Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Arkiv

Her kan du se ældre historier fra forsiden under kategorien Den Vestjyske Elmotorvej


Debat: Jyske elmaster er nødvendige - for Energinet!d. 13/1-2020
JyskeVestkysten, 10. dec. 2019
Niels Henrik Vad, montør, og Bent K. Søndergaard, it-konsulent, Videbæk

''Ville man ægte grøn omstilling og ikke blot et spekulativt og på forhånd dødsdømt el-eksport-eventyr, investerede man i varmepumper og lignende og ikke i forbindelser til udlandet. Det er ikke vores ord, men derimod hørings¬eksperterne, men desværre har Energinet og Energiministeren ikke uventet kun fået fat i den del der passer ind i deres virkelighed.

Så at "Jyske elmaster er nødvendige for en CO2-neutral fremtid for hele Danmark" er kun sandt under ”de givne omstændigheder”. Hvis vi ville intelligent ægte grøn omstilling var de ikke nødvendige.

Så derfor er de jyske elmaster kun nødvendige for Energinet.''

https://jv.dk/artikel/debat-jyske-elmaster-er-n%C3%B8dvendige-f..
Vis mere

Vestjyske El-motorvej - nu igen i år 2019d. 20/12-2019
Mail til folketingsmedlem og repræsentantskabsmedlem i NRGí Søren Egge Rasmussen

Hej Søren,

TAK for i går, hvor vi fik talt om 400 kV vekselstrøms - transitforbindelsen i Vestjylland.
Det er jo en gave at have dig som repræsentantskabsmedlem, når du samtidig har en plads i Folketinget som energipolitisk ordfører for et parti. Du har mulighed for at få indflydelse på lovgivningen vedrørende energispørgsmål.

Jeg nævnte for dig, at på Sjælland gravede man omkring 1990-94 et ca 107 km langt 400 kV kabel ned fra Bjæverskov (Køge) til Gedser. Forbindelsen kaldes KONTEX-forbindelsen. Officielt kørte sagen på forsyningssikkerhed, men da ingen beboere kom til at mange strøm såfremt forbindelsen IKKE blev bygget, så handlede forbindelsen jo ikke om forsyningssikkerhed. Sådanne beregninger fandtes ganske enkelt ikke over manglende strøm til danskerne.
Nej, forbindelsen handlede om salg af strøm til det gamle DDR (Østtyskland) så luften kunne blive renere i stedet for at bruge brunkul til fremstilling af elektricitet. Staten skulle tjene penge. Men man kunne ikke gennemtvinge projektet uden mange ekspropriationer, der var ulovlige med henvisning til Grundlovens paragraf om, at man ikke kan ekspropriere uden at det handler om almenvellet. Og levering af strøm til udlandet kan aldrig være noget med almenvellet for danskerne.
Man kan IKKE kabellægge en 400 kV vekselstrømsledning i ét hug, så projektet blev ændret til en 400 kV jævnstrømsforbindelse.
Fordele: Jævnstrøm har næsten intet strøm-tab i sammenligning med vekselstrøm og jævnstrøm har ikke et sundhedsfarligt magnetfelt. (grænseværdier for vekselstrøm i Norge er 0,4 mikrotesla, som IKKE overholdes af Energinet.dk !!!) Ingen græseværdier for jævnstrøm.

Jeg nævnte for dig, at for ca 10 år siden godkendte Energistyrelsen en 400 kV vekselstrømsforbindelse (elmotorvej) i Vestjylland, men den blev skrottet grundet ovennævnte og fordi - uofficielt, at forbindelse kom uhyggeligt tæt på en matrikel hos en højesteretsadvokat + endnu en lodsejer, hvor familien donerede millioner til Det Kongelig Teater.

Så kastede Energinet.dk med godkendelse fra Energistyrelsen sig over en ny 400 kV vekselstrøms-forbindelse i Midtjylland (transit), for beskæftigelsen inden for branchen er jo vigtig. Lodsejerne havde ingen steder at klage, fordi de mangler en 'teknisk ombudsmandsinstitution' der kan undersøge om nu en elforbindelse kan etableres lovligt. (beregninger på at den er nødvendig for at opretholde forsyningssikkerheden)

Efter den blev bygget, så var tiden moden til endnu en gang at få godkendt en 400 kV Vestjysk El-motorvej.
Det er her, vi er nu. Lodsjerne vil have kabellagt forbindelsen, det kan billigt og nemt lade sig gøre som på Sjælland ved at ændre forbindelsen til jævnstrøm.
Men man kan også vælge en dyr løsning med kabellægning af 400 kV vekselstrøm, som så afbrydes hver gang der er kabellagt ca 15 km i jorden. (( I storbyerne verden over er der nedgravede 400 kV vekselstrømsforbindelser i kortere længder. ))

Transformator-stationerne bruges til at ændre strømmen op eller ned eller fra vekselstrøm til jævnstrøm og omvendt.

Jeg vil mene, at du kan bruge dette oplæg til at gå i flæsket på de borgerliges sammenrend med godkendelser af 400 kV vekselstrøm ned gennem Jylland med Donaumasterne i Østjylland. Eaglemasterne i Midtjylland og i Vestjylland med - ???? ''en nedgravet 400 kV jævnstrømskabel, hvis du bruger din indflydelse''.

Jeg har tillid til dig Søren, bare mas på, du må spørge mig om alt og jeg vil henvise dig til hjemmesiden
www.elijorden.dk, hvor jeg er webmaster.

Venlig hilsen
Sigrid

BEMÆRKNING:
I et forsøg på at fremme processen i en positiv retning, lægger jeg ovenstående mail ind på elijorden.dk. Når eller hvis der kommer en reaktion fra folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (EL), bliver informationen viderebragt.
Vis mere

Leder: Svar udbedes, Mette Frederiksend. 11/12-2019
Jyllands-Posten 11 12 2019
Leder: Svar udbedes, Mette Frederiksen
''Intet kan skabe en mere dybfølt og bitter vrede, end når borgerne føler sig trådt under fode af offentlige myndigheder. Fra statsministeren og hele vejen ned gennem hierarkiet til yngste kontorlærling i den mindste kommune har borgerne en berettiget forventning om at blive sat i centrum og blive betjent, så ingen efterlades i tvivl om at få en uangribelig offentlig service som modydelse for et af verdens tungeste skatteåg. Ét må stå lysende klart: Den offentlige sektor er til for borgernes skyld – ikke omvendt.

Dette grundprincip er vigtigt at slå fast i den ulykkelige sag om etableringen af en 170 km lang højspændingsledning ned gennem Vestjylland.

Etableringen er uomgængelig, fastslår såvel regeringen som de involverede myndigheder, og modsat, hvad et stort flertal i Folketinget tidligere har besluttet, skal højspændingsledningen ikke graves ned. Nok kan det økonomisk lade sig gøre, men teknisk er det ikke muligt, er det blevet betydet de borgere, der bliver berørt af dette monstrøse projekt.

At udbygningen af havvindmølleparker i Vesterhavet stiller krav om en opgradering af infrastrukturen på land, giver mening, men med dette udgangspunkt turde det være en selvfølge, at al videre planlægning har ét overordnet hensyn: at påføre borgerne så minimale gener som overhovedet muligt, og måtte enkelte blive direkte berørt, da at yde dem al tænkelig støtte samt en økonomisk kompensation, der ikke sår tvivl om, at de ansvarlige offentlige myndigheders væsentligste opgave er borgernes ve og vel.

Dette er ikke, hvad de berørte borgere oplever. Som beskrevet i avisen i serien ”Under masterne” skal borgerne i Vestjylland råbe skræmmende højt, blot for at myndighederne overhovedet anerkender deres eksistens.
(…)
Hvornår vil statsministeren tage til Vestjylland og personligt konfrontere de udfordringer og bekymringer, som borgerne har?''

Bemærkning.
For ca. 10 år siden blev Vestjylland ligeledes truet med en ny 400 kV el-motorvej på stålmaster, men til trods for, at projektet dengang var godkendt af samtlige involverede myndigheder, så blev det lige så stille lukket ned. I stedet for at Vestjylland skulle have ødelagt en unik natur, blev det pludselig Midtjylland, der stod for tur til at blive ødelagt med etablering af Eaglemasterne (cykelstativerne).
På Sjælland blev den sidst etablerede 400 kV elmotorvej (KONTEX-forbindelsen) fra Bjæverskov til Gedser, en strækning på godt 100 km kabellagt efter borgerprotester. KONTEX- forbindelsen blev først godkendt som en 400 kV vekselstrømsforbindelse, men projektet blev ændret til en 400 kV kabellagt jævnstrømsforbindelse (mindre energitab ved anvendelse af jævnstrøm). Så kabelløsning på 400 kV er muligt og uden det koster ret meget mere end de forhadte luftledninger på grimme master med ca 3 stykker på 100 meter.
Vis mere

Minister havde en løsning i mastesagen: Nu kritiseres den for at være et manipuleret, kreativt hold kæft-bolsjed. 8/11-2019
Jyllands-Posten
TEMA: Under masterne

''En storstilet redningsplan, der skulle afmontere kritikken af en 170 km lang højspændingslinje gennem Vestjylland, bliver nu kritiseret for at være manipulation og kreativ bogføring.
Efter massive borgerprotester lovede daværende energiminister Lars Christian Lilleholt (V) i december sidste år at nedgrave alle nuværende 150 kilovolt-ledninger i de kommuner, hvor den nye 400 kilovolt-forbindelse skal op at hænge på master.
»Flere tusinde danskere slipper for udsigt til højspændingsmaster og luftledninger,« lød det fra ministeriet, som tog udgangspunkt i, at 8.000 boliger i dag ligger inden for 500 meter af de eksisterende master, mens blot 900 boliger vil ligge inden for 500 meter af de kommende master.''

''EU-parlamentariker Søren Gade (V) mener, at der er tale om »kreativ bogføring«.

»Det er usympatisk, for det er borgere, man generer. Det kan man ikke gøre kønt ved at manipulere med tallene,« siger han.

Peter Munk Christiansen, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, konstaterer, at ministeriet har ageret »kreativt«.

DF-energiordfører Morten Messerschmidt kalder planen for et »hold kæft-bolsje« og efterlyser en forklaring.''

Bemærkninger:
Hvem tror på den byttehandel med 'op med 400 kV master og ned med 150 kV masterne?''. Det gør den hårdt prøvede masteramte befolkning IKKE på Djursland. Her lovede man i 1998 at nedgrave sølle 60 kV mod til gengæld at få en 30 km ny masterække i 42 meters højde!. Loven sagde dengang, at samtlige 60 kV master skulle fjernes inden ca 30 år(så var de renoveringsmodne). Grotesk, at Staten vil lave en studehandel med noget som allerede lovgivningsmæssigt skulle nedgraves.
60 kV masterne pryder Djursland den dag i dag, mens eksempelvis Sydjylland har fået dem væk til fordel for jordkabler.
I dag er loven ændret, så alt tyder på, at Djursland i al evighed skal skæmmes af et meget stort antal 60 kV master.
Vis mere

Kritiske afsnit blev slettet i uvildig rapport om jysk højspændingslinjed. 3/11-2019
Jyllands-Posten
TEMA: Under masterne

Der var tegn på, at konklusionen var fastlagt på forhånd, da den danske stat afviste at lægge jysk højspændingslinje i jorden, skrev udenlandske eksperter i udkast. Men det blev fjernet i den endelige rapport.

Den danske stat fik rettet og slettet flere passager i en rapport, som skulle undersøge muligheden for at lægge jyske højspændingsledninger i jorden. Det skete på trods af forsikringer om, at rapporten fra et canadisk konsulentfirma var helt uvildig. Det kan Jyllands-Posten nu dokumentere.

Mange naboer til den 170 km lange højspændingslinje gennem Vestjylland var mistroiske, da Energinet sidste efterår konkluderede, at det kun er teknisk muligt at lægge 15 pct. af linjen i jorden. Derfor bad den daværende energiminister, Lars Chr. Lilleholt (V), om, at »internationale eksperter« skulle foretage en »uafhængig vurdering«.

Opgaven gik til konsulentfirmaet WSP, der har hovedsæde i Canada. Energistyrelsen blev udpeget som bindeled for at sikre, at Energinet »ikke kunne påvirke« konklusioner eller vurderinger.

Energinet bad om rettelser
I november sidste år afleverede WSP en foreløbig rapport. Den indeholdt en opsigtsvækkende konklusion og en alvorlig anklage mod Energinet. WSP åbnede i sin konklusion for at lægge hele højspændingslinjen i jorden. Det havde Energinet ellers afvist, men de uafhængige eksperter fandt tegn på, at det var »en på forhånd fastlagt konklusion«

BEMÆRKNINGER
KONTEX-FORBINDELSEN - 400 KV - FRA BJÆVERSKOV TIL GEDSER - EN STRÆKNING PÅ MERE END 100 km ER KABELLAGT. Men den ligger jo også på Sjælland. Strækningen blev først tromlet igennem som en luftledning, men da sagen handlede om eksport af strøm til DDR, så var det ikke muligt at få gennemført de nødvendige ekspropriationer.
Sagen om den anden 400 kV elmotorvej i Vestjylland har mange lighedspunkter med andre af Energinet.dks milliard dyre elmotorvejs- projekter.
Tænk, hvis Danmark kunne få en uvildig undersøgelse af lovligheden af samtlige el-transmissioner på master i Danmark !!
Lodsejerne mangler et klageorgan, en teknisk ombudsmandsinstitution.
Sigrid Bluhme
''Hvad skal man så med en uvildig rapport, når man alligevel censurerer den? Den store saks har vist været i brug.'' skriver formanden Anne Boesen
Vis mere

Energinet hemmeligholder forslag til linieføring af højspændingsforbindelsed. 12/5-2019
JyskeVestkysen, af Heidi Bjerre-Christensen, d. 12. maj 2019
''Oplysningerne skal nemlig ikke spredes ud i en større offentlighed - endnu, forklarer Christian Jensen fra Energinets projektledelse, der afviser at udlevere det materiale, politikerne har fået forevist, men heller ikke udleveret.''
'' Vi vil ikke gøre materialet offentligt tilgængeligt endnu - det holder vi tæt til kroppen, for det er kun en foreløbig skitse. Ellers kan vi jo gå hen og forurolige nogle, der ikke behøver at være urolige. Vores forslag til linjeføring ligger ikke fast. Forhåbentlig kan vi berolige nogle borgere i september. At vi giver politikerne en orientering nu om de foreløbige tanker, vi gør os, skal ses i lyset af, at der fra kommunernes side har været et ønske om at få indflydelse på den endelige løsning, og vi har haft møde med sagsbehandlerne. Har politikerne i de enkelte kommuner også ønske om en orientering, får de det. Vi ønsker en dialog om de forhold, kommunerne lægger vægt på, og samler alle input sammen til brug for Energinets forslag til den endelige linjeføring i den rapport, vi skal aflevere til Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, forklarer Christian Jensen.''

https://www.jv.dk/esbjerg/Energinet-hemmeligholder-forslag-til-..

