Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Arkiv

Her kan du se ældre historier fra forsiden under kategorien Andet


Vindmøllerne stod stille! d. 23/8-2019
Berlingske bragte nedenstående læserbrev den 23. aug. 2019

Den 22. august bragte DR-TV et langt, begejstret indslag om vindmøllernes fortræffeligheder med en reportage fra indvielsen af Danmarks hidtil største havmøllepark, Hornsrev 3, der ifølge TV ”kan dække 400.000 husstandes elforbrug”.

En direktør fra Energinet nævnte kun ét problem med de nye store havmølleparker, nemlig at de producerer meget mere strøm, end vi kan bruge i Danmark, når det blæser. Det burde ikke være noget problem, sagde han, for vi kan bare eksportere overskudsstrømmen eller bruge den til fjernvarme en gang i fremtiden.

Ingen bemærkede, at alle vindmøllerne stod bomstille og producerede nul strøm, fordi det ikke blæste ved indvielsen. Det ville ellers have været en god anledning for TV-journalisten til at spørge, hvor strømmen skal komme fra, når det ikke blæser. Det spørger TV-journalister og grønne politikere aldrig om. Vindkraftens problem er nemlig ikke blot, at der produceres for meget strøm, når det blæser, men at vort el-forbrug kun kan dækkes med el fra stabile kilder som fossile brændsler, vandkraft og atomkraft, når det ikke blæser, hvilket det ikke gør i 15-20 % af tiden.

I Danmark har politikerne valgt at erstatte de fossile brændsler med import af 4-5 millioner ton træpiller og træflis per år, der koster ca 4 gange mere end kul per nyttiggjort energienhed og medfører større CO2-udslip fra kraftværkernes skorstene end fyring med kul. Men det enorme CO2 udslip fra fyring med importeret træmasse har politikerne sat til nul, så Danmarks CO2-regnskab kommer til at se meget bedre ud, end det i virkeligheden er.

Der skulle være nok at tage fat på for en kritisk journalist, der evner og tør stille kontroversielle spørgsmål.

Peter Schoubye, Hørsholm Tlf 53693705

Kommentar: Forbrænding af 4 mio ton træpiller og træflis som erstatning for 2,5 mio ton kul udsender ca 7 mio ton CO2 og koster danskerne op mod 10 mia kr i merudgifter for træmasse i forhold til kul, manglende brændselsafgifter og statsstøtte til drift og ombygning af kraftværkerne til biobrændsler. Politikerne siger, at de importerede træpiller og flis er "certificerede", hvilket kun betyder, at de fældede træer erstattes med nyplantede træer, som først efter 70-100 år har genvundet den CO2, som blev udsendt, da de gamle træer blev brændt. Det er tvivlsomt, om træfældningen i Rusland, Østeuropa og Canada overhovedet erstattes med nyplantning, hvilket gør omstillingen fra kul til træmasse endnu mere vanvittig. Regeringen stræber mod, at vi i Danmark skal nå 70% reduktion af CO2 udslippet i 2030, svarende til 20 mio ton CO2 udslip i 2030. Den virkeligt opnåede CO2-reduktion reduceres med 12-13 %, når man medregner et forventet CO2-udslip på omkring 7 mio ton fra forbrænding af importeret biomasse fra skovfældning i udlandet.

Konklusion: Stop omstillingen fra kul til træmasse på de sidste 3 kulfyrede kraftværker. Der er andre og bedre alternativer end træmasse. Omstillingen til træmasse vil ikke reducere værkernes CO2-udslip og kun påføre danskerne flere milliardudgifter til ingen nytte. Der er bedre alternativer til kul end importeret træmasse.

Bemærkninger, opdateret den 11. sep. 2019:
Når danskerne fælder deres læhegn og skove som biobrændsel = biomasse til afbrænding i de store el-kraftværker, er afkastet så ringe, at der ikke er økonomi til genrejsning af de fældede træer.
Hvorfor vil man forbyde små private brændeovne, når flis = træ i stor stil afbrændes i store elkraftværker?
Sigrid Bluhme
Vis mere

KLIMA: Dansk klimapolitik bygger ikke på klimaforskningd. 4/8-2019
24NYT, nyhedsmedie, der ikke modtager ydelser via opkrævede skatter, skriver d. 24. aug. 2019
Nyheden er hentet i Berlingske, hvor prof. Peter Nedergaard klandrer politikerne for ikke at inddrage den eksisterende viden fra det naturvidenskabelige felt, samfundsvidenskaben og økonomien.
https://24nyt.dk/dansk-klimapolitik-bygger-ikke-paa-klimaforskn..

''Dermed anvender Danmark store samfundsressourcer på noget, der på overfladen ser klimavenligt ud, men som reelt baseret på klimaforskning er virkningsløs og skadeligt for klimaet.

Et eksempel på, hvordan dilettantisk klimapolitik har skadet klimaet, er udfasning af kul til fordel for massiv import af træ i dansk energiforsyning. Det har markant øget udledningen af klimagasser, men ser godt ud på papiret, fordi skovning af træ ikke tæller med som en belastning på det danske klimaregnskab.''

BEMÆRKNINGER:
Jonna Vejrup Carlsen har i Den Korte Avis (nyhedsmedie, der ikke modtager offentlige midler) igen og igen gjort opmærksom på, at klimapolitikken på mange områder gør mere skade end gavn! Men pyt, bare det giver arbejdspladser, og så fastholder vi jo også Europas absolut dyreste strøm.
Vis mere

Man sætter bio- foran og kalder det ren energi – men det udleder CO2!d. 7/7-2019
''Danmark er ikke i førertrøjen, hvad angår løsning af klimaproblemet. Tværtimod har man politisk besluttet, hvad der er korrekt, og selv nogle klimaforskere tror, at sol og vind kan redde verden fra en global opvarmning. I Danmark tror man vitterligt, at vi bare skal sætte flere vindmøller op for at dække det stigende behov – men vindmøller dækker kun få procent og dræber fugle samt insekter, der skulle bestøve vore afgrøder! https://lnkd.in/dQ8rt6v (evt. kopier link til søgefunktion)

Som backup til sol og vind anvendes i dag biomasse – mest træ, der udgør ca. 74% af den vedvarende energi – og er ved at rydde verdens skove. EU har vedtaget at kalde biomasse for CO2 neutral, men det går hurtigt at brænde træ og langsomt for et træ at vokse sig stor! Biomasse af træ er 150% værre end kul, så man kunne have beholdt kul som backup. https://t.co/NyVB26zZgM''

''Den nye rød/grønne klima- og energiminister Dan Jørgensen har Svend Auken som sit forbillede – det burde have været Niels Bohr. Svend Auken var en drømmer og var med til at introducere vindkraft og samtidig bremse dansk forskning og udvikling af atomkraft, der var i Niels Bohrs ånd. Derved er vi kommet så langt bagefter, at vi må nøjes med at indføre atomkraft fra Sverige. Hvad angår energieffektivitet og reducering af energiforbrug – glem det. I dag er forbrug af mobiltelefon og computere så voldsom, at det energimæssigt overgår forbruget af benzin.''

''I Danmark vil man helst lukke munden på dem, der kritiserer den politisk korrekte holdning med sol og vind. På den måde kan vi ikke gøre, hvad der er nødvendigt for at bremse den globale opvarmning, hvis det ikke allerede er for sent! Hermed lidt læsning at blive klogere af:

https://t.co/tsvopDvjZs
https://lnkd.in/dpnY-z3
https://lnkd.in/d7QGfNY ''

Af: Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk Den Korte Avis, d. 4. juli 2019
Vis mere

Skinbarlig propaganda imod landbrugetd. 6/7-2019
Af Søren Kjærsgård, civilingeniør, Grenaa

De talende klasser og navnlig kommunister af forskellige afskygninger elsker at hade produktion i almindelighed og landbruget i særdeleshed, så nu skal dette have dada.

Landbrug, skovbrug og gartneri havde i 2000 et effektforbrug på i gennemsnit 985 MW, hvilket i 2017 var faldet til 823 MW. En reduktion på 16 pct. Samtidig leveredes 2.286 MW tilbage i form af træ og strå, og 313 MW i form af biogas. Så landbruget, skovbrug og gartneri producerer langt mere grøn energi, end de forbruger i form af diesel og - delvis - sort elektricitet.
(...)
Så påstandene om landbrugets klimasvineri er efter min mening den skinbarlige løgn og propaganda, hvilket ethvert tænkende menneske uden besvær burde kunne gennemskue.
Jyllands-Posten 04 07 2019

Bemærkninger.
Den ''grønne'' omstilling har luget gevaldigt ud hos landbruget, så nu må den ræverøde regering finde andre syndebukke end lige de værdiskabende erhverv. Forslag: De kunne selv droppe ministerbilerne og bruge det offentlige transportsystem.
Vis mere

Det største klimaproblemd. 27/5-2019
Berlingske 23 05 2019
Det største klimaproblem
Af Kirsten Hansen, Odense
Klima, klima, klima: Ideerne til at løse problemet er utallige. Ingen af dem vedrører dog det væsentligste problem: Befolkningstilvæksten. Fra nu og til 2050 fordobles indbyggertallet i Afrika, og det er næsten lige så slemt i Indien. Det giver nok noget mere CO2. Hvordan løser man den udfordring? Det er der vist ingen, der ved.

24NYT 1. juni 2019:
''24NYT: Klimapolitikken er blevet en politisk kampplads, hvor ideologi, følelser og benhårde industriinteresser spiller hovedroller. I forvejen tager den grønne mafia bestående af politikere, konsulenter, lobbyister og industriinteresser 10 mia. kr. fra almindelige borgere, herunder dem med de laveste indkomster, og omfordeler dem til aktionærer og direktører i de ”grønne” brancher.

Det kan derfor ikke undre, at også kommunerne gerne vil hoppe på klimavognen og stikke sugerøret ned i statskassen. Men klimaregningen skal ikke betales af Folketinget, som borgmestrene appellerer til, men af danske skatteydere – de lalleglade klimatosser.

Det evige omkvæd i det offentlige er, at problemerne kun kan løses ved at tilføre flere penge. Flere penge løser jo alt, tænker man vel, hvis man hele livet har løst problemer ved at stikke snablen endnu dybere ned i vores fælles kasse. Timingen er derfor perfekt for borgmestrene, for det er nu, hvor den klimahysteriske stemning er på det højeste, at man skal slå til for at tilrane sig flere ressourcer.''
Vis mere

Løsningen på klimaforandringerne er innovationd. 16/4-2019
JyllandsPosten 16 04 2019
Af Bjørn Lomborg, direktør, Copenhagen Consensus Center
Der hersker en udbredt teori om, at det teknologiske svar på klimaforandringer er lige ved hånden i form af solceller og vindmøller. Når det kommer til stykket, er det ikke tilfældet. Sol og vind tegner sig tilsammen for 1 pct. af energien på globalt plan. Det Internationale Energiagentur (IEA) anslår, at disse energiformer dækker 4 pct. i 2040. De næste årtier vil sol og vind udgøre en lille og relativt ubetydelig del af klimaløsningen globalt set.

