kan bruges til bomber)
Der skal i fremtiden bruges endnu mere energi, og samtidig skal de miljømæssige problemer løses, hvilket kun kan ske gennem avanceret teknologi – og et frit marked, da økonomien spiller en stor rolle. Kernekraft med thorium som brændsel kan opfylde behovet for rigelig og billig energi, så man i stedet for de fossile brændsler kan bruge thorium, som allerede blev udviklet i 1960erne i USA – men stoppet af præsident Nixon, da thorium ikke kunne bruges til bomber, som uran kunne.

Robert Hargraves: Thorium energy cheaper than coal.

Ustabile energiformer som sol og vind kan kun supplere og leverer i dag kun et par procent af den globale energi, så drømmescenarier om vind og sol er fremkaldt af naive mennesker, der ikke vil se fakta i øjnene. Heller ikke biobrændsel er CO2 neutral. Iflg. afdøde professor i geologi på KU, formand for den danske atomenergikommission Henning Sørensen kunne thorium kernekraft have dækket verdens energibehov i år 2000, så vi ikke havde haft de nuværende klimaproblemer.

Det er ikke kun i Afrika, at der er et overskud af mennesker, som emigrerer, da der ikke er arbejde eller mad til alle. I dag er de fleste lande overbefolkede og ikke længere bæredygtige. Japan har dog en nedgang, men landets nuværende indbyggertal på 126 mio. er langt over tallet i 1950 med 83 mio. mennesker. I 1950 var verden bæredygtig med 2,5 mia. mennesker – nu 7,6 mia.

Hvis man vil bremse den globale opvarmning, skal der handles nu!
Det er en forbrydelse mod menneskeheden, at de politiske ledere ikke gør mere for at bremse den globale opvarmning. Med deres tøven er de medskyldige i, at der i fremtiden vil dø millioner af mennesker af sult, forurening og pga. den globale opvarmning. Det er folkemord i moderne udgave.

Det ender galt, hvis vi ikke bremser overbefolkningen og indfører energiproduktion med thorium.

http://denkorteavis.dk/2017/isen-smelter-pa-gronland-og-skovbra..

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, Den 1. august 2017
Vis mere

Donald Trump fokuserer på økonomi og jobs før klimaet! Det gør man også i Polen!d. 15/6-2017
Vi skal både redde klimaet – og økonomien!
EU’s ledere er forargede over Donald Trumps udmelding af klimaforliget fra COP 21 i Paris 2015, men Trump har ikke tillid til EU og faktisk kan USA gøre det bedre end EU ved at udskifte fossile brændsler med kernekraft med thorium, som blev udviklet i USA ca. 1960 men forkastet af præsident Nixon, da thorium ikke kunne anvendes til bomber.

Der er flere thorium ressourcer i verden end kul, olie, uran og gas til sammen – til over 1000 års globalt energiforbrug. Med thorium vil der ikke ske en atomkatastrofe. Reaktoren vil være sikker, selv ved strømsvigt (Ill.Vid.13-2016

EU lederne må feje for egen dør først
Ca. 70% af Danmarks energiforbrug kommer stadig fra fossile brændstoffer, og den polske formand for det europæiske råd Donald Tusk burde ikke kritisere USA – med Polens store forbrug af kul, som udover CO2 sender luftbårne giftstoffer op over de nordiske lande – helt til Grønland!
AF Jonna Vejrup Carlsen
Den Korte Avis, d. 15. juni 2017
Link til artiklen i 'Vis mere'
Vis mere

Naive politikere og klimabevægelser er medskyldige i den globale opvarmningd. 27/4-2017
''Atomkraft er i dag den eneste energiform, der kan erstatte de fossile brændsler. Grønland har store thorium ressourcer, og Danmark kan levere forskerne. Den sidste formand for dansk atom-energi­kommission Henning Sørensen sagde, at vi kunne have haft thorium kraftværker allerede i år 2000 men blev bremset af den naive venstrefløj med folketingsbeslutningen i 1985, at vi ikke i Danmark skulle have atomkraft – med den nuværende teknologi! Der er dog sket meget med teknologien siden 1985! Faktisk kunne ca. 3.175 atomkraftværker dække verdens energibehov.''
Med denne salut skriver Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk i Den Korte Avis d. 27.april 2017, at det er på tide, at vi sadler om.

http://denkorteavis.dk/2017/naive-politikere-og-klimabevaegelse..
Vis mere

Pyt med den globale opvarmning – når Langkildes hest pruster!d. 19/1-2017
''100 års storme kan komme oftere og voldsommere pga. global opvarmning
Danmark kan blive lidt mindre for hver storm, hvis vi ikke sikrer kysterne tilstrækkeligt. Stormen URD kostede 10 mia. kr. i skader, og hvad med de fremtidige storme, hvor vandet igen vil erodere kysterne. Er det ikke bedre at bruge 10 mia. til kystsikring end til skadesdækning efter stormen?

DR1 burde lave en indsamling til at kystsikre Danmark. Man kunne derved skaffe nogle af de mange penge, som Anholt og resten af landet har brug for til sikring af de danske kyster! Man kunne også starte crowd-funding til kystsikring. Hvis 1000 personer giver 20 kr. pr. md. i et år vil det blive til: 240.000 kr. Hvis 100.000 personer giver 20 kr. pr. md. i et år vil det blive 24 mio. kr.

Familieplanlægning og thorium kunne hjælpe til at bremse en global opvarmning
Hvis vi i 1950, hvor verden var bæredygtig med 2,5 mia. mennesker, havde holdt befolkningstallet i ro, ville der ikke være så mange konflikter og flygtninge, for som med dyr er der altid ballade, når for mange slås om det samme territorium. Og hvis udviklingen af thorium var fortsat i 1960erne – bremset af præsident Nixon i 1973 – havde vi ikke heller ikke haft problemer med CO2 udledning.

Den engelske dronnings lillesøster Margaret skrev i 1980 til premierminister Margaret Thatcher, at det var bedre, hvis atomkraftværker ikke hed noget med ”atom”, for det ord får folk til at tænke på atombomben. (M. B. Broberg 4.1.17 i JP: Frigivne breve …) Niels Bohr var fortaler for atomkraft til fredelige formål, men for at overbevise danske politikere, skal thorium kernekraft først vise, at det fungerer. Det fungerer hos Thor Energy A/S i Norge, som gerne vil have en dansk partner!''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 19. januar 2016

http://denkorteavis.dk/2017/pyt-med-den-globale-opvarmning-nar-..
Vis mere

Der er turbulens i orkanens øje!d. 13/12-2016
Jonna Vejrup Carlsen, der er en særdeles seriøs skribent hos Den Korte Avis, skriver i dagens avis, d. 13. december 2016, under overskriften

Hvis du stikker snuden for langt frem, får du tæv!
bl.a.
''og når det drejer sig om energi, vil ikke mange debattere kernekraft, for danske politikere og medier har besluttet, at energi fra vindmøller er bedst!''

'Det er næsten for meget at forlange, at de politisk korrekte, jounalister og medier kom ned fra pedestalen og satte sig ind i, hvor fremtidens energi skal komme fra og ikke bare vente på, at Kina bliver verdens supermagt, fordi de sidder på energien.' Red.
Vis mere

Den ny regering vil fjerne barrierer for forskning i thorium – godt nyt for ren kernekraftd. 29/11-2016
''Danmark kan måske – som på Niels Bohrs tid – komme i front med naturvidenskab og fysik!
For et år siden (27.11.2015), blev den første thorium høring afholdt på Christiansborg arrangeret af LA, og interesserede fra hele landet mødte op for at høre om fremtidens super energi. Grønland har store ressourcer af thorium, og vi kan samarbejde med Norge, der har udviklet thorium brændsel. Unge danske forskere, der i dag på privat basis arbejder med at udvikle en thorium waste burner, kan nu fortsætte deres forskning og udvikling af en reaktor, der kan anvende atomaffald.