BEMÆRKNINGER:
Hvem kunne forestille sig, at lodsejerne havde mulighed for at få projektet gennemgået af en (uvildig) TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION ? Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at højspændingsforbindelsen er ulovlig og i strid med grundloven, fordi man ikke kan ekspropriere til et projekt, der ikke tjener almenvellet. Ingen har til dato bevist, hvem der kommer til at mangle strøm i stikkontakten, såfremt projektet ikke gennemføres.
Vis mere

Ledningsløsning. Som man spørger, får man svard. 11/1-2019
JydskeVestkysten 11 01 2019
Af Bent K. Søndergaard, it-konsulent, Videbæk
(…) I et debatindlæg i JydskeVestkysten den 2. januar 2019 skriver Thomas Danielsen nemlig under overskriften "Tak Venstre for en god ledningsløsning i Syd- og Vestjylland" at "det var netop Venstre og energiministeren, der pressede på til det yderste for at beskytte den syd- og vestjyske natur og dens borgere mest muligt".

Det må i bedste fald siges at være en ret fantastisk udlægning af det forløb det højspændte Vestjylland var igennem i 2018. For først efter adskillige borgermøder, som udviklede sig til protestmøder, stribevis af bortforklaringer fra Energinet og energiministeren, flere samråd og adskillige læserbreve besluttede energiministeren at lade uvildige udenlandske eksperter kigge Energinets seneste udspil efter i kortene.

De udenlandske eksperter kommer fra firmaet WSP, som har hjemme i Canada, hvor man i parentes bemærket ikke har nedgravet så meget som to centimeter ledning, så det svarer lidt til at spørge Putin til råds om etik og moral.

Og som man spørger får man svar, så spørgsmålet kunne lige så godt have lydt: "Kære WSP. Gælder Ohms lov og tyngdeloven stadig?" og svaret ville være "Ja, det gør det, men …". "Vi har mødt borgerne, og vi har fundet over 800 mio. kroner ekstra til nedgravning af andre kabler, således at der de kommende år vil blive nedgravet 243 km højspændingsledninger i hele Syd- og Vestjylland."

Lyder det ikke bekendt? Er det ikke det vi blev lovet i Kabelhandlingsplanen i 2008?

Så kære Thomas Danielsen og kære Venstre: Er der en god grund til, at vi skulle tro på det denne gang? Når Thomas Danielsen skriver, at hver en sten er vendt, og de bedste løsninger er valgt - takket være folkevalgte medlemmer af blandt andet Venstre, der har skabt en løsning for Syd- og Vestjylland som resten af Danmark kigger misundeligt efter, er det i bedste fald fake news i en grad, som ville gøre Donald Trump orange af misundelse, og i værste fald et forsøg på upassende manipulation som optakt til valgkampen!
Vis mere

Højspænding. Jeg havde håbet på meget mered. 3/1-2019
JydskeVestkysten 03 01 2019
Af Troels Ravn, mf, Socialdemokratiet
...''Det efterlader et indtryk af en regering, som først tog sagen alvorligt, da der rejste sig massive protester hos de berørte borgere, og da medierne begyndte at interessere sig for sagen.''
Vis mere

Højspændingskabler i jordend. 23/10-2018
Borgerforslag
Vis mere

Minister påstod igen og igen, at milliard-kabel var til gavn for klimaet, men det passer ikked. 16/10-2018
INGENIØREN,
Af Niels Møller Kjemtrup 15. okt 2018 kl. 16:30

''Energiminister Lars Chr. Lilleholt hævdede, at Viking Link-kablet til England giver CO2-reduktion, men da var analysen end ikke udarbejdet. Nu er en gammel beregning dukket op, som viser negativ klimaeffekt.''

BEMÆRKNINGER:
Læg mærke til, at man på tegningen over transitkablerne kan se, at Norge er direkte forbundet med Nordtyskland via et jævnstrømssøkabel.
FORMÅLET med at sende strømmen uden om Jylland er naturligvis, at Energinet.dk (som ejer det overordnede højspændingsned på 400 kV og derover) tager sig godt betalt af brugerne af nettet.


https://ing.dk/artikel/minister-paastod-igen-igen-at-milliard-k..
Vis mere

Minister fandt pludselig gammel beregning: Nu øger 11 milliarder kroner dyrt kabel alligevel CO2-udslippetd. 15/10-2018
Ingeniøren, d. 15. oktober 2018 Af Niels Møller Kjemtrup

''Energiministeren har fundet et halvandet år gammel notat om klimaeffekten af at bygge et nyt søkabel til England. Beregningen viser – stik modsat en beregning fra september 2018 – at det 11 milliarder kroner dyre søkabel Viking Link får CO2-udledningen til at stige.''

''En gammel beregning, som ændrer fundamentalt ved regeringens fortælling om det 11 milliarder kroner dyre højspændingskabel Viking Link, er pludselig dukket op på energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholts bord.''

ÆNDRET BETYDNING AF CO2-REDUKTIONEN:
''Tidligere har ministeren kaldt den grønne omstilling for en vigtig del af Viking Link-projektet.

»Vi skal sikre os, at der både er en god samfundsøkonomi ved etablering af Viking Link, og vi skal sikre, at der er et godt miljøregnskab, og at på den længere bane falder udledningen af CO2,« sagde ministeren i et radiointerview på P4 i august

De ord optræder ikke i orienteringen til Folketinget, hvor der i stedet står:

»CO2-udledningen har ikke været en faktor i godkendelsen af Viking Link-projektet efter Lov om Energinet, § 4. CO2-effekter af Viking Link reguleres inden for EU's kvotehandelssystem. Som nævnt i svar på EFK spørgsmål 32 er CO2 indgået ved en pris i beregninger af businesscasen.«''

BEMÆRKNINGER:
Søkablet udgør 630 kilometer og bliver et 400kV DC-kabel (DC-kablet er et JÆVNSTRØMSKABEL), som skal forbinde det engelske og det danske elnet, ifølge kilder fra Energinet.dk.
Men hvorfor i himlens navn vil Energinet ikke etablere søkablet igennem Jylland ???
Det er bedøvende ligegyldigt om søkablet ligger på havets bund eller dybt i den danske muld !!!!!!!!
Vis mere

Viking Link: 11 mia. kr. dyrt kabel giver stort set ingen CO2-reduktiond. 4/10-2018
Ingeniøren, d. 4. okt. 2018 Af Niels Møller Kjemtrup

''Notat fra Energistyrelsen viser, at CO2-reduktionen ved at trække et søkabel til England er 0,026 procent om 12 år. Tillige er analysen meget usikker, og energiprofessor kalder det »en efterrationalisering«.''

''Det 11 milliarder kroner dyre jævnstrømskabel til England Viking Link giver ifølge et notat fra Energistyrelsen en minimal CO2-reduktion - og vel at mærke først i 2030. Desuden er analysen forbundet med betydelig usikkerhed.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har ellers ved flere lejligheder slået fast, at CO2-reduktion er en af forudsætningerne for at investere i kablet.

»Forud for denne her beslutning omkring Viking Link har der været meget, meget grundige beregninger af økonomien og CO2-effekten i det her projekt,« sagde ministeren så sent som for godt en måned siden i et interview med Danmarks Radios P4.''

Betydelig usikkerhed
Det står i skarp kontrast til det nye notat, som skulle dokumentere, at Viking Link kommer til at sænke den globale CO2-udledning.
»Således er der en betydelig usikkerhed forbundet med analysen af CO2-effekterne ved Viking Link,« afsluttes notatet.

''Den reduktion, som Energistyrelsen trods alt regner sig frem til i 2030, udgør forskellen mellem 377,6 millioner ton CO2 og 377,5 millioner ton, altså 0,026 procent''

BEMÆRKNINGER:
Simple spørgsmål til vore politikere:

Hvorfor insisterer politikerne på - med henvisning til usaglige påstande om 'den grønne omstilling' - at ødelægge den jyske natur ved byggeriet af milliarddyre elmotorveje?

Har jyderne ikke også et krav om at blive hørt, så retfærdighed kan ske fyldest?
Vis mere

Klimaproblemer - CO2 løgnened. 2/10-2018
Bemærkninger til Jonna Vejrup Carlsens mange indlæg i Den Korte Avis:

Afsmeltningen af is ved polerne og den stigende globale temperatur får vandet til at stige flere millimeter årligt.
Lappeløsningen er forhøjelse af digerne.

Da Frederik d. 7. underskrev Danmarks Grundlov, var man ved at fælde alle landets træer til brænde. Derfor skiftede man træet ud med kul.

I dag skifter man tilbage fra kul til træ og kalder træpiller og flis for VEDVARENDE og BÆREDYGTIG ENERGI. Men træet er værre end kul i CO2 regnskabet. Og træ er indtil 400 % værre end gas i CO2 regnskabet.

Hvert år importerer Danmark så mange træer, at de arealmæssigt kan fylde Fyn og Sjælland, og vi bruger træet i kraftværkerne som backup for sol og vind.
Hvis vi bruger vore egne producerede træer, ville Danmark være ryddet for træer om 4-5 år !
Det er ikke i orden.

De røde partier vil gøre Danmark CO2 neutralt.
Lappeløsningen går ud på at flytte problemerne:
1. Man kunne købe kvoter.
2. Man kunne gøre som Københavns Kommune og sætte vindmøller op i Vestjylland og wupti, så er København næsten CO2 neutral.
3. Uffe Elbæk foreslår at købe en skov. Ja, men det gør vi jo allerede. 6 millioner tons træpiller og flis, der er skovet ude i den store verden varmer stuerne op og giver varmt vand i hanerne.
Det er heller ikke i orden.

Hvad bør vi så gøre?
Lyt til kloge danske Niels Bohr. Han ville udvikle atomkraft til fredelige formål. Energien bør komme fra en atomreaktor, der bruger brændstoffet THORIUM og som ikke producerer farligt affald og som næsten er CO2 neutralt.

Vi mangler en visionær energipolitik.

Sigrid Bluhme
Vis mere

Energinet.dk undersøger sig selv !!d. 1/10-2018
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-10-01-energinet-jyske-elmast..

BEMÆRKNINGER:
Tidligere maste- og højspændingsramte er slet ikke overraskede over resultatet med at undersøge sig selv.
Alene overskriften får det til at gyse i borgere, som ved, at elmotorvejen skal bruges til transit af strøm, der er SORT som KUL.
Arbejdspladser kan ikke retfærdiggøres, når resultatet er ødelæggende for miljøet.
I virkeligheden handler projektet om udskrivning af flere skatter via elregningen. Og det er ganske smart at kalde det for en nødvendighed i den grønne omstilling, så glider skattene nemmere ned og det gør jo heller ikke noget, at naturen lider, når bare det er langt væk fra Sjælland og hermed København.

BEMÆRKNINGER:
Vi har ikke læst rapporten, men forholder sig til de oplysninger, som medierne har videregivet.

I den selvundersøgende rapport, som nu foreligger, fastholder Energinet i store træk de samme påståede komplikationer som tidligere. Energinet er blevet noget hjemmeblind, og har ikke formået at tænke i andre baner. Energinet forbliver tro mod tidligere planer. Op skal den. Ikke meget nytænkning at spore. De forholder sig tilsyneladende heller ikke til, om der overhovedet på sigt er brug for en sådan linjeføring.

Vi imødeser, at Energinets vurderinger udfordres fremsynet og kritisk af udenlandske eksperter, selv om de har fået en uartig kort tidshorisont til at udføre deres arbejde i.

Vi forventer, at Energinet/politikerne træffer den bedste løsning for hele landsdelen, selvom en ny løsning vil koste på bundlinjen i dette storstilede projekt med at transmittere strøm til Tyskland og England. Og sort strøm fra Tyskland til England. Og så i grøn omstillings hellige navn.

Det er meget kritisabelt, at et selskab bliver sat til at vurdere udformningen af sit eget projekt. Det undrer derfor ikke det mindste, at Energinet.dk bakker sig selv op næsten 100%. Og klapper af deres tidligere konklusion.
Vis mere

Top-profil i Venstre leverer lussinger til regering i mastesagd. 16/9-2018
JyskeVestkysten
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 21. juni 2018 kl. 06:00

''Venstres afgående folketingsmedlem og kandidat til Europa-Parlamentet, Søren Gade, retter voldsom kritik mod sin egen regering og Folketing i sagen om de gigantiske højspændingsmaster gennem Sydvestjylland. Find nu spaden frem, lyder opfordringen.''

"....Så lad mig være klar i spyttet: Få nu de ledninger i jorden - ikke i luften! Det kan ikke være rigtigt, at vores natur og beboere må ofre sig til stor skade for turismen, fordi Finansministeriet og Energinet.dk har sparekniven fremme og går efter den billigste løsning. Og det kommer fra en stolt jyde, som bedst kan lide at have pengepungen liggende tungt i lommen..."

Og videre: "...Men jeg begriber ikke, at man kan finde på at etablere en elektrisk motorvej i luften gennem Vestjyllands smukke natur til gene for beboere, småbyer og landbruget. Derfor håber jeg, at regeringen og Folketinget kommer til fornuft, lytter til danskerne og vælgerne, henter spaden frem fra skuret og graver højspændingsledninger ned i jorden, der hvor de hører hjemme."

https://www.jv.dk/esbjerg/Top-profil-i-Venstre-leverer-lussinge..

Bemærkninger:
En farvel og tak hilsen fra Søren Gade kunne ikke være mere velplaceret. Vi jyder skal udnytte, at venstres energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, hans parti og regeringen er kommet under et uventet pres i sagen om at at rejse en ny højspændingsmotorvej ned gennem Vestjylland. For som Søren Gade så rigtig anfører, så kan venstre blive stillet til ansvar for beslutningen i det nært forestående valg. Som det er nu, er venstre udpeget som den store skurk, og det er ikke sikkert, at vælgerne har glemt det, når krydset skal sættes.

Ifølge INGENIØREN er det ikke et problem at grave 400 kV kabler ned i jorden. Løsningen hedder JÆVNSTRØM. Transitstrøm over store afstande transporteres som jævnstrøm, den er ufarlig og strømtabet er minimalt sammenlignet med vekselstrøm.
Teknologien er særdeles velkendt og anerkendt. I Danmark findes den nedgravet på Østfyn, da Sjælland og Fyn-Jylland skulle kobles elektrisk sammen via Storebælt. På Sjælland er transitledningen nedgravet fra Bjæverskov v. Køge til Gedser, den kaldes for KONTEX-forbindelsen og er en strækning på over 100 km. På Læsø findes et kort stykke nedgravet på statens ejendom, ikke på de private matrikler. Kablerne er nedgravede ved Stensnes på Vendsyssels østkyst. Resten af ledningen fra Laden ved Langerak og til Stensnes og via Læsø er bygget på en 2-faset jævnstrømsledning på gittermaster omkring 1950.