Vi hører ofte, at vind- og solenergi er billigere end fossile brændstoffer, men i bedste fald er det kun sandt, når vinden blæser, og solen skinner.

(…) At foregive at den teknologiske løsning allerede findes, og at flere løfter får os i mål, forhindrer os i at forfølge sande løsninger. 27 klimaøkonomer og 3 nobelprismodtagere har for Copenhagen Consensus Center konkluderet, at grøn innovation er den bedste løsning. Der investeres ikke nok i langtidsinnovation, fordi det er vanskeligt for private investorer at høste fordele af deres innovation. Som på det medicinske område er offentlige investeringer i forskning og udvikling nødvendige.

(…) I 2015 afgav Lars Løkke Rasmussen, den daværende amerikanske præsident, Barack Obama, Microsofts medgrundlægger, Bill Gates, og andre løfte om at fordoble støtten til forskning i grøn energi i løbet af fem år. Den danske investering er imidlertid blevet halveret.

En innovationsdrevet måde at gå frem på indebærer, at man skal se sig om efter mange løsninger. Vi burde forbedre nutidens teknologi i stedet for at opstille ineffektive vind- og solenergianlæg. Vi burde interessere os for fusionsenergi, fissionsenergi, vandspaltning osv. Den genetiker, der stod i spidsen for den første sekventering af det menneskelige genom, slår til lyd for forskning i en alge, der omdanner sollys og CO2 til olie. Denne og mange andre teknologier er langtfra økonomisk fordelagtige: Forskning er vores bedste mulighed for at gøre signifikante fremskridt.

Når grøn energi er billigere end fossile brændstoffer, har alle råd til at gå over til grøn energi. Copenhagen Consensus Center har beregnet, at gevinsten for samfundet ved forskning og udvikling inden for grøn energi er 11 kr. for hver krone, der investeres – det er 500 gange så effektivt som den nuværende EU-klimapolitik. Vi kan ikke løse klimaforandringerne med flere tomme løfter og investeringer i manglende effektivitet. Innovation er vejen frem.
Vis mere

Den grønne mafia gør danskerne fattigered. 24/2-2019
''Den grønne mafia bestående af politikere, konsulenter, lobbyister og industriinteresser tager 10 mia. kr. fra almindelige borgere, herunder dem med de laveste indkomster, og omfordeler dem til aktionærer og direktører i de ”grønne” brancher.''

''Vindmølleindustrien har modtaget statsstøtte siden 1979. Politisk er der investeret enorm kapital og prestige i ”vindmølle-eventyret”. Man har fra politisk hold besluttet, at det skal være en økonomisk succes for Danmark, og politikerne er derfor villige til at gå meget langt for at smide gode penge efter dårlige.

Det økonomiske råd har i årevis kritiseret dansk energi-og klimapolitik for at være virkningsløs i forhold til den globale CO2-udledning og håbløs ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt.''

24Nyt, André Rossmann, 24. feb. 2019
https://24nyt.dk/klumme-den-groenne-mafia-goer-danskerne-fattig..
Vis mere

Danmark er med til at rydde verdens skove, som brændes af som biobrændsel!d. 30/8-2018
Politiken
Den Korte Avis
D. 30. august 2018 af Jonna Vejrup Karlsen

''Efter COP21 i Paris i 2015, hvor politikerne gav løfter om at reducere udledningen af CO2, fik de travlt med at indfri løfterne og omdøbte importerede træpiller til klimavenlig bioenergi som backup til sol og vind. Biobrændsel er hverken klimavenlig eller bæredygtig, da man ikke planter lige så mange nye træer, og desuden tager de år om at vokse op.''

''Vi er ved at rydde verdens skove, som omdannes til træpiller og flis og afskibes fra bl.a. Ghana, Brasilien eller Indonesien til andre lande inkl. Danmark for at brænde i kraftværkerne. The Guardian (14.12.17): EU må ikke brænde verdens skove af som ’vedvarende energi’.''

''Den grønne omstilling er et svindelnummer og mere sort end grøn. Danmark er med til at skabe en klimakatastrofe ved at bruge en statsstøttet vedvarende energi, der for ca. 70% vedkommende består af biobrændsel, som mest kommer fra levende træer i naturen! Iflg. NASA Earth Observatory og Building Green 20.11.17 bliver 90% af de fældede træer brugt som biobrændsel i kraftværker, og siden 2000 er der sket en stigning på 1500% i energi fra importeret træ. Int. Chef i Verdens Skove, Jakob Kronik: Det er tvivlsomt, om energiproduktionen reelt er klimavenlig og CO2 neutral.''

''Dansk Energi og Dong Energy har investeret i ombygning af de danske kulkraftværker, så de kan fyre med træpiller. Amagerværket er også indblandet, da der ikke er nok affald, så der suppleres med 1 mio. ton importeret træflis om året (Ing. 21.8.18). Politikerne bør stå til ansvar for at rydde så mange skove, hvilket øger en global opvarmning. Dette svindelnummer med den grønne omstilling, som fjerner de levende træer, er ødelæggende for klimaet og en forbrydelse mod menneskeheden!''

Bemærkninger:
Jonna gjorde det igen. Hun er skarp og slagfærdig med dokumentationen i orden. Dansk energipolitik hviler på en fed løgn.
Vis mere

1.400 MW-forbindelsen Viking Link: Hvad ligger bag?......grådighedd. 24/4-2018
Bemærkninger sakset i Ingeniøren af Karl Vogt-Nielsen:
''Forbindelsen handler stort set alene om at aktører i DK kan tjene penge på at vi fungerer som transitland for tysk strøm der eksporteres til England. Forbindelsen har stort set ingen betydning for det danske elsystem.''
...''Hvis det nu viser sig, at forbindelsen om 30-40 år alligevel ikke giver det forventede samfundsøkonomiske overskud er det kun elforbrugerne der får en lang næse. Samtidig hænger den tvivlsomme samfundsøkonomiske beregning kun sammen fordi man fjerner vor politik om at nedgrave kabler.
Hele projektet er alene udtryk for den grådighed vi kender fra bankverdenen - det handler alene om at score nogle indtægter, og lade andre tage risikoen og generne ved nye højspændingskabler....''
Vis mere

Storken i kornmarken og andre molbohistorier – fra Christiansborgd. 4/4-2018
Jonna Vejrup Carlsen tager afsæt i molbohistorien om storken, der trampede kornet ned og sammenligninger den med Christiansborg politikernes ageren:

''Den danske folkeskole har problemer, og nogle elever forlader skolen uden de mest elementære forudsætninger for at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Se til Finland, der har en velfungerende folkeskole med respekt for lærerne, der har en akademisk uddannelse. De finske børn får tilsyneladende den bedste grunduddannelse, der danner basis for deres efterfølgende tilværelse.

Der diskuteres evt. forbud mod burka og niqab, og man burde gøre som i Frankrig, hvor burka, niqab og også tørklæder er forbudt i skoler, på universiteter o.l. Franske kvinder ligestilles med de mandlige studerende, så de kan uddanne sig til et fælles samfund i stedet for et parallelt samfund. I Frankrig var der modstand i begyndelsen, men nu fungerer det. Hvorfor ikke bruge samme model i Danmark i stedet for at lave en molboagtig udgave med forbud mod maskering inkl. nisseskæg.

En besynderlig dansk lov nr. 268 af 22. maj 1974 drejer sig om arbejdsmarkedets feriefond, hvis midler stammer fra ikke hævede feriepenge, som burde indsættes på lønmodtagernes konti. Det drejer sig om rigtig mange penge, som folk snydes for. Bl.a. kritiserede Rigsrevisionen i 1987 fonden for at have tilgodeset det LO-ejede Dansk Folkeferie med 547 mio. kr. mens kun 15 mio. kr. blev givet til andre formål. Denne lov er til gene for både arbejdstagere og arbejdsgivere, der skal håndtere, registrere og næsten kontrollere, at folks egne penge bliver brugt til ferie og ikke til andet.

Hvorfor har vi ikke lige så mange elbiler som i Norge? Hvorfor sætter vi ikke cigaretpriserne op som i vore nabolande, som i dag har færre unge rygere, og hvorfor er rygeloven indrettet, så man må ryge i små restaurationslokaler men ikke i store, osv.?

Politikerne bruger megen tid på detaljer og ikke så megen tid til at planlægge de store linjer for Danmarks fremtid – bl.a. kystsikring af de danske kyster. Havet æder sig ind – ikke blot på private husejeres ejendom men på alle danskeres ejendom, da Danmark formindskes hver gang, havet tager nogle meter af kystlinjen. Hvis vandet stiger pga. klimaændringer, vil det kun blive værre!''
Den korte Avis, d. 4. april 2018
Vis mere

Ulandshjælp kan være en medvirkende faktor til overbefolkningd. 15/3-2018
Jonna Vejrup Carlsen bringer i Den Korte Avis en artikel om fattige lande, der ingen glæde har af økonomisk hjælp uden at den kædes sammen med familieplanlægning.

''Der har igen været indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, som fik 11 mio. kr. i kassen til trods for TV serien Liberty, der ikke fortæller positivt om dansk ulandshjælp i Afrika i 1980erne. Jeg traf dengang Danida folk og deres familier på de bedste hoteller i Zimbabwe og følte mig ikke overbevist om deres indsats. Hjælpen var ofte langvarig men ikke altid holdbar, da nødhjælp hurtigt spises op, så en familie med mange børn ikke kan klare sig selv bagefter. Ulandshjælp nedbringer børnedødelighed men øger befolkningen, hvis man ikke samtidig indfører familieplanlægning.''
Vis mere

Verdens ressourcer kan ikke længere dække verdens behov!d. 15/8-2017
Vi bliver ca. 10.000 flere mennesker på jorden hver time – årligt ca. 80 mio., hvilket næsten svarer til Tysklands befolkning. Der er grænser for vækst, og da vi med vor pesticid behandling af afgrøder er ved at udrydde bierne, vil fødevareproduktionen formindskes og resultere i mindre mad til flere mennesker. Når bierne er væk, hvem skal så bestøve blomster og afgrøder? Et sted i Kina forsøger man med menneskehånd, og i USA har man kørt rundt med bistader fra mark til mark. Pesticider og anden gift er stadig i brug, for penge og økonomi er vigtigere end mennesker og miljø!

http://denkorteavis.dk/2017/verdens-ressourcer-kan-ikke-laenger..
Af Jonna Vejrup Carlsen. Den Korte Avis (gratis netavis)

Bemærkninger: I Danmark er det allerede svært at holde liv i bierne, dels pga warroa miden og dels pga sprøjtegifte, som er umådelig giftige for bierne, når de bruges i kombination.Uden bier på Jorden, vil mængden af fødevarer reduceres i et omfang, at racen mennesket stort set er en saga.
Vis mere

Mørkelygte i vindmølle-regnskabd. 14/8-2017
Tårerne presser sig på, når man læser om Danmarks Vindmølleforenings problemer. Vindenergi skulle fjerne behovet for atomkraft, give billig grøn strøm, fremme eksporten, udkonkurrere fossile brændsler samt gøre Danmark til foregangsland, så resten af verden kunne bidrage med grøn energi.