Frankrig er klimaduks – med 70-80% af energien fra kernekraft, men da mange af reaktorerne er ved at være gamle, skal der tages stilling til, om man fortsat skal satse på kernekraft. Europa tøver, Tyskland lukker for A-kraft, mens Kina, Indien, USA og mange andre lande satser på CO2 fri kernekraft, da vedvarende energi kun kan supplere men ikke klare verdens udfordringer mht. energi.

Klimaudfordringen og forsyningssikkerheden kan ikke klares ved sol, vind og bio! Selvom vi får 100% vindkraft til el-energi, dækker det kun 20% af al energi.

Familieplanlægning og kernekraft med thorium er nødvendig
Det er ikke nok at afhjælpe skaderne ved den globale opvarmning, det er vigtigere at bremse de klimaændringer, der er katastrofale for hele verden. Vi skal være færre mennesker på jorden, og vi skal bruge ren og billig energi, der også kan skaffe mere drikkevand ved afsaltning af havvand.


Thorium omtales som det grønne atom – atomkraft uden risiko! (thoriumenergyworld.org)
Til sol- og vindenergi anvendes sjældne jordarter (REE), der kun findes i begrænset omfang. De udgraves sammen med thorium, som bliver lagt til side som affald. I Frankrig ligger der 10.000 t thorium, som med 60 t pr. år kunne dække landets energiforsyning i langt over 100 år. I Grønland ligger der thorium, der kunne dække dansk energi i flere tusinde år.

VLAK regeringen ønskes til lykke – med den positive holdning til fremtidens energi kernekraft med thorium. Det giver håb for en fremtid med økonomisk vækst både til rige og fattige lande.''

http://denkorteavis.dk/2016/breaking-news-vlak-regeringen-vil-f..

Udpluk fra Jonna Vejrup Carlsens artikel i den gratis netavis 'Den Korte Avis' d. 29. november 2016
Vis mere

Regering åbner for at forske i a-kraftd. 29/11-2016
Det skal være muligt for danske forskere at udvikle en ny type atomkraft, som bruger grundstoffet thorium som brændsel, mener den nye VLAK-regering. I regeringsgrundlaget står, at »regeringen vil fjerne eventuelle barrierer for forskning i thoriumbaserede teknologier«. (…) Forsyningsordfører Villum Christensen (LA) er derfor glad for, at det nu er regeringens politik: »Vi skal have ændret den gamle folketingsbeslutning eller de forhold, som det lægger op til, så pengekasserne ikke bliver smækket i, hvis bare der står "kernekraft" i ansøgningen. Ellers er det jo pinligt at sige, at vi vil være et innovativt land,« siger han.

Den nye uddannelses-og forskningsminister, Søren Pind (V), som skal gennemføre det, er dog endnu ikke klar til at svare på, hvorfor det er en god idé, og om der skal være testreaktorer i Danmark. »Det er simpelthen for tidligt for mig at sige noget håndfast omkring regeringsgrundlaget. Den helt konkrete baggrund for, hvorfor det er kommet med, kender jeg simpelthen ikke.« Er du enig i, at Danmark skal forske i atomkraft? »Jeg er altid enig i det, der står i regeringsgrundlaget.«

JyllandsPosten, d. 29. 11.2016
Vis mere

Nu venter vi på, om Donald Trump forstår betydningen for klima og miljø af kernekraft med thoriumd. 15/11-2016
''Skal valget stå mellem kernekraft eller global opvarmning?
Det bliver interessant at se, hvad der kommer til at ske i England og USA mht. miljø, klima og energiudvikling efter Brexit og Donald Trump. Det bliver også interessant at se, om danske politikere, der i dag er indædte modstandere af A-kraft, vil skifte holdning, når kernekraft med superbrændslet thorium i stedet for uran vinder indpas i mange andre lande – bl.a. i Norge!''
Jonna Vejrup Carlsen i den gratis netavis ''Den Korte Avis'' den 15. november 2016

http://denkorteavis.dk/2016/brexit-i-england-og-donald-trump-so..
Vis mere

200 lande indgik lørdag en klimaaftale i Rwanda, men kan den bremse temperaturstigningen?d. 18/10-2016
Skal Danmark have vindmøller og højspændingsmaster overalt?
Dansk natur bliver ødelagt af kystnære vindmøller eller landvindmøller, men biodiversiteten i skovene foreslås nu også ødelagt af vindmøller.

I Kenya leverer Vestas 365 møller til en vindmøllepark – placeret blandt lokale hyrdefolk, der ikke blev spurgt, og dertil kommer 500 km højspændingsledninger til at lede strømmen – og måske gederne – væk. Denne 5 mia. kr. investering vil nok mest være til gavn for investorerne. I Afrika ville det være bedre med solceller, hvor man kunne starte med små blomsterlygter Little Sun designet af Olafur Eliasson. De lades op om dagen og bruges om aftenen. I Afrikas sol er solenergi ideel!

Vi burde have valgt Niels Bohrs spor og satset på kernekraft – nu med thorium
Vore politikere har i stedet valgt sporet efter Tvinds Amdi Petersen med vindmøller og snablen dybt nede i statskassen. Det er en fejlbeslutning, især da dygtige danske forskere er i færd med at lave en thorium wasteburner, der skal omdanne gammelt atomaffald til ren energi.
Nogle af de 13.500 mia. US dollars, der er sat af til energiinvestering inden 2030, burde bruges til denne forskning.

’Kjernekraft er ’idiotsikkert’, fossilt brensel må fases ut’
Sådan skrev den norske forfatter Truls Sevje i september i norske Dagbladet i en artikel. Det ville hjælpe klimaet og afskaffe fattigdom, hvilket kun kan ske ved ren, rigelig og billig energi.

Truls Sevje skriver også om miljøpåvirkningen af forskellige energiformer. Solceller producerer 30-60 gange mere CO2 end kernekraft, og vindmøller 4 gange mere i løbet af sin levetid fra produktion til skrot.

Kernekraft bandlyses i Danmark – mere af politikerne end af befolkningen
Danmark har valgt vindkraft som den bærende energi, men det vil blive dyrt og skade vækst og velfærd. At omlægge PSO til finansloven gør det ikke billigere men skjules for befolkningen.

I en elregning på 584,16 kr. er el kr. 60,17 og PSO 49,74 – resten er afgifter til staten. Der skal ske en holdningsændring til kernekraft, hvilket er nødvendigt, hvis man vil stoppe temperaturstigningen. Selv FN har slået fast, at kernekraft vil være en nødvendig del af løsningen!

http://denkorteavis.dk/2016/200-lande-indgik-15-10-16-en-klimaa..
Vis mere

Statsministeren glemte klima og bæredygtighed i sin plan for et stærkere Danmarkd. 1/9-2016
''Illustreret Videnskab nr. 13/2016 har en 8 siders artikel om thorium kernekraft, som vil være i stand til at skaffe verden den nødvendige energi. Artiklen ’Radioaktivt vidunderstof giver ENERGI TIL ÅRTUSINDER’ burde læses af enhver, der er interesseret i klima og miljø: 3,8 tons thorium kan dække Danmarks årlige strømforbrug på 33,6 TWh – til sammenligning ville vi skulle bruge 950 tons uran – og denne nærmest uudtømmelige energikilde findes på Grønland!

Hvis ikke man som statsminister inkluderer klima og bæredygtighed i dag, så er man ikke ansvarlig. Folketinget pegede fingeren nedad for udvikling af thorium – undtagen Liberal Alliance, som havde bragt det på banen, mens de andre partier blæser på klimaet ved at kræve sol og vind, som er dyr og ustabil og kun kan levere et par procent af global energi. Ved at gå i Niels Bohrs fodspor og udvikle thorium energi, kunne vi ikke blot gøre Danmark stærkere – men det ville også gavne hele verden!''
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 1. september 2016
http://denkorteavis.dk/2016/statsministeren-glemte-klima-og-bae..
Vis mere

Den globale opvarmning skal stoppesd. 11/7-2016
Jonna Vejrup Carlsen skriver bl.a.:

''To faktorer kan bremse den globale opvarmning, men den politiske vilje mangler:
1. Befolkningstilvæksten kan stoppes ved familieplanlægning
2. Ren stabil, billig og rigelig thorium energi kan erstatte de fossile brændstoffer

Den tyske Energiewende fra a-kraft til vind, sol og bio + beskidte brunkul har betydet mere CO2 udledning. Kun kernekraft kan stoppe udledningen af CO2, men frygten for kernekraft – endda med det ufarlige thorium – er åbenbart større end frygten for en katastrofal global opvarmning!