I Nordjylland er bygget transitforbindelsen kaldet Konti-Skan til Norge, dvs. fra Mosbæk i Himmerland via Aggersund til Bulbjerg. Denne transitforbindelse er bygget som en jævnstrømsforbindelse på gittermaster, bortset fra de sidste 5-6 kilometer før Bulbjerg og hvor forbindelsen krydser Aggersund.

Formålet med at etablere transitforbindelser er jo ønsket om, at energisektoren kan tjene penge. Derfor SKAL sådanne forbindelser altid kabellægges uden gener for lodsejerne og miljøet. Valget er let: Jævnstrømskabler lægges i jorden.

Jeg fatter ikke, at Energinet.dk stirrer sig blind på kun at ville have vekselstrøm hængt op på høje master: Eaglemasterne, donoumasterne, juletræsmasterne og mange, mange flere designs.
Master hører hjemme på lossepladsen, ikke i Danmarks smukke have !
Vis mere

Ny højspændingsmast til fremtidens elforsyningd. 8/9-2018
''Når der skal etableres stærkstrømsforbindelser i Syd- og Vestjylland i de kommende år, forventer Energinet, at ledningerne bliver båret af den nye mastetype Thor-gi.''

Bemærkninger:
Hvorfor skal elforbrugerne betale for nye master, som er komplet overflødige?
Det er meget udgiftskrævende at designe nye master hver gang Energinet.dk skal lave en ny elmotorvejs-linieføring. Det er et tilbageslag at vende tilbage til gitterkonstruktionen. Rørpælene, som ses bl.a. ved Haverslev har klart et fortrin: Der kan kun hænges ét sæt luft-ledninger på dem!

Vi skal slet ikke have flere transitforbindelser. Vore nabolande er IKKE interesseret i at udvide deres net for at dansk vindmøllestrøm kan sælges i udlandet. ('Flaskehalsproblmer' ses ved den dansk-tyske grænse)

https://www.licitationen.dk/article/view/603286/ny_hojspaending..
Vis mere

Maste-vrede med høj spændingd. 25/8-2018
AF: FLEMMING MØNSTER FLMO@JFMEDIER.DK
Publiceret 19. august 2018 kl. 19:30

https://www.jv.dk/indland/Maste-vrede-med-hoej-spaending/artike..

''Ikke bare vindmøller skaber vrede hos dem, der skal se på dem. Det gør også de højspændingsledninger- og master, der skal transportere strømmen ud til os. Vestjyder i stort antal protesterer mod opførelsen af 500 master fra Holstebro til grænsen.

.....Det kom til udtryk, da mellem 450 og 500 vestjyder i tirsdags troppede op til borgermøde i Ribe med energiminister Lars Christian Lilleholt (V) og direktør i det statslige forsyningselskab Energinet, Henrik Riis. Og det kommer uden tvivl til udtryk igen, når et tilsvarende møde holdes i Varde 27. august.''

TRANSITFORBINDELSE:
''De skal opføres på en 170 kilometer lang strækning fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse ved Tønder. De skal bringe den grønne strøm, der produceres, ud til forbrugerne i Danmark og andre lande.''

''En af dem, der deltog i mødet i Ribe og også har tænkt sig at deltage i det næste i Varde, er Jeanette Henningsen fra Ølgod.''

'' ''Den grønne energi er noget, der kommer hele samfundet til gavn, og så bør alle være med til at betale regningen. Nu er det os, der står med den alene, det er ikke rimeligt.
Jeanette Henningsen, Ølgod'' ''

''- Det er en alvorlig situation. Hvis masterne bliver så generende, at vi vælger at flytte herfra, bliver det med tab. Eller også kan vi bare ikke komme herfra. Det rammer ikke kun os; jeg er meget bekymret for, at masterne vil betyde personlig konkurs for mange mennesker, siger Jeanette Henningsen.''

''- Ja, for så vidt står vi ikke helt alene; der er også en natur og et dyreliv, der får konsekvenserne at mærke. Der bør tænkes og forskes i alternative muligheder, siger Jeanette Henningsen.''

BEMÆRKNINGER:
Jeg gentager gerne. KONTEX-forbindelsen (transitforbindelse) på Sjælland fra Bjæverskov til Gedser (ca 107 km lang) blev oprindelig godkendt som en 400 kV vekselstrøms-luftledning, men protester fra sjællænderne gjorde, at projektet blev omgjort til fordel for nedgravede 400 kV jævnstrøms-kabler. Fordelene er klare. Ingen skadelige magnetfelter og ingen skade på naturen og menneskers trivsel.
Vil man ikke gentage det gode eksempel fra Sjælland, fordi Energinet.dk allerede har indkøbt master og ledninger m.m.?
Vis mere

Energiminister lover uvildig vurdering af elmaste-projektd. 16/8-2018
Energy Supply 16 08 2018
Energiminister lover uvildig vurdering af elmaste-projekt
Op mod 500 borgere var tirsdag aften mødt op i Ribe til det første af to møder, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har inviteret til i det vestjyske. Temaet på begge møder er selvfølgelig den 170 kilometer linjeføring af elkabler fra Idomlund til grænsen.

Udfordringen for ministeren og Energinet er, at en stor del af befolkningen på strækningen vil have kablerne gravet ned - og det er der ingen steder i verden, man har gjort – i hvert tilfælde ikke over 170 kilometer.

Derfor understregede ministeren på mødet, at det skal undersøges grundigt om det overhovedet er teknisk muligt.

Energinet er netop i gang med at udarbejde en analyse af både det økonomiske og tekniske aspekt ved at grave kablet ned i stedet for det planlagte - med linjeføring over jorden.

Bemærkninger:
www.elijorden.dk modtager gerne et alternativt referat fra en af de masteramte!
Vis mere

Minister klar til mastemøde i Ribed. 7/8-2018
Tirsdag 14. august lægger Ribe Fritidscenter hal til det første af to store borgermøder i sagen om store højspændingsmaster igennem Vestjylland.

Miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen fra Endrup vil være en af deltagerne ved borgermødet i Ribe. Han håber, der kommer et kæmpe fremmøde fordi han mener der er en voksende bevidsthed om, hvad masterne vil gøre ved det område, hvor masterne placeres, men samtidig nærer han ikke de store forventninger til mødets indhold.

JydskeVestkysten 07 08 2018
Vis mere

Højspænding: Minister vil have kabler i jorden hvis teknisk muligtd. 4/7-2018
JydskeVestkysten
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 28. juni 2018 kl. 17:12
''Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) måtte svare på spørgsmål i to samråd torsdag om højspændingsforbindelsen fra Idomlund til den dansk-tyske grænse''

''Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har nu erklæret sig positiv over for nedgravning af højspændingsforbindelsen fra Idomlund til den dansk-tyske grænse, hvis de tekniske muligheder findes.''

''Hvis det teknisk kan lade sig gøre at nedgrave det statsejede Energinets omdiskuterede højspændingsforbindelse fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse, er regeringen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) klar til at finde pengene inden for forsvarlige, økonomiske rammer.

Det var konkret, hvad der kom ud af to samråd i Folketinget torsdag eftermiddag, som henholdsvis Enhedslisten og Socialdemokratiet havde indkaldt til.''

Kommentarer:
Carsten Sohl
Der skal uvildige eksperter til for at finde ud af hvad der er fup og fakta i mastesagen. Ministeren og Energinet kan man ikke regne med i denne sag. Det folkelig pres er nødt til at blive fastholt, der er heldigvis snart Folketingsvalg.
Gentager ingen kandidater kan blive valgt i Vest og Sydjylland før denne sag er løst på tilfredsstillende vis for lokalbefolkningen.
PSO forliget skal naturligvis genåbnes, og det kommende energiforlig skal se helt anderleders ud med decentrale løsninger af VE med lagring af vindmøllestrøm til fjernvarme og varmepumper lokalt. Så bør lokalbefolkningen også har mulighed for at eje dele af den vedvarende energi, så giver det ikke voldsomme protester lokalt og på landsplan.
Endelig bør energibesparelser igen indgå som en central del af løsningen, den er helt væk i øjeblikket i regeringens energiudspil.

Hanne S Christensen
Godt svar. Hvem er det igrunden der ansætter disse mennesker i Energinet.dk og Energistyrelsen. Det går ikke for godt.Energiministeren har Lars Løkke Rasmussen jo ansat, det går heller ikke for godt.
Synes godt om · Svar · 5 d

Asger Brodde
Heldigvis er der mange borgmester inkl. Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmusen der er direkte imod luftledninger. Det vægter heldigvis rigtig meget. Også stor respekt til de befolkningsgrupper der har rejst sagen imod luftledninger. Sammenhold gør stærk.
Synes godt om · Svar · 2 · 5 d

Andreas Stenger
Kablerne skal selvfølgelig i jorden, alt kan lade sig gøre hvis viljen er til sted, man kan jo også flyve til månen.

Bemærkninger:
www.elijorden.dk 's medarbejdere ved med 100 % sikkerhed, at kabellægning på 400 kV´s niveau er samfundsmæssigt økonomisk muligt.
Spørg ''INGENIØREN''. Her lyder svaret, at ALT kan lade sig gøre.
Energiministeren bør dykke ned i sammenlignelige projekter som eksempelvis KONTEX-forbindelsen, der er nedgravet fra station Bjæverskov v. Køge til Gedser.
I øvrigt findes der mange steder nedgravede 400 KV kabler (jævnstrøm) i Danmark, fordi Sjælland bruger 'en slags strøm' og Fyn og Jylland en 'anden slags strøm'. Og Danmark er elektrisk forbundet med Norge og Sverige, der bruger 'en slags strøm' og Tyskland, der bruger 'en anden slags strøm'.
Carsten Sohl efterlyser uvildige eksperter til at vurdere fup og fakta i mastesagen fra Vestjylland. Det har elijorden.dk gjort mange gange. Vi skal have en TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION.

https://www.jv.dk/esbjerg/Hoejspaending-Minister-vil-have-kable..
Vis mere

Borgerforslag.dkd. 21/6-2018
Borgerforslaget hedder: Højspændingskabler i jorden.

HUSK:
Din støtte til borgerforslaget registreres først, når du registrer dig med NemID og cpr-nummer.
Du støtter anonymt, så dit navn kommer ikke til at fremgå nogen steder.
Hver en støtte tæller.

1. Klik ind på Folketingets side ''borgerforslag.dk'' og giv din underskrift, så forslaget kan blive behandlet i Folketinget.
Link til forslaget:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01070
2. Din støtte til borgerforslaget registreres først, når du bruger din NemID og cpr-nummer.

Der kræves 50.000 støtter inden for en bestemt tid for at forslaget skal behandles i Folketinget.

Har du husket at sende opfordringen videre til dit NETVÆRK, som ud over familie og venner kan være foreninger og klubber ?
Vis mere

Energiminister i offensiv: Nye borgermøder i mastesagd. 21/6-2018
JyskeVestkysten
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 21. juni 2018 kl. 12:20

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) holdt tidligt torsdag morgen møde med en række borgmestre i sagen om højspændingsforbindelsen i Sydvestjylland. Efter sommerferien bliver der holdt nye borgermøder, siger minister.
En række politikere var særdeles tidligt på færde torsdag morgen, hvor energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), administrerende direktør for Energinet Eltransmission, Henrik Riis, samt fire borgmestre og en viceborgmester holdt møde på Hotel Scandic i Kolding om den kommende og stærkt omdiskuterede højspændingsmotorvej gennem Sydvestjylland.

- Vi er enige om, at der i august-september skal holdes to store borgermøder i Vestjylland, hvor jeg deltager, og hvor Energinet også giver en gennemgang af situationen. Jeg er der for at lytte til borgerne og høre alle deres forslag og bekymringer, ligesom jeg i forbindelse med hvert borgermøde vil mødes med borgmestrene i de berørte kommuner. Hver en sten skal og vil blive vendt, og hver en holdning vil der blive lyttet til, siger Lars Chr. Lilleholt til JydskeVestkysten.
Vis mere

Energinet: Ny rapport vil næppe ændre på udskældt 170 kilometer lang elledningd. 14/6-2018
POLITIKEN
POLITIK 13. JUN. 2018 KL. 19.33
"Mulighederne for at grave et langt elkabel ned skal gennemgås igen. Men svaret forventes at blive det samme."

https://politiken.dk/indland/politik/art6582426/Energinet-Ny-ra..
Vis mere

Minister efter forhandlinger om højspænding: Eksterne eksperter skal ind i sagend. 12/6-2018
JyskeVestkysten
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 12. juni 2018 kl. 19:50

''Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) sad tirsdag sammen med forligskredsen bag PSO-forliget til forhandlinger om en løsning på masteballaden i det sydvestjyske. Energinet skal foretage yderligere undersøgelser, men resultaterne skal trykprøves af eksterne eksperter.''

''Tirsdagens forhandlinger mellem Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, DF, Socialdemokratiet, De Radikale og SF endte således uden et afgørende resultat, men som følge af det statsejede Energinets redegørelse på mødet er det nu besluttet, at der også skal kobles eksterne eksperter på sagen.

- Det er Energinets vurdering, at det ikke er muligt at kabellægge strækningen på 170 km, og at det kun er muligt at kabellægge i begrænset omfang. Jeg har nu bedt Energinet se på hver en mulighed, og derefter vil jeg have Energinets vurderinger og anbefalinger trykprøvet ved eksterne, uvildige eksperter, siger ministeren til JydskeVestkysten.

Energinet er i den forbindelse blevet bedt om at udarbejde en rapport, der skal forklare, hvorfor Energinet mener, at der ikke kan kabellægges mere, herunder ved mulige alternativer til 400 kV-ledninger og alternativ linjeføring gennem havet.''

https://www.jv.dk/politikesbjerg/Minister-efter-forhandlinger-o..

Bemærkninger:
Endelig bliver vestjyderne taget alvorligt. Sagen er politisk og politikerne er ansvarlige for rigtige løsninger. Den hurtige løsning fås hos INGENIØREN. ALT KAN LADE SIG GØRE. KABELLÆG MED JÆVNSTRØM. Den er ufarlig, og sjællænderne, læsøboerne, fynboerne og nordjyderne har erfaring med den teknologi.
Forslag: Opret et uvildigt klagenævn, en TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION (ide fra professor Henrik Lund AAU), hvor masteramte borgere kan henvende sig, når statsselskabet Energinet.dk finder de værst tænkelige løsninger.
Vis mere

Energiministeren kommer og er nu klar til mastesnak med seks borgmestred. 11/6-2018
AF: HENRIK REINTOFT
Publiceret 11. juni 2018 kl. 12:37
JyskeVestkysten d. d.

Vestjylland: Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) fik på puklen, da han brændte seks borgmestre fra Tønder, Esbjerg, Varde, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern af den 7. maj.