I dag har vi så mange vindmøller, at overproduktion af strøm på det nordiske marked betyder, at prisen er så lav, at støtte synes påkrævet. Samtidig betyder den lave markedspris, at vindmølleejerne af skræk for havari, efter at støtteperioden er ophørt, bliver nødt til at sælge møllerne til Italien.

Efter salg kan projektmager nu opstille nye større møller, der igen skal have støtte. Udover høj støtte i hele møllens levetid ønsker industrien nu kabler til Italien, så den kan opnå højere markedspriser.

For at forstå noget af ovenstående kræves en mørkelygte. Det sparer også strøm.

Berlingske 14 08 2017
Af Peter Prinds, Christiansfeld
Vis mere

Fra Osvald Helmuth vise: ’hva’ faen laver Krag (Lykketoft) i Nevørk den dag i dag?’d. 24/5-2016
''FN har vedtaget 17 mål for bæredygtig udvikling og kaldt planen revolutionerende, men kommer der handling efter disse hensigtserklæringer om at udrydde og sikre – og hvordan og hvornår?''

''At implementere FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling vil tage mange år og koste mange penge, mens det vil være udgiftsneutralt at indføre FN’s Menneskepligter. Alle har pligter og bør gøres ansvarlige for aktiviteter, der er ødelæggende for jord og klima.''
http://denkorteavis.dk/2016/fra-osvald-helmuth-vise-hva-faen-la..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 23. maj 2016
Vis mere

Hun ‘vågnede op’ efter otte års isolation – en solstrålehistorie om demensd. 11/5-2016
http://denkorteavis.dk/2016/kan-der-stadig-ske-mirakler-en-lill..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 11. maj 2o16
Læs venligt også webmasterens kommentarer
Vis mere

Det lyder ikke godt for retssikkerheden: Justitsministeriet sætter igen i år absolut rekord i kritik fra ombudsmandend. 19/4-2016
''Man skulle tro, at Justitsministeriet i kraft af sit ansvar for retssikkerheden og dermed også korrekt embedsførelse ville være det ministerium, der modtog mindst kritik fra Folketingets Ombudsmand.

Sådan forholder det sig imidlertid ikke. Tværtimod har Justitsministeriet gennem de senere år været det af samtlige ministerier, der suverænt har rekord i påtaler og kritik fra Folketingets Ombudsmand.''
http://denkorteavis.dk/2016/det-lyder-ikke-godt-for-retssikkerh..
Af Poul Erik Andersen, Den Korte Avis, d. 19/4-2016
Vis mere

Uledsagede flygtningebørn bør sendes tilbage til deres familierd. 13/4-2016
Man gør et barn fortræd – i den bedste mening
I 1950erne blev 22 grønlandske børn i alderen 5-8 år fjernet fra deres familier og bragt til Danmark for at lære dansk sprog og kultur. Børnene anede intet om deres barske skæbne, da de vinkede farvel til deres mor og far. Nogle blev bortadopteret og nogle endte på børnehjem, men de vendte ikke tilbage til Grønland, hvilket var den oprindelige mening med eksperimentet om det tosprogede Grønland.
Red Barnet og Dansk Røde Kors, der sammen med den danske stat stod for forsøget, erkender i dag fejlbeslutningen.

Vi bør stoppe børnemigrationen – også for børnenes skyld
Alle disse migrantbørn bør være en del af deres eget lands opbygning og udvikling. Man kunne ’fjernadoptere’ et barn og betale for dets opvækst og uddannelse, hvilket allerede sker i dag.
Man bør ikke omplante børn fra en verdensdel til et andet, når de har familie. Forældreløse er en anden sag. Børn skal ikke tage ansvaret for deres forældre – det bør være omvendt?

Alle lande bør blive bæredygtige og sørge for deres egen befolkning
De fleste europæiske lande er siden 1950 blevet overbefolkede i forhold til bæredygtighed, men vi ønsker stadig, at der fødes danske børn, som kan bygge et fremtidigt Danmark med danske værdier, traditioner og kultur.
Den globale befolkningstilvækst på 80 mio. mennesker årligt truer klimaet og bør bremses ved familieplanlægning. Ellers vil flygtningestrømmen øges, og der vil ikke kun være konflikter over traditioner og kultur men også pga. mangel på vand, mad og andre naturressourcer.
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis,13/4 - 2016
http://denkorteavis.dk/2016/uledsagede-flygtningeborn-bor-sende..
Vis mere

BEDRAG og tomme løfter giver tillidskrise mellem folk og myndighederd. 13/1-2016
TV serien BEDRAG på DR1 kom godt fra start, bortset fra en faktuel fejl i 2. afsnit. Der blev sagt, at vindkraft dækker 30% af dansk energi, men det er kun 30% af elenergien, som igen kun er 20% af al energi (- skibstransport), dvs. at vindkraftens 30% svarer til ca. 7% af al energi. Også på TV reklameres der nu for grøn strøm til sort pris, som om man med en særlig knap kan få grøn strøm!

BEDRAG er, når en person snyder Danmark i SKAT for 5-9 mia. kr. Eksisterer der virkelig ikke et retssystem, der kan bremse for svindel med CO2 kvoter, moms, skat o.a.?

BEDRAG, som Jonna Vejrup Carlsen nævner mange eksempler på, er ikke udtømmende. Eksempelvis nævnes ikke den EU-politiske studehandel med billig olie til gengæld for at vi aftager deres befolkningsoverskud - med fatale omkostninger for klimaet og europæsik kultur.(red)
Jonna Vejrup Carlsens, Den Korte Avis 13. januar 2016
Vis mere

740 kilometer elkabel skal sende dansk strøm til Englandd. 30/9-2015
Til foråret starter Energinet.dk havbundsundersøgelser af traceet til et 740 kilometer langt elkabel til England. Pris 15 milliarder kroner. Efter planen kan kablet transportere den første strøm mellem de to lande i 2022.
Ingeniøren
http://ing.dk/artikel/740-kilometer-elkabel-skal-sende-dansk-st..
Vis mere

Alle kyster synes truet af kystnære havvindmøllerd. 24/7-2015
Hvor er det godt, at JP nu interesserer sig for det ødelæggende angreb på de skønne danske kyster, som et hæmningsløst politisk flertal i Folketinget agter at gennemføre i de kommende år. Her tænker jeg ikke så meget på de planer om at indskrænke kystfredningen, som den nye "vandlandsminister" Troels Lund Poulsen allerede er i gang med - det er også skræmmende - men mere på opstillingen af op til 200 meter høje industrimøller ganske tæt på kysten.

JP fortalte glimrende om de planlagte industrimøller ud for Holmsland Klit og de massive protester. Hvordan nogen ansvarlig politiker kan få sig selv til at tage ansvar for et så groft naturødelæggende indgreb, går over min forstand. For borgmester Iver Enevoldsen (V) handler det om penge, naturligvis, det gør det altid for kommunalfolk, og det er præcis derfor, at de ikke skal have ansvar for at forvalte nationale værdier.

Ganske vist har statslige myndigheder udpeget seks kystområder, der skulle være særligt egnede til at blive omdannet til vindindustriområder, men sagen er, at det samtidig er muligt for enhver kapitalstærk investor - i Aarhus Bugt er det NRGi; i Jammerland Bugt er det European Energy A/ S med udenlandsk kapital i ryggen - at udpege næsten et hvilket som helst sted i de danske farvande og påbegynde et projekt, altså uanset at området ikke hører til blandt de udpegede.

Politikerne kan ikke få vindmøller nok. Den nyligt afgåede klimaminister Rasmus Helveg Petersen ville således opstille 1.500 ekstra møller i de danske farvande. De ville til eksempel fylde hele Øresund fra Helsingør til Møn. De kystnære møller er Venstres idé, så man kan sige, at partiet med sit forslag om at ophæve planloven visse steder nu angriber kysterne fra både hav-og landside.

Lilleholt indledte sin karriere med et eklatant løftebrud, idet han pludselig ikke længere ville genforhandle energiforliget, som regulerer de nævnte forhold.

Der er kun en vej at gå: Vi skal blive mange nok, så vores protester kan høres. Politikerne er i færd med at smadre de danske kyster, den eneste uberørte natur, der er tilbage. Det er ikke blot en sag for lokale beboere. Den vedrører os alle og er alt for alvorlig til at overlade til tidens tilfældige politikere. Horisonten tilhører os alle, også den over Holmsland.
Jyllands-Posten 24 07 2015, Af Sven Weel Jensen, Knebel
Vis mere

Overbefolkningen og manglende familieplanlægning er en vigtig del af årsagen til krigen i Syriend. 7/1-2015
Overbefolkning på jorden er årsagen til store problemer med forurening af luft, vand og jord, hvor hvert eneste menneske i gennemsnit udleder ca. 4 t CO2 årligt – danskerne endnu mere og amerikanerne mest. Det er overbefolkning, der gør, at vilde dyr udryddes, når flere og flere mennesker overtager deres levesteder for at dyrke landbrug eller kvægdrift. Det er overbefolkning, der forbruger flere af jordens resurser, end der kan regenereres. Det er overbefolkning, der er årsag til de flygtningestrømme, som ingen ønsker at modtage.

