Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Arkiv

Her kan du se ældre historier fra forsiden under kategorien Kassø-Vejen-Tjele


Hvor skal strømmen komme fra på en tåget og vindstille vinterdag?d. 3/2-2017
Paul-Frederik Bach er konsulent og tidligere underdirektør for Energinet.dk's jyske forgænger; Eltra. Han er yderst kritisk over for den danske strategi: »Jeg mener grundlæggende, at vi gambler med danskernes elforsyningssikkerhed ved at gøre os så afhængige af udlandet og af kabelprojekter, hvis tidsplaner er tvivlsomme,« siger han og tilføjer, at det er op til politikerne at afgøre, om vi skal gamble.

Også professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen kalder udviklingen bekymrende. Han mener, at det efterhånden står klart, at produktionen af strøm på basis af vedvarende energi vil ske på samme tid i en lang række lande, og at vi derfor kommer til at mangle termiske kraftværker i Europa, der kan levere strøm, når det ikke blæser:

»Vi er kommet bagefter med at tilpasse vores energisystem til en maksimal udnyttelse af de fluktuerende vedvarende energikilder. Det vil kræve fleksible kraftværker på for eksempel naturgas, der er klar til at tage over, men som totalt set ikke kommer til at køre ret mange timer,« siger han.

Ingeniøren 03 02 2017
Bemærkninger: Uanset hvor mange vindmøller og solceller vi bygger, så giver de ingen forsyningssikkerhed. Intet land har til dato fundet en metode til at lagre strømmen på en samfundsmæssig økonomisk forsvarlig måde!
Vis mere

Dyr elflaskehals til Tyskland er snævret yderligere indd. 13/7-2016
DR Syd 13 07 2016 viser historisk, hvordan danske elforbrugere siden 2003 har måttet betale milliarder af kroner til elmotorveje i mindst 42 meters højde uden at der har været det mindste behov for hverken donau- masterne eller eagle-masterne.
Bemærkninger:
Elforbrugerne har ingen steder at klage over mega-svineriet med miljøet og resurserne, fordi Energistyrelsen giver tilladelse til ALT byggeri, som Energinet.dk = staten ønsker!
Et ansvarligt Folketing vil omgående stoppe enhver form for tilladelser til fortsat etablering af flere vindmøller.
Vis mere

Tysk flaskehals koster danske energiselskaber en halv mia. kronerd. 22/1-2014
Hvis Energinet.dk IKKE investerede borgernes penge i et urentabelt transitnet, så var der ingen jammer. Det kan aldrig være et tysk problem, at die dumme Dänen investerer i blinde.
Den Midtjyske Elmotorvej kostede 3,5 mia.kr. og nyt transitkabel til Anholt Havmøllepark kostede 1 mia. kr. To udokumenterede projekter som kun var mulige, fordi Lov om Energinet.dk tilsidesætter danskernes retssikkerhed. Retssager mod staten er umuliggjort uden 'fri proces'.
Børsen, den 22. januar 2014
Vis mere

Flaskehals til Tyskland koster op mod halv milliard i tabt eleksportd. 16/1-2014
Den Midtjyske Elmotorvej er etableret på Eaglemaster, dvs. højere master end de tidligere og derfor også mulighed for at operere med spænding på 500 kV. Etableringen med luftledninger og ekspropriationer er alene gjort for at kunne eksportere mere vindel til Tyskland, der er et højprisområde. MEN Energinet.dks projekt kan ikke flaske sig, fordi Tyskland ikke ønsker at ødelægge deres natur med højere master med højere spænding for at hjælpe Danmark af med deres overskuds-vind-el. Danmark har foretaget en milliardinvestering uden sikkerhed for at Tyskland udvider deres transitnet.
På Sjælland lægges der jævnstrøm i jorden, når formålet er eksport. Jylland er afskrevet som lovløst land, når ekspropriationsformålet er eksport af strøm!
Vis mere

Kapacitet på elforbindelser til Tyskland hæves en smuled. 17/8-2012
Dansk Energi den 17.august 2012: Importkapaciteten hæves fra 950 MW til 1500 MW og eksportkapaciteten hæves fra 1500 MW til 1780 MW.
Hvad er det nu lige ganle Den Midtjyske Elmotorvej ikke kan levere af kapacitet som den nye kan? Absolut intet
Den nye elmotorvej i Midtjylland er ganske overflødig og et rent beskæftigelsesarbejde som koster elforbrugerne dyrt.
Vis mere

Per Clausen har stillet spm. ved, hvorfor en dyrere løsning mht. Kassø-Tjele 400 kV-linien er valgtd. 8/12-2011
Per Clausen har spurgt Martin Lidegaard, hvorfor "man" har besluttet sig for en dyrere løsning ved at ombygge Kassø-Tjele 400-kV-forbindelsen til en 2-system-mast, når der findes en meget billigere løsning, som kunne have dækket behovet for overføringsevne 15-25 år frem. Som sædvanlig benytter en minister Energinets svar direkte uden at sætte spm. ved, om Danmark virkelig har behov for denne transitlinie, eller om det er en ren og skær transitlinie, som skal genere penge til de magtfulde pengeinteresser bag Energinet. Mon Ministeren i det hele tage ved, hvad N-1 kriteriet betyder? Og hvor stor sandsynligheden er for, at N-1 nogensinde vil opstå?
Vis mere