Dagen før mødet med borgmestrene i Næsbjerghus ved Varde så meldte Lars Chr. Lilleholt afbud - til stor fortrydelse for borgmestrene, der gerne ville have en snak med ministeren om de planlagte og vedtagne 400 kilovolt højspændingsledninger fra Idomlund via Endrup og videre til grænsen. En samlet strækning på 170 kilometer.

Men nu har Lars Chr. Lilleholt meldt sin ankomst en gang i august. Det oplyser borgmester Erik Buhl (V) fra Varde Kommune.

- Det er jeg rigtig glad for. Det er stadig i høringsfasen, og vi har brug for en snak med ministeren, siger Erik Buhl.

På det seneste har ministeren selv været med til at skabe stor usikkerhed om fakta og muligheden for at lave en nedgravet kabeløsning, som alle seks borgmestre taler for. Men den løsning er ikke gangbar og opfylder ikke behovet for at transportere strøm, ifølge Energinet. Den endelige dato, og hvor mødet med ministeren skal foregå, er ikke aftalt endnu.
Vis mere

Er der underskrevne kontrakter?d. 5/6-2018
Relevant spørgsmål:

Er der underskrevne kontrakter?
AF: JAN SØRENSEN, KIRKEVEJ 9, ØSTER HØJST, LØGUMKLOSTER
Publiceret 04. juni 2018 kl. 12:55

Læserbrev: Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) er kaldt i samråd af Henning Hyllested (EL), hvor han skal forklare sig vedrørende højspændingsmaster. Herunder håber jeg, at der bliver spurgt ind til følgende spørgsmål: Foreligger der underskrevne forhåndsaftaler/kontrakter på køb af luftledninger/isolatorer/master og/eller opsætning af disse?

Dette er væsentlige spørgsmål at få besvaret, for ud fra den iver, der ligger for dagen, kunne det tyde på, at svaret er ja i alle disse forhold.

Man kunne i samme åndedrag spørge samtlige forligspartier indenfor dette område, om vest-syd og sønderjyder er mindre værd end eksempelvis nordsjællændere, for den tanke kunne fås, eftersom forligskredsen har besluttet at nedgrave højspændingskablerne i Nordsjælland for dernæst at forlange master i vest. Dette nærmer sig komiske Ali, hvis ikke det lige var til at græde over.

BEMÆRKNINGER:
I sagen om de totalt overflødige og derfor ulovlige transitkabler til Kattegat Havmøllepark på 400 MW fortalte de kommunale sagsbehandlere mig dagen efter lodsejerne fik besked om at lægge jord til projektet, at kablerne m.m. allerede var bestilt hos et fransk selskab, og jeg kunne lige så godt opgive med det samme, for det hele var afgjort. Punktum. Slut.
Samtlige borgermøder var udelukkende et spil for galleriet og et forsøg på at køre lodsejerne trætte, så de opgav al modstand mod statsselskabet Energinet.dk.
Herefter blev lodsejerne godtgjort med en latterlig lille erstatning !!
Demokrati i Danmark ?
Vi har netop fejret Grundlovsdagen den 5. juni med demokratiets indførelse. Det betyder, at folket også skulle have en form for medbestemmelse med at sætte en dagsorden. Det er ukendt land for statsselskabet Energinet.dk Her gælder loven: Vi alene vide, hold kæft og gør som vi siger.
Vis mere

Venstrefolk vil have regeringen til at droppe elmasterd. 1/6-2018
175 kilometer jyske luftledninger skal graves ned. Pengene kan hentes fra elafgift, mener Venstre-politikere.

FREDAG D. 1. JUNI 2018 KL. 05:02
https://www.b.dk/politiko/venstrefolk-vil-have-regeringen-til-a..

''Fra Idomlund ved Holstebro til den tyske grænse planlægger det statslige Energinet at opstille over 500 højspændingsmaster på 35 meters højde. Masterne på den 175 kilometer lange strækning skal bære 400 kV-kabler. Systemet skal kunne optage mere grøn el fra danske vindmøller og transportere strøm mellem Tyskland og Storbritannien via Viking Link-kablet i Nordsøen.''
Claus Fisker/ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

''De planlagte højspændingsledninger fra Holstebro til den tyske grænse skal graves ned. Sådan lyder kravet fra et voksende antal Venstre-folk.

Pengene kan findes ved at sænke elafgiften mindre, end regeringen lægger op til i det nylige energiudspil. Det foreslår både folketingsmedlemmer og borgmestre i det berørte område.

Merudgiften ved at lægge kablerne i jorden anslås af det statslige selskab Energinet til mellem 3,4 og 7,6 milliarder kroner.''

''»Det vil være en katastrofe for Vestjyllands natur, når man sætter de her højspændingsmaster op,« siger Anni Matthiesen.''

Bemærkninger:
Naturligvis ved det statslige selskab Energinet.dk, hvad det koster at kabellægge en 400 kV forbindelse som JÆVNSTRØM og som vekselstrøm. At anslå en pris med en usikkerhed på 4,3 mia. kroner, er utroværdigt. Det er på høje tid at åbne op for priskataloget og sammenlignelige anlægsarbejder, så svaret ikke skal blafre i vinden.
Vis mere

Hvad vil maste-minister, Lilleholt ?d. 29/5-2018
JydskeVestkysten 29 05 2018
Hvad vil maste-minister, Lilleholt
Af Anders Kronborg (S), folketingskandidat
Efter energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) igangsatte processen om at placere en 170 kilometer strækning med tårnhøje 400 kV-master på strækningen fra Idomlund til grænsen, som blandt andet går gennem flere Natura 2000 områder og meget tæt på boligbebyggelse, så har ministeren ikke givet problematikken meget opmærksomhed.

Han har været fraværende på informationsmøderne, og da seks borgmestre fra Esbjerg, Varde, Tønder, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern gik sammen og inviterede politikerne fra Christiansborg til en inspektionstur i de følsomme naturområder, hvor de nye 400 kV-luftledninger planlægges opført, så kunne energiministeren heller ikke afse tid.

Politiske iagttagere undrede sig da også over ministerens manglende tilstedeværelse. Ikke mindst, fordi alle ved, at I ministerens egen valgkreds har man gravet selvsamme luftledninger ned.

(…) Men så skete det! Den 24. maj 2018 meddelte ministeren, at han nu ville indkalde forligspartierne til en drøftelse. Det var der naturligvis glæde over, men folk, der er nogenlunde velbevandret i politisk kommunikation, kunne også se, at ministeren blot bestilte en redningskrans. For hvad vil ministeren egentlig konkret? Det var der ingen melding om.
Vis mere

Minister indkalder til forhandlinger om højspændingsmaster i Sydjyllandd. 25/5-2018
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 24. maj 2018 kl. 21:17
https://www.jv.dk/esbjerg/Minister-indkalder-til-forhandlinger-..

''Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) bekræfter over for JydskeVestkysten, at han snarest indkalder forligspartier til drøftelse af alternativ løsning til master gennem Sydjylland.''

SAGEN KORT
''Energinet planlægger en ny, 400kV og 175 km lang linjeføring langs den jyske vestkyst fra Idomlund ved Holstebro via Endrup ved Esbjerg og over grænsen ved Tønder. Projektet betyder, at der på strækningen skal opstilles over 500 elmaster med en højde på op til 35 meter. Projekter har skabt stor bekymring og modstand blandt borgerne i de berørte kommuner.''

FORSKØNNELSESRAPPORT
''Bedre blev det ikke, da en rapport fra 2009 kom til offentlighedens kendskab. I den rapport beskrev Energinet og By & Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet den negative påvirkning af natur- og landskabelige værdier på seks strækninger med 400 KV-master, og derefter blev det vedtaget af kabellægge disse - en af dem er helt op til 11 kilometer. De seks områder er Kongens Nordsjælland, Roskilde Fjord, Årslev Engsø, Lillebælt, Vejle Ådal og Aggersund, og det ene område ligger påpegede folketingskandidat for Socialdemokratiet i Esbjerg By og på Fanø, Anders Kronborg, i Lars Chr. Lilleholts egen valgkreds.''

BEMÆRKNINGER
Hvorfor er Energinet.dk lodret imod at kabellægge med JÆVNSTRØM til transit af strøm, når metode er velafprøvet på Sjælland: Fra station Bjæverskov til Gedser, mere end 100 km jordkabler med kapacitet på 400 kV. ?
Er man i tvivl om kabellægningen, så vil INGENIØREN sikkert gerne hjælpe ministeren til den rette forståelse.
Vis mere

Herborg-borgere optimister efter møde på Christiansborgd. 24/5-2018
AF: LARS KRYGER LKLK@DAGBLADETRINGSKJERN.DK
Publiceret 24. maj 2018 kl. 17:40
https://www.jv.dk/regionalt/Herborg-borgere-optimister-efter-mo..

Bent K. Søndergaard og Niels Henrik Vad fik foretræde i energiudvalget.

''- Vi fik en klar indikation af, at der kommer til at ske noget, siger Bent K. Søndergaard efter møde med Folketingets energi- og miljøudvalg om højspændingsforbindelse.''

'' -Vi fornemmer på politikerne, at der er meget røre i det. Det har betydning, at vi er ét år før et valg. Vi fik en klar indikation af, at der kommer til at ske noget. Vi tror helt sikkert, der bliver gravet mere ned. Der bliver en anden løsning end bare luftledninger på de 175 kilometer, siger Søndergaard.''

1 kommentar:
Sigrid Bluhme · Folkeskolelærer
Sjællænderne løste problemet med en 400 kV forbindelse fra Station Bjæverskov til Gedser med medgravning af forbindelsen som JÆVNSTRØM. En strækning på over 100 km. Transitforbindelsen kaldes for KONTEX-forbindelsen. Læs mere på www.ejijorden.dk.
Vis mere

Motorvej af elledninger vil give ragnarok af døde fugle langs Skjern Enge og Vadehavetd. 18/5-2018
FREDAG 18. MAJ 2018
Af Jan Skriver
http://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1652

''Dansk Ornitologisk Forening (DOF) frygter massedød blandt sjældne ynglefugle og talrige trækfugle, hvis en planlagt højspændingsledning med 500 kæmpestore master kommer til at skære igennem et af Danmarks fuglerigeste områder, Skjern Enge. Også Vadehavets trækfugle vil blive truet af elledningen, der vil løbe som en motorvej parallelt med et af Nordeuropas vigtigste fugleområder.''

''Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Vestjylland forudser et ragnarok af døde svaner, gæs og andre vandfugle i et af Danmarks vigtigste fugleområder Skjern Enge, hvis planerne om en 176 kilometer lang højspændingsledning fra Holstebro til den dansk-tyske grænse ved Tønder bliver ført ud i livet som luftledning.''

''De 35 meter høje og ligeså brede master, der skal bære 400 kilovolt ledningen gennem det åbne vestjyske landskab inde i landet parallelt med Vestkysten, vil komme til at krydse Skjern Enge, hvor Skjern Å og Omme Å mødes i et vådt og meget fuglerigt delta.

Her i den østlige udkant af vådområdet Skjern Enge, skal de store højspændingsmaster efter planen afløse den nuværende og meget mindre 150 kilovolt ledning, som i forvejen har krævet mange fugleliv.

I årene 1999-2003 brugte staten og EU 300 millioner kroner på at genoprette naturen i Skjern Enge.''

''Kabler i jorden vil redde fugleliv
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) mener, at højspændingsledningen på hele strækningen fra Holstebro til Tønder bør lægges som kabler i jorden.

”Luftledningen er et meget voldsomt anlæg i forhold til det åbne vestjyske landskab. Visuelt vil højspændingsmasterne ødelægge store landskabelige værdier. Men det værste i linjeføringen er dog alligevel, at ledningen skal krydse Skjern Enge, som er et af Danmarks mest værdifulde naturområder. Denne strækning af højspændingsledningen bør ubetinget lægges som kabler i jorden. Både af hensyn til fuglelivet og de store landskabelige og rekreative værdier”, siger Marianne Linnemann.

Naturområdet Skjern Enge er udpeget som Natura 2000-område, og i kommuneplanen for Ringkøbing-Skjern Kommune er engene udlagt som et bevaringsværdigt landskab af national værdi og betydning.''

Bemærkninger:
Når EU omkring år 2000 donerede penge til genopretning af Skjern Enge, så kan den samme myndighed 20 år senere ikke vende det blinde øje til ødelæggelsen af de samme naturværdier.
Den aldrende 150 kV luftledning har allerede masser af mord på samvittigheden. Hvorfor er den ikke kabellagt for længe siden?
Vis mere

Skal elnettet i luften eller i jorden?d. 17/5-2018
KRONIK 16.05.2018 KL. 17:40 i Jyllands-Posten
SØREN BØYE OLSEN, LEKTOR | METTE TERMANSEN, PROFESSOR | JETTE BREDAHL JACOBSEN, PROFESSOR
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10607578/skal-elnett..

''Landskabelige værdier bør inddrages i de samfundsøkonomiske konsekvensanalyser, når vi udbygger elnettet, skriver dagens kronikører, der alle arbejder ved Sektion for Miljø og Naturressourcer ved Københavns Universitet.''

''Når det skal besluttes, om nye større infrastrukturprojekter skal igangsættes, skal der foretages en samfundsøkonomisk konsekvensvurdering. God samfundsøkonomi handler om at skabe mest mulig værdi for borgerne. Dette inkluderer både de værdier, som vi er vant til at sætte kroner og ører på, og de, som vi ikke er vant til at gøre det med. Sidstnævnte kan for eksempel være naturværdier og landskabelige værdier, som vi sjældent betaler for, men som de fleste af os alligevel tillægger stor værdi.''

''I Finansministeriets nyligt opdaterede vejledning til samfundsøkonomisk konsekvensvurdering står der, at man skal »klarlægge og synliggøre tiltagets effekter på mest omhyggelig vis og inddrage alle væsentlige effekter«. Dette betyder, at de æstetiske landskabelige konsekvenser af at opsætte luftledninger bør værdisættes og inddrages, også selv om de ikke har nogen markedsværdi og derfor normalt ikke indgår i de budgetøkonomiske kalkuler.''

''I Norge har man for nylig igangsat nye, store forskningsprojekter for at se på konsekvenserne af en storstilet satsning på vindenergi – herunder også værdisætning af de negative landskabsmæssige påvirkninger af nye luftledninger og elmaster. Nordmændene har god erfaring med dette fra tidligere. I 2008 gennemførte man en værdisætning af de landskabsæstetiske effekter af luftledninger og elmaster. Her fandt man, at tabet af landskabsmæssige værdier blev værdisat omtrent tre gange højere end den budgetmæssige besparelse ved ikke at grave elkablerne ned.''