Det er en forbrydelse mod menneskeheden, at politikerne ikke gør nok for at bremse global opvarmning. Klimakonferencerne er overflødige, så længe man ikke drøfter overbefolkning. Vor civilisation er i fare, og politikerne taler kun om penge til afhjælpning af klimaforårsagede skader.
http://denkorteavis.dk/2015/overbefolkningen-og-manglende-famil..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 7. januar 2015
Vis mere

Det kan blive EU, som får stoppet den helt vanvittige statsstøtte til vindmøllerned. 23/6-2014
Niels Gundersen, næstformand i Frie Elforbrugere, har forfattet nedenstående artikel om den vanvittige skatteopkrævning, PSO-afgiften, til en vindmøllebranche, der med sine lobbyister har formået at fastholde politikerne og befolkningen i en illusion om, at vinden kan redde Klodens elbehov.
Et af vindmøllernes biprodukt er stærkt forurenende elmotorveje, som yderligere presser verdens højeste elpriser i vejret. 'Lov om Energinet.dk' er så vanvittig, at lodsejerne ikke engang er klageberettiget over ekspropriation til vindmølle-elmotorvejene. Retssikkerhed eksisterer ikke hos vindmølle-mafiaen.
Link til artiklen, som er bragt i Den Korte Avis og som eksempelvis Jyllands-Posten ikke kunne bekvemme sig til at bringe.
http://denkorteavis.dk/2014/eu-laegger-bombe-under-danske-vindm..
Vis mere

Professor Henrik Møller er langtfra den eneste, der er udsat for uretfærdig behandligd. 4/6-2014
Magtmisbrug ?
Med et godt kendskab til vindmøllebranchen og dens magtfulde ageren i dette land gennem ihærdig lobbyisme samt nedgøring af modstandere og deres kritik bliver man sjældent overrasket over branchens formåen.
Fyring af professoren var forventelig.
Magtfulde vindmølleorganisationer har prompte udnyttet et rektorskifte på Aalborg Universitet til fyring af professor Henrik Møller.
Nære forbindelser mellem Vindmølleforeningen og Aalborg Universitet mere en antyder, at “møllemafien” på den måde slap af med en særdeles kompetent, men yderst besværlig person i form af professor Henrik Møller.
Professoren er ekspert i måling af lyd og har kritiseret Miljøministeriets fastsættelse af lydgrænser og målinger af lyd fra møllerne, til stor utilfredshed for branchen.
Danmark har en vanvittigt energipolitik, der kritikløst kræver vindmølleenergi, som ingen kan aftage, og elkabler også selvom der intet behov er for flere forbindelser.
Eksempelvis er 245 kV ledninssystemet til Kattegat havmøllerne mellem Trige og GrenaaNord overflødig, og eneste begrundelse for etablering af systemet er beskæftigelse og opkrævning af PSO-afgiften (som igen udløser mere beskæftigelse).
Ingen journalist har til dato turdet lave en undersøgelse af de udokumenterede elforbindelser i Danmark med dertil hørende ulovlige ekspropriationer.
Ingen fornuftige lodsejere vil ofte penge på en retssag mod staten!
Artiklen er bragt i Den Korte Avis.
Vis mere

En ’rigtig’ skidt dansk energipolitikd. 10/5-2014
I JP den 2. maj var der en advarsel fra ledere fra 13 store firmaer i vindindustrien om ikke at røre ved den indgåede energiaftale, der for dem har store økonomiske fordele. Aftalen vil øge udbygning af vindkraft på land og til havs samt skabe arbejdspladser. Det er en meget kostbar aftale, der vil øge udgifterne for mange virksomheder, der kan blive nødt til at flytte til udlandet. Vindenergi er ikke konkurrencedygtig, så længe den kræver så store subsidier – og så skal vinden jo helst blæse!
Ved udbygning af endnu to store havmølleparker vil man i 2020 kunne dække halvdelen af det danske elforbrug – men da elforbruget kun er ca. 20% af det totale energiforbrug, vil halvdelen kun være 10% - og det er jo ikke særlig imponerende! Hvad med de 90%?
Hvis de samme ledere virkelig ville være fremsynede, så burde de som anbefalet af FN’s klimapanel IPCC kigge på A-kraft især efter forskning og udvikling af kernekraft med thorium. I Norge er Thor Energy langt fremme, og den nye norske regering har planlagt et nyt thorium forsknings- og udviklingscenter – for norske oliepenge! Det burde være indlysende, at Danmark i samarbejde med Grønland deltog i forskning og udvikling af thorium, da der er så meget thorium i Grønland.
Det kan vel ikke være meningen, at man kun skal have vindenergi for de mange arbejdspladsers skyld. Det vil da være bedre med billig, rigelig, ren og driftsikker energi – som thorium vil være, så der bliver råd til at skabe bedre velfærd og velstand ikke kun i Danmark men også i verdens fattigste lande.
Som hovedgevinst kunne det effektivt hjælpe med at stoppe den globale opvarmning og redde jorden fra de farlige klimaændringer.
Jonna Vejrup Carlsen, Jyllands-Posten, Aarhus afd. 10.maj 2014
Vis mere

Et gammelt kneb skal få folk til at elske kæmpevindmøllerd. 29/4-2014
Kernekraft med thorium skal gøres populær – gerne med festlege!
Modstanden mod vindmøller er stor for virksomhedsejere og private, der ser elregningen stige. Når man så kender alternativet med kernekraft (anbefalet af IPCC), som er på vej i mange lande med det ufarlige thorium brændsel, der vil kunne levere ren, billig, rigelig og driftsikker energi – og erstatte de fossile brændstoffer, så burde det nye statsstøttede rejsehold også lave arrangementer for danskere, der gennem mange år er blevet indoktrineret mod kernekraft.
For at redde klimaet burde alle kræfter sættes ind for at udvikle thorium i stedet for kun at arrangere ’festlege’ for vindmøller.
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis den 29. april 2014
Vis mere

FN har en klimaplan med kernekraftd. 21/4-2014
Eksperterne fra FN’s klimapanel har givet deres anbefalinger til fremtidens energisatsning. Vedvarende energi og med ansvarlighed vedholdende kernekraft til at dække ethvert underskud af vedvarende brændsel. Så er vi blevet så kloge. Kernekraft kan indeholde anvendelsen af brændslet thorium, men indtil anlæggene er i drift i tilstrækkelig mængde, bliver uran som brændsel indtil videre det vedholdende brændsel.
Læserbrev af John Emil Piper i DKA den 21. april 2014
Vis mere

FN’s klimapanel foreslår kernekraft – men ved de, at der findes en fantastisk form for ufarlig kernekraft?d. 9/4-2014
FNs klimapanel IPCC anbefaler i sin seneste rapport, at vi skal droppe vor afhængighed af kul og olie, bruge vedvarende energi og benytte atomkraft i forsvarlige mængder.
Klimapanelet bør gøre opmærksom på, at der findes en anden og helt enestående form for kernekraft med thorium, som om få år vil kunne tages i brug i mange lande.
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, den 9. april 2014
Vis mere

FN’s klimapanel offentliggjorde i går sin store rapport – men glemte det vigtigsted. 1/4-2014
FN’s klimapanel IPCC fremlagde i går den 31. marts 2014 en ny rapport om den globale opvarmning: Hvad gør vi, når temperaturen stiger, og vi får tørke og oversvømmelse, som vil begrænse de dyrkbare områder.
Vis mere

Krim-krisen kan få indflydelse på EU’s energi- og klimamåld. 24/3-2014
"Indien starter i 2016 med sin første thorium reaktor som en 300 MW prototype, der kan holde i 100 år. I 2050 vil 30% af Indiens elforsyning komme fra thorium (IThEO.org). Kina har fremrykket sin forskning, så man om 10 år kan få energi fra thoriumreaktorer og fjerne Beijings smog.

Det er rent ud sagt dumt af EU at være afhængig af russiske Gazprom, så er det bedre at arbejde sammen med Norge, som allerede er godt i gang med forskning og udvikling af thorium energi.

Efter 28 år er Danmark ikke længere selvforsynende med olie og gas fra Nordsøen. Vi skal tænke visionært, vi skal tænke thorium sammen med Grønland, så vi helt kan stoppe udledning af CO2!

I klimadebatten bør de politiske ledere huske menneskepligterne, artikel 7: ……. Alle har pligt til at beskytte luften, vandet og jorden af hensyn til nuværende og fremtidige generationer."
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Den Korte Avis, den 24. marts 2014
Vis mere

Befolkningen i Afrika vil være fordoblet i 2050 – en ny kurs er helt nødvendigd. 5/3-2014
Børnecheck er dårlig for klimaet, hvis den får folk til at føde flere børn. Flere børn betyder flere mennesker, der vil udsende CO2 og bidrage til den globale opvarmning! Siden 1950 er verdens befolkningstal steget med over 4.700.000.000 flere mennesker til stor skade for natur og miljø!
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 5/3-2014
www.global-alarm.dk
Vis mere

Klimadebatten lukker øjnene for en helt afgørende energikilded. 24/2-2014
Energikilden, der ikke kan undværes.
England, Polen og andre lande satser også på atomkraft, og i det engelske parlament har man oprettet en tværpolitisk energigruppe, der vil satse på a-kraft med thorium i stedet for uran, idet thorium ikke har de affaldsproblemer, som uran har.
Thor Energy i Norge har gennem flere år arbejdet på udvikling af thorium-energi og er langt fremme i deres forsøg. I USA investeres milliarder af kr. i udvikling af små og mellemstore reaktorer.
I Sverige arbejdes der på at udvikle en lille reaktor, der vil kunne udnytte det brugte uranbrændsel, hvorved affaldsproblemet kan løses. Reaktoren skal opføres i Oskarshamn, og flere lande – dog ikke Danmark – deltager i projektet.
Førende amerikanske klimaforskere med James Hansen i spidsen siger: Fornybar energi som vind, sol og biomasse kan helt sikkert bidrage til verdens energiforsyning, men kan ikke opskaleres hurtigt nok til at levere billig og pålidelig strøm. Selv om det måske teoretisk er muligt at stabilisere klimaet uden kernekraft, er der ingen troværdig vej til klimastabilisering i den virkelige verden, som ikke omfatter en betragtelig rolle for kernekraft.
Den Korte Avis v. Jonna Vejrup Carlsen 24/2-2014
Vis mere

Vi betaler for lys i Flensborgd. 18/2-2014
Richard Churruca, civilingeniør:
" Hvad mange ikke ved er, at selv efter vi har foræret strømmen til Tyskland eller Norge med tab, stadigvæk kan have en overproduktion på ca. 200MWh. Det kan koste op imod 70 kr/ kWh at komme af med den. Den tager vi lige en gang til, en blæsende vinternat kan koste forbrugerne et højt 2 cifret millionbeløb. Forbrugerne betaler ekstra for den grønne strøm, og de betaler også for at komme af med den."
Det sker igennem et forurenende jysk luftledningsnet. Danske elforbrugere betaler milliarder over elregningen til ekspropriation og etablering af et højspændingsnet, der er i strid med dansk lovgivning uden at lodsejerne har den retssikkerhed, der giver dem en jordisk chance for at sige fra.
Vis mere