David Attenborough (britisk naturforsker, 1926-): Alle miljøproblemer bliver sværere, og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker. ''

Læserbrev i Jyllands-Posten den 11. juli 2016
Vis mere

DONG tjener tykt på den grønne omstilling – skatteyderne betalerd. 30/5-2016
''I EU er det ikke politisk korrekt at gå ind for atomkraft, men Der Spiegel har 21. maj offentliggjort et dokument fra EU om fremtidens mini-atomkraftværker (SMR Small Modular Reactor, 50-300 MW) (Ing. 24.5.16) og mener, EU bør gå foran. Kommissionen betragter dokumentet som et udspil.

USA ønsker at gå i spidsen, for som USA’s energiminister Steven Chu siger: ”Enten udvikler vi selv disse teknologier i dag, eller også importerer vi dem i morgen.” USA’s kongres har bevilget 600 mio. kr. til at udvikle SMR reaktorer, og det amerikanske energiministerium har siden 2012 betalt 2,5 mia. kr. til forskning og udvikling af små reaktorer – i 2025 (prognose).

DONG kunne deltage i udvikling af thorium reaktorer eller indgå partnerskab med norske Thor Energy A/S, men ved at satse ensidigt på havvindmøller bygger DONG på det luftige grundlag, at vinden altid blæser, og at de politiske vinde fortsat vil blæse til gunst for firmaets havvindmøller. De satser på støtte, og det er risikabelt i en tid, hvor mange politikere skifter holdning efter tidligere statsminister Jens Otto Krags devise: Man har et standpunkt, til man tager et nyt!

Goldman Sachs: Ingen grønne drømme – kun cool cash!
Investeringsselskabet Goldman Sachs gør som andre investeringsselskaber: køber billigt og sælger dyrt. Goldman Sachs købte billigt af DONG, og efter værdistigningen hersker en euforisk stemning fra politisk hold, der støtter grøn omstilling uden at spørge nærmere til substans og finansiering.

Omkring 1800, da elektriciteten blev opfundet, var der frygt for den farlige teknologi. Frygten forsvandt, da den danske fysiker H. C. Ørsted i 1820 opdagede elektromagnetismen, og ikke mange ville i dag undvære elektrisk lys o.a. Danske Niels Bohr havde samme succes i 1930erne med atomkraft og ønskede at bruge den til fredelige formål, men frygten for teknologien skal overvindes.

Skal verden ødelægges af global opvarmning pga. frygt, når vi ved, at de fossile brændstoffer kan erstattes med thorium energi og ufarlig teknologi? Det er en vision, der kan og skal lykkes, og det er ærgerligt, at Danmark ikke er med i udviklingen.''

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Den Korte Avis, d. 30. maj 2016
http://denkorteavis.dk/2016/dong-tjener-tykt-pa-den-gronne-omst..
Vis mere

Debat i Folketinget om dansk forskning i thoriumbaseret teknologid. 16/5-2016
''Den 11. maj 2016 var skelsættende, da Villum Christensen fra Liberal Alliance fremlagde et lovforslag i Folketinget, at thoriumbaseret teknologi burde indgå i dansk forskning og udvikling af energi. For 1. gang i 30 år blev atomkraft debatteret i Folketinget – i Niels Bohrs fødeland!

Villum Christensen sagde, at man i et vidensamfund burde forske i ny viden om ny teknologi og ikke kun understøtte gammel viden. Ved at ignorere danske forskere, der på privat basis forsker i thorium, risikerer vi, at deres forskningsresultater går til udlandet til skade for dansk økonomi.

Villum Christensen mente også, at frygten fra fortiden hindrer os i at komme videre. Efter ulykken ved Fukushima, besluttede Tyskland fra 2022 at stoppe for atomkraft og satse på grøn omstilling. Nu bruger man i stedet flere brunkul, der forurener mere end kul – en brun omstilling.

Allerede i 2013 skrev 4 af de førende klimaforskere bl.a. James Hansen, Columbia University, ”at modstand mod atomkraft truer menneskehedens evne til at modvirke farlige klimaforandringer.”

På nettet under ’atomdrevet bil’ findes en Cadillac fra 2010 produceret af Loren Kulesus: 1 g thorium svarer til 28.000 l benzin, og 8 g thorium kan køre bilen i 100 år. Danmark har traditioner: M/S Selandia var 1. dieselmotorskib i 1912! Hvad med et thoriumdrevet Mærsk tankskib i dag?''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis (gratis netavis) d. 16. maj 2016
http://denkorteavis.dk/2016/debat-i-folketinget-om-dansk-forskn..
Vis mere

Global opvarmning vil resultere i mangel på rent vand – det vil øge flygtningestrømmend. 9/5-2016
I fremtiden bliver det nødvendigt at omdanne havvand til drikkevand ved afsaltning
Til afsaltning kræves store mængder energi, og dertil bør man anvende ny atomenergi med thorium, som vitterlig er på vej og i dag er eneste mulighed for at lade de resterende fossile brændstoffer forblive i jorden. Det er ikke en drøm. Norge kan levere fra 2018, og selvom vindmølleindustrien kæmper for at bevare deres indflydelse og pengestrøm, så kan vind og sol og bio ikke være en stabil hovedenergi men kan supplere. Selv bio, som man regnede med skulle være back up, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser, viser sig at udsende en del mere CO2, end man havde beregnet.

Vandmangel vil resultere i flere millioner klimaflygtninge
Vi har måske nået the point of no return i forhold til den globale opvarmning, og da FN taler mere, end de handler, vil vi se en verden i mere kaos pga. befolkningstilvæksten, indtil den sunde fornuft tager over mht. at bremse både befolkningstilvækst og den globale opvarmning.
http://denkorteavis.dk/2016/global-opvarmning-vil-resultere-i-m..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 9. maj 2016
Vis mere

En helt særlig form for kernekraft kan løse vort klima- og energiproblem. Beslutningen skal træffes nu!d. 28/4-2016
''Man bør ikke sige NEJ til en ren energikilde, der kan erstatte alle fossile brændsler

Det kan undre, at SF med Pia Olsen Dyhr, DF med Mikkel Dencker m.fl. er modstandere af en ny ufarlig kernekraft med thorium, der bl.a. vil komme de fattige lande til gavn, for uden billig, rigelig og ren energi kan man ikke hjælpe dem ud af deres nød og elendighed.

I England, der også har høje energipriser, taler mange fattige om at vælge mellem Heat or Meat (varme eller mad). Også i Danmark belaster energiafgifterne husholdningsbudgettet både hos de rige men mest hos de fattige.

Hvis vi skal skabe økonomisk vækst gavner det ikke, at PSO energiafgifterne er så dominerende, at virksomheder som fx gartnerier vil have svært ved fortsat at drive virksomhed i Danmark.

Hvordan kan nogle politikere forestille sig ustabil vindkraft som hovedleverandør til Danmarks energiforsyning, når de nuværende mange vindmøller kun leverer ca. 10% af hele energien (ca. 50% af elenergien) og koster 5-7 mia. kr. årligt?

Hvis vi fortsætter med flere vindmølleparker for at komme op på 100% vil det jo blive en PSO afgift på 50-70 mia. kr. om året. Der vil ikke blive råd til mange bleskift på plejehjemmene – der vil ikke engang blive råd til en ble!