''Man kan nemt få den tanke, at det er belejligt at undlade at værdisætte tabet af landskabsværdier, da de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved projektet ellers risikerer at blive større end de samlede gevinster – og måske vil regnestykket så pege på jordkablerne som den rigtige løsning for det danske samfund? Vælger man luftledningerne, kan man altså spare penge, og hvem vil ikke gerne det? Her skal man blot huske på, at det er penge, som måske nok kan spares på elregningen, men som i sidste ende kommer til at koste de danske borgere i form af tabte landskabsværdier.''
Vis mere

Højspændingsledninger er ødelæggende for Sydvestjyllandd. 17/5-2018
AF: ANDERS KRONBORG (S) - FOLKETINGSKANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATIET, RENSDYRVEJ 5, 6715 ESBJERG N
Publiceret 14. maj 2018 kl. 06:25

''Læserbrev: Carl Holst (V) og Hans Chr. Schmidt (V) havde den 9. maj et fælles læserbrev i JV. I læserbrevet har de to folketingsmedlemmer flere rigtig gode argumenter om, hvorfor højspændingsledningerne bør graves ned i jorden.''

''Carl Holst og Hans Chr. Schmidt har begge siddet i folketinget, da beslutningen blev truffet om at anlægge - som udgangspunkt - hele strækningen som luftledning. Selvom staten har haft et meget stort fokus på en række forskønnelsesprojekter andre steder i landet, hvor man graver ledninger ned, så skal Sydvestjylland have hundredvis af master på størrelse med Rundetårn.

Man kan mistænke de to politikere for at have sovet godt og grundigt i timen - men det er da dejligt, at de er vågnet op her i sidste øjeblik. Tak for det!''
Vis mere

Et ødelæggende og unødvendigt kabelprojektd. 16/5-2018
AF: MARIA REUMERT GJERDING, PRÆSIDENT, DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING, MASNEDØGADE 20, KØBENHAVN Ø.
Publiceret 15. maj 2018 kl. 09:25
https://www.jv.dk/laeserbreve/Et-oedelaeggende-og-unoedvendigt-..

''Læserbrev: Det planlagte projekt med opstilling af 170 km højspændings-luftledning har med skabt stort postyr blandt beboerne i de mange berørte områder. Og det er med god grund.''

...'' fordi det endnu ikke er lykkedes for nogen at forklare, hvorfor dette anlæg overhovedet er nødvendigt.''

''Et så massivt anlæg som dette vil være et 170 kilometer langt, åbent sår ned igennem noget af den smukkeste danske natur i Vest- og Sønderjylland. Det 35 meter brede anlæg vil bugte sig lige igennem ikke færre end otte såkaldte Natura 2000-områder - altså noget af den mest beskyttede natur, vi har i Danmark - og det vil tangere yderligere 15 Natura 2000-områder med en afstand på nogle ganske få kilometer. Det er faktisk vanskeligt at forestille sig en placering af et så markant anlæg, der kunne være meget værre end den, der er planlagt her.''

''Et kabelprojekt bør kun gennemføres, hvis det meget klart kan dokumenteres, at det overhovedet er nødvendigt. Og hvis det er nødvendigt, må Folketinget finde de nødvendige midler til at sikre naturværdierne.''

Bemærkninger:
Tusind Tak til Danmarks Naturfredningsforening for endelig at udtale sig. Vi har brug for DN's hjælp, fordi vi er rigtig mange, der har kæmpet længe mod dette syge projekt.
Vis mere

Fakta om højspændingsledningerd. 15/5-2018
Jyllands-Posten 15 05 2018
Fakta om højspændingsledninger
Af Lars Chr. Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister (V)
Energiministeren kommenterer artiklen i JP-lederen ''Nok er nok''

BEMÆRKNINGER:
Hvem siger at transitstrøm skal transporteres som vekselstrøm?
På Sjælland løser man opgaven med transit=eksport af strøm som en nedgravet jævnstrømsforbindelse. Den hedder KONTEX-forbindelsen. Den er over 100 km lang. Den er nedgravet fra Bjæverskov v. Køge og helt til Gedser.
Det gør man, fordi sjællænderne skal behandles ordentligt, så der ikke er noget at komme efter juridisk.
Når sjællænderne kan få nedgravet en 400 kV forbindelse, så kan jyderne også. Hvis der er problemer med at løse opgaven, så skriver INGENIØREN, at selvfølgelig kan strækningen nedgraves, hvis viljen er til stede.
Vis mere

Nok er nokd. 14/5-2018
LEDER 08.05.2018 KL. 21:00
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE10586595/nok-er-nok/

'' ''Ingen kan bebrejde vestjyderne, hvis de føler, at de skal bære en stor del af belastningen ved, at Danmark med statsministerens ord skal være »en af verdens bedste klimanationer«.

Virkeligheden er nemlig, at ”verdens bedste klimanation” er en sandhed med betydelige modifikationer – især, når det gælder belastningerne ved disse ”verdensmesterskaber”.

Den konkrete anledning er oplysningerne om, at statsejede Energinet står i begreb med at ville opføre en ny 176 km lang højspændingslinje med ledninger hængende i 25 meter høje master fra Holstebro og hele vejen ned til Tønder ved den dansk-tyske grænse.

Det skal ske på trods af, at alle partier i Folketinget – minus Enhedslisten – i 2008 besluttede, at alle højspændingsledninger skulle i jorden, hvilket er teknisk muligt.

»Regeringen har besluttet, at alle højspændingsledninger ved byerne skal være lagt i jorden senest i 2020, mens resten skal være gravet ned senest i 2030 på nær nogle store ledninger. Alle ledninger, som det er teknisk muligt at grave ned, skal i jorden,« udtalte daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard, der kort efter blev udpeget til at være EU’s klimakommissær.

Som omtalt i avisen forklarer Energinet, at den bebudede højspændingsledning ned gennem Vestjylland vil gøre elektricitet mikroskopiske 0,7 øre billigere pr. kilowatttime for forbrugerne. Ikke mindst set i forhold til den landskabelige destruktion er de fleste forbrugere sikkert bedøvende ligeglade, da de i gennemsnit betaler 225 øre pr. kWh.

Den bebudede højspændingslinje er en del af det såkaldte ”Viking Link” – en højspændingslinje, der skal forbinde Danmark med Storbritannien. Kun én sølle procent af den elektricitet, der skal sendes gennem ”Viking Link”, ventes at være vindmøllestrøm. Resten vil være elektricitet fra Tyskland; for en stor dels vedkommende fremstillet på kulkraftværker, der via Danmark skal sendes til Storbritannien.

Den nye højspændingslinje skal graves ned, som lovet af det massive flertal i Folketinget. Vestjylland repræsenterer noget af den mest vidunderlige natur i Danmark, og landsdelen skal ikke undgælde yderligere for energipolitiske ambitioner, der kan synes aldrig smukke i København, men tager sig ganske anderledes ud, når de skal virkeliggøres. Nok er nok.

Vi under gerne statsministeren en politisk succes.
Efterhånden er der så langt imellem dem, at der er tale om samlerobjekter.'' ''

Bemærkninger:
Sandt er det, at selvfølgelig kan det lade sig gøre at kabellægge hele strækningen som JÆVNSTRØM. Præcis som man gjorde på Sjælland med KONTEX-forbindelsen fra Bjæverskov til Gedser og fortsættelse igennem det tidligere DDR.
INGENIØREN skriver også. at det kan lade sig gøre at kabellægge hele strækningen, det er et spørgsmål om VILJE og PENGE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Og ja, det er en nem sag at kabellægge strækningen.
Vis mere

Nationalpark Vadehavet: Højspændingskabler skal i jordend. 11/5-2018
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 11. maj 2018 kl. 10:18

SAGEN KORT:
''Energinet planlægger en ny, 400kV og 175 km lang linjeføring langs den jyske vestkyst fra Idomlund ved Holstebro via Endrup ved Esbjerg og over grænsen ved Tønder. Projektet betyder, at der på strækningen skal opstilles over 500 elmaster med en højde på op til 35 meter. Projekter har skabt stor bekymring og modstand blandt borgerne i de berørte kommuner.''

''Bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet tilslutter sig nu mastemodstandere i Sydvestjylland: Højspændingsmaster vil påvirke nationalparken negativt og stride mod EU-aftaler, siger formand.''

''Esbjerg/Varde/Tønder kommuner: Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet tilslutter sig nu de politikere og mastemodstandere, der har protesteret massivt over udsigten til at få rejst 30-35 meter høje, 400 kV-master fra Idomlund ved Holstebro til den danske-tyske grænse.''

https://www.jv.dk/esbjerg/Nationalpark-Vadehavet-Hoejspaendings..
Vis mere

Grav højspændingsledningerne nedd. 10/5-2018
AF: CARL HOLST (V, MF) NORDHAVEN 5, RØDDING OG HANS CHR. SCHMIDT (V, MF) FRIGGSVANG 3, VOJENS
Publiceret 08. maj 2018 kl. 10:58

''Når vi nu har en løsning, der er til mindre gene og som forskønner landskabet så væsentligt, så er det den rigtige vej at gå. Vi skal handle, og det skal ske hurtigt. Grav dem ned!'' skriver Carl Holst og Hans Chr. Schmidt i deres læserbrev i JyskeVestkysten.

https://www.jv.dk/laeserbreve/Grav-hoejspaendingsledningerne-ne..
Vis mere

Ansøgning om tilladelse til stablering af 400 kV forbindelse i Vestjyllandd. 9/5-2018

Business Case, 400/150 kV Endrup-Idomlundd. 9/5-2018

Kronik: Viking Link er en risikofyldt investering, der bør udskydesd. 8/5-2018
Danmark har planer om at bygge en kabelforbindelse til England ved navn Viking Link. Dette er et investeringsprojekt til 11 milliarder kroner. Vi har tidligere forholdt os kritisk til ikke blot selve investeringen, men også processen bag investeringsbeslutningen, der er foregået, uden at offentligheden har kunnet få indblik i beslutningsgrundlaget.

Af Brian Vad Mathiesen, Henrik Lund og Søren Djørup, hv. professorer og adjunkt, Aalborg Universitet
Altinget Energi & Klima 08 05 2018

Bemærkninger:
1. Særdeles risikofyldt projekt for de danske elforbrugere.
2. Beslutningsgrundlaget er foregået som et tys-tys projekt uden offentlig indblik og diskussion.
3. Mangelfuld analyse af alternativerne.
4. Investeringen er ikke 'grøn' !
5. Projektet er koblet sammen med gennemførelsen af Idumlund - Niebüll 400 kV forbindelsen
Vis mere

Bekymringen er lige så høj som manglen på svar er manged. 8/5-2018
6 borgmestre + flere folketingsmedlemmer deltog i besigtigelsen af 400 kV luftledningens fremtidige placering i Vestjylland.

Bemærkning:
Men den vigtigste deltager glimrede ved sit fravær: Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V)
Vestjyderne kan med rette føle sig svigtet af en minister, der mangler situationsfornemmelse og respekt for de bekymringer, som befolkningen udsættes for.
JydskeVestkysten 08 05 2018
Vis mere

Professor: Højspændingsmaster skal IKKE transportere GRØN energid. 5/5-2018
''Professor i energiplanlægning inden for vedvarende energi og energisystemer, Brian Vad Mathiesen på Aalborg Universitet København.'' udtaler til JyskeVEstkysten:

''Professor i energiplanlægning bakker op om Esbjerg-socialdemokraternes påstand om, at højspændings-projektet med forbindelsen til England og kæmpemaster fra Idomlund til grænsen som en transportvej for sort, tysk energi. Han kritiserer Energinet for at sætte opbakning til vindmøller på spil.''

''Esbjerg/Varde: Mens borgerne i det sydjyske raser over udsigten at få 30-35 meter høje master med 440 kV-kabler trukket gennem landskabet, omtales Energinets projekt som en grøn investering, der skal kunne sende dansk vindkraft til England og hjælpe den grønne omstilling. Men sådan hænger det ikke sammen, siger professor i energiplanlægning inden for vedvarende energi og energisystemer, Brian Vad Mathiesen på Aalborg Universitet København.''

- Beslutningsgrundlaget for udbygningen af nettet er sort. Der er ingen CO2-konsekvensberegninger, ingen forholden sig til, hvordan investeringen på et tocifret milliardbeløb passer ind i den grønne omstilling frem mod 100 procent vedvarende energi i 2050, og der er intet, der tyder på at man laver 400 kV-forbindelsen eller Viking Link på grund af grøn energi fra vindmøller. Kun én procent af tiden vil kablet bruges til grøn vind-strøm ifølge Energinet selv, siger professor Brian Vad Mathiesen. Han erklærer sig "enormt ærgerlig" over Energinets måde at argumentere for projektet på:

- Jeg kommer selv fra Varde, og vi har så enormt brug for, at lokale vil stille flere møller op i fremtiden, og med den adfærd sætter man tilliden, ejerskabet og opbakning til vindmøller på spil. 400 kV-ledningerne er ikke nødvendige på grund af vindmøller. Det fremgår klart af Energinets eget materiale, at der findes et fravalgt, kabellagt alternativ, siger professoren og fortsætter:

- Med hensyn til Viking Link skal det i høj grad transportere strøm fra tyske kul- og brunkulsfyrede værker - igen ifølge Energinet selv, siger professor Brian Vad Mathiesen, der samtidig påpeger, at der - ud over konsekvenserne for borgerne i forhold til masterne, der skal sættes op - også er en risiko, som elforbrugerne nu pålægges at løbe.

- Det er elforbrugere - både private og det danske erhvervsliv - der løber en risiko her i forhold til den to-cifrede milliardinvestering. Det er svært at sige, om det på sigt bliver eller ikke bliver en økonomisk god ide, for usikkerhederne er enormt store. Det står dog klart, at Energinet og Energistyrelsen først efter 2040 i beregningerne bag ser, at indtjeningen starter, forklarer han.

Men er forbindelsen nødvendig for den nationale forsyningssikkerhed?

Jeg mener ikke, at flere master med tilhørende elledninger giver mere forsyninssikkerhed.
- Allerede i dag kan vi dække 100 procent af vores elforbrugs spidsbelastning med de udenlandske kabler, vi har nu. Det er meget højt - også i international sammenhæng. Jeg er ikke modstander af, at vi forbinder os med andre lande, tværtimod - det synes jeg bestemt, vi skal gøre - men det her kabel betyder, at vi går fra at kunne dække 100 procent af vores eget spidstime-elforbrug til at kunne dække 140 procent. Så det er ikke holdbart at bruge forsyningssikkerhed som argument for Viking Link, siger professoren.

BEMÆRKNINGER:
Energistyrelsen samt Energinet.dks eneste ÆRLIGE argument for vanvittige og ulovlige milliard-investeringer i smadrede naturområder hos vestjyderne handler om:

Beskæftigelse af folk i Energinet.dk og Energiministeriet og en usynlig udskrivning af skatter i milliardstørrelsen.
Stort set alle love i Danmark bliver lavet for at få flere nye skatter og afgifter.