Bayerns smukke bjerge kan drille dansk elmotorvejd. 7/2-2014
"Men hvis den bayerske minister lykkes med sit forehavende, kan det også være med til at besværliggøre udvekslingen af el mellem Danmark og Tyskland. Som EnergiWatch tidligere har beskrevet, er der nemlig en massiv flaskehals på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland."
Vis mere

Kronprinsesse Mary taler om problemerne, mens politikerne tier!d. 14/1-2014
"Ligestilling for kvinder og familieplanlægning kunne gøre jorden mere bæredygtig, betyde færre konflikter og flygtninge, give mere plads til de vilde dyr, som i dag er i fare for udryddelse – og betyde en reducering i udledning af CO2 og dermed en opbremsning i den globale opvarmning.
Politikerne bør ved fremtidig bistandshjælp sætte betingelser til gavn for befolkningerne, ellers er det som at hælde vand i et bundløst kar!" skriver Jonna Vejrup Carlsen i Den Korte Avis
http://denkorteavis.dk/2014/kronprinsesse-mary-taler-om-problem..
Vis mere

Danmark er blevet mindre efter ''Bodil''d. 15/12-2013
Brev til DMI:
"Vi har fået at føle, hvordan havet er lige så farligt hos os som for lande som Thailand og Bangladesh, der jævnligt oversvømmes.
Vi talte om, at vi befinder os MIDT I THE TIPPING POINT og hvad nu?
Hvor længe vil den periode vare? Vil Golfstrømmen vende og en ny istid dække hele Danmark og hvor kan vi så være på Jorden, der er meget overbefolket?
Vi står med ryggen mod muren og kan som enkelt-individ ikke foretage os noget fornuftigt.
Kan vi vende udviklingen? Hvor meget blev Danmark mindre som følge af stormfloden? Hvad mener DMI?"
Vis mere

Martin Lidegaard ønsker ikke at debattere THORIUMd. 10/12-2013
Klimaudviklingen har nået 'the tipping point' – og det er ikke sikkert, at vi kan vende udviklingen. Men de politiske ledere taler kun om tilpasning til de klimatiske ændringer i stedet for at prøve at stoppe de CO2 udledninger, der er årsag til, at vi får en global opvarmning med mere ekstremt vejr. Resultatet kan være, at vi hvert år vil opleve ’århundredets’ storm, som netop har raseret Danmark.
Jonna Vejrup Carlsen bragte en artikel i Den Korte Avis om nødvendigheden af omstilling til den ufarlige Thorium kernekraftenergi.
"Det kræver politisk vilje at ændre udviklingen. De såkaldte vedvarende energiformer kan ikke dække det stigende energibehov men kun supplere.
Den rene og ufarlige kernekraft thorium kan til gengæld spille en vigtig rolle. Og mange steder har man forstået det. I april 2013 havde Thor Energy i Halden i Norge et vellykket forsøg med thorium, hvilket vakte opsigt. BBC var på pletten, mens de danske medier stadig er påvirkede af anti-nuklear bevægelsen og ikke til at rokke.
Den danske energiplan vil blive ekstrem dyr for Danmark i form af energiafgifter og i form af reparationer efter de kommende stormskader. Som dronning Margrethe ville sige: Gud bevare Danmark!"
http://denkorteavis.dk/2013/martin-lidegaard-onsker-ikke-at-deb..
Vis mere

Om 30 år: Forureningsfri Energi til varme og el kommer fra Thorium generatorer:d. 10/12-2013
Den Korte Avis, læserbrev af Thure Barsøe-Carnfeldt:
"Fossile brændsels teknologier er afskaffet, det samme gælder vindmøller og andre alternative kostbare mekaniske energiformer. Thorium generatorerne producerer el som sammen med brint vil være de eneste energikilder tilbage på jorden. Generatorerne placeres i de allerede eksisterende kraftværker således at tilslutning til elnettet bliver en let sag. Alle øer vil have deres egen Thorium generator. Mange steder vil elektrisk energi ikke længere blive transporteret gennem kabler, men sendes via Tesla-antenner rundt til elforbrugerne."
Vis mere

Naturens budget er ved at være brugt opd. 5/12-2013
Nobelpristageren i fysik Carlo Rubbia, tidligere leder af CERN og thoriumforsker gennem mange år udtalte: ”Det vil være uansvar­ligt ikke at bruge en visionær energi som thorium, der baseres på sikkerhed og økonomi".
Vis mere

Danmark bør satse på thoriumd. 5/12-2013
Den nye norske regering med Erna Solberg i spidsen har planlagt at etablere et thorium forskningscenter i Norge for de norske oliepenge. Det vil være klogt af Danmark at bede om lov til at deltage i dette projekt.
Information den 5. december 2013
Læserbrev af Thure Barsøe-Carnfeldt, Dronninglund
Vis mere

Vejen frem for et bedre klimad. 23/11-2013
Bjørn Lomborg, Direktør i Copenhagen Consensus Center 23. november 2013 skriver efter COP 19 i BERLINGSKE
Vis mere

En billig og driftsikker energi vinder frem i verden, bare ikke i Danmarkd. 14/11-2013
Der er flere former for kernekraft. En af dem, som kan erstatte de fossile brændstoffer er i modsætning til andre former for kernekraft en sikker energi. Det er netop blevet drøftet blandt forskere fra 32 lande. Læs om et vigtigt stykke fremtid ...
Vis mere

Resumé - Mejlflak havvindmølleparkd. 11/10-2013
Der "gives et overordnet resume af de tiltag, der er foretaget i det, der kun kan betragtes som en skandaløs tilblivelse og yndighedsbehandling af et projekt med en kystnær havvindmøllepark ved Mejlfalk i Århus Bugt."
Læs mere: www.aarhusbugtenog-kyster.dk
Vis mere

Vindmølleminister Martin Lidegaardd. 17/9-2013
Jonna Vejrup Carlsen har fostret endnu en opsigtsvækkende artikel om den forhadte vindmafia.
Link til artiklen, der er gengivet i Den Korte Avis 17/9-2013 http://denkorteavis.dk/2013/67215/
"Martin Lidegaard støtter skabelsen af en vindkraftindustri, der som Tvind udnytter det danske skattesystem, der slet ikke er indstillet på kringlede fiduser. Forskellen mellem Amdi Petersen og Martin Lidegaard er dog, at Amdi udnyttede det til egen fordel, mens liden Martin ikke får en øre ud af, at vindkraftindustrien malker statskassen for milliarder af gode danske kroner."
"Martin Lidegaard har leveret statsligt guld til mange sol og vindkraftspekulanter, men han har ikke som den kalkulerende Amdi Petersen fået andet ud af det end en næse, som vil blive fulgt af flere næser, når fadæsen om vindkraftens lyksaligheder går op for regeringen."
Vis mere

Fakta om vindkraftd. 13/8-2013
Jonna Vejrup Carlsen, www.global-alarm, har igen i dag et læserbrev i Jyllands-Posten:
Det er ingen sag for København at nedbringe sit CO2 udslip, når det tørres af på sagesløse borgere i Varde Kommune!
"vindindustrien udnytter politikernes goodwill over for vedvarende energi og placerer vindmøller i nærheden af folk, som får ødelagt deres nattesøvn, samtidig med at de bliver stressede, blodtrykket stiger, huspriserne falder, eller husene bliver usælgelige." skriver Jonna Vejrup Carlsen
Vis mere

Dansk Energipolitik d. 11/7-2013
"Vindenergi er en skattefidus, som forsker Ben Lieberman fra the Heritage Foundation siger: Hvis vindkraft gav mening, hvorfor skal den så have statstilskud? Det er en boble, der brister, så snart regeringens tilskud ophører. Vind, sol og bio kan kun supplere en driftsikker, rigelig, billig og ren energi som thorium og senere fission og fusionsenergi. Det varer kun få år, før thorium vil kunne anvendes i små og store reaktorer. Det kræver politisk vilje, men det haster for klimaets skyld."
Skrevet af Jonna Vejrup Carlsen i Berlingske tidende, dagens brev, den 11. juli 2013
Dansk Energipolitik - når den er værst!
Vis mere

USA: 14000 vindmøller ude af driftd. 4/7-2013
Sandheden om vindmøller er, at vindenergi er en skatte-fidus. Ben Lieberman, en seniorpolitik analytiker og med fokus på energi-og miljømæssige forhold spørger:

»Hvis vindkraft gav mening, hvorfor skal den have statstilskud? Det er en boble, der brister, så snart regeringens tilskud ophører."

Og deri ligger en lærestreg for dem, der søger at gøre formuer ud af skatteyder tilskud og for dem, der ønsker at leve i en drømmeverden af ren energi". Den vedvarende energiindustri af sol, vind og biomasse er blot en kunstig boble, der er ude af stand til at overleve uden subsidier fra regeringer og skatteydere. De Grønne evangelister, der presser hårdt på at få flere vindmølleparker, har som sædvanligt ikke tænkt hele ideen igennem.
Vis mere

Vindkraft som supplementd. 25/6-2013
Jonna Vejrup Carlsen bragte igen et indlæg om Thorium, der vil kunne erstatte de fossile brændstoffer.
Den Korte Avis, 25/06 2013
Vis mere

ADVARSEL: Fortsat afbrændig af kul, olie, og gas kan betyde mere ekstremt vejr!d. 6/6-2013
Vågn op Holger Danske, selvom du er flyttet til Skjern og er kommet længere væk fra Christiansborg!
Med denne salut slutter Jonna Vejrup Carlsen sin artikel
"ADVARSEL: Fortsat afbrænding af kul, olie og gas kan betyde mere ekstremt vejr!" i DEN KORTE AVIS.
http://denkorteavis.dk/2013/advarsel-fortsat-afbraending-af-kul..
Hvad skal vindmølle- og solcelleproducenterne så lave? Politikerne vil partout have ødelagt Danmarks smukke have med megavindmøller megasolcelleanlæg.
Vis mere

Enhedslisten vil tage dit hus - helt demokratiskd. 5/6-2013
Pressen har berøringsangst overfor Enhedslistens kommunistiske tilbøjeligheder og Pressen har absolut berøringsangst overfor Energinet.dk, der med Lov om Energinet.dk har uindskrænket magt til at etablere hvad som helst af højspænding i den baghave UDEN at du er klageberettiget og UDEN at behovet er dokumenteret! Føj for et Danmark uden demokrati.
Bemærkninger i anledning af Ole Birk Nielsens blog i JyllandsPosten den 5. juni 2013
Vis mere