Myndighedsgodkendelsen er ikke i orden til Kassø-Tjele forbindelsend. 17/11-2011
Myndighedsgodkendelsen gælder en dobbelt 400 kV forbindelse med en kapacitet på langt mere end det dobbelte af den nuværende forbindelse! Det er i strid med folketingsbeslutningen om kabellægning af nettet.
Redaktionen kan kun få tallene til at passe til virkeligheden, såfremt Energinet.dk har til hensigt at indføre 520 kV som en tyv om natten. Lodsejerne bliver som sædvanligt godt og grundigt snydt for deres erstatninger, men ikke for en hidtil uset mængde sundhedsskadelige vekselstrøms-magnetfelter.
Vindmølle-Eksporteventyret kræver en enorm udvidelse af det tyske elnet. Skal danske elforbrugere også betale for det gilde?
På Sjælland foregår al transitudvidelser over landegrænserne med jævnstrøm efter 1995(KONTEK).
Dags dato er følgende blevet informeret om Energinet.dk ulovlige 500 kV jævnstrømskabel:
Samtlige miljøordførere, Klima- og Energiministeren, Dansk Energi, Landbrug og Fødevarer (Landsaftalen), TV Nord, Jammerbugt kommune, Viborg kommune, Himmerlands kommune, BT og Ekstra Bladet.
Vi håber, der findes en ildsjæl, der vil tage sig kærligt af Energinet.dks ulovlige metoder til at luske 500 kV forbindelser ind ad bagdøren. Skal misinformation og massiv løgn og snyd være kendetegnende for statsmonopolet Energinet.dk?
Vis mere

Uvildige oplysninger om Tjele -Kassø luftedningend. 6/11-2011
Alberta Energy beskriver på side 16 og s. 30, at en mastehøjde på 48,5 meter hænges der en dobbelt 520 kV luftledning op med en effektoverførsel på 3000 MVA =3000 MW.Canserrapport side 35 og gigantiske magnetfelter målt i mikroTesla i en graf side 35/37.
Eagle-masterne skulle netop have den højde, og selvfølgelig udnyttes Eagle-masternes potentiale fuldt ud.
Lodsejerne er kun orienteret om, at kapaciteten skulle fordobles og det stadig handlede om en 400 kV forbindelse (420 kV).
Snydt og fuppet er de stakkels lodsejere, der har ingået en frivillig aftale på et usandt grundlag med Energinet.dk. Lodsejerne er blevet betalt efter LANDSAFTALEN, men den omfatter ikke en helt ny spænding i Danmark.
Vis mere

Ny Kassø-Tjele luftledningd. 28/10-2011
Midal Cables og Otra Danmark: "Opgradering af 400 kV luftledningen Kassø-Tjele fra den nuværende etsystemledning til en tosystemledning vil forøge kapaciteten på strækningen fra ca. 1150 megawatt til 2 gange 1800 megawatt."
Energinet.dk har ellers markedsført projektet med en kapacitetsforøgelse til det dobbelte, men en simpel lommeregner viser, at kapaciteten er mere end tre-doblet. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi de nye eagle-master både er højere og bredere end de gamle og dermed åbnes der mulighed for som en tyv om natten at luske en væsentlig højere spændig op i masterne end 400 kV!?!? Skal Danmark have en 520 kV luftledning?
24. oktober 2011
Vis mere

Macht der Schönheitd. 9/5-2011
Vred lodsejer beskylder Christian Jensen, Energinet.dk, for at være "en decideret løgner, hvilket bevises her. Det er til at kaste op over!!!".
Man skal lede længe efter så fed og fornærmende en storløgn, som den Energinet.dk gør sig til talsmand for i der Spiegel.
Christian Jensens forherligelse af "tryllestavene" må stå for hans egen regning.
Lodsejerne eksproprieres ud af egne hjem eller flytter langt væk fra uhyrerne, når sandhedens time har vist sig som cancer eller alzheimers.
INGEN af de etablerede 400 kV master i Danmark er lovligt bygget (behovet for almenvellet mangler i Energistyrelsens tilladelser).
Redaktionen af hjemmesiden har haft kontakt med journalist Christina Schmidt fra der Spiegel om danskernes syn på master, som er: Det er det mest forhadte og hæsligste, man kan byde danskerne med deres sygdomsfremkaldende magentfelter.
Vis mere

Grønt lys til højere og bredere transitforbindelse hos jyderned. 1/2-2011
Inden processen med at bruge milliarder af kroner til nye master, burde det som udgangpunkt være afklaret, om det er et dansk behov eller et transitbehov, der skal tilgodeses. Mastehøjden er afhængig af den spænding, der kan hænges op i masterne, så med master 10 meter højere end de gamle, vil Energinet.dk naturligvis udnytte dette til at indføre en højere spænding end den nuværende til 400 kV! På redaktionen vil vi gerne vide, om masterne kan bære 520 kV !
Har Energinet.dk husket at fortælle de intetanende lodsejere, at erstatningerne bør følge helt nye satser?
Det bør ikke komme som en overraskelse, som det fremgår af interviewet med Gitte Thurø Nielsson, at sagen nu overdrages til advokaten med henblik på en domstolsafgørelse.
http://www.dr.dk/Regioner/Syd/Nyheder/Aabenraa/2011/02/01/10421..
Vis mere