TUSIND TAK til: Professor i energiplanlægning inden for vedvarende energi og energisystemer, Brian Vad Mathiesen på Aalborg Universitet København.
Vis mere

Borgermøde om 400 kV højspændings-luftledning fra ldomlund –til Endrupd. 1/5-2018
Følgende Udviklingsråd gået sammen om et borgermødet:
Udviklingsråd Helle Øst, Claus Vestland Jeppesen
Udviklingsråd Helle Vest, Finn Ladegaard
Udviklingsråd HHST, Anton Peder Nørgård Nielsen

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 i Næsbjerghus, Næsbjerg

Claus Vestland Jeppesen
Formand Udviklingsrådet Helle Øst
Hellevej 50
Vrenderup
6818 Årre
tlf. 20 29 59 55

Du kan læse om arrangementet her: http://helleoest.dk/id/6488/borgermode-om-400-kv-hojspaendings-..
Vis mere

Grav kablerne ned i havbundend. 30/4-2018
Læserbrev i JyskeVestkysten

AF: BO BEJER, FRILANDSGRISEPRODUCENT, KRUSÅVEJ 11, LØGUMKLOSTER
Publiceret 30. april 2018 kl. 17:24

Læserbrev: ''Befolkningen i det vestlige Jylland har talt, når det gælder den såkaldte elmotorvej fra Holstebro og ned til grænsen: Nej tak, ingen ønsker de høje master i landskabet, og når det kommer til stykket, er der faktisk heller ikke mange, som vil være tilfredse med at få gravet kablerne ned i jorden.

Det bliver dyrt og griber fortsat ind i mange menneskers tilværelse - der, hvor kablerne skal ligge. Mange landmænd frygter jordstrøm, som er kendt for at spille en rolle i staldene.

Til gengæld kan det være en tilfredsstillende løsning, hvis kablerne graves ned i havbunden. Linjeføringen går i forvejen langs med kysten fra Holstebro-området og ned til Brunsbüttel vest for Hamborg, og det bliver ikke noget stort problem at forskyde linjeføringen nogle kilometer vestpå - ud i havet.''

https://www.jv.dk/laeserbreve/Grav-kablerne-ned-i-havbunden/art..
Vis mere

Regeringens energiudspil burde inkludere atomkraft med thoriumd. 30/4-2018
''Vi bør udnytte ny teknologi og ikke prioritere landskabsødelæggende vindmøller og HØJSPÆNDINGSLEDNINGER til gene for mennesker og dyr – især fugle. For nylig blev en havørn lemlæstet og dræbt af en vindmøllevinge. Vi bør kun sætte vindmøller op langt ude i havet, hvor de generer mindst.''


''Alle Folketingets partier ønsker flere vindmøller, selvom de står stille ca. 100 dage om året – så flere vindmøller vil være mest til gavn for vindmølleindustrien.''
''Politikerne hævder, at Danmark er i en førerposition mht. grøn energi. Vi har måske flest vindmøller, men det har kostet over 40 mia. kr. og vil fortsat koste mange mia., der kunne bruges til velfærd og velstand.''
''Under debatten på DR2 var der ikke et ord om udvikling i thorium kernekraft, som danske forskere arbejder med i Seaborg Technologies, hvor de er ved at udvikle en thorium reaktor, der kommer til at veje 35 t og kan være i en container og levere strøm og varme til ca. 200.000 husstande.''
https://denkorteavis.dk/2018/regeringens-energiudspil-burde-ink..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis d. 30. april 2018

Peter Kjerte skrev som kommentar i DKA:
''vi er omgivet af tåber i folketinget. det var frygtelig at høre Pia Dyhr Olsen i Debatten. Hvor har disse politikkere deres tilsyneladende store viden fra om energi og energifremstilling. Jeg tror det er udenadslære. Pia Dyhr rodede da gevaldig rundt i MW og MWH - sådan lidt i flæng''

Bemærkninger:
Højspændingsledninger og landvindmøller er først og fremmest til gavn for en pengegrisk 'grøn' energi-elite, men til uhyre stor skade for naturen og menneskene.
Vis mere

Seks borgmestre inviterer til besigtigelse af højspændingsprojektd. 26/4-2018
''Seks borgmestre i de kommuner, der bliver berørt af den planlagte strækning med 400 kilovolt luftledning, har nu inviteret energiministeren og andre relevante udvalg til besigtigelse. Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen, håber på at få Folketings-politikerne i tale.''
''Esbjerg: Mandag den 7. maj kan energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) sammen med andre relevante udvalgspolitikere få at se, hvilken påvirkning en 175 kilometer lang linjeføring af en ny 400 kV luftledning vil have på den jyske vestkyst.''

''Vores ønske er, at vi i den tid der ligger foran os, får en afbalanceret debat, hvor faglige og politiske argumenter og borgernes bekymringer får den nødvendige plads. Vi er en bred kreds af vestjyske borgmestre, der fuldt ud anerkender projektets betydning for forsyningssikkerheden ... Men vi er samtidig også meget opmærksomme på behovet for at et sådant projekt nødvendigvis bør og skal sikres lokal vestjysk opbakning", lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.''

JyskeVestkysten, AF: ANNA HUSTED KRISTENSEN , Publiceret 25. april 2018 kl. 15:29

https://www.jv.dk/esbjerg/Seks-borgmestre-inviterer-til-besigti..
Vis mere

Carl Holst vil grave omstridte elledninger nedd. 25/4-2018
Modstanderne af højspændingsmaster langs den jyske vestkyst får nu en hjælpende hånd fra Venstres Carl Holst. Han vil have kablerne ned i jorden.

Et stort flertal i Folketinget besluttede i 2016, at elledningerne skal hænge i master og ikke graves ned, som der ellers var enighed om i 2008. Men Carl Holst vil have ledningerne i jorden:

''- Jeg vil få ændret det her ved, at vi får en drøftelse af, hvad de tekniske og økonomiske udfordringer er ved at få dem i jorden. Nogle af de tal, der har været begrundelsen for, at man ville have dem i luften, er der stillet spørgsmålstegn ved, siger Carl Holst (V), der er folketingsmedlem og medlem af Energi- Forsynings- og Klimaudvalget, til TV SYD. ''

''Onsdag aften er 500 borgere samlet i Ribe Fritidscenter til møde om den 400 kilovolts luftledning, der skal strække sig 175 kilometer langs den jyske vestkyst. De kommende naboer til højspændingsmasterne vil have dem gravet ned i jorden.''

AF SARA SKOVHAVE RASMUSSEN TV SYD
https://www.tvsyd.dk/artikel/carl-holst-vil-grave-omstridte-ell..
Vis mere

Ingeniøren, Bemærkninger til 170 kV luftledningen d. 24/4-2018
Michael Mortensen kommenterer:
''Selvfølgelig kan de graves ned, det er kun et spørgsmål om pris.

Der er ikke en opgave vi ikke kan løse, det er kun et spørgsmål om vi vil finde pengene til det.

Jernbane tunnel under storebælt.
En bil i kredsløb om jorden.
Kabler nedpløjes i havbunden.

Rent udfordringsmæssigt hører nedgravning af ledninger i dansk jord til i småtings afdelingen.
Det er dog billigst at plastre det hele til med store grimme master og luftledninger.''

Mogens Skotte
Re: En usaglig indvending mod jordkabler:
Klares med jævnspænding/jævnstrøm.
Vis mere

»Grotesk«, »mærkeligt«, »ulogisk«: Politikere modsætter sig nye luftledningerd. 24/4-2018
''Et stort flertal af partierne i Folketinget valgte først at gå til milliard-dyr kamp mod luftledninger og master - for at droppe samme kamp blot otte år senere. Det har banet vej for nye master og luftledninger på en 170 km lang strækning i Jylland. »Vi havde ikke overblik over konsekvenserne,« siger Dansk Folkeparti.''


''Efter den danske stat de seneste ti år har brugt flere milliarder på at pille fungerende luftledninger ned af hensyn til forskønnelse, og imens nye lignende milliardprojekter stadig er planlagt, kan borgere i Syd- og Vestjylland se frem til omkring 500 nye master, der skal bære luftledninger fra den dansk-tyske grænse og 170 km op gennem Jylland.

Den situation beskriver en række energiordførere på tværs af folketingssalen nu som henholdsvis grotesk, mærkelig og ulogisk, mens flere partier ønsker at få mere af den planlagte strækning lagt i jorden.

Læs også: Efter kabellægning for milliarder: 170 km nye luftledninger på vej

»Der kan være grunde til, at der ikke er råd til at lægge forbindelser i jorden i nogle sammenhænge. Men ligefrem at hænge nye luftledninger op, mens man lægger eksisterende forbindelser i jorden andre steder i landet - det kan jeg ikke se nogen logik i,« siger Mikkel Dencker (DF)''

Ingeniøren. Af Kristoffer Lassen Jørgensen 24. apr 2018 kl. 12:23
https://ing.dk/artikel/grotesk-maerkeligt-ulogisk-politikere-mo..
Vis mere

Formand for Folketingets energiudvalg åbner for mere kabellægningd. 23/4-2018
Thomas Danielsen (V) vil se på nye oplysninger om prisen på kabler i forhold til luftledninger.

Ringkøbing-Skjern: Protester fra borgere og politikere mod Energinets plan om at trække 400 kilovolts luftledninger fra Idomlund og til grænsen er blevet hørt på Christiansborg.

Thomas Danielsen, der er valgt i Vestjyllands Storkreds og er formand for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, vil nu tage sagen op med energiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

''- Lars Chr. Lilleholt og jeg er enige om, at vi skal have kigget på de nye oplysninger, der er kommet frem i sagen og have en drøftelse om det, siger Thomas Danielsen.

Han peger her på nye oplysninger om prisen for at kabellægge forbindelsen.''

https://www.jv.dk/tarm/Formand-for-Folketingets-energiudvalg-aa..

Af Lars Kryger, JyskeVestkysten, Tarm, Skjern
Vis mere

AAU-professor i spidsen for stort projekt: Energisystemet skal nytænkesd. 22/4-2018
''Når Danmark i 2050 har som mål at være 100 procent uafhængig af fossile brændstoffer, kommer sol- og vindenergi til at spille en stor rolle. Men det er ikke nok bare at investere i flere vindmøller og solceller, lyder det fra en professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.''

''- Visionen er at anbefale robuste, omkostningseffektive investeringer, der skaber job og vækst for Danmarks energiindustri og ikke pålægger befolkningen og samfundet unødigt høje udgifter, forklarer Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet og leder af RE-Invest-projektet''

https://www.tv2nord.dk/artikel/aau-professor-i-spidsen-stort-pr..
nyhedsbrev, d. 13. feb. 2017
Vis mere

Efter kabellægning for milliarder: 170 km nye luftledninger på vejd. 20/4-2018
ENERGY SUPPLY:
Landet over er højspændingsledninger erstattet med jordkabler af æstetiske grunde. Nu er nye master på vej over en 170 km strækning i Syd- og Vestjylland. Vi begår samme fejl igen, frygter borgmester.

https://www.energy-supply.dk/article/view/597869/efter_kabellae..
Vis mere

Er vi blevet misinformeret og ført bag lyset?d. 19/4-2018
''Hvad et rigtigt, og hvad er forkert om prisen på jordkabler i stedet for en 400 kilovolt højspændingsledning fra Endrup til Idomlund. Ifølge chefprojektleder Christian Jensen fra Energinet, så er prisen knap 4 milliarder kroner og ikke mellem 5,4 og 9 milliarder kroner som hidtil antaget.''

''(…) Men hvorfor ikke, som Landsforeningen for Elkabler i jorden foreslår, lade ejerne af vindmøllerne betale en højere pris for at bruge kabellagt elmotorvej. Som lastbiler, der betaler vægtafgift for blandet andet at kunne køre varer ud til kunderne? -Det er et spørgsmål, som er interessant at drøfte, siger Troels Ravn(V).''
Vis mere

Efter kabellægning for milliarder: 170 km nye luftledninger på ved. 19/4-2018
Journalist Kristoffer Lassen Jørgensen skriver i INGENIØREN bl.a.

''Statens energiselskab erstatter flere steder i landet velfungerende højspændingsledninger med jordkabler alene for at slippe for synet af dem. Samtidig vil selskabet rejse nye master på en 170 km strækning i Syd- og Vestjylland. Vi begår samme fejl igen, frygter borgmester.''

''En situation uden sammenhæng
Han var oprindelig tilhænger af kabelhandlingsplanen.

»Den var – i den oprindelige form – et logisk udtryk for, at vi som samfund havde nået et punkt, hvor vi ikke længere ville acceptere master,« siger han:

»Den situation, vi har nu ... Det virker, som om det ikke indgår i nogen større sammenhæng.«

Princippet i at bruge milliarder på at fjerne velfungerende luftledninger af æstetiske grunde blev allerede for ti år siden åbent kritiseret af daværende chefkonsulent i Energinet Jørgen Munk Hansen:

»Selvfølgelig skal nettet udbygges efterhånden, og så kan man kabellægge i takt med det, men bare systematisk fra den ene ende at pille ledninger ned, som fungerer, det syntes vi godt nok var noget tåbeligt noget,« siger han i dag.

Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil ikke svare på Ingeniørens spørgsmål om logikken i statens investeringer i kabler. Han nøjes med gennem sin pressechef at konstatere, at de nye kabler til Viking Link først kommer op efter en VVM-høring.''
Vis mere

Politisk udvalg skærper tonen: Højspænding skal graves nedd. 18/4-2018
JyskeVestkysten
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Klip fra artiklen:
''Der skal overhovedet ikke rejses master igennem Esbjerg Kommune, mener Plan & Miljøudvalget, der dermed skærper tonen i høringssvaret til Miljøstyrelsen.''

''Plan & Miljøudvalget kræver nu hele strækningen med Energinets kommende, 400 kV-forbindelse gennem Esbjerg Kommune nedgravet i et nyt høringssvar til Miljøstyrelsen. Dermed står det tidligere Plan & Miljøudvalgs alternative forslag om østligere linjeføring på master ikke længere ved magt.''

''BEGRUNDELSEN
I udkastet til høringssvar til Miljøstyrelsen argumenteres der for, at det ansøgte projektforslag fra Energinet.dk på en række væsentlige punkter er til stor ugunst for både lokalbefolkning, turisme og landskab i Esbjerg Kommune. Det gør sig isærgældende i området ved Ribe, hvor det foreslåede tracé vil gribe meget forstyrrende ind og skabe stor risiko for tab af væsentlige rekreative og økonomiske værdier i form af bl.a. tabte turismeindtægter, skriver forvaltningen.''

''Klima- og energimister Lars Chr. Lilleholt (V) har tidligere oplyst, at der ikke råd til den meget dyre og angiveligt teknologisk usikre løsning, som det er at grave en ønsket højspændingsledning ned mellem Idomlund ved Holstebro tværs gennem Varde Kommune og videre til Endrup og ned til grænsen. Otte milliarder kroner vil det koste ekstra at grave højspændingsledningerne ned, ifølge ministeren, der også tidligere har oplyst, at 400 kilovolt jordkabler ikke er teknologisk muligt, da vekselstrøm efter 20-30 kilometer ædes op i kablet.''