Hvis vi vil bremse den globale opvarmning og gavne økonomien, skal vi sige JA til kernekraft!''
http://denkorteavis.dk/2016/kernekraft-kan-lose-vort-klima-og-e..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 28/4-2016
Vis mere

Folketinget skal nu tage stilling til dansk forskning i kernekraft med thoriumd. 20/4-2016
''Valget står mellem global opvarmning eller kernekraft!
Der findes ikke vigtigere sag end at bremse den globale opvarmning. Et JA til thoriumforskning vil betyde, at Danmark kan være med til at nedbringe udledningen af CO2 samt skaffe verden ren, billig og rigelig energi. Det haster, for klimaændringerne er en trussel mod verdens befolkning.''
http://denkorteavis.dk/2016/folketinget-skal-i-maj-tage-stillin..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 20/4-2016
Vis mere

Den nye energikommission bør være visionær og inkludere kernekraft med thorium – ellers vil det nok være umuligt at droppe de fossile brændstoffer i 2050d. 4/4-2016
Den første formand for en dansk atomenergikommission var Niels Bohr, der var fortaler for kernekraft til fredelige formål, og den sidste formand for atomenergikommissionen, der aldrig blev nedlagt, var tidligere nu afdøde professor i geologi ved KU Henning Sørensen, der gik ind for thorium og udtalte, at hvis vi havde haft thorium som energi, havde vi ikke haft de nuværende klimaproblemer pga. udledninger af CO2 i atmosfæren.

Nu står verden i en situation, hvor en global opvarmning er en større trussel end IS (Islamisk Stat).

DONG burde benytte lejligheden i en olienedgangstid til at blive partner med Thor Energy A/S i Norge – som er klar med thorium i 2018 – og udnytte Grønlands thoriumressourcer til at udvikle en reaktor – en waste burner med thorium, som kan omdanne det gamle uranaffald til ren energi. En ren win-win situation, som Danmark bør udnytte ved at ændre beslutningen fra 1985 og støtte de unge danske forskere, der pt. på privat basis bruger alle deres kræfter på at følge efter Niels Bohr.

Danmark kunne igen blive førende indenfor ren og billig energi ved kernekraft med thorium!
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 4/4-2016
http://denkorteavis.dk/2016/den-nye-energikommission-bor-vaere-..
Vis mere

Kernekraft med thoriumd. 3/4-2016
Det ville være i Danmarks interesse at forske i thorium i samarbejde med Grønland, der har verdens 14. største ressource af thorium med 86.000 tons. 100 g thorium er nok til én persons livslange energiforbrug - hvilket næsten svarer til Rundetårn fuld af kul. Grønland har ovenikøbet fået tilladelse til minedrift af uran - som ligger sammen med thorium i Kvanefjeldet. Der er mere thorium i verden end kul, olie, gas og uran tilsammen - og det er langt mindre farligt end uran.

I Danmark er unge forskere på privat basis i gang med at udvikle en "thorium waste burner" til at omdanne gammelt uranaffald til ren energi. Det kunne betyde, at Danmark igen kom i en førerposition som i Niels Bohrs tid, hvor København var verdens centrum for forskning i bl.a. kernekraft.

Den tidligere Greenpeace formand i Storbritannien Stephen Tindale var tidligere modstander af atomkraft, men har indset, at skal verden undgå en global opvarmning, så er thorium i dag midlet til at stoppe de store udledninger af CO2, som medvirker til klimaændringer - men det haster.

Danmark bør være med i forskning og udvikling af kernekraft med thorium, men først skal folketingsbeslutningen fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark ændres. Heldigvis var der tilføjelsen »med den nuværende teknologi« - og der er sket meget siden 1985.

Jyllands-Posten 03 04 2016
Af Jonna Vejrup Carlsen, København Ø.
Vis mere

Ny type atomkraft giver grønt håb, men skal Danmark tillade det?d. 28/3-2016
''Det har været rasende kontroversielt for danskerne i over 40 år. Kombinationen af farligt affald og risikoen for en nedsmeltning fik i 1979 over 50.000 danskere på gaden for at demonstrere mod kernekraft, og siden 1985 har atomkraftværker været udelukket i Danmark. Men i dag banker klimaforandringerne for alvor på døren, og især en ny type atomkraftværk bliver fremhævet af forskere som det nye grønne håb.

»Det er en spændende, ny teknologi, som kan forbedre bæredygtigheden af kernekraftværkerne og imødekomme problemet med affald og sikkerhed,« siger Bent Lauritzen, som er afdelingschef ved DTU Nutech og arbejder med at følge udviklingen i atomkraft i udlandet. Den nye teknologi kaldes "thorium smeltet salt-reaktor" og genopfinder atomkraftteknologien fra bunden for at forsøge at løse problemerne med nedsmeltninger og radioaktivt affald. Kraftværkerne kan ikke nedsmelte ved strømafbrydelse som det for eksempel skete i japanske Fukushima.''
Jyllandsposten, 28. marts 2016
Vis mere

Den nuværende dyre energipolitik kan flytte arbejdspladser til udlandet og skaber ikke forsyningssikkerhed – med mindre man kan ’låne’ hos naboerne!d. 17/3-2016
''Der udledes mere CO2 end nogensinde, og forurening af jord, vand og luft fortsætter. Det kan ende med en miljøkatastrofe med global opvarmning, hvis energipolitikken ikke ændres.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt vil efter sigende ikke røre ved det nukleare, før det ’ligger klar på hylderne’, men det gør det allerede i dag hos Thor Energy i Norge, der fra 2018 kan levere på kommercielt plan – og gerne vil have en dansk partner. Norge og Sverige, der sammen med Danmark fortsatte den nukleare forskning efter Niels Bohr, har fortsat sin forskning i atomkraft, mens Niels Bohr i Danmark er glemt til fordel for vindkraft, som ikke kan garantere forsyningssikkerhed. De ca. 30.000 arbejdspladser, vindindustrien skaber, støttes med milliarder i PSO, og selvom vindkraft kommer op på 100% af elenergien, svarer det kun til 20% af al energi.

Billig, stabil CO2 fri energi er nødvendig, hvis man skal undgå en global opvarmning
Der forskes i thorium i mange lande, og i USA har man gang i en thorium reaktor placeret nede i jorden – ca. 30 m nede, som ikke kan nedsmelte men bare lukkes ned. Denne ThorCon reaktor kræver færre ressourcer end et kulkraftværk og vil kunne levere stabil CO2 fri elektricitet til 3-5 cents (ca. 20-30 øre) pr. kWh ().''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 17/3 - 2016
Vis mere

Thorium kan redde verden fra global opvarmning - muligheden er der, men vil politikerne udnytte den?d. 18/2-2016
''Dyr vedvarende energi som sol og vind er ikke stabil og dækker i dag kun cirka 2,4 procent af verdens energiforbrug og kan supplere. Indien vil satse på thorium og solenergi, og Kina vil gøre thorium til løsningen i sin ’krig mod forurening’.

Ved thorium-høringen 27. november 2015 på Christiansborg med Liberal Alliance som vært var Lands­tingssalen fyldt med interesserede fra hele landet, men kun få politikere og journalister deltog.

Hovedtaler var Øystein Asphjell, CEO Thor Energy, Norge, som fortalte om deres positive thoriumudvikling.

I Norge er man så langt fremme med forskning i og udvikling af thoriumenergi, at man kan starte allerede i 2018 med at sælge og anvende thorium som brændstof til reaktorer.

Thor Energy A/S ville gerne have haft en dansk partner, men danske politikere vil kun have sol, vind og bio. Når vindmølleboblen brister, vil de sikkert ændre holdning.''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 18. februar 2016
Vis mere

Sultkatastrofe er på vej i Afrika – det kan forstærke folkevandringen til Europad. 6/1-2016
Et nytårsfortsæt for 2016 bør være, at man satser på bæredygtighed og familieplanlægning – og at man koncentrerer sig om at få gang i thorium kernekraft, som kan erstatte de fossile brændstoffer. Thorium kernekraft, hvis funktionsdygtighed allerede blev bevist i 1960erne af Alvin Weinberg på Oak Ridge i Tennessee, vil kunne levere global energi i over 1000 år til en pris billigere end kul.