Offentlighedslov begrænser vort demokratid. 31/5-2013
Offentlighedsloven er sammenlignelig med 'Lov om Energinet.dk'.
Begge love begrænser demokratiet og sætter det reelt ud af kraft.
'Lov om Energinet.dk' giver statsmonopolet uindskrænket magt til at etablere hvad som helst af højspænding overalt i Danmark UDEN AT DER ER ET DOKUMENTERET BEHOV FOR NY HØJSPÆNDING OG UDEN AT LODSEJERNE KAN STANDSE PROJEKTET. Retssikkerheden er en by i Rusland i et forhen så åbent og demokratisk samfund som det danske. Er det mon EU, der vil sætte vores demokrati på standby?????
Erstatningerne ved ulovlige ekspropriationer er så ringe, at lodsejere spises af med 2000 kr. for eksempelvis at få 245.000 volt i entrehaven!!!
http://denkorteavis.dk/2013/nu-far-vi-en-offentlighedslov-der-b..
Vis mere

Ideoplæg til Krigers Flakd. 25/5-2013
Sjællænderne skal tage stilling til en vindmøllepark i et område, der grænser op til Sverige og Tyskland.
Desværre er alle de tiltag, der berører lodsejerne, ikke med i oplægget. Det er de landfaste dele, der for alvor gør ondt.
Hvorfor er Tyskland og Sverige ikke økonomisk interesseret i Danmarks vindmølleprojekter?
Har vore nabolande mon læst bogen 'Besat af vind'?
Vis mere

Besat af vind - Den store vindmølleskandaled. 23/5-2013
Journalisten Peter Skeel Hjorth sætter i en ny bog store spørgsmål ved, hvor grøn og energivenlig, vindmøller på land er i et land som Danmark. Og han afdækker skandale efter skandale.
Peter Skeel Hjorth: Besat af vind. Skyggesider af en grøn industri. 350 sider. 250 kroner. Sax
Vis mere

Tåbeligheder i dansk energipolitik IIId. 10/5-2013
Civilingeniør, seniorforsker Peter Schouby, skriver i det nye nummer af Weekendavisen, at »Danmark bliver ikke det store grønne forbillede for verden, men et skræmmebillede på politisk dumhed.«
Læst i Berlingske d.10/05/2013 af Claus Kastholm Hansen i "Groft sagt"
Vis mere

Generalforsamling 2013, 1. deld. 28/4-2013
Formanden, Anne Boesen, skriver i sin beretning:
"På trods af at vi skriver 2013 og beretter omkring 2012, ja så er grundsubstansen desværre stadig den samme. Den lille mand mod lovgivningen/Energinet.dk. Vi burde i et fremsynet, højteknologisk demokrati som Danmark for længe siden være kommet videre og have hævet os over uhensigtsmæssige overgreb i form af overflødige og skadelige højspændingsforbindelser, men det er vi desværre ikke, og så længe befolkningen er udsat for denne forurening af specielt Jylland, ja så længe er det nødvenligt at have en forening som vores, der prøver at tale den lille mands sag".
Vis mere

Energi fra vindmøller er ikke konkurrencedygtigd. 12/4-2013
Jonna Vejrup Carlsen skriver i DEN KORTE AVIS:
"Vindkraft er ikke gratis, og der gives mange penge i støtte til den."
"Mange energitunge virksomheder er flyttet fra Danmark (stålværk, skibsværft, togbyggeri). Vi satser på dyr og ineffektiv vindenergi – mere eller mindre af ideologiske grunde med en outdated angst for A-kraft.
I 1970erne var folk bange for atomkraft, men i dag, hvor uran kan udskiftes med det sikre thorium uden problemer med affald, bør man tage en debat, der belyser problematikken. Det kræver politisk mod og vilje."
"I sin livscyklus er vindkraft dyr og har svært ved at tjene sig selv ind i møllernes “levetid”.
Læs hele artiklen:
http://denkorteavis.dk/2013/energi-fra-vindmoller-er-ikke-konku..
Vis mere

Købt solcelleanlæg på falske vilkår?d. 20/3-2013
Elbranchen ønsker, at solcelleejerne skal betale for at bruge allerede betalt net til "opbevaring" af ikke anvendt VE-produktion i strid med indgåede vilkår for etableringen af solkraftanlægget.
Samtlige politiske ordførere er orienteret om løftebruddet. Er hele Borgen ikke til at stole på og radikale hele vejen igennem eller hvad?
Vis mere

Grønland kan få kolossal betydning for verdens energiproduktiond. 7/3-2013
"Thorium (Th90) kan erstatte de fossile brændstoffer samt bruges i
stedet for uran i kraftværker og blive fremtidens, rene, driftsikre og billige brændstof." skriver Jonna Vejrup Carlsen i en artikel i DEN KORTE AVIS.
Link: http://denkorteavis.dk/2013/gronland-kan-fa-kolossal-betydning-..
Vis mere

Tåbeligheder i dansk energipolitik IId. 16/2-2013
Vindmøllevanvid af Niels Gundersen, ingeniør, Frie Elforbrugere
Vis mere

Tåbeligheder i dansk energipolitik Id. 14/12-2012
Påstand: Udskudte udlandsforbindelser skader Danmark!
Først bruger Danmark milliarder på etablering af vindmøller og bagefter håber Energinet.dk på, at vi kan lave et eksporteventyr på vindmøllestrømmen. Eneginet.dk tror åbenbart, at vore nabolande ikke selv har rigelig med vindmøller!
Pr. 5. dec. 2012 er etableret i Danmark:
solenergi 279 MW
Vindmølle-energi 4079 MW
Andet 9468 MW
MEN
Danmarks behov er min. 2004 MW og max. 6230 MW
Hvem kan se logikken i flere vindmøller? Det er altså ikke alle danskerne, der er idioter.
Vis mere

Værdiløs el-vindmøllestrøm! d. 4/12-2012
Altinget Energi & Klima 12 12 04
Tysk el-prop bremser dansk energi-drøm
Hvorfor skulle vore nabolande dog købe den danske vindmøllestrøm, når de selv kan producere strømmen i rigelige mængder til en bedre pris?
Vindmøller gør folk syge og strømmen al for dyr.
Vis mere

Nyt 1400 MW søkabel mellem Norge og Tysklandd. 3/12-2012
Elnet: Samarbejdsaftale mellem den tyske systemansvarlige Tenne T og den tyske statsejede bank KfW betyder etablering af et nyt søkabel på 1400 MW mellem Norge og Tyskland. Idrifttidspunktet forventes at blive 2018.
Kablet vil koste mellem 1,5 mia. og 2 mia. Euro
Aftalen betyder, at det danske systemansvarlige Energinet.dk indtil videre har investeret mange milliarder i et nyt 520 kV Eaglemastesystem uden nytteværdi, som den eksisterende 420 kV ikke kunne klare.
Vis mere

Thorium energi vil løse fremtidens energiudfordringerd. 15/11-2012
"I England, USA, Tjekkiet, Sydafrika, Japan, Kina, Indien, Rusland, New Zealand, Norge og andre lande arbejdes der på offentlig og privat basis på at producere større og mindre thorium reaktorer (MW-GW), der i løbet af 5-10 år vil kunne sættes i masseproduktion og erstatte kul, olie og gas – til el, varme og transport."
Referat af Jonna Vejrup Carlsen
Thorium energi vil gøre de forhadte vindmøller og eltransitforbindelser overflødige.
Vis mere

Vindmøller på landd. 31/10-2012
Link til Naturstyrelsens rapport, incl. energiforliget i 2012: http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/2012/Vindmoelle..
Det var ønskeligt, at Revision af vindmøllecirkulæret også indeholdt danske grænseværdier, men sådanne grænseværdier må vi se langt efter, ligesom vi må konstatere, at intet efterhånden er helligt, når det drejer sig om placering af vindmøller.
Vi finder Arbejdsgruppens anbefalinger for vege, også når det drejer sig om retningslinjer for grundlaget for beregning af skyggekast m.v.
Vis mere

150 kV nettet er solgt d. 27/8-2012
Energinet.dk overtager 150 kV nettet i Danmark for ca. 5,7 mia. kr., heraf er NRGí's andel 362 mio. kr.
Energinet.dk overtager ejerskabet af 150 kV nettet ( 132 kV og 170 kV) med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2012.
HUSK: Vestre Landsret har den 10.oktober 2005 afgjort spørgsmålet om nærføringserstatning for kabler. Landsretten gav lodsejerne medhold i, at de var berettigede til erstatning som følge af den værdinedgang, der kunne henføres til debatten om, hvorvidt magnetfelter fra højspændingsanlæg kan være cancerfremkaldende.
Vis mere

Den lille mand mod systemetd. 17/7-2012

Ekspropriationer til haver !!!d. 6/7-2012
Furesø kommune varetager privatøkonomiske interesser højere end borgernes retssikkerhed.
Suzanne de Mosedamgaard har fostret en bog om magtmisbrug, korruption og ulovlig ekspropriation til fordel for Kuben Byg, der har givet ofrene som er lodsejere en regning på 1,8 mio.kr og beriget Kuben Byg med 1,2 mio. kr. Medierne må ikke skrive om urimelighederne. Det er den kendte historie om, at så vil kommunen ikke annoncere i deres aviser....
Medierne og den danske befolkning er ligeglade med, at Folketinget og retssystemet er korrupt som i en bananrepublik.
Familien står på gaden om 1½ måned.
Vis mere

Referat fra generalforsamling 2012d. 7/4-2012
Klik her for at læse mere

En ny vindmøllepark hver dag eller Thorium Energid. 27/3-2012
DEN KORTE AVIS. Læserbrev bragt den 27. marts 2012.
Vis mere

Fyringer på vej i toppen af Energinet.dk?d. 18/3-2012
I søndagsudgaven i DEN KORTE AVIS er statsmonopolerne DONG Energy og Energinet.dk i et læserbrev (det sidste) gjort ansvarlige for at være årsag til de høje danske elpriser.
I årevis har Energinet.dk fået udokumenterede og overflødige tilladelser fra Energiministeriet til nye transitforbindelser på 170 kV og 400 kV´s niveau med dertil hørende ulovlige ekspropriationer.
Den seneste i denne række er tilladelsen til et 220 kV landkabel, der pludselig er vokset til et 245 kV "kabelanlæg".
Derfor er Klima- og Energiministeriet stævnet for deres definition af almenvellet som en vurdering og ikke en beregning.
Derfor er Energiklagenævnet stævnet for ikke at ville realitetsbehandle lodsejerklagerne over Energiministeriets overflødige tilladelse af 19. januar 2011.
Såfremt Kommissarius gennemfører 7 ulovlige ekspropriationer om 9 dage, vil lodsejerne ikke tøve med også at stævne Kommissarius i Jylland for overtrædelse af GRUNDLOVENs § 73.
Ejendomsretten er ukrænkelig, og kun når almenvellet kræver det, kan man tvinges til at afstå ejendom. Der kræves dokumentation som grundlag for en ekspropiration.
Tilsyneladende er Folketinet, den lovgivende magt, fuldstændig ligeglad med, om GRUNDLOVEN overholdes.
Danskerne har ingen retssikkerhed.
Danmark er ikke et retssamfund.
Vis mere