BEMÆRKNINGER til artiklen i JyskeVestkysten:
Helle Carlsen
Jeg har efterspurgt oplysninger om nettilslutning ved Kriegers Flak, som alene sker ved kabellægning! Det er over kortere afstand end hele linjeføringen herovre, og det koster 3,5 mia. kr., men på Sjælland er det så helt ok at bruge afsindigt mange penge på en nettilslutning via jordkabler, men ikke i Jylland på en linjeføring, som årligt?? skal gøre til en indtjening på mere end 4 mia. kr.??

Sigrid Bluhme
Helle, har du kunnet få fat i Energinet.dks ansøgning og Energistyrelsens godkendelse til Den Vestjyske Elmotorvej ?
www.elijorden.dk vil meget gerne have dem lagt ind på hjemmesiden med kommentarer.
Du oplyser, at transitlinien skal indbringe 4 mia. kr årligt, så er det jo ikke muligt at ekspropriere lovligt til projektet, da linieføringen skal tjene valuta hjem og ikke være et projekt, der handler om at give vestjyderne strøm i stikkontakten.
Hvem vil mangle strøm i stikkontakten, såfremt projektet IKKE gennemføres ??????????
Vis mere

Jordkabler er teknisk muligt og langt billigere end oplystd. 18/4-2018
JyskeVestkysten
AF: HENRIK REINTOFT
Varde
''Det er denne nyudviklede højspændingsmast på 30-35 meter, som Energinet vil opføre fra Idomlund via Endrup og helt ned til Niebüll. Men en kableløsning er ikke nær så dyr som tidligere antaget, hvorfor folketingsmedlem Carl Holst (V) vil have en ny faglig vurdering af ministeren.''

''Det koster kun det dobbelte og ikke tre til fem gange mere at lave en kabellagt højspændingsledning mellem Endrup og Idomlund.''

Kommentarer:
Karsten Vetter
Hvorfor vil man ikke oplyse prisen for kabler i jorden?

Mike Jensen · Network administrator hos Undervisningsministeriet
Hvorfor ikke bare droppe projektet? Formålet er alene en yderst tvivlsom export, og ikke forsyningssikkerhed.

Sigrid Bluhme
Kabelproducenterne har mundkurv på overfor borgerne, hvis de spørger indtil priserne. Hvis borgerne var bekendt med, hvor relativt lidt mere det koster at kabellægge, så blev det et folkekrav at få KABELLAGT HELE DANMARK.
Energistyrelsen vil heller ikke offentliggøre de sande priser på jordkabler.

https://www.jv.dk/varde/Jordkabler-er-teknisk-muligt-og-langt-b..
Vis mere

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING: Opgave for den nye naturfredningspræsidentd. 14/4-2018
Læserbrev
JONNA VEJRUP CARLSEN, FORFATTER, KØBENHAVN Ø skriver et debatindlæg i JyllandsPosten, at
''Danmarks Naturfredningsforenings nye præsident Maria Reumert Gjerding vil forhåbentlig sørge for, at den planlagte højspændingsforbindelse, der skal føre energi fra vindkraft ned gennem Jylland til Tyskland, lægges ned i jorden. Vi er sluppet af med de tidligere telefonpæle langs vejene, men i dag ødelægges naturområder af vindmøller og højspændingsmaster. Hvad med trækfuglene?
Man burde i stedet lægge solceller på flere hustage og måske endda ned i vejene.''

Bemærkninger:
JONNA VEJRUP CARLSEN har fuldstændig ret i, at det er vanvittigt først at bygge skæmmende masteførte elledninger for senere at vælte dem, hvis de står i vejen for 'respekterede' borgere. Vindmøllerne er også forhadte og mange borgergrupper kæmper indædt imod, at vores land plastres til med kraftværker i mastehøje og så senere sende strømmen ud af landet via master så høje som rundetårn.

Hvorfor skal det være så dyrt at lægge solceller på hustagene, hvor den grønne energi ikke SKADER noget menneske? Er det fordi borgerne IKKE MÅ FREMSTILLE EGEN STRØM for senere, med en bedre teknologi, at lagre noget af strømmen til solfattige tider?
Vis mere

Beboere: Højspændingslinje skal i jorden - ellers skal den helt vækd. 13/4-2018
''Familien Hattens er ved at flytte ind i en landejendom beliggende Blåbjerg mellem Sølsted og Ellum. Det er lige præcis her, at Energinets nye højspændingslinje med stor sandsynlighed vil krydse over de stille marker og det åbne land. Men planerne mødes nu af kraftig modstand fra familien, der har travlt med at sætte det nedlagte stuehus i stand. Om to uger flytter parret med to børn ind i Peter Hattens fødehjem.''

Bemærkninger:
Højspændingsmaster er så forhadte, at absolut ingen mennesker ønsker den slags grimme og sundhedsskadelige naboer.
Energinet.dks masteprojekt er ulovligt, fordi transitledningen skal føres til Niebüll i Tyskland, hvor den danske overskuds- vindmøllestrøm skal sælges. Profitprojekter kan staten ikke lovligt ekspropriere til. Derfor kan lodsejerne forlange, at projektet gennemføres som KONTEX-forbindelsen fra Køge til Gedser, der i parentes bemærket er en ufarlig jævnstrømsforbindelse.
Vis mere

Brug fornuftend. 12/4-2018
Erik Dam-Madsen, Årre:
''Kommentar til den 170 km lange 400kV luftledning, som planlægges i disse dage mellem grænsen i syd ved Tønder henover Endrup ved Bramming til Idomlund i nord ved Holstebro Vindmøller skæmmer naturen, hvad gør vi så? Vi flytter dem ud på havet i store farme, hvor ingen mennesker kan se eller høre dem. Hvad sker der så? Jo vindmøllerne producere forhåbentligt en masse billig (gratis) grøn strøm.''

Bemærkninger:
Forslag: De mennesker, der er ansvarlige for rejsning af 400 kV master i den unikke vestjyske natur, burde have sådan et anlæg som nabo i et år og efterfølgende få målt deres immunforsvar (antallet af hvide blodlegemer). Og resultatet skal offentliggøres.
Så var der måske en mulighed for, at myndighederne ville tænke sig om, inden de vil tvinge vestjyderne til at acceptere flere vekselstrøms transitforbindelser?
Vis mere

Medlemmer strømmer til Facebook-gruppe mod højspændingsledningerd. 11/4-2018
Cirka 1700 mennesker er blevet medlem af Facebook-gruppen 'Højspænding i jorden'. Siden fredag er medlemstallet blevet firedoblet, og især i weekenden er det strømmet ind med medlemmer, der ønsker at give deres mening offentligt til kende.

Bemærkninger:
TILLYKKE med den gigantiske opbakning hos lokalbefolkningen.
Et godt råd: Sammenhold er nøgleordet. Det betyder, at ingen lodsejer må indgå en aftale med en erstatning af Energinet.dk. Sagen er, at skal Energinet.dk i gang med at foretage mange, mange hundrede ULOVLIGE ekspropriationer for at gennemføre en transitledning til Tyskland, så stopper projektet.
På Djursland blev 2 lodsejere ulovligt eksproprieret til 170 kV kablerne. Og 7 lodsejere blev ulovligt eksproprieret til nedgravningen af 245 kV luftledningerne. Forhandlerne fra Energinet.dk syntes det var mere end nok!
Vis mere

Varm velkomst til Energinet på Endrup Krod. 10/4-2018
''Ikke mange, om nogen, blandt de mere end 200 fremmødte gæster, der rummede alt fra lodsejere og lokalbefolkning til politikere fra hele Syd- og Sønderjylland, havde sympati for Energinets planer, og det lå i den tætte luft i salen, at det ville blive en hed aften for gæsterne fra Energinet.'', skriver JyskeVestkysten
Vis mere

1700 mennesker er blevet medlem af Facebook-gruppe mod højspændingsledningerd. 10/4-2018
Facebook-gruppen ''Højspænding i jorden'' vokser og vokser:
Debatten raser inde i gruppen, som blev startet tilbage i marts 2016 af Foreningen for elkabler i jorden, der ligeledes har startet en UNDERSKRIFTSINDSAMLING, for at højspændingsledningen mellem Idomlund og ned til Niebüll skal graves ned i jorden.

- Det er i hele Danmark, at elkabler skal graves ned i jorden. Så vi skal stå sammen fra nord til syd og støtte hinanden, så ingen står alene med problemet, forklarer Ellen Margrethe Karlsen, der dog ikke selv ser ud til at blive påvirket af linjeføringen, men alligevel betegner sagen som et mareridt.

Bemærkninger:
Ellen Margrethe Karlsen har prøvet det før, nemlig sidst Energinet.dk havde Den Vestjyske Elmotorvej som dagsorden. Ellen ved om nogen, at det er et sandt helvede at kæmpe mod Energistyrelsen og Energinet.dk

Endrup Kro var fyldt med højspændt vrede fra gæsterne.
Vis mere

Folketingskandidat angriber ministerd. 10/4-2018
Folketingskandidat Anders Kronborg (S) langer berettiget ud efter energi-, klima og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V).
''Hvorfor kan det lade sig gøre at fjerne 400 kV-master ved blandt andet Middelfart -der i parentes bemærket er valgkreds for energi-, klima og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V) -når det ikke kan lade sig gøre at kabellægge andet en småstrækninger i de jyske projekter fra Idomlund ved Holstebro til grænsen?''

Energi er en kompliceret størrelse, og det kræver energi at sætte sig ind i lovgivningen og lave udregninger på, hvorfor der nu lige skal spenderes flere milliarder til endnu en ny 400 kV transitledning.

Eksempel på, hvor vanvittigt der ødsles penge ud til elledninger, som der hverken er behov for eller er lovlige, og hvordan man får omgjort en politisk beslutning af en elmotorvej på 400 kV:

Djursland med Grenaa som yderste punkt mod øst forsynes af:
3 x 60 kV masteført luftledninger med en samlet el-overførsel på ca 100 MW nogenlunde ligeligt fordelt på de tre luftledninger. Plus 2 x 170 kV nedgravede kabler i år 2000 med en samlet effekt på ca. 400 MW. Plus nedgravede luftledninger fra Grenaa til el-knudepunktet Trige v. Aarhus med en samlet effekt på ca. 530 MW (forbinder Kattegat hav-mølle-park). De nedgravede luftledninger bruges ikke på Djursland, de sender den producerede vindmøllestrøm til Trige og derfra videre ad 400 kV el-motorveje.

Grenaa kan altså få leveret strøm fra 3 stk. 60 kV luftledninger (effekt 100 MW) + 2 stk. 170 kV jordkabler (effekt 400 MW) men, men, men...Grenaa's behov er sølle 27 MW.
Hvem skal dog bruge så vanvittigt meget el-overførsel? INGEN
Behovet for strøm i stikkontakten i Grenaa er 2 stk nedgravede 60 kV kabler. Det ene kabel skal levere strøm og det andet kabel er et reservekabel. Nedgravede kabler er forsyningssikkerhed og langt billigere end luftledninger set over et åremål.

En væsentlig årsag til, at det lykkedes Djursland at få omgjort den politiske beslutning at bygge en 400 kV el-motorvej fra Grenaa til Mesballe (Midtdjursland) var vores SAMMENHOLD.
Politikerne i kommunalbestyrelsen og i Århus Amt, bl.a Lotte Hornemann (V) og bygherren Midtjyske Net var så fulde af løgn og vedblev at lyve, at selv et skolebarn mistede enhver respekt fra det sammenrend.
Energistyrelsen godkendte 400 kV-masterne i 1992, uden lovhjemmel! Projektet havde været så længe undervejs, at de berørte lodsejere troede, at projektet var glemt og skrinlagt.

Denne ulige kamp fandt sted i 1998 og først i april 1999 meddelte politikerne, at masterne var væltet og nu skulle der kabellægges. IKKE flere grimme master på Djursland, men derimod masser af vindmøller!

Når der bygges overflødige og ulovlige 400 kV- elmotorveje, så skal de betales over samtlige danske elregninger. Sådan kradser man skattekroner ind uden at danske elforbrugere aner uråd om, at dette er den skjulte dagsorden.
Vis mere

Ny 400 kV højspændingsforbindelse fra Idomlund til Niebüll i Nordtysklandd. 10/4-2018
Referat af Anne Boesen, tidligere kæmpet mod den gamle 400 kV højspændingsluftledning i Vestjylland, skriver bla.:
Chr. Jensen fra Energinet.dk fortæller, ''at forbindelsen mellem Idomlund og Endrup skal forstærke det vestjyske net, og forbindelsen fra Endrup til Tyskland alene tjener til salg af strøm til Tyskland. Energinets repræsentant gjorde det meget klart, at forbindelsen ikke kunne kabel lægges i sin helhed, men lokale forhold kunne gøre, at kortere strækninger kunne.''

Videre skriver Anne Boesen:
''Endvidere gjorde Energinets repræsentant meget ud af at gøre os forståeligt, at ethvert ANSVAR FOR
MASTERNE LIGGER HOS POLITIKEREN, og at det da var synd for de berørte beboere og naturen, men åbenbart ikke nok til at finde pengepungen frem og kabel lægge med de løsninger, der pt er muligt.''

Beth Lauridsen fra 'Højspænding i jorden' tog ordet.
Beth har tidligere kæmpet mod den gamle vestjyske 400 kV luftledning.
''Facebook gruppen er naturligvis modstander af den nye masteforbindelse og forstår ikke behovet, ligesom gruppen heller ikke kan forstå, at forskønnelses projekter på linjeføringer går Jyllands næse forbi. Alle danskere får grøn energi men Jylland betaler med grimme forbindelser. Og Energinet afsætter strømmen til Tyskland'', skriver Anne Boesen.

''Det kom ligeledes frem, at det er Tyskland, der kræver leverancer af strøm i vekselstrøm. Vi i Jylland betaler så ved at få vores liv, vores livsværk, vores helbred og vores unikke natur ødelagt. Vi vil ikke betale for, at Energinet.dk kan tjene penge. Det må simpelthen høre op. Vi skal stå sammen og gøre oprør. Sammen er vi stærke.
Husk at møde op til de planlagte infomøder og stil spørgsmål.''

Bemærkninger:
Energistyrelsens repræsentant gav intet svar på, om der overhovedet var et BEHOV for endnu en 400 kV forbindelse. Der blev heller ikke kastet lys over, hvor stor profitten blev med en 400 kV el-motorvej til Niebüll.
Det blev heller ikke nævnt, at projektet burde gennemføres som KONTEX-forbindelsen, fordi det er tyskernes behov, der primært skal dækkes, ikke danskernes og oven i købet med dansk vindmøllestrøm!
Vis mere

Folketingskandidat i hårdt angreb på maste-ministerd. 9/4-2018
Folketingskandidat Anders Kronborg (S) langer berettiget ud efter energi-, klima og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V).
''Hvorfor kan det lade sig gøre at fjerne 400 kV-master ved blandt andet Middelfart -der i parentes bemærket er valgkreds for energi-, klima og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V) -når det ikke kan lade sig gøre at kabellægge andet en småstrækninger i de jyske projekter fra Idomlund ved Holstebro til grænsen?''