Danmark er ikke med til forskning og udvikling af thorium energi men overlader det til udlandet – bl.a. Norge. Det er ubegribeligt, at der efter thorium høringen på Christiansborg den 27. nov. 2015 ikke var flere journalister eller medier, der skrev om dette energimirakel. Landstingssalen var fyldt med interesserede mennesker fra hele landet. Er kernekraft et tabu i Niels Bohrs fædreland?

Vågn op Holger Danske fra kasematterne på Kronborg og hjælp politikerne til at træffe de rigtige beslutninger, inden Danmark bliver oversvømmet af den globale opvarmnings havstigninger.
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 6. januar 2016
Vis mere

Ved COP21 nævnte man ikke to afgørende faktorer, som kunne redde planeten fra global opvarmningd. 14/12-2015
Ved COP21 nævnte man ikke to faktorer, som kunne redde planeten fra global opvarmning:
Overbefolkningen – kan stoppes ved familieplanlægning
Kernekraft med thorium (og senere fusion) kan erstatte fossile brændsler

Man kaldte klimaaftalen ved COP21 i Paris en succes, da alle 196 lande skrev under på et løfte om at holde temperaturstigningen under 2 grader. Det var ikke en juridisk bindende aftale, og den amerikanske klimaforsker James Hansen kaldte resultatet et stort bedrag, da det ikke ville bringe en løsning på selve problemet med udledningen af CO2. En bedre løsning på problemet ville være at stoppe befolkningstilvæksten og standse brugen af fossile brændstoffer.
Den Korte Avis, af Jonna Vejrup Carlsen , 14. dec. 2015
Vis mere

Historisk høring om energiproduktion ved hjælp af thorium, der er ufarlig kernekraftd. 30/11-2015
Der er gået 30 år, siden Folketinget i 1985 med et lille flertal besluttede, at der ikke skulle være atomkraft i Danmark – men med tilføjelsen ’med den nuværende teknologi’ – og der er sket meget på det teknologiske område siden 1985 – og dertil kommer en truende global opvarmning.

Thoriumhøringen den 27. november 2015 i Landstingssalen på Christiansborg viste, at der er interesse for at erstatte de fossile brændstoffer med en stabil, rigelig og ren energi fra thorium kernekraft. Der kom ca. 160 interesserede deltagere fra hele landet samt nogle medlemmer fra Folketinget – især fra de ’yngre’ partier som Liberal Alliance, Alternativet og Enhedslisten, hvorimod energiministeren og forskningsministeren (V) glimrede ved deres fravær!
Den Korte Avis v. Jonna Vejrup Carlsen 30. nov. 2015
http://denkorteavis.dk/2015/horing-om-thorium-kernekraft-pa-chr..
Vis mere

Dansk energiplan baseret på mere vind er helt utilstrækkelig – der er en løsning, som ingen vil tale omd. 17/9-2015
''Det er fornuftigt af Lars Christian Lilleholt at tøve med at sætte flere vindmøller op, som ifølge det europæiske kvotesystem vil betyde, at lande som for eksempel Polen kan anvende mere kul.

Er det fornuften, der driver vor energiminister til at indse, at Danmark ikke kan fortsætte med at støtte en ustabil og dyr vindenergi med mange milliarder, som bl.a. driver energitunge virksomheder ud af landet.''
http://denkorteavis.dk/2015/dansk-energiplan-baseret-pa-mere-vi..
Jonna Vejrup Carlsen, Den korte Avis, 17. september 2015
Vis mere

Jonna Vejrup skrev et personligt brev til præsident Obama om de ting, han gør forkert - læs brevet her d. 31/8-2015
''Den nye historiske klimaplan annonceret fra Det Hvide Hus kan kun blive historisk, hvis den inkluderer familieplanlægning og thorium energi – langt mindre problematisk end uran mht. affald.

Den globale befolkning vokser med ca. 80 mio. mennesker hvert år, hvilket resulterer i mere forurening og mere CO2 i atmosfæren. Der er samtidig årligt ca. 80 mio. uønskede graviditeter, hvilket resulterer i uønskede børn, som mange fattige familier ikke kan brødføde – hvilket igen resulterer i flere flygtninge!

Forskning og udvikling af thorium energi begyndte i USA, men Kina og Indien er nu foran i deres udvikling af thorium energi. Vil de overhale USA''

http://denkorteavis.dk/2015/brev-til-praesident-barack-obama-de..
Vis mere

Dansk reaktor brænder farligt atomaffaldd. 20/8-2015
En britisk rapport anbefaler en atomreaktor baseret på grundstoffet thorium, der er designet af danske Seaborg Technology. Men firmaet har svært ved at få støttekroner i Danmark.

Thorium bliver kaldt fremtiden for atomkraft. Grundstoffet findes stort set overalt på Jorden – blandt andet i Grønland – og det kan ifølge støtterne levere billig, ren og risikofri energi.

Og så kan det være løsningen på vores problemer med atomaffald.

Af Søren Bjørn-Hansen den 20. august 2015 kl.19:02
http://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/dansk-reaktor-bra..

Af Simone Skyum Jyllandsposten, den 21. august 2015 kl. 10:08
»Det er absurd, at Danmark ikke satser på det her område, når markedet er så stort. De er jo i gang med udviklingen i Kina, så der skal reageres lidt hurtigt, hvis Danmark vil være med,« siger Troels Schönfeldt fra Seaborg Technologies
http://finans.dk/live/erhverv/ECE7949924/Danskere-opfinder-sikk..
Vis mere

Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki ændrede verden – også for 18-årige Kazuod. 11/8-2015
Det blev en Thorium-reaktor
På Oak Ridge Laboratorierne i USA fortsatte fysikeren Alvin Weinberg sit arbejde. Han havde samarbejdet med Rickover, støttet af præsident Kennedy, men skiftede fra uran til thorium for at få energi uden de problematiske problemer med stråling og affald.

Kernekraft er ren energi
Niels Bohr kunne have forklaret, at kernekraft ikke bare kan anvendes i ondskabens men også i fredens tjeneste – som ren CO2 fri energi – med ressourcer til globalt energibehov i over 1000 år. Man bør også huske, at kulforurening har dræbt millioner af mennesker, hvorimod ulykkerne med atomkraft har været få med færre døde.
Menneskeheden bør aldrig igen opleve bomber som Little Boy, der faldt over Hiroshima den 6. august 1945 og Fat Man over Nagasaki 9. august, men fordi et redskab kan dræbe, kan det også anvendes til gode formål som energi og medicinske formål (bl.a. røntgen).
Efter Hiroshima har vi taget et stort skridt tilbage i energiteknologisk udvikling i stedet for at bruge den teknologiske viden og skaffe verden ren energi for at bremse udledningen af CO2 og en farlig klimaændring.

Thorium energi kan skabe velstand i fattige lande
Det er ofte enkelte mænd, der har betydning for verdens skæbne, og den forskning af thorium, som startede på Oak Ridge Laboratorierne i Tennessee i USA (oprettet 1943) og udviklet under Alvin Weinberg (1915-2006), bliver nu videreudviklet i mange lande, hvor man arbejder intenst på at skaffe en energitype, som kan erstatte de fossile brændstoffer.

Thorium energi kan skabe velstand og velfærd i fattige lande og samtidig bremse en global opvarmning. Det vil være til gavn for en fredelig udvikling i verden, og det må være arven efter Hiroshima!

http://denkorteavis.dk/2015/atombomberne-over-hiroshima-og-naga..
Af Jonna Vejrup Karlsen, Den Korte Avis, 11/08/2015
Vis mere

Skal Danmark ’drukne’ i vindmøller uden, at borgerne er blev spurgt?d. 3/8-2015
"Det er uansvarligt, at klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt bryder løftet om at ændre dansk energipolitik, som er dyr og ustabil og ikke giver forsyningssikkerhed.

Klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt viser som sine forgængere ingen interesse for fremtidens energi thorium. Hverken Lykke Friis, Martin Lidegaard eller Rasmus Helveg Petersen var interesserede i at deltage i IThEO’s thorium konferencer i London 2010, New York 2011, Shanghai 2012 og Geneve 2013, hvor jeg i de 3 første konferencer var eneste danske deltager!

Thorium er et fredens projekt (tidl. svensk udenrigsminister Hans Blix, Geneve 2013)
Hans Blix, Geneve 2013)
Næsten 10 år har det taget at lave en aftale med Iran om kun at bruge kernekraft til fredelige formål, men det kunne have været gjort bedre og mere sikkert, hvis man havde besluttet at skifte uran ud med thorium, som ikke kan bruges til atomvåben. Så ville der slet ikke være et problem!"

http://denkorteavis.dk/2015/skal-danmark-nu-drukne-i-vindmoller..
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 3. august 2015
Vis mere

Havvindmøller overalt i den danske natur!d. 19/7-2015
Havvindmøller på land jager folk langt væk fra disse larmende kraftværker højt til vejrs. Havvindmøller til vands producerer meget dyr strøm til overpris, som betales af modtagere af strømmen. Havvindmøller langs vore strande er intet mindre end en skandale. Hvis et politisk flertal vil have 350 MW stående langs vore kyster, så er det vel for at skræmme turisterne bort! Overalt i Danmark vil politikerne have disse rædseler til at skæmme naturen.

Beboerne langs Aarhus Bugt er heldigere, idet HÅB A/S ser ud til at være ved at lukke ned.
Nordmændene kan glæde sig over, at den sidste vindmølle er rejst i Norge!
Vi andre holder vejret og venter på energiløsningen, hvor Thorium ser ud til at skulle løse verdens energibehov.

Imens stiger vreden hos ganske almindelige mennesker over at få spoleret naturen langt uden for udpegede områder. Intet sted i Danmark kan vide sig sikker på ikke at få et kraftværk i baghaven!!!
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkr..
http://www.jv.dk/artikel/2066857:Varde--Byraad-skaber-utryghed-..
Vis mere

Energiminister Rasmus Helveg Petersen glemmer, at klima, energi, vækst og velstand er forbundne kar!d. 16/6-2015
Den norske regering støtter i dag et forskningscenter til udvikling af thorium energi!
I Norge er det gået op for firmaet Statkraft, at vindkraft i dag ikke er rentabel, så selskabet har opgivet deres vindprojekter i Norge og nogle i Sverige.
Det vil koste firmaet 200 mio. kr. at opgive planlagte projekter, men det betragtes åbenbart som billigere end at fortsætte med dyr vindkraft.

Bliver det danske vindmølleeventyr en finansiel boble?
Finansmanden Erik Damgaard har nu sat sit vindmølleeventyr i Tyskland til salg. Manglen på vind er årsag til, at Erik Damgaard risikerer at miste en formue på vindmølleparken.
I Danmark vil det blive staten (du og jeg), der kommer til at miste en formue, hvis/når vindmølleboblen brister!

Thorium kan blive verdens fremtidige grønne og vedvarende energi
Dansk vindmølleeventyr kan blive en boble af de helt store, når thorium kommer på banen, og det er tåbeligt, at Danmark ikke deltager i udvikling af grønlandsk thorium.
Undtagelsen er gruppen Copenhagen Atomics, der på privat basis er ved at udvikle en thorium reaktor. Formanden Thomas Jam Petersen holdt 3. juni en forelæsning på TEA thorium konferencen i Californien om sin Waste Burner, som udvikles til at bruge brændsel fra gamle atomkraftværker. Ideen er genial.
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Kan det ikke gøres lidt bedre – med hensyn til politik og klima?d. 24/5-2015
"Politikerne tør ikke drøfte kernekraft, som i dag er eneste mulighed til at erstatte de fossile brændstoffer. Kernekraft med thorium har ikke urans affaldsproblemer."
Jonna Vejrup Carlsen skriver, at Danmark burde deltage mere aktivt i forskning og udvikling af thoriumenergi, der på sigt måske kan erstatte de fossile brændstoffer.
Under overskriften "Elbiler over hele landet" skriver Jonna Vejrup Carlsen bl.a.:
"En amerikansk film, ”Pandora’s Promise” (præmieret i USA), er bevidst ikke vist på tv i Europa, da EU’s holdning er antinuklear, og man ikke vil tage fokus fra de vedvarende, men yderst ustabile energiformer. Filmen viser, at modstandere har manipuleret med sandheden om a-kraft."

"Norge går til thorium
I Tyskland skal atomkraften slukke i 2022, og denne Energiwende gør, at der åbnes flere nye brunkulslejre med brug af flere fossile brændstoffer og udledning af mere CO2.
I Norge er man mere fornuftig, og ud over vandkraft og olie har de startet udvikling af thorium, som vil blive fremtidens forsyningskilde af billig, rigelig og ren energi. Norge har verdens ottendestørste thoriumressource – men vi danskere glemmer, at Grønland er nr. 14.
Norge har allerede færdigudviklet sit thoriumprojekt og arbejder nu på at få det i handlen. Thor Energy A/S udtalte på et møde i august 2014, at de faktisk gerne ville have en dansk partner. Hvad venter vi på?"

Debatindlæg i JP
af JONNA VEJRUP CARLSEN, LANGELINIE ALLÉ 5, 3.3, KØBENHAVN Ø
http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE7729634/Kan-det-ikke-g..
Vis mere

Økonomer og sund fornuft efterlyses i dansk politik – især indenfor energi!d. 31/3-2015
"100 g thorium kan dække en persons livslange energiforbrug
Copenhagen Atomics er en gruppe danske forskere, der kan være med til at redde miljø og klima, men vore politikere vil kun støtte energiformer som sol og vind, der kun kan dække få procent af den globale energi. Grønland har masser af thorium, og en golfkugle stor mængde thorium svarer energimæssigt til Rundetårn fuld af kul. Copenhagen Atomics og andre er i færd med at forske og udvikle thorium, så man også kan genbruge det gamle atomaffald i en waste burner, der kan omdanne affaldet til ren energi. Der er økonomi i det, så verden kan få billig, rigelig og ren energi i over tusind år og bremse de klimaændringer, der er i fuld gang. Thorium er på vej i mange lande, og i Norge er det allerede i gang hos Thor Energy A/S.

Energi er ikke bare et spørgsmål om forsyningssikkerhed, men også om økonomi.
Hvis fattige lande skal hjælpes ud af fattigdom skal de have billig, rigelig og ren energi. Danmark med energi- og klimaminister Rasmus Helveg Petersen i spidsen vil gerne fremstå som førernation indenfor klima og energi – men det kan ikke lade sig gøre med dyr og ustabil vind og sol, der højst kan bremse den globale opvarmning et par timer og vil koste forbrugerne dyrt samt drive flere industrier ud af landet (gartnerier o.a.), hvorimod vi med billig og rigelig thorium kernekraft kunne stå i spidsen som sand efterkommer efter Niels Bohr. Det ville være et rigtigt eventyr!
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk"
http://denkorteavis.dk/2015/okonomer-og-sund-fornuft-efterlyses..
Den Korte Avis, d. 31. marts 2015
"Thorium i stedet for fossile brændstoffer - atomenergi uden problemerne"
Vis mere