Anlægsrapport 2010/2011d. 18/1-2011
Transit: Forøgelse af overførselskapaciteten mellem Tyskland - Jylland Trin 1 . Kapaciteten udvides fra til 1500 MW i nordgående retning og til 2000 MW i sydgående retning fra 2012
Vis mere

Ny Jævnstrømsforbindelse Jylland-Norged. 17/1-2011
Transit: Med en ny Skagerak 4 jævnstrømsforbindelse på 700 MW bliver udvekslingskapaciteten i alt på 1750 MW.
Nu mangler Energinet.dk at få gjort denne forbindelse færdig helt til den tyske grænse. Læs om alle de dokumenterede fordelene med jævnstrøm fra kabel-leverandøren ABB den 17/01-2011.
Hvorfor hænger Energinet.dk mon fast i FORÆLDEDE teknologier med et ønske om at etablere en transitforbindelse på 2x400 kV på designermaster?
Energinet.dks anlægsrapport 2010/2011
Vis mere

Ombygning af Tjele-Kassø til det dobbelted. 17/1-2011
Transit: På borgermøder prøver Energinet.dk at sælge deres nye masterække med påstand om, at det er af hensyn til danskernes forsyningsikkerhed, at linjeføringen er nødvendig.
Energinet.dk har ansøgt Energistyrelsen om tilladelse til udbygning den 3/7-1995 og den 19/1-2007 og den 15/2-2010. Det er mere en 15 år siden den første ansøgning blev sendt. Energistyrelsen har ikke godkendt nogen af ansøgningerne.
Energinet.dk's ansøgning skal forstås som et mellemled mellem den ny jævnstrømsforbindelse til Norge SK4 og en forøgelse af overførselskapaciteten mellem Jylland og Tyskland Trin 1.
Hvad er det nu der er så meget behov for? Hvorfor har ingen af ansøgningerne nogen beregninger på, hvem der kommer til at mangle strøm, såfremt ansøgningen skrottes? Hvorfor har den bestående transitforbindelse ingen beregninger på, hvem der mangler strøm, såfremt transitforbindelsen ikke eksisterede?
Svar: Samtlige 400 kV forbindelser i Jylland er så inderligt overflødige, hvis det handler om danskernes strøm i stikkontakten.
Vis mere

Udbygning af elnet til Tysklandd. 16/1-2011
Transit: "En udvidelse af elforbindelserne mod Tyskland er en af midlerne til at sikre, at Danmark kan få mere vindkraft ind i elsystemet, og samtidig vil en udvidelse bidrage til et endnu mere velfungerende og konkurrencepræget marked for el til gavn for elforbrugerne."
Energinet.dk, den 30. september 2010
Vis mere

Energinet.dk and E.ON Netz will enhanced. 16/1-2011
Transit: Peder Andreasen, formand og administrerende direktør for Energinet.dk: På grundlag af markedets samlede behov inden for den overordnede sammenhæng med EU's indre marked for elektricitet, er Energinet.dk og E.ON indstillet på at udvikle en effektiv netinfrastruktur.
Pressemeddelelse, den 30.03.2008
Vis mere

Transit mellem Danmark og Tyskland i MW-tal for hvert kvarterd. 16/1-2011
Transit: Link til det tyske selskab, som Energinet.dk samarbejder med omkring transit. Her er dokumentationen for, at grådighed får Energinet.dk til at kræve flere transitlinjer på dansk jord. At et statsejet selskab skal i gang med at ekspropriere hos lodsejerne for at Energinet.dk kan tjene penge, generer ikke monopolet Energinet.dk.
Vis mere

Energinet.dk vil byde på det tyske højspændingsnet.d. 15/1-2011
Ejeren af det danske elnet - Energinet.dk - står på spring for at købe Tysklands vigtigste elnet. ATP er klar med milliarder, hvis politikerne giver grønt lys.
Fremtiden vil bruge jævnstrøm til transit, og derfor ønsker det tyske E.ON at skille sig af med en forældet teknologi, som den tyske vekselstrøms-højspænding.
Det hører ingen steder hjemme, at et statsligt monopol skal have lov til at investere i udenlandske elselskaber og så sende regningen videre til danske elforbrugere.
Vis mere

Aktindsigt hos Miljøcenter Odensed. 12/1-2011
Ny 400 kV-forbindelse ophæver fredsskovsreglerne og vigtige hensyn til naturen samt sender mennesker ud af egne hjem.
Svaret understreger, at Miljøcentrene er til for monopolet Energinet.dk's skyld og IKKE for menneskenes.
Landinspektør agerer stik-i-rend-dreng for Energnet.dk.
Vis mere

Miljøcenter Odense vægter Energinet.dk højere end mennesker, dyr og naturd. 9/1-2011
"Men da Energinet.dk som sagt er i lommen på Miljøcenter Odense, vælges den variant, som tilgodeser Energinet.dks ønske om lige strækninger uden knækmaster, men som derimod belaster natur, dyr og mennesker mest." skriver lodsejer Gitte Nielsson. 'En familie har krav på at blive eksproprieret og seks andre vil blive voldsomt berørt af en ny og kraftigere masterække.'
Læserbrev sendt til Tønder og Haderslev ugeavis den 9/01-2011
Vis mere

