Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Arkiv

Her kan du se ældre historier fra forsiden under kategorien Skagerak 4 – Danmarks første 500 kV


Rammer for anlægsprojekter - el - gælder kun op til 400 kVd. 10/12-2011
På trods af, at der i kapitel 3 i "Anlægsrapport 2011/12 - Rammer og perspektiver for udvikling af el- og gastransmission" ordret står følgende: "Energinet.dk skal som systemansvarlig virksomhed sikre, at der er sammenhæng imellem 400 kV-nettet og det underliggende regionale eltransmissionsnet på 132-150 kV-niveau", og at der på s. 18 er en figur visende den langsigtede netstruktur for eltransmissionsnettet, hvor Skagerrak 4 er vist som en 400 kV forbindelse, så har Energinet bestilt et 500 kV HVDC-kabel til denne strækning.
Vis mere

Hvem ejer det nyindførte 500 kV-kabel fra Tjele til Kristianssand??d. 10/12-2011
Energinet står som ejer af 400 kV-transmissionsnettet i Danmark og alle forbindelser til nabo-områder. Men da der er tale om et 500 kV-kabel fra Tjele til Norge, og ikke et 400 kV-kabel, hvem er så egentlig ejer af dette?
Vis mere

ABB har fået ordre på 500 kV HVDC kabel til Skagerak 4 på trods af, at Energinet oplyser et 400 kV kabel til fire nordjyske kommunerd. 29/11-2011
På trods af, at Energinet i sit materiale omtaler et 400 kV jævnstrømskabel med en 700 MW overføringsevne, har de bestilt et 500 kV HVDC kabel. De indfører hermed en helt ny spænding i Danmark i nattens mulm og mørke. Læs ABBs nyhedsbrev.
Vis mere

Energinet giver fire nordjyske kommuner forkerte data omkring Skagerak 4d. 29/11-2011
I VVM-anmeldelse dateret 10. februar 2011 giver Energinet forkerte oplysninger til fire Nordjyske kommuner, idet de omtaler et 400 kV jævnstrømskabel med en overføringsevne på 700 MW. Dette skriver de, på trods af, at de allerede på dette tidspunkt havde indkøbt et 500 kV kabel hos ABB og Prysmian, hvilket nyhedsbreve fra disse dateret februar 2011 bevidner. Ligeledes skriver Stattnet Norge om et 500 kV kabel. Energistyrelsen udtaler i november 2011, at "Energinet.dk har sammen med Statnett i Norge valgt 500 kV som driftsspænding for jævnstrømsanlægget Skagerrak-4 mellem Danmark og Norge, fordi denne spænding udgør den teknisk og økonomisk optimale løsning for forbindelsen ved den overføringsevne på 700 MW, som anlægget er godkendt til. Behovet for overføringsevnen har som nævnt indgået i grundlaget for godkendelsen, mens den tekniske udformning af anlægget fastlægges af Energinet.dk. Det er således helt i overensstemmelse med tilladelsen, at Energinet.dk vælger at drive forbindelsen ved 500 kV.". Sjovt nok var det tydeligvis muligt at opnå en overføringsevne på 700 MW med et 400 kV kabel i VVM-anmeldelsen - se link: http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/51267995-9D90-4CC5-85..
Vis mere

Prysmian har fået anden del af ordre på 500 kV kabel til Skagerrak 4-forbindelsen på trods af, at Energinet oplyser 400 kV i VVM-anmeldelsed. 29/11-2011
Energinet har ordret et 500 kV jævnstrømskabel hos Prysmian til trods for, at de i deres VVM-anmeldelse dateret februar 2011 sendt til fire nordjyske kommuner oplyser om et 400 kV kabel med en overføringsavne på 700 MW. De havde på dette tidspunkt allerede købt et 500 kV kabel og har dermed misinformeret fire kommuner. Læs Prysmians nyhedsbrev.
Vis mere

Lodsejere på Skagerrak 4-linien får kun erstatning ift. et 400 kV kabel til trods for, at Energinet i nattens mulm og mørke lægger et 500 kV kabel i jordend. 29/11-2011
På trods af, at der ordret i Landsaftalen står på s. 4, at "Når der tillige pålægges et deklarationsareal ydes en erstatning på kr. 2,91 pr. m2. Deklarationsareal pålægges normalt over 50-400 kV-kabler", så udtaler Energinet i november 2011, at "Erstatninger for kabelanlæg udmåles i Landsaftalen i forhold til bredden af kabelanlægget samt størrelsen af det tilhørende deklarationsareal. Erstatningen udmåles ikke ud fra kabelanlæggets spændingsniveau. Landsaftalens afsnit 3 finder således også anvendelse for 500 kV jævnstrømskabler med tilhørende deklarationsareal." Energinet satser således på, at lodsejerne ikke har sat sig ind i den skrevne tekst i Landsaftalen og vildleder således disse til kun at acceptere erstatning ift. et 400 kV kabel. Men hvad er erstatningen egentlig for et 500 kV jordkabel? Det vides ikke, for denne spænding er ikke officiel i Danmark og dermed ikke med i Landsaftalen!!
Vis mere
Denne side er besøgt 180130 gange siden d. 28. november 2008.