Stik mig 100 mio og atomaffaldet: Så får I billigere strømd. 12/3-2015
"Med en Thorium Waste Burner Reactor, vil Thomas fra Copenhagen Atomics løse problemet med atomaffald og samtidig producere overskudsenergi. Men de skal bruge ca, 100 millioner i udviklingsomkostninger.
Brugt atombrændsel bliver til billig strøm
- Vores teknologi gør det muligt at brænde brugt atomkraftbrændsel i en salt-opløsning, og samtidig lave strøm.
- Vores langsigtede mål er at producere affaldsbrændere i en 40 fods shippingcontainer på samlebånd."
Elijorden.dk glæder sig over, at Thorium er ved at komme på dagsordenen.
Ekstra Bladet, 12-03-2015
Læs mere i 180grader
http://ekstrabladet.dk/nationen/stik-mig-100-mio-og-atomaffalde..
Vis mere

Debatten og Detektor – Fup og Faktad. 4/3-2015
"Vi bør i Danmark være stolte af, at Copenhagen Atomics prøver at løfte arven efter Niels Bohr, men vore politikere – og medier – vælger i stedet at ignorere dem.
Det vil betyde, at udlandet får gavn af deres viden og ekspertise. Her i landet er man mere interesseret i at vide, hvad Bonderøven nu har fundet på! Det er Fakta!
PS: Copenhagen Atomics is a Danish group that was established in 2014. The group comprised of physicists and chemistry professionals including DTU (Danish Technical University) and Niels Bohr Institute staff. The current goal of the group is to collaborate with the UK government to build a 50 MW waste burner pilot plant, which can burn spent nuclear fuel from Light Water Reactors (LWR). There is approx. 100,000 Ton of LWR spent nuclear fuel in the world which need a solution.
Copenhagen Atomics has been invited to participate in the project alongside with other global players in the emerging Molten Salt Reactor industry such as Flibe Energy, Transatomic Power, Terrestrial Energy and Thorcon Power. (itheo.org)"
http://denkorteavis.dk/2015/debatten-og-detektor-fup-og-fakta/
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 4. marts 2015
Vis mere

Vi må ikke glemme klimatruslen! Det haster, hvis vi skal bremse den globale opvarmning, før klimaet løber løbskd. 17/2-2015
"Tidligere professor i geologi ved Københavns Universitet Henning Sørensen (1926-2013) var i 1970erne formand for Dansk Atomenergikommission, formand for Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (1978-82) og præsident for Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1994-96. Han sagde, at havde den politiske vilje været til stede, kunne vi have haft thorium kernekraft allerede fra år 2000. Så havde vi ikke haft de nuværende klimaproblemer.
Henning Sørensen skrev i Politiken i 2007: Atomkraft er svaret på klimatruslen: Glem tidligere tiders modstand og automat­­reaktionerne. A-kraft må og skal på den politiske dagsorden igen, hvis det globale klima skal gå en bedre fremtid i møde. – Alle energikilder har fordele og mangler. Forkerte valg kan skabe uoprettelige tilstande. Men energien fra a-kraften er vores stærkeste kort på hånden, både hvis det lykkes at opbremse den globale opvarmning, og hvis det ikke lykkes."
http://denkorteavis.dk/2015/vi-ma-ikke-glemme-klimatruslen-det-..
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Danmark er på gal kurs i miljø- og klimapolitikkend. 13/1-2015
Energiminister Rasmus Helveg Petersen praler af, at 39% af dansk el-energi i dag kommer fra vindkraft, men el dækker kun 20% af al energi (varme, transport o.l. samt skibsfarten), så 39% el-energi svarer til ca. 8-9% af den totale energi! Hvorfor spørger man ikke Rasmus H. P., hvor resten af energien skal komme fra – altså de resterende ca. 90%? Hvad så, når vindmøllerne står stille, som Middelgrundens vindmøller gjorde juleaftensdag, hvor and og flæskesteg skulle i ovnen?

Hvorfor følger vi ikke andre landes planer for energi og forsyningssikkerhed. Kina, Indien, Japan, England, Rusland, Tjekkiet og mange andre lande er i gang med udvikling af thorium kernekraft (itheo.org/global-alarm.dk), der globalt kunne dække energiforbruget i over 1000 år – til en billig pris og uden CO2 udledning.

I Danmark er en gruppe unge forskere i Copenhagen Atomics i gang med at udvikle en thorium reaktor – i fritiden og for egne penge, mens regeringen fortsætter med at støtte ustabil vind og sol, som aldrig kan dække et nationalt eller globalt behov.

http://denkorteavis.dk/2015/statsministeren-undlod-det-vigtigst..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis d. 13/01-2015
Vis mere

Thorium kan løse Grønlands økonomiske og sociale problemer og samtidig gavne klimaetd. 10/12-2014
"Thorium, hvad er det? spørger mange stadig i dag, og hvor kan man få mere at vide om thorium?
Den norske præst Hans Morten Thrane Esmark fandt i 1828 i Sydnorge en sten med et sølvagtigt metal og sendte den til den svenske kemiker Jöns Jakob Berzelius, der opdagede det let radioaktive grundstof thorium (Th90) opkaldt efter den nordiske gud Thor. Omkring 1900 blev thorium anvendt i gadelamper, da metallet havde lang levetid (Samuelsens leksikon, 1926)." Sådan indleder Jonna Vejrup Carlsen sin historiske redegørelse om grundstoffet thorium.
Læs mere om Thorium:
www.the-weinberg-foundation.org
www.itheo.org
www.thorenergy.no
www.flibe-energy.com
www.thoriumenergyalliance.com
www.energyfromthorium.com
www.global-alarm.dk
Den Korte Avis den 10/12-2014:
http://denkorteavis.dk/2014/thorium-kan-lose-gronlands-okonomis..
Vis mere

Arbejd videre med arven efter Niels Bohrd. 27/11-2014
"Men nu har et hold unge fysikere og ingeniører i
København taget sagen i egen hånd. De vil ligesom
Churchill-gruppen i Århus under den tyske besættelse
ikke være passive og resignerede, og har stiftet
gruppen Copenhagen Atomics. Det sker ved, at de
arbejder gratis og selv investerer deres beskedne
sparepenge. De vover det, som må synes utænkeligt
og unævneligt på den politiske korrektheds
parnas, men som for mange af os, der tillader os at
have vores egen mening, synes helt naturligt: At
Danmark igen som i Niels Bohrs dage skal forske
i atomkraft og kernefysik ligesom vi også burde
bygge på andre styrker såsom vores førerposition
inden for fjernvarme.
DET ER PÅ tide, at vindmonopolet i dansk energipolitik
brydes og at andre CO2-frie energikilder
som atomkraft og solceller tages med i overvejelserne.
Det er på tide, at vi bryder 30 års stigmatisering
af atomkraft og får en ny åben og saglig debat
der inviterer alle med. En ny samtale om dansk
energipolitik og -forskning. De nye generationer
har demokratisk krav på også at få mulighed for
at deltage i en diskussion af disse så livsvigtige
spørgsmål."
Thomas Grønlund Nielsen, cand.scient i Fysik fra
Niels Bohr Institutet og forfatter til
bogen »Niels Bohr må vende sig i sin grav«
Vis mere

Danske politikere tror, de ved bedre end FN’s klimapaneld. 18/11-2014
"% mere atomkraft frem til 2040.
Sådan lyder prognosen fra Det Internationale Energiagentur (Ingeniøren 13.11.14), men Rasmus Helveg Petersen vil have dyr ustabil vindkraft!
Kernekraft er vejen frem
Hvis vi skal have færre drivhusgasser i atmosfæren, er kernekraft ikke til at komme udenom, uanset hvor mange forklaringer om vedvarende energi, folk i energiindustrien kommer med. Det har man indset i mange lande, hvor forsyningssikkerhed drejer sig om ren, rigelig og stabil energi til overkommelige priser – og det kan thorium indfri som fremtidens SUPER brændstof."
Jonna Vejrup Karlsen, Den Korte Avis (gratis netavis)
Vis mere