Klage sendt til Naturklagenævnetd. 9/1-2011
”Konkret udbygning skal ske efter en overordnet udbygningsstrategi. Når konkrete udbygningsbehov identificeres, skal det vurderes, herunder samfundsøkonomisk, hvorvidt nationale og lokale virkemidler kan reducere eller eliminere behovet for udbygning af transmissionsnettet samt overvejes at gennemføre længeresigtede scenarieanalyser til belysning heraf”, skriver Energistyrelsen.
Klagen har fokus på, at et helt nyt anlæg MANGLER dokumentation for behovet og manglende tilgængelige analyser. Indsendt den 1. januar 2011
Vis mere

Energinet.dk tager ikke henvendelser seriøstd. 7/1-2011
Natur, der har status som særlig værdifulde områder, pyntes med 4000 MW ophængt i Eaglemaster, hvis det står til Miljøcentrene og Energinet.dk. Hvad gavner naturlovene?
Haderslev ugeavis den 5. januar 2010
Vis mere

Spørgsmål. Er Energinet.dk den danske version af mafia- virksomhed?d. 4/1-2011
...Debat
LOVBRYDER:
"Der findes i Danmark en mafia, men til forskel fra USA, Italien og Rusland, så er den i Danmark lovliggjort og går under navnet Energinet.dk. Energinet.dk har fuld støtte fra mange politikere, som pga. deres manglende indsigt og viden om energiforsyning vælger at stole blindt på, at Energinet.dk udfører deres projekter inden for lovens rammer."
"Jeg kender til to konkrete eksempler, Anholt Havmøllepark og den nye 400 kV transitlinie Kassø-Tjele, hvor der i begge projekter mangler dokumentation for, om der er tilstrækkeligt behov for udbygningen.
Dette er ellers ifølge Lov om Energinet.dk § 4 stk. 1 en ufravigelig forudsætning for et kabel eller et luftledningsprojekt."
Haderslev avis, den 29/12-2010. Af Gitte Nielsson, Anne Bojsen Marie og Christian Bech.
Vis mere

Ja til ny 400 kV forbindelse mellem Kassø og Tjeled. 4/1-2011
Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus har givet VVM-tilladelse til ny 400 kilivolt højspændingsforbindelse mellem Kassø ved Åbenrå og Tjele ved Viborg.
Lodsejerne venter forgæves på en dokumentation for behovet af udvidelsen!
Lokal-Bladet Budstikken Aabenraa 04.01.2011
Vis mere

Hvor bliver kvaliteten af VVM-redegørelsen for Kassø-Tjele 400 kV projektet af?d. 18/12-2010
Læserbrevet af Gitte Nielsson er den 18/12-2010 indsendt til Ekstra Bladet, JyllandsPosten, JydskeVestkysten, Lokalaviser, TV-medierne
Vis mere

Er ulven sat til at vogte fårene?d. 17/12-2010
"Kære Danmark, du har jo åbenlyst sat ulven til at vogte fårene! Vi mangler en uvildig instans med de rette tekniske kompetencer, som kan dokumentere behovet iht. vores lovgivning, således at det sikres, at løsningerne opfylder almenvellets og ikke Energinet.dks behov.", skriver Gitte Nielsson i et læserbrev bragt i
JyskeVestkysten den 17. december 2010
Vis mere

Er Energinet.dk inhabil og vægter transitindtægter højere end almenvellets behov? d. 14/12-2010
Har Danmark en velfungerende MAFIA?
Læserbrev sendt til:
Klima- og Energiminister Lykke Friis
Miljøminister Karen Ellemann
Jyske Vestkysten
Lokalaviser i Sydjylland og på Djursland
Jyllandsposten
BT
TV2 Nyhederne
TV Syd
DR Nyhederne
Ingeniøren (har i øvrigt forespurgt dem, om de kunne lave vores uvildige undersøgelse, da de jo har adgang til de bedste tekniske kompetencer hertil)
Miljøordførerne Eyvind Vesselbo, Jørn Dohrmann, Mette Gjerskov, Ida Auken
Vis mere

Indsigelse 2x400kV Kassø- Tjeled. 1/12-2010
"Behovsdiskussionen er fejet ind under gulvtæppet. Vejen kommune kan ikke få dokumentationen for behovet af en ny 2 x 400 kV-forbindelse, der har en effektoverførsel på 4000 MW (den nuværende transitforbindelse har en effektoverførsel på 2000 MW). Borgerne kan ikke få den og 'Bevægelsen for miljøvenlig el-transmission' kan ikke få den."
"Den nuværende transitforbindelses effekt udnyttes ikke. Udvekslings-mulighederne ved den tyske grænse (Kassø) er på 1615 MW og denne mulighed udnyttes i praksis aldrig."
Vis mere

Indsigelse mod en ny el-motorvej på designer-masterd. 26/11-2010
Masteramte Gitte Nielsson og Claus-Henrik Lassen fra Bevoft skriver bl.a. i deres indsigelse til Klima- og energiministeren:
"Vi vil under ingen omstændigheder acceptere en udvidelse af denne transitforbindelsen. Vores næste skridt vil være at gå til domstolene og bruge advokat Helle Carlsen (H) DAHL advokaterne til at køre vores sag."
Vis mere