Energiselskaber - offentlige monopoler for andre folks penged. 15/3-2012
I 180grader raser vreden over elbranchens grådighed efter de sagesløse elforbrugeres penge. Såvel DONG Energy som Energinet.dk ledes som totalt lukkede statsmonopoler.
Politikerne har tilsyneladende givet op overfor retssikkerheden inden for elbranchen, måske fordi Ministerierne også er godt og grundigt fedtet ind i ulovlighederne.
Vis mere

DONG malker elforbrugerned. 15/3-2012
Anders Eldrup, der som 63 årig er fyret på gråt papir som direktør for Dong Energy, er skolet i Finasministeriet. Anders Eldrup har i årevis været garant for, at danske elforbrugere har verdens højeste priser for el. Bestyrelsen, med Fritz Schur i spidsen, vågnede først op da krisetiderne nødvendiggjorde, at alle sider af samfundet skal anvise besparelser.
Forhåbentligt vil hovedrengøringen inden for de lukkede mure hos elbranchen resultere i, at Energinet.dks udokumentere brug af ressourser og skamfering af miljøet med transitforbindelser, vil medføre fyringer af toppen hos Energinet.dk!
DEN KORTE AVIS, torsdag den 15. marts 2012
Vis mere

Virkeligheden modsiger Energinet.dkd. 22/2-2012
Dansk Fjernvarme kritiserer Energinet.dk's rapport om naturgas contra fjernvarme.
Energinet.dk nøjes ikke bare med at manipulere inden for transmissionsforbindelser.
ing.dk ons. den 22/2- 2012
Vis mere

De private elkunder malkes for milliarderd. 7/1-2012
Siden 2005, hvor elmarkedet blev liberaliseret, har de danske husholdninger betalt kr. 2,4 mia. for meget for strømmen. Det viser en rapport, som konsulenthuset EA Energianalyse har udarbejdet for Energistyrelsen. Det frie elmarked skulle være en fordel for husholdningerne, men i stedet for et generelt fald i elregningerne er disse i perioden steget med 21 procent.
Her fra redaktionen spørger vi, hvorfor polikerne, som udmærket kender til problematikken, atter udøver passivitet mht. til at sikre en lovgivning, der beskytter forbrugerne. Endnu engang er det de magtfulde pengeinteresser, der suger kapital til sig, imens elforbrugerne bliver de store tabere.
Vis mere

Elendigt elmarked koster danskerne kr. 440 mio. i åretd. 7/1-2012
En analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konkluderer, at danskerne kan spare kr. 440 mio. i året, hvis konkurrencen bliver bedre. Dårlig lovgivning på området er medvirkende til, at elselskaberne ikke konkurrerer om kunderne. De gamle monopoler dominerer stadig på markedet. Kun tre etablerede selskaber, nemlig OK, Modstrøm og Naturstrøm, har taget kampen op imod de etablerede selskaber.
Atter engang må de danske forbrugere betale overpris for deres el pga. dårlig lovgivning på området. Politikerne er passive...
Vis mere

Salg af ti regionale elnet til Energinet betyder, at kunderne skal malkes i årevisd. 7/1-2012
Ingeniøren kan afsløre, at den forestående milliardhandel, hvor ti regionale elnet pga. ny EU-lovgivning skal sælges til Energinet, vil betyde, at den danske stat skal betale ca. 2,5 gange så meget pr. km elledning som i Tyskland.
De regionale elnet blev oprettet og betalt af forbrugerejede selskaber før liberaliseringen af elmarkedet. Ved salget til Energinet kommer forbrugerne til at betale for elnettene igen, fordi Energinet skal afskrive på købssummen.
Hvor er lovgivningen, som skal beskytte forbrugerne. Politikerne gør som sædvanligt ikke noget for at sikre et optimalt opsyn med elmarkedet. Elkunderne har jo altid betalt overpriser, så hvorfor ikke fortsætte i samme spor.....
Vis mere

Energinet.dk Netdimensioneringsregler TF 2.1.1 gælder for 400 kV/220 kV/150 kV og 132 kV d. 10/12-2011
På trods af, at der højt og tydeligt står følgende i Energinet.dk Netdimensioneringsregler TF 2.1.1: "Netdimensioneringsreglernes gyldighedsområde er transmissionsnettet i Danmark
på 400 kV, 220 kV, 150 kV og 132 kV niveau og gælder for nye og renoverede anlæg", så indfører Energinet et nye spændingsniveauer: 245 kV til Anholt Havvindmøllepark og 500 kV på Skagerrak 4-strækningen imellem Tjele og Norge. Hvad gavn gør Netdimensioneringsreglerne, når Energinet ikke overholder disse???
Vis mere

Netdimensioneringsregler TF 2.1.1 gælder ikke transmissionsnet på 245 kV og 500 kV d. 10/12-2011
Netdimensioneringsregler TF 2.1.1 Appendiks 2 omhandler anvendelse af systemværn og jordingsforhold gældende for transmissionsnettet (400 kV, 220 kV, 150 kV og 132 kV). Nu har Energinet indført 245 kV på Djursland og 500 kV i Nordjylland. Mon de opfinder deres egne netdimensioneringsregler til disse spændingsniveauer??
Vis mere

45 elselskaber er tvunget til at sælge deres transmissionsnet til Energinet til en værdi af kr. 5,7 mia.d. 10/12-2011
Milliardhandlen er en konsekvens af EU-lovgivning. Den forbyder, at
selskaber, som producerer strøm eller handler med det, ejer
transmissionsnettet.
Det tvinger de 45 elselskaber, som alle sælger strøm, til at skille sig af med deres regionale net. Ifølge loven kan køberen kun være staten.
I forvejen ejer Energinet højspændingsnettet på 400 kV. De
regionale net, som skal lægges oven i, har en spænding på 132 kV
på Sjælland og 150 kV på Fyn og i Jylland. Handlen omfatter i alt ca.
2.800 km luftledninger, 525 km. jordkabler og 100 transformerstationer.
Vis mere

Retssag mod Ekspropriationskommissiond. 21/11-2011
Der er rejst et civilt søgsmål om rigtigheden af at ekspropriere til kæmpevindmøller i Østerild Klitplantage for at Vestas kan få mere profit.
Vis mere

Verden blivr aldrig den samme som førd. 17/11-2011
Thorium som energikilde kan tilsyndeladende løse verdens energibehov. Det er bare ikke en teknologi, danske forskere må beskæftige sig med. Skal vi hægtes af energitoget, så investerer vi i vindmøller, der er et hundedyrt beskæftigelsesprojekt i Danmark!
Læserbrev af jonna Carlsen sendt til Jyllands-Posten
Vis mere

Frit elmarked er fup og svindeld. 5/11-2011
Det danske el-marked styres benhårdt af tre statsejede energiselskaber: Dong (DK), Vattenfall (S) og EON (D), som har delt det danske marked mellem sig og sat den frie prisdannelse ud af kraft.
Det såkaldt frie elmarked har betydet, at stort set alle danske elselskaber udnytter deres indtægtsramme og dermed er danske elregninger blevet 6 % dyrere som følge af liberaliseringen.
Eksta bladet 5. nov. 2011
Vis mere

Forening af kritiske elkunder vokser eksplosivtd. 13/10-2011
Liberaliseringen af elmarkedet skulle gøre det billigere at være elkunde. Virkelighedens verden er den modsatte. Det er blevet dyrere og dyrere, fordi elselskaberne er en pengemaskine, der udnytter indtægtsrammen på 6 % og de penge ser forbrugerne kun, hvis der kompenceres i form af billigere abonnement eller en returcheck til kunderne. Utilfredse elkunder melder sig ind i uafhængige indkøbsforeninger som Elforbundet.dk, skriver Erhvervsbladet.dk
Vis mere

Demokratiet på vrangend. 9/8-2011
Peter Rørdam, fhv. landsdommer: Tamil-sagen blegner i sammenligning med, hvad miljøministrene Troels Lund Poulsen og Karen Ellemann har præsteret under behandlingen af loven om et testcenter for store vindmøller i Østerild.
Sagen om Østerild er på mange måder sammenlignelig med sagen om de ulovlige 245 kV transitkabler på Djursland.
Vis mere

Pris for erstatning!!d. 28/6-2011
Læs artiklen, hvor truede naboer til kæmpevindmøller i Billund skal betale 4000 kr. for måske at få værditabserstatning.
Endnu engang er der ingen grænser for, hvor korrupt hele el-branchen er - den danske mafia.
Vis mere

Retssag mod Miljøministerietd. 15/6-2011
Sagen i Østerild Klitplantage følges med spænding.
Dommerne i Vestre Landsret udsatte sagen til den 14/8. Derfor ventes ekspropriationenerne at kunne indledes som planlagt den 28. juni 2011!!! Retssagen omkring "retlig interesse" er på ingen måde afklaret. Der har været retsforhandling d. 14. juni 2011 om lige præcist dette spørgsmål, og der foreligger og materialesamling på godt 1.300 sider bare om dette forhold !
Kammeradvokaten har personligt procederet på, at lodsejerne ingen retlig interesse har, men har dog erkendt, at direkte berørte parter / lodsejere har en retlig interesse.
På Djursland er overvejelserne, hvem det kan være mest hensigtmæssigt at inddrage i en retssag.
Vis mere

Formandens beretning 2010d. 16/4-2011
Formanden sagde om Anholt Havmøllepark bl.a.:
"Denne sag er meget grotesk og afdækker med al ønskelig tydelighed, at Energinet.dk har opkastet sig selv til en stat i Staten. Der indgås tilsyneladende aftaler med bevilgende myndigheder allerede inden det første pennestrøg er sat på planen. Kommunerne forhåndsgodkender og Energinet.dk indkøber kabler længe før en ansøgning overhovedet er skrevet. Sigrids aldrig svigtende dybdeborende undersøgelser har afsløret den ene fodfejl efter den anden."
Vis mere