’Bedre fremtid for kernekraft med thorium’ – vil give bedre fremtid for klimaet!d. 29/10-2014
"Baronesse Worthington fra House of Lords indledte mødet og påpegede, hvor svært det er at blive enige om en fælles energikurs i EU. Fx består Polens energiforsyning af 50% forurenende kul, og landet er bekymret for kulindustriens 100.000 arbejdspladser. Danmark taler for dyr og ustabil vindkraft, der betyder 25-30.000 arbejdspladser – og investorerne venter svar på, hvilke statsstøttede virksomheder, der giver mest afkast – pga. subsidierne.
Thorium kernekraft og avancerede reaktorer er helt nødvendige, hvis man skal bekæmpe global opvarmning og opnå forsyningssikkerhed af energi. Hvis vi ikke bruger mere kernekraft i løbet af de kommende 5 år, vil verden være ’in big trouble’ pga. CO2 udledninger. Man kan sige det rent ud: Kernekraft eller global opvarmning med mere ekstremt vejr!"
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Bemærkninger: Når Thorium bliver en del af hverdagen findes nye arbejdspladser ved skrotning af overflødige eltransitforbindelser.
Vis mere

Vi har ideerne, men sender dem til udlandet på grund af politikernes holdningerd. 23/9-2014
10 lande i EU samt Norge støtter kernekraft for – udover at få stabil energi – at bekæmpe den globale opvarmning, men hvorfor er det danske flag ikke med?
De lande, der anvender kernekraft har mindre udslip af CO2 og renere luft – modsat fremtidens Tyskland, der vil ose af brunkul!
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Der findes nuklear forskning i Danmarkd. 4/9-2014
Men det lader til, at der fremover kommer til at ske noget på området, hvis danske politikere ellers vil støtte de kommende projekter.
Sammen med 16 andre lande deltager Danmark i et nyt forskningscenter – ganske vist i Sverige, men danske forskere vil uden tvivl yde deres bidrag til verdens største neutronforskningsanlæg i Lund. Desuden kommer der et datacenter i København. Man forventer årligt besøg af ca. 3000 forskere fra hele verden. Nogle kalder det et nyt CERN (The European Organization for Nuclear Research – atomforskningscenter i Geneve).
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Danmark sakker bagud i den nukleare forskningd. 2/9-2014
Den 21. august 2014 var jeg til møde hos Thor Energy A/S i Oslo, der udvikler thorium brændsel til kerne-kraftværker. Thorium er stabil energi til en verden, der forventes at fordoble sit energibehov i de kommende år. Modsat Norge er Danmark gået i stå, hvad angår nuklear forskning.
http://denkorteavis.dk/2014/danmark-sakker-bagud-i-den-nukleare..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Overbefolkning truer fremtiden – politikerne gør ingentingd. 6/8-2014
12 lande i Europa går ind for kernekraft - Danske politikere vil stadig ikke høre om (den ufarlige) kernekraft, men i andre lande er man mere positiv over for den rene energi, som kernekraft kan levere.
I EU er der dannet en gruppe af 12 lande – EUROPE’S NUCLEAR DOZEN – med UK, Frankrig, Tjekkiet, Spanien, Holland, Finland, Polen, Ungarn, Slovakiet, Bulgarien, Rumænien og Litauen – med kontakt til Thor Energy i Norge, der med sin Halden reaktor er i gang med at udvikle thorium energi (opkaldt efter tordenguden Thor). Hverken Tyskland eller Danmark er med på dette elitehold?
Jonna Vejrup Carlsen skriver vedholdende om Jordens fremtidige energiforsyning, THORIUM, i Den Korte Avis. Link til artiklen i 'Vis mere'
Hvornår vågner danske politikere og journalister op til virkelighedens verden?
Vis mere

Sats på generatord. 23/7-2014
"Det grønne alternativ Thorium-generatoren, som uden risiko kan producere al den energi, som vi i fremtiden har behov for, bliver i disse dage demonstreret i Norge. Norge er blevet foregangsland for fremtidens grønne energiforsyning. Danmark burde gå sammen med de andre skandinaviske lande for i fællesskab, at introducere og indføre grøn Thorium elektrisk energi til økologisk og økonomisk fordel for os alle." skriver Thure Barsøe-Carnfeldt, Dronninglund
Nordjyske Stiftstidende 23 07 2014
Vis mere

Kulminetragedien i Tyrkiet har krævet 301 ofre – men man fortsætter med kul, selv om alternativet er lige om hjørnet!d. 20/5-2014
Tragedien i Tyrkiet viser endnu en gang, at kul koster menneskeliv - og kul ødelægger også klimaet. Man burde i stedet investere i forskning og udvikling af kernekraft med thorium, som er på vej i mange lande. Men Danmark snorksover ...
Vis mere

EU vil være en stormagt – men ser man på realiteterne, så magter EU ikke sine opgaverd. 14/5-2014
Energi og grænseoverskridende klima er også EU projekter:
Man bør blive uafhængig af russisk gas i stedet for som nu at blive mere afhængig pga. den tyske beslutning om at stoppe A-kraft i 2022. Den tyske Energiwende fra kernekraft til vedvarende energi holder ikke, og gas er ikke vedvarende energi!
Beslutningen om at skrotte A-kraft vil vise sig som en stor fejl og kan betyde nedgang for den tyske økonomi samt mere – og ikke mindre udslip af CO2. Kernekraft kunne gøre EU helt uafhængig af Rusland og andre lande. EU kunne være med i front med kernekraft med thorium, som den 8. maj af The Fordham Political Review blev omtalt som “the total solution to Earth’s Energy Crisis (safer, cleaner, cheaper)”.
100 g thorium kan dække én persons livslange energiforbrug – og der er ca. 90.000 t thorium i Grønland.
Den Korte Avis, 14. maj 2014 af Jonna Vejrup Carlsen
Vis mere

Kernekraft skubber vinden udd. 12/5-2014
Verdens naturressourcer er uudtømmelige, vindmøller er et midlertidigt fænomen, mens atomkraft drevet af thorium er det næste store. Men måske når kernefusionsteknologien at overhale indenom. Sådan lyder meldingen fra storinvestor Lars Tvede.
"Der er mange spændende projekter inden for kernefusion. Lockhead Martin, der er et meget stort flyfirma, forsøger at lave minireaktorer på størrelse med et køleskab. Skal man bruge dem i kommerciel skala, er de dobbelt så store, og kompleksiteten vil være som at bygge en flymotor, man kan producere dem på samlebånd, og man kan producere flere om dagen og transportere dem på en lastbil," siger Lars Tvede for at understrege, at der intet sprængfarligt er ved dem, og at mulighederne kan blive kolossale.
"Hvis det lykkes at kunne bruge dem kommercielt, ændrer alt sig. Geopolitik, økonomi, miljø – alt ændres! Det oplever man nogle gange i sit liv, som da internettet kom," siger han og tilføjer, at langt de fleste forpasser de oplagte investeringsmuligheder ved en sådan nyhed.
Lars Tvede er også opmærksom på solenergi og har meget lidt tilovers for vindenergi.
"Vindmøller er formentlig en forbigående periode i menneskets historie, hvis ikke vi kommer til at opleve det, så vil vores børn nok opleve, at man piller alle vindmøller ned," siger han og anser solenergi for mere lovende og mere miljøvenligt på sigt.
"Desuden kan der ske det med solpaneler som med informationsteknologien – først har man en dims, men senere bliver den "afdimset", altså integreret i f.eks. mobiltelefoner. Et solpanel skal ikke være en dims ude i haven, men en del af noget byggemateriale eller en del af din bil eller båd," siger Lars Tvede, der er aktuel med bogen "Det kreative samfund".
"Folk tror, man løber tør for ressourcer, men det kan ikke passe. Man skal ikke investere ud fra den hypotese, for vi på flere plan nærmer os uendelige ressourcer," siger han og peger på det radioaktive stof thorium, der er en sikker energikilde – verdens thorium-reserver har et potentiale til at forsyne verden med energi i 100.000 år, mens man med kernefusion kunne forsyne den i milliarder af år.
Børsen 14 05 12
Vis mere
Denne side er besøgt 146474 gange siden d. 28. november 2008.