Indsigelse mod et nyt 400 kV-projekt i Midtjyllandd. 26/11-2010
I 2006 - 2007 opgav Energinet.dk at gennemføre et spritnyt 400 kV masteprojekt i Vestjylland fra Endrup til Gudumlund. Ikke fordi Energinet.dk skulle dokumentere at der var brug for det, den slagt behovs-analyser springer den systemansvarlige frejdigt over, men alene fordi masterækken kom i kambolage med velfungerende lodsejere som akademikere og advokater.
Det er et demokratisk problem, at politikerne ikke beskytter befolkningen/miljøet mod Energinet.dks ideer om vilkårlige og udokumenterede transmissionsforbindelser og giver Energinet.dk et kvalificeret modspil.
Det er et demokratisk problem, at lodsejerne ikke kan få en uvildig instans til at analysere behovet/lovligheden for alle de mange 400 kV forbindelser, der findes i Jylland og på Fyn.
Vis mere

Haderslev Kommune siger nej til nye masterd. 8/11-2010
Udvalget for Plan og Miljø har den 8. november 2010 indstillet en kabelløsning til Miljøcenter Odense.
Borgerne efterspørger stadig en dokumentation for behovet for en ny transmissionslinje!
Nye anlæg hverken kan eller må anlægges med mindre, at disse er nødvendige for at sikre almenvellet.
Vis mere

Tabt kamp mod nye 400 kV masterd. 23/10-2010
Link til TV Syds udsendelse den 20. oktober 2010:
http://www.tvsyd.dk/artikel/64822?autoplay=1
Bygherren er Energinet.dk og den har endnu ikke sendt en ansøgning, hvor behovet SKAL dokumenteres, til Energistyrelsen, der er den godkendende myndighed.
Vis mere

Tabt kamp mod nye 400 kV masterd. 20/10-2010
Link til TV Syds reportage den 20. oktober 2010 om Energinet.dks planer om at ekspropriere til nye 400 kV-master i unik natur i Hjartbro. 1500 underskrevne borgerprotester gør ingen indtryk på politikerne eller det statslige selskab Energinet.dk.
Vis mere

Politikerne trækkes ind i Vejen - Kassø- forbindelsend. 20/10-2010
Lodsejer Gitte Thurø Nielsson og Claus-Henrik Lassen redegør i mails over for politikerne, at der er noget helt galt med en ny 400 kV-luftledning i Midtjylland.
Der mangler dokumentation for behovet af en ny og kraftigere luftledning og der mangler en analyse af en kabelbåren løsning!
Vis mere

Kabellægning af Vejen-Kassø-forbindelsend. 19/10-2010
Aftaler mellem Miljø- og energiministeriet, Boligministeriet, Amter/Regioner og elbranchen udelukker en demokratisk proces med hensyn til afklaring af lovligheden af ekspropriationer til nye transmissionsforbindelser. Regionerne er totalt handlingslammede!!!
Derfor kommer borgerne ikke uden om en retssag, hvis grundlovens §73 skal efterleves.
Vis mere

Naturen bliver den store taberd. 16/10-2010
Miljøcenter Odense vægter menneskene højest. Derfor får 12 ejendomme i Åbenrå og Haderslev kommuner en højere og dobbelt så kraftig 400 kV masterække inden for 280 meter. Se billedet og læs JyskeVestkysten, Haderslev Vojens Gram, den 16/10-2010.
Vis mere

Tønder og Haderslev kommuners indstilling til en ny elmotorvejd. 15/10-2010
Energinet.dk har den 13. oktober 2010 skrevet til lodsejerne langs den 170 km lange transit-elmotorvej gennem Midtjylland, at den ønskes udvidet til det dobbelte med master i nyt design, flyttet ud af det bestående tracé, hvor byudvikling ønskes fri for luftbårne ledninger, kabellægning ved Gamst Søenge, og ellers skal den gammelkendte vekselstrømsteknik, der bruges i Jylland fortsætte uændret.
Energinet.dk har IKKE dokumenteret, at den nye elmotorvej er begrundet i et behov for almenvellet,
Energinet.dks projekt flyttes ud at det bestående tracé i strid med kabelhandlingsplanen for 150 kV-nettet og vedligeholdelse af det bestående 400 kV net,
Energinet.dks projekt skal alene løse et transitbehov af overførsel af billig el-vandkraft fra Norge til højprisområdet Tyskland.
Sjællænderne løser deres transitbehov med en 116 km nedgravet 400 kV jævnstømsforbindelse (KONTEK-forbindelsen) og dermed viser sjællænderne, hvordan transitopgaver løses miljømæssigt lovligt.
Vis mere

Skal Lykke Friis dømme WM på jysk grund?d. 8/6-2010
"Kære Lykke Friis det er nu, du skal overtage dommerfløjten og fløjte kampen af, inden nogen på Vestholdet lider nogen form for overlast."
Østholdet har været overlegent længe nok, men det skyldes udelukkende egne regler, der er helt uforudsigelige. Vestholdet giver bare ikke så let op!
Vis mere

Indsigelse mod ny 400 kV forbindelse i Jyllandd. 30/5-2010
Indsigelse indsendt af Bevægelsen for Miljøvenlig Eltransmission og Landsforeningen for Elkabler i Jorden:
Behovet for en ny linjeføring er udokumenteret.
Forsigtighedsprincippet er tilsidesat.
Jævnstrømsteknologien er ikke undersøgt i VVM-redegørelsen.
VVM-redegørelsen mangler alternativer og opfylder IKKE lovens krav til en VVM.
Miljøministeriet kan ikke LOVLIGT give tilladelse til Energinet.dks udokumenterede projekt.
Vis mere

Testcenter kan være i strid med grundlovend. 29/5-2010
- Hvis de kan føre bevis for i retten, at hovedformålet med test-centret er at forbedre konkurrenceevnen for private vindmøllefirmaer, så mener jeg, at centret er strid med grundloven, siger Christian Harlang (advokat).
Sagen er sammenlignelig med Enereginet.dks projekter med at overbrodere Jylland med transit-vekselstrømsforbindelser - uden den mindste form for dokumentation for, at BEHOVET er begrundet i forsyningssikkerheden for danskerne.
Vis mere

Høringssvar til Energinet.dkd. 22/5-2010
Silkeborg Kommunes høringssvar den 17/5-2010: JA til kabellægning af 400 kV.
Hele Kassø-Tjele strækningen kan kabellægges med 400 kV jævnstrøm, præcis som KONTEK-forbindelsen på Sjælland. SB
Vis mere

Politikerne siger NEJ til kæmpemasterd. 17/5-2010
Haderslev Kommune siger ligesom Vejen Kommune NEJ til nye master.
H. P. Geil (V): "Det er det bedste for Haderslev Kommune og dens borgere, hvis kablerne bliver lagt i jorden, der lige som resten af udvalget dermed går imod sin egen forvaltning, som har anbefalet politikerne at nikke ja til de nye højspændingsmaster."
JV mandag den 17. maj 2010
Vis mere

Aktindsigt i et dokumenteret behov kræves!d. 10/5-2010
Vejen Kassoe aktindsigt 10-05-2010.pdf

Eyvind Vesselbo MF: Højspændingskabler skal graves nedd. 9/5-2010
Klokkeklar besked til Energinet.dk: Politikerne har talt på Christiansborg og den beslutning skal følges også selvom Energinet.dk ikke er enige.
Vis mere

Midtjyllands Avis 28/4-2010d. 29/4-2010
Klik her for at læse teksten

Politikerne: Højspændingskabler bør graves ned d. 27/4-2010
JV BILLUND: Indsigelser mod Energinet.dks udokumenterede projekt skal indleveret til Miljøcentrene senest 1. juni 2010. Af Bent Christensen, 19. april 2010
Vis mere

Energinet.dk svarer Vejen Kommuned. 21/4-2010
Inden en ny masterække fra Tjele til Grænsen (180 km) kan etableres i Midtjylland, SKAL behovet dokumenteres. Vejen Kommune har i et brev af 11/3-2010 bedt bygherren, det statsejede monopol Energinet.dk, om at dokumentere, at linjeføringen sker af hensyn til danskernes forsyningssikkerhed og ikke af hensyn til el-eksporten.
Svarbrevet afslører, at Energinet.dk hverken vil eller kan dokumentere noget behov for en ny masterække og dermed burde Energinet.dks projekt kunne lægges i graven.
Vis mere

Beboere kræver ledning i jordend. 21/4-2010
DR P4 Østlylland, Johannes Reimer skriver forud for borgermødet i Engesvang, at beboerne vil have strømledningen kabellagt i stedet for et nyt "mastelandskab ned gennem Jylland."
Vis mere

Millionstøtte fra EU til DONG Energy og Energinet.dkd. 6/4-2010
Energinet.dk og DONG er dygtige til at få EU-midler, som skal bruges til transmissionen af vindel til vore nabolande. Disse mange penge kunne passende blive brugt til jævnstrømskabler, så transmissionen gøres lovlig og vi bliver fri for konfrontationen med berørte borgere. Al snak om pengemangel til jævnstrømskabler giver ingen mening, når 8 mio. euro fra EU frigives!!
Vis mere

Ny og stærkere 400 kV luftledning mellem Kassø og Tjeled. 25/3-2010
2.offentlighedsfase er skudt i gang og uden at Energinet.dk har ulejliget sig med en godkendelse til deres projekt. Dansk Energi 25/3-2010
Vis mere

1475 borgere berøres af ny transitledningd. 25/3-2010
I følge Midt & Vest sendes brevene til 1475 borgere fra Enerignet.dk i dag den 25/03-2010
Vis mere

Naboer og kommune kræver el-kabler gravet ned.d. 23/3-2010
Klik her for at læse teksten

Nye master skal danne rygraden i 400 kV-netd. 1/10-2009
Nyhedsmagasinet Omenergi, efterår 2009:
Luftledning: Energinet.dk har valgt mastedesign, men mastens overflade er ikke afgjort. Der er to valgmuligheder.
Vis mere

Energinet.dk: Toetagers master fra grænsen til Tjele!d. 29/9-2009
Dansk Energi den 29/9-2009: "Hovedparten af de borgere, som tilkendegav en holdning til masterne, gav udtryk for, at de foretrækker en relativt høj mast frem for en lav og bred mast som fx den enetages Eagle-mast".
Bevægelsen, som var repræsenteret ved alle tre møder, hørte ingen tilkendegivelse om valg af master, tværtimod.
Vis mere

Borgerreferat fra 3 offentlighedsmøderd. 22/9-2009
TJELE-KASSØ transmissionslinjen: "En borger nævnte i tørre tal, hvor mange MW de forskellige elmotorveje i Jylland kunne transportere af strøm og hvor meget udveksling der var muligt til Norge og Tyskland.
Uanset hvor mange 400 kV-forbindelser vi bygger i Jylland, så er det IKKE muligt at slippe af med mere af vores overskydende vind-el". Læs bemærkninger.
Vis mere

Danmark klar til massiv udbygning med nye 400 kV- masterd. 14/8-2009
Dansk Energi: Energinet.dk og Miljøcenter Århus er i øjeblikket i færd med myndighedsbehandlingen af 400 kV-forbindelsen mellem Kassø i Sønderjylland og Tjele ved Viborg.
- Danmark arbejder således målrettet og intensivt både nationalt og sammen med nabolandene om at udbygge det internationale elnet og udvikle elsystemerne, så de kan håndtere de markant større mængder vindenergi fra den kommende udbygning af vindkraften i takt med, at de realiseres, siger Peder Ø. Andreasen. Læs bemærkningerne.
Vis mere

TV 1 har fokus på ny 400 kV-luftledningd. 11/7-2009
Hanne Pinholt: "Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, som ikke vil betale en smule ekstra for strømmen til gengæld for dels at have noget flot natur at se på og dels at vide, naboerne til højspændingsledningen bliver behandlet ordentligt." Vi vil have højspændings-masteprojetet stoppet. "Jeg er bange for mine børns helbred. Forskerne kan ikke afvise, at der kan være en forøget leukæmi-risiko for børn, der bor tæt op ad højspændingsledninger".
Vis mere

Idéer til ny 400 kV højspændingsluftledningd. 30/6-2009
Miljøcentrene opfordres til at tage følgende forslag til efterretning:
"Med udgangspunkt i den manglende dokumentation for nødvendigheden af den påtænkte udbygning, stilles denne i bero.
Med udgangspunkt i den manglende politiske beslutning arbejdes der videre med alternative løsningsmodeller.
Subsidiært etableres en jævnstrømsforbindelse mellem Tjele og den dansk/tyske grænse.
Den allerede eksisterende linjeføring lægges i jorden i 150 kV kabler.
Også ved kabellægning skal der foretages beregninger på magnetfelter.
Borgernes sundhed skal have 1. prioritet.
Vis mere

Fra tegnebræt til luftledningd. 28/6-2009
Nyhedsmagasinet 'OmEnergi' fra sommeren 2009 gør en dyd ud af at fortælle, at den nye masterække fra grænsen til Viborg er en realitet og allerede om et år indledes forhandlingerne med borgerne om erstatninger.
Bemærkninger: Det er bare med at fastholde borgerne i den tro, at alt er i den skønneste orden og de masteramte borgere lige så godt kan indordne sig efter Energinet.dks ønsker om nye 400 kV masterækker i Jylland. For Energinet.dk er det ligegyldigt om loven overholdes, bare de kan få borgerne til at indgå et frivilligt forlig. I artiklen nævnes ikke med et ord noget om, at masterækken SKAL godkendes efter Elforsyningsloven. Dette glemmes med vilje. Det er selvfølgelig fordi borgerne skal snydes for deres rettigheder til at kunne indbringe masteprojektet for domstolene. Når projektet ikke bliver godkendt i rette tid, så er der jo ikke noget projekt at behandle for landets øverste myndighed! Artiklen er intet mindre end en katastrofe så tydeligt at fortælle borgerne, at der ingen godkendelse skal finde sted hos Energistyrelsen. Bevægelsen kan derfor ikke kraftigt nok appellere til de masteramte om at stå sammen og nægte at indgå nogen form for forlig med Energinet.dk om en ny 400 kV-elmotorvej.
Vis mere

Ny luftledning skal bære klimapolitikken igennemd. 27/6-2009
Nyhedsmagasinet 'OmEnergi fra sommeren 2009, skriver at politikerne har givet Energinet.dk lov til at bygge en ny 400 kV-luftledning fra Ellund (tyske grænse) til Tjele (Viborg), men glemmer at fortælle at projektet selvfølgelig forudsætter en godkendelse af klima- og energiministeren efter Elforsyningsloven. Har Energinet.dk og Miljøcentrene til hensigt at snyde lodsejerne for godkendelse i rette tid?
Vis mere

Kabelhandlingsplan fra marts 2009d. 27/6-2009
I Notat fra Energistyrelsen 8. oktober 2008 hedder det: "De konkrete udbygningsplaner gennemføres, når der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen,...Projekterne forudsætter godkendelse af klima- og energiministren efter Lov om Energinet.dk og Elforsyningsloven".
Det er vigtigt at lægge mærke til, at behovet for en ny masterække ned gennem Midtjylland er betinget af danskernes behov og ikke et behov for at eksportere mere strøm fra Norge til Tyskland. Men det glemmer OmEnergi helt at skrive og mener, at vejen er klar til at bygge masterne uden nogen godkendelse hos Energistyrelsen i rette tid!!!
Vis mere