Energi er en kompliceret størrelse og det kræver energi at sætte sig ind i lovgivningen og lave udregninger af, hvorfor der nu lige skal spenderes flere milliarder til endnu en ny 400 kV transitledning.

Eksempel på, hvor vanvittigt der ødsles penge ud til elledninger, som der hverken er behov for eller er lovlige og hvordan man får omgjort en politisk beslutning af en elmotorvej på 400 kV:

Djursland med Grenaa som yderste punkt mod øst forsynes af:
3 x 60 kV masteført luftledninger med en samlet el-overførsel på ca 100 MW nogenlunde ligeligt fordelt på de tre luftledninger. Plus 2 x 170 kV nedgravede kabler i år 2000 med en samlet effekt på ca. 400 MW. Plus nedgravede luftledninger fra Grenaa til el-knudepunktet Trige v. Aarhus med en samlet effekt på ca. 530 MW (forbinder Kattegat hav-mølle-park). De nedgravede luftledninger bruges ikke på Djursland, de sender den producerede vindmøllestrøm til Trige og derfra videre ad 400 kV el-motorveje.

Grenaa kan altså få leveret strøm fra 3 stk. 60 kV luftledninger (effekt 100 MW) + 2 stk. 170 kV jordkabler (effekt 400 MW) men, men, men...Grenaa's behov er sølle 27 MW.
Hvem skal dog bruge så vanvittigt meget el-overførsel? INGEN
Behovet for strøm i stikkontakten i Grenaa er 2 stk nedgravede 60 kV kabler. Det ene kabel skal levere strøm og det andet kabel er et reservekabel. Nedgravede kabler er forsyningssikkerhed og langt billigere end luftledninger set over et åremål.

En væsentlig årsag til, at det lykkedes Djursland at få omgjort den politiske beslutning at bygge en 400 kV el-motorvej fra Grenaa til Mesballe (Midtdjursland) var vores sammenhold.
Politikerne i kommunalbestyrelsen og i Århus Amt, bl.a Lotte Hornemann (V) og bygherren Midtjyske Net var så fulde af løgn og vedblev at lyve, at selv et skolebarn mistede enhver respekt fra det sammenrend.
Denne ulige kamp fandt sted i 1998 og først i april 1999 meddelte politikerne, at masterne var væltet og nu skulle der kabellægges. IKKE flere grimme master på Djursland, men derimod masser af vindmøller!!
Vis mere

Én lovlig løsning: Kabellægning af TRANSITFORBINDELSEN: ENDRUP i Danmark til NIEBÜll i Tysklandd. 8/4-2018
Citat fra JyskeVestkysten 6/4-2018, artikel om borgerne, der stadig er lidt i chok:

''Ejendommen Vibækvej 12 ved Endrup er nabo til Natura 2000-område i Sneum Ådal, er et af de steder, der kan se frem til at få elmaster ind igennem stuehuset, hvis Energinets planer om at opføre rundetårnsstore elmaster på strækningen mellem Endrup og Niebüll bliver virkeliggjort.''

###BEMÆRKNINGER - AFGØRENDE FOR KRAVET OM KABELLÆGNING
JyskeVestkysten skriver klokkeklart, at FORMÅLET med transitforbindelsen er at føre strømmen fra ENDRUP i DANMARK og sydpå til NIEBÜll i TYSKLAND.
Da masternes formål er, at Energinet.dk skal eksportere vindmølle-strømmen, så handler det her IKKE om ALMENVELLET (forsyningssikkerhed for at vestjyderne ikke mangler strøm i stikkontakten).
Derfor skal linieføringen gennemføres som en JÆVNSTRØMSFORBINDELSE i stil med den sjællandske KONTEX-forbindelse fra BJÆVERSKOV v. Køge til GEDSER og videre ned i TYSKLAND.###
Vis mere

Energinet.dk: Nye el-motorveje bygges med luftledningerd. 6/4-2018
Bemærkninger:
Har de ramte lodsejere fået tilsendt en dokumentation for behovet af endnu en elmotorvej i Danmark? Nå ikke, så vil vi her på hjemmesiden opfordre lodsejerne til at få fat i sådan en udregning. Måske kan Aalborg Universitet hjælpe med at regne på tallene, så lodsejerne ikke snydes for sådan en udregning. Sagen er nemlig, at når der på et tidspunkt bliver eksproprieret til luftledningen, så kan det alene gøres på lovlig grund, hvis ledningen handler om ALMENVELLET. Altså, at ledningen er nødvendig for at mennesker i Vestjylland har strøm i stikkontakten.
Nå, ledningen var også på Energinet.dks dagsorden for en halv snes år siden, men blev opgivet (selvfølgelig uden dokumentation for behovet for elmotorvejen) vel sagtens fordi Energinet.dk ikke havde styr på hvilke lodsejere de ville skade med ledningen. Folketingspolitikere, advokater og pengestærke mennesker har vist aldrig haft problemer med at få en skæmmende, larmende og sundhedsfarlig nabo som en 400 kV vekselstrømsluftledning. Hvis Vestjylland skal skæmmes med kraftige strømførende højspændings luftledninger, så forlang at strømmen er jævnstrøm: Den er ufarlig og stort set uden tab af strøm ved transmissionen fra punkt A til punkt B.

Da masternes formål er, at Energinet.dk skal eksportere vindmølle-strømmen, så handler det her IKKE om ALMENVELLET. Derfor skal linieføringen gennemføres som en JÆVNSTRØMSFORBINDELSE i stil med den sjællandske KONTEX-forbindelse fra KØGE til GEDSER og videre sydover.

Link til linieføringen:
https://endk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=17..
Vis mere

Borgerforeninger vil presse elmaster i jorden ved byerned. 6/4-2018
JyskeVesgkysten skriver bl.a.
''De langt større og mere effektive vindmøller er den mest væsentlige årsag til, at Energinet opfører en kombineret 400 kilovolt og 150 kilovolt luftledning fra Endrup og tværs gennem Varde Kommune og videre op til Idomlund ved Holstebro.''
Bemærkninger:
Der findes altså ingen dokumentation for at 400 kV luftledningsmotorvejen er begrundet i ALMENVELLET. Derimod er begrundelsen, at der er bygget alt for mange vindmøller uden at den gamle ledning kan rumme flere vindmøller, så derfor skal strømmen sendes videre i en ny ledning. Har lodsejerne set de beregningerne, der bygger på for stor udbygning af vindmøller?
Vis mere

Erstatning, køb, placering og krav: Det skal du vide om de nye højspændingsmasterd. 6/4-2018
JydskeVestkysten 06 04 2018 skriver bl.a.
''Kan man risikere at skulle gå fra hus og hjem, hvis den nye højspændingsledning kommer til at ligge lige op ad ens hus. I princippet nej, da der ifølge projektleder Christian Jensen fra Energinet ikke er en minimumsafstand. Han vil dog ikke helt udelukke, at ekspropriation i nogle enkle tilfælde kommer på tale. Men som udgangspunkt er det båret af frivillighed.''
Bemærkninger:
Både Sverige og Norge har grænseværdier for, hvor tæt el-ledninger må bygges ved beboelserne.
Grænseværdien hedder 0,4 mikroTesla og den skal være lavere, hvis huset ligger i Norge el. Sverige. Danmark har ingen grænseværdier. Lodsejerne orienteres ikke om, at der er grænseværdier i vore nabolande, fordi vekselstrøm er sundhedsfarligt for alt levende. Energinet.dk mener, at kraftige vekselstrømsanlæg er ufarlige i Danmark. Ellers havde de jo en grænseværdier ligesom vore nordiske naboer ?
Vis mere

Energinet udvikler ny og væsentligt lavere højspændingsmastd. 6/4-2018
''Vi regner med at sætte den nye mastetype op. Det er en lavere mast på 30-35 meter, fortæller Christian Jensen, der er projektleder hos Energinet.''

Bemærkninger:
Elmaster hører ikke hjemme i den smukke vestjyske natur, men på lodsepladsen. Det er ganske enkelt en skandale at fortsætte med at bygge nye luftledninger i 2018, når begrundelsen er, at antallet af vindmøller er for stort.
Linieføringens formål er EKSPORT af vindmøllestrøm. Projektet handler ikke om sikre danskerne strøm i stikkontakten (forsyningssikkerhed), og derfor er hele projektet ulovligt.
JydskeVestkysten 06 04 2018
Vis mere

Ægtepar: Vi føler os lidt stavnsbundet med fire møller bagvedd. 6/4-2018
''- Vi føler os lidt stavnsbundet med fire møller bagved, siger Bjarne Christensen, hvis ord lyder fra telefonen på spisebordet.

(…) Og grundlæggende føler ægteparret sig afmægtige, da den demokratiske proces for dem er svær at få øje på. Masterne er en Folketings- og ikke mindst en ministerbeslutning.
....
- Vindmølleejerne må da betale for at kunne komme af med deres strøm. De må betale for nogle flere jordkabler, siger Bjarne Christensen.''
Vis mere

Endrup-borgere rammes af elmaster: Vi er stadig lidt i chokd. 6/4-2018
Borgermøde på Endrup Kro, mandag den 8. april 2018.

''Ejendommen Vibækvej 12 ved Endrup er nabo til Natura 2000-område i Sneum Ådal, er et af de steder, der kan se frem til at få elmaster ind igennem stuehuset, hvis Energinets planer om at opføre rundetårnsstore elmaster på strækningen mellem Endrup og Niebüll bliver virkeliggjort.''

###BEMÆRKNINGER - AFGØRENDE FOR KRAVET OM KABELLÆGNING
JyskeVestkysten skriver klokkeklart, at FORMÅLET med transmissionslinien er at føre strømmen fra ENDRUP I DANMARK og sydpå til NIEBüll i TYSKLAND.
Da masternes formål er, at Energinet.dk skal eksportere vindmølle-strømmen, så handler det her IKKE om ALMENVELLET.
Derfor skal linieføringen gennemføres som en JÆVNSTRØMSFORBINDELSE i stil med den sjællandske KONTEX-forbindelse fra KØGE til GEDSER og videre sydover.###

''- Hvis beslutningen er taget, og de ingen intentioner har om at grave kablerne ned, hverken her eller andre steder, så kan de ligeså godt melde det klart ud. Så bliver det bare en skinhøring, og jeg mener alle politiske partier er nødt til at stå sammen, hvis vi skal vinde denne kamp, siger Anders Kronborg.

Lars Brinch Thygesen mener desuden det fremadrettet bliver vigtigt, at de lokalvalgte politikere nu kommer på banen med deres holdninger, selvom størstedelen formentlig ikke tør sige andet end at de skal graves ned, og han afslutter med en for ham vigtig pointe.

- Nu ser vi på min grund i dag, og hvad det vil betyde for mig. Men dette handler ikke kun om mig. Det handler om Endrup, om hele lokalområdet og om ikke at ødelægge Danmarks natur, som vi har kæmpet så hårdt for, siger Lars Brinch Thygesen.''
JyskeVestkysten
AF: KÅRE WELINDER , KWE@JV.DK
Publiceret 06. april 2018 kl. 07:00

https://www.jv.dk/esbjerg/Endrup-borgere-rammes-af-elmaster-Vi-..
Vis mere

Energinet offentliggør linjeføring af master på højde med Rundetårnd. 5/4-2018
''Projektleder hos Energinet, Christian Jensen, sagde for nylig til JydskeVestkysten, at rapporten fra 2009 og principperne heri bestemt ikke er glemt, ligesom arbejdet med forskønnelse af det eksisterende 400 KV-net kører efter planen, der blev vedtaget i november 2016 i Folketinget.

”Principperne er fastholdt, så der, hvor masterne vurderes at få en væsentlig indflydelse på natur og landskab eller hvor vi er tæt på byerne, skal der tages højde for det,” sagde han bl. a.

Anders Kronborg undrer sig: ”Hvis man virkelig ville følge de principper, så har jeg svært ved at se, at den foreslåede linjeføring kan gennemføres, uden at man graver kablerne ned på meget lange strækninger. Og det påstår man jo, ikke kan lad''

Bemærkninger:
Ros til Anders Kronborg for sin udtalelse om, at han har svært ved at se en gennemførelse af 400 kV ledningsprojektet uden kabellægning af meget lange strækninger.
Netop fordi strøm er en kompliceret størrelse, kan Energinet.dk slippe af sted med at påstå hvad som helst med store fede løgne.
Hvorfor kunne sjællænderne få kabellagt 400 kV transitforbindelsen fra Bjæverskov v. Køge til Gedser som går under navnet KONTEX-forbindelsen (ændret til en jævnstrømsforbindelse)? Fordi der var lodsejere, der satte sig ind i lovgivningen og ikke ville acceptere meningsløs ødelæggelse af naturen !!!!!!!
Eksempelvis påstod bygherren Midtjyske Net i feb. 1998 på Mesballe Hotel på Djursland, at når masterne kaldtes 'juletræer' med en højde på 42 meter, så var det 'kun' 150 kV ledninger. Og Energistyrelsen supplerede løgnen ved at kalde projektet for noget med 'en 150 kV forbindelse', alt sammen løgne, der bedre skulle få 400 kV masterne til at glide ned i halsen på godtroende djurslændinge.
Et simpelt research i 'Den Blå Bibel' beskrev mastehøjderne til de forskellige ledningstyper. Hvis der skal tages hensyn til miljøet, så hænger man aldrig ledninger op i højere master end nødvendigt.
Vis mere

Roager vandt over vindmøllerne - nu kommer kæmpemasterned. 5/4-2018
''For byrådsmedlem Alex Sørensen (V) fra Roager vil det være godt, gammeldags træls, hvis det ender med, at Energinet opfører de mere end 40 meter høje master tæt på Roager, men han mener det endnu er for tidligt at sige, hvad man vil gøre for at kæmpe imod elmasterne.

-Jeg har kun lige set tegningerne, så nu skal vi til at sætte os ind i, hvor meget modstand, der vil komme herudefra, efterhånden som informationerne om projektet begynder at komme ind. Det skal være mere konkret, før vi tager endeligt stilling til det, siger Alex Sørensen, der mener der er stor forskel på kæmpevindmøllerne og de måske kommende elmaster.

-Jeg vil være ked af det, hvis de nye master sættes op her, men jeg er bange for, at det vil blive en ulige kamp.''

Bemærkninger:
Byrådsmedlem Alex Sørensen (V) fra Roager har ret i, at kampen mod masterne er en ulige kamp. Alex