Generalforsamling 2011d. 15/4-2011
Livlig debat omkring Den Midtjyske Motorvej, der ikke er et dokumenteret behov for. Lodsejernes manglende retssikkerhed i forbindelse med tilladelsen af et nyt 220 kV landkablet til Anholt Havmøllepark er åbenlys, såfremt Energiklagenævnet IKKE giver lodsejerne den ansøgte 'opsættende virkning'.
Sagsbehandlingstiden for anmodning om opsættende virkning er maksimalt 2 måneder ifølge Energiklagenævnets regler. Vi forventer en afgørelse meget hurtigere.
Vis mere

Storebæltskabel nr. 2d. 18/3-2011
Så længe det er regeringens politik at bruge Danmark vest for Storebælt til kæmpevindmøller, så skal sjællænderne have vindenergien via et kabel gemt under Storbælt. Vi ønsker sjællænderne tillykke, men overalt i Jylland kæmpes der bravt mod disse larmende mastodontkraftværker højt oppe over jydernes dejlige landskab.
Vis mere

Eksplosion i transformer mørklægger Ålborgd. 14/3-2011
Nordvest Jyske Net A/S ejer den 150/60 kV store transformer, der eksploderede om eftermiddagen d.14/3-2011.
Transformeren er brændt fuldstændig ned. Årsagen til korsslutningen findes nok aldrig.
Transformeren er af samme størrelse, som den, der er placeret tæt på Ramme by, og som flere familier er flyttet væk fra. Borgerne har ikke tillid til NV's forsikringer om, at det er trygt at være nabo til 100 tons stærkt brændbart olie.
Rammeborgerne har endnu ikke fået afsluttet erstatningssagen mod NV som følge af, at lodsejernes husværdier er halveret.
Vis mere

Kort over planlagte 5200 MW havmølleparkerd. 18/1-2011
Energinet.dk's Anlægsrapport 2008/2009 ned nettilslutning til et magastort antal havmølleparker.
Vis mere

Skagerak 4: 700 MW jævnstrømskabel i 2014d. 10/1-2011
Udvekslingsforbindelsen mellem Danmark og Norge udvides til i alt 1700 MW.
Det bør glæde vindmølleentusiasterne, så vi kan slippe af med at den uregerlige vindmøllestrøm.
Vis mere

Hold på lommer og pengepungd. 16/12-2010
"Man kan derfor ikke bebrejde energibranchen, at deres øjne lyser som juletræet på Rådhuspladsen, når ordet falder på smart grid. Tænk, hvis man kan komme til at tjene penge på at installere produkter hos kunderne, der øger egen indtjening", skriver Søren Korsholm, klima- og energipolitisk chef i Landbrug og Fødevarer i Børsen den 16. december 2010
Vis mere

Nor-Ger jævnstrømsforbindelse d. 30/11-2010
En planlagt elforbindelse på 1400 MW snyder Danmark for transitindtægter gennem Den Midtjyske Elmotorvej. En fremtidig evt. udvidelse af Den Midtjyske Elmotorvej til 4000 MW gør forbindelsen til et vanvittigt ødsels projekt, hvor elregningen sendes videre til danske elforbrugerne.
Dansk Energi d. 30/11-2010
Vis mere

God forretning at udbygge nye transmissionskablerd. 30/11-2010
Ingeniør;net:"Årsagen til at Nordenergi gerne ser flere kabler, er naturligvis udbygningen med vedvarende energi, der udgør et særligt problem for de nordiske lande først og fremmest Norge og Sverige. De to lande har i forvejen en meget høj andel af vandkraft, og vindkraftudbygningen vil derfor i stort omfang være overskydende produktion.", skriver Erik Holm
Vis mere

Pardansd. 26/11-2010
"Vindmølleindustriens og vindmølleforeningens lobbyister og andre ligesindede har i lang tid danset pardans med politikere, der ønsker at fremstå med et grønt image."
Gad vide, hvornår politikerne og hele deres grønne slæng kan erkende, at lavfrekvent støj er langt mere generende end anden støj. Danmark er for tæt beboet til vindmøller på land og hvor blev skattestoppet af? Borte med blæsten!
I et folketingsvalg er det en klar tabersag at være grøn med vindmøller.
Vis mere

Nyt elkabel fra Norge til 2,8 milliarderd. 22/11-2010
Udvekslingsmulighederne mellem Nordjylland og Sydnorge udvides fra de nuværende 3 Skagerakforbindelser på 1000 MW med yderligere 700 MW. Forbindelsen udføres med et HVDC light kabel.
Vis mere

Pige fik 60.000 volt gennem sigd. 20/11-2010
Ritzau skriver den 20. nov. 2010, at leg med bolden fik pige til at gå ind på en transformerstations område. Hun pådrog sig anden- og trediegradsforbrænding efter berøring af strømførende ledning.
Vis mere

14 fældede grantræer gav check på 400.000 kr.d. 16/11-2010
Elselskabet SEAS-NVE glemte aftale om ikke at fælde privat lodsejers træer. En tilbudt erstatning på 10.000 endte i Landsretten på 400.000 kr. til den 'stædige lodsejer'.
Vis mere

En Molbohistoried. 15/7-2010
Dansk Energi glemmer at fortælle, "at en teknologi, der gør elnettet så intelligent, at det kan løse Danmarks selvskabte problemer med alt for høj produktion af vindmøllestrøm, ikke findes i virkelighedens verden."
Berlingske Tidende 15. juli 2010
Vis mere

Tak Danmark!!!!d. 15/6-2010
Torben Ernst Nielsen har igen fostret en satirisk historie om vindmølleindustrien, der er sendt til JP.
"Folketinget er blevet et ekspeditionskontor for vindmølleindustriens ønsker."
Vis mere

En eventyrlig fortælling fra det virkelige livd. 13/6-2010
Nedenstående er en reaktion på, at formanden for Lolland Kommunes Teknik- og Miljøudvalg - Gert Mortensen i TV2 Øst 10. juni kl. 22.20 på spørgsmålet om, hvad han ville sige til at blive nabo til en vindmølletestplads, svarede, at han hver dag måtte høre på støjen fra Østersøen!
Vis mere

Vindmøllecenter kan ende i rettend. 29/5-2010
Berlingske Tidende 10 05 29

Vindmøllecenter kan ende i retten

Striden om det nationale testcenter for kæmpevindmøller i Thy er langtfra slut, selvom et bredt flertal bestående af regeringen, DF, og S har indgået en politisk aftale om placeringen af Østerild Plantage.

Modstanderne i Landsforeningen for Bedre Miljø truer nu regeringen med en retssag. Foreningen forventer desuden, at EU vil skride ind.

”vi har sendt sagen til EU og er overbeviste om, at vi får medhold, fordi testcenteret er i strid med EU's naturdirektiver. Men vi vil desuden anlægge en retssag mod regeringen, som forsøger at ekspropriere private ejendomme, ikke af hensyn til almenvellet, men alene til fordel for store private selskaber som Vestas og Siemens,” siger foreningens næstformand Henrik Svanholm. Foreningen mener, at loven om testcentret er i strid med grundlovens paragraf 73. Den slår fast, at ingen kan tvinges til at sælge sin ejendom, medmindre hensynet til almenvellet kræver det.

Vindmøller og støjd. 27/5-2010
Læserbrev sendt til JP: Vi undrer os "over politikernes manglende interesse, når det drejer sig om lavfrekvent støj og infralyd fra vindmøller".
Ethvert indgreb i naturen er som udgangspunkt farligt, indtil andet er bevist.SB
Vis mere

Ekstraordinær generalforsamling 2010d. 17/5-2010
Klik her for at læse mere

Formandens beretning 2009d. 8/5-2010
Opfordring fra formanden: "Til alle Jer, der lige nu sidder frustrerede og venter på næste udspil, kan jeg kun på det kraftigste opfordre Jer til at hyre en advokat, det er nu kampen skal slås, hvis I vil undgå skadelige vekselstrømskabler i faretruende nærhed af Jer og Jeres familie."
Vis mere

Generalforsamling 2010d. 27/4-2010
Klik her for at læse mere

Pressemeddelelsed. 27/4-2010
Klik her for at læse teksten

Det blæser pæntd. 24/4-2010
Vindmølle-eventyret er som 'Kejserens nye klæder': Alle ved, der er noget forkert, men kun barnet tør sige sandheden højt.
Vis mere

Dansen om Guldkalvend. 24/4-2010
Vindmølleeventyret giver anledning til mange historier. "En eventyrlig historie fra det virkelige liv", af Torben Nielsen
Vis mere

Naboer blæser til kamp mod kæmpevindmøllerd. 9/4-2010
JyskeVestkysten 9/4-2010: Nye protestgrupper i Blaksmark og Ovnbøl.
Hvornår lærer politikerne, at møller så høje som storebæltspylonerne med vinger hører hjemme på havet og ikke i Danmarks smukke have?
Det er ubegibeligt, at politikerne tror, at de ikke kan stå andre steder i hele Danmark end i en fredsskov i Thy.
Vis mere

Monstermøllerne - ud på havet med demd. 1/2-2010
Kappelgruppen: "I Thy fældes der skov - i Kappel væltes der huse. Begge ting skal ske for at give plads til monstervindmøller."
"Folks positive holdning til vindenergi er ved at forsvinde."
Hvor meget vil befolkningen kunne tåle, for at Danmark skal bevare den gule "vindmølle-foretrøje?"
JyllandsPosten, Midtpunkt, 1/2-2010
Vis mere

Fredskov viger for matrodontmøllerd. 8/12-2009
Danmark kan ikke finde plads til flere kæmpemøller på land, så nu må endog fredskov likvideres for at tilgode vindmølle-entusiasterne. Dertil kommer, at den såkaldte miljørigtige energi transporteres væk i stærkt forurenende vekselstrøms-transitkabler.
Vis mere

Formandens beretning den 20. april 2009d. 13/5-2009
Anne Boesen: "Stiftelsen blev nødvendiggjort, da vi hver især som privatpersoner ikke kunne komme til orde i den offentlige debat i forbindelse med kabellægningen af Horns Rev 2. Vi blev simpelthen afvist i forbindelse med en klage omkring overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven ved ilandføring på Houstrup Strand."
Vis mere

Om Henrik Lunds doktorafhandlingd. 14/4-2009
Ingeniøren den 14/4 - 2009
Vis mere

Eksportindtægterne på elmotorvejened. 23/3-2009
Brev til Energisstyrelsen: Oplysninger om Danmark som nettoeksportør af el og produktionsapparatet størrelse ønskes tilsendt foreningen. Intet svar
Vis mere
Denne side er besøgt 180130 gange siden d. 28. november 2008.