Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Arkiv

Her kan du se ældre historier fra forsiden under kategorien Min maste/kabel-historie


Energinet.dk minder om Mafiaen!d. 13/11-2009
"Hvem kan vi stole på laver uvildige undersøgelser, som gerne skulle
falde ud til vores fordel. Vi kan forstå, at det er Energinet.dks egne ansatte, der beregner omkostninger for luftbårne elkabler kontra kabler i jorden. Det er ikke en uvildig undersøgelse overhovedet - det minder da lidt om Mafiaen!" siger masteramte tæt på 400 kV-luftledningerne.
Vis mere

Rigshospitalet råder folk til at flytte!d. 11/11-2009
Masteramt familie: I en bolig 5 meter fra 400 kV-ledningerne "fik en kvinde midt i 30'erne konstateret kræft og efter samråd med Rigshospitalet valgte familien at flytte. Derefter stod parcelhuset tomt i 5 år og derpå jævnet med jorden. Ingen turde bo i kræfthuset".
Vis mere

Energinet.dk er ligeglade med forsigtighedsprincippetd. 29/10-2009
Magnetfeltramt familie: "Mange familier med bolig tæt på transformatorstationen har fået kræft med dødelig udgang. Hvis de danske myndigheder ikke vil anerkende, at vekselstrøm er farligt, så har de ikke været ærlige og sagt os sandheden."
"Det er en kræftsvulst at bo i Ramme."
Vis mere

Transformerstationer skyder op som paddehatted. 28/10-2009
Energinet.dk og Vestjyske Net har snigløbet et inkompetent Udvalg for Miljø og Teknik i Lemvig Kommune.
"Energinet.dk er totalt skruppelløs", vi må hurtigst muligt væk, fortæller en lodsejer efter pludselig at have fået en ny nabo, som er en 150/60 kV transformerstation. Myndighedsbehandlingen foregik for 'lukkede døre', og naboerne opdagede først katastrofen, da tårnene rejste sig 7,9 meter op i luften og kun få meter fra eksklusivt parcelhuskvarter. Se billedet. Mastehistorie til bogprojektet.
Vis mere

Energinet.dk planlægger mast midt i boligend. 31/7-2009
Vi kontakter Energinet.dk og får oplyst, at de ikke udtaler sig om enkelt sager og henviser til Ribe Amt. Amtet oplyser, at de ikke har pligt til at oplyse noget om verserende sager, men henviser til bygherre (Energinet.dk). Oplysningerne var så sparsomme, at de "kunne stå på siden af et frimærke", fortæller lodsejer i Vestjylland.
Vis mere

Davids kamp mod Goliathd. 30/7-2009
"Energinet.dk, som er en offentlig virksomhed, ejet af alle danskere, opførte sig om konger og med en sådan nedladenhed, at nattesøvnen i hele den efterfølgende periode var så godt som ødelagt".
"I dag lever vi stadig i uvished om, om der en dag alligevel gennem kommissioner overrepræsenteret med folk fra Energinet.dk kommer store, grimme og farlige højspændingsmaster hen over vores ejendom", fortæller lodsejer i Vestjylland.
Vis mere

Nej til flytning af 400 kV til Gamst Søenged. 14/5-2009
Mastehistorie fra Vejen-Kassø projektet: Man opfordrer Energinet.dk til at indhente "tilbud om jævnstrøm eller i det mindste offentliggøre tilbuddene som ligger til grund for indkøb af de jævnstrømskabler, som skal forbinde Fyn med Jylland."
Vis mere

Ulovlig godkendt 2x400 kV masterække i 2009d. 25/4-2009
"For meningmand er det soleklart, at man ikke kan ekspropriere til nye linjeføringer uden at kunne dokumentere et reelt behov!" Den politiske vedtagelse af elmotorvejen er klart ulovlig, fortæller lodsejer fra Vejen.
Vis mere

Jyder stilles ringere end sjællændered. 26/3-2009
"Energinet.dk optræder bedrevidende og arrogant, og hvis der stilles et ubehageligt spørgsmål helt ind til benet, så svarer Kristian Andersen fra Energinet.dk, at man ikke vil tale med mig på det niveau!", fortæller lodsejer i Vejen.
Vis mere

Vestjyderne afviser ny masterække - med succesd. 25/3-2009
"Hvem skulle tro, at vi i dagens Danmark har et statsligt selskab, Energinet.dk, som stort set kan slå de streger i landskabet, som de har lyst til, uden at tage hensyn til de mennesker, der bor der og uden at vise noget kendskab til demokratiske spilleregler" fortæller lodsejer i Hodde i Vestjylland.
Vis mere

Tvivlsom forsyningssikkerhedd. 4/3-2009
"Informationen om, hvad det sundhedsmæssigt betød for lodsejerne at have magnetfelter i baghaven kom også fra lodsejerne og konklusionen var, at det er rigtigt farligt at bo i nærheden af ledningerne", fortæller lodsejer på Djursland.
Vis mere

Elmaster skamferer naturend. 3/3-2009
"Det er noget svineri, at elbranchen uhæmmet over elregningen bare kan opkræve til nye masteprojekter, som menigmand ikke har en chance for at gennemskue", fortæller lodsejer på Djursland.
Vis mere

Kan man plastre unikke naturområder til med 42 meter høje elmaster?d. 14/2-2009
"Elselskabet argumenterede imidlertid ud fra forkerte forudsætninger, da behovet for eloverførsel til Grenaa slet ikke var til stede, og efterfølgende levede vi fint uden yderligere el-overførsel til landsdelen", fortæller lodsejer på Djursland.
Vis mere

Nej til elmaster i ådalend. 10/2-2009
"Vi forstår ikke, at man rask væk taler om grønne løsninger og vi betaler så meget i grønne afgifter, når man samtidig kan tillade noget så grimt som højspændingsmaster i naturen", fortæller lodsejer boende i en ådal.
Vis mere

Masteramt: NEJ til 400 kV luftledninger d. 8/2-2009
"Vi bliver mere og mere bange for de el-ledninger og kan ikke lade være med at tænke på, om de er årsag til sønnens livstruende kræft sygdom", fortæller masteramt fra Rødding.
Vis mere

Elmaster er ingen grøn løsningd. 2/2-2009
"Vi troende på, hvad elselskabet sagde, men senere viste det sig, at det ikke passede. I virkeligheden var Midtjyske Net dybt utroværdige", fortæller lodsejer på Djursland.
Vis mere

Elmasterne, som ikke var nødvendiged. 29/1-2009
"Man ville ikke lytte til almindelige menneskers argumentation. Ja, jeg følte, at vi befandt os i en diktaturstat, hvor der kun var magthavernes løsning", fortæller lodsejer på Djursland.
Vis mere

150 kV eltransmission på Djursland?d. 18/1-2009
"Selvom vi skulle have masterne så tæt på os, så fik vi ikke anden information end den, vi kunne finde i avisen", fortælle lodsejer på Djursland.
Vis mere

Om magtens arroganced. 6/12-2008
Mastehistorie om magtens arrogance. 42-44 meter høje master vil spolere værdifulde naturområder. Hverken priser eller behovet er dokumenteret.
Vis mere

Elmotorvejen på Djurslandd. 4/12-2008
Mastehistorie: "Det var så forfærdeligt at skulle være nabo til disse rædsler og hvad med børnene...Man føler sig total magtesløs, når der besluttes sådan noget hen over hovedet på en".
Vis mere

''150 kV forbindelsen Mesballe - Åstrup''d. 4/12-2008
Mastehistorie: "Her er herlighedsværdier i millionstørrelsen og såfremt masteprojektet blev gennemført, er der ingen tvivl om, at jeg ville lide så stort et værditab, at det ville gå i minus."
Vis mere

Masteprojektet var tys-tysd. 3/12-2008
Mastehistorie: "Orla deltog i en TV udsendelse om de farlige magnetfelter, som en amerikansk undersøgelse påviste...De danske undersøgelser blev betalt og ledet af elbranchen selv, så deres resultater er selvfølgelig det stik modsatte af de amerikanske".
Vis mere

Elmaster skæmmer naturend. 2/12-2008
Mastehistorie: "Den merpris en kabellægning kostede var så lille, at det ikke kunne mærkes på elregningen..Jeg mener, at elbranchens folk omgås sandheden lemfældigt."
Vis mere

Elmotorvejen på Djurslandd. 1/12-2008
Mastehistorie: "Vi vidste intet om magnetfelter eller noget om sådan en masterække, og vi var heller ikke blevet klogere efter mødet. Jeg føler ikke, at Midtjyske Net var ærlige over for lodsejerne og de interesserede sig heller ikke for os."
Vis mere

Hvem vil bo 60 meter fra en 400 kV mast?d. 30/11-2008
Mastehistorie: "Opbakningen fra vore folkevalgte politikere var pinlig. Jan Petersen (A), der bor ovre i Sangstrup sagde lakonisk, at han havde kæmpet mod elselskabet i et helt år, og han ville ikke spilde mere tid på det".
Vis mere
Denne side er besøgt 180133 gange siden d. 28. november 2008.