Foreslår højspænding lagt i kabler fra Bølling Sø til Bordingd. 24/6-2009
Frank Heidemann Sørensen, byrådsmedlem, fortæller til Midtjyllands Netavis, at han ikke føler sig klædt på til en ny højspænding: "Det drejer sig lidt om en velbevaret hemmelighed. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om den her sag kommunalt".
Vis mere

Få de ledninger gravet i jordend. 21/6-2009
Allan Nissen skriver i JydskeVestkysten: "Energinet.dk havde selv medbragt ordstyreren, der tydeligt var instrueret om at lade så få borgere som muligt komme til orde."
Vis mere

Naboer er uenige om masterd. 20/6-2009
JydskeVestkystens Billund-udgave: Nogle lodsejere ønsker master på grund af erstatningerne, mens andre er imod og bekymrer sig om sundhedsfaren.
Vis mere

Stor modstand fra naboer til masterd. 19/6-2009
JydskeVestkystens Billundudgave: Under denne overskrift fortælles, at der bringes en stor reportage i morgendagens avis.
Vis mere

Ny 2x400 kV højspændingsledning på strækningen Kassø-Tjele?d. 14/6-2009
Vi siger NEJ. Lodsejere ønsker retssag mod Energinet.dk og opfordrer til at donere penge til advokatbistand.
Vis mere

Miljøcentre indleder VVM for ny højspændingsledningd. 9/6-2009
Dansk Energi: "Sammen med udbygning af elektriske elforbindelser til Norge, Tyskland og evt. også Holland skal den nye ledning sikre, at Danmark kan importere strøm fra nabolandene, når det ikke blæser".
Højspændingledningen er en transitledning for billig vandkraft-el fra Norge til Tyskland og det reelle formål med ledningen er muligheden for at få valutaindtægter. Det har ikke været muligt for Bevægelsen at få oplyst den nuværende årlige indtægt ved transitforbindelsen, men spørgsmålet vil igen blive stillet ved borgermøderne og sammenholdt med eksporpriationsbestemmelserne og almenvellet (Grundlovens § 73).
Vis mere

Skal forureneren ikke selv betale?d. 9/6-2009
Læserbrev i JydskeVestkysten den 9. juni 2009. Jørgen Gram fra Vojens skriver: "Den eneste grund til ikke at grave kablerne ned, er prisen. Så hvor er I politikere og andre, der påstår at tage vare på naturen?"
Vis mere

Idefase om ny 400 kV højspændingsledningd. 8/6-2009
Energinet.dk holder 3 borgermøder. Af det meget omfattende materiale, som er udsendt til de berørte lodsejere fremgår, at 1) Den nye 400 kV-forbindelse skal gennnemføres som luftledning, at 2) forbindelsen skal gennemføres med vekselstrøm, at 3) selve linjeføringen som udgangspunkt skal følge den gamle linjeføring. Mastemodstanderne mener projektet er ulovligt og mener ikke ovennævnte emner er afklaret. Mød op til flest mulige af møderne og gør din indflydelse gældende.
Vis mere

Ny 400 kV højspændingsledning Kassø-Tjeled. 7/6-2009
Energinet.dk forsøger at manipulere med folketingsbeslutningen om de nye retningslinjer for kabellægning af transmissionsnettet. Læg mærke til, at Energinet.dk ikke skriver direkte, at politikerne har vedtaget, at der kan bygges en helt ny 400 kV-masterække med dobbelt så stor overførselskapacitet i forhold til den bestående og i et nyt tracé. Men Energinet.dk forsøger at dreje sagen sådan, at det ser ud som om, det er en folketingsvedtagelse.
Vis mere

Naboer får indflydelse på ny højspændingd. 6/6-2009
P4 Midt-Vest: "En ny kraftig højspændingsledning skal føres op gennem Midtjylland, fra grænsen i syd til Tjele i nord. Nu får borgerne i området indflydelse på højspændingsmasternes udseende og placering."
Læs bemærkningerne.
Vis mere

Planlægning af ny Vejen - Kassø masterække.d. 8/5-2009
Brev til bekymret lodsejer af 27. april 2009. Energinet.dk arbejder videre på udvidelsen af en 2x400 kV-vekselstrømluftledning.
Vis mere

Højspændingsledning måske i jordend. 20/1-2009
Uddrag af indlæggene i debatten på dr.dk/esbjerg: "Jeg foreholdt ham (Kristian Jensen red.) at såfremt masterne forsøges presset igennem ville det afstedkomme en retssag fra min side." "Jyderne bør løse transitforbindelsen med Tyskland på samme måde som sjællænderne..." "Gør nu noget ved det!"
Vis mere

Politiker ønsker elmotorvej i jordend. 17/1-2009
Hans Christian Thoning (V) mener, at den store højspændings-forbindelse fra grænsen over Vejen til Viborg med tiden kan komme i jorden. Energinet.dk bør bankes på plads.
Vis mere

KOMMUNEN ØNSKER MASTE-DIALOGd. 28/11-2008
Vejen-Kassø: Formanden for Teknik- og Miljøudvalget ønsker fortsat kabellægning på trods af Folketingets godkendelse af nye master på strækningen.
Vis mere
Denne side er besøgt 180130 gange siden d. 28. november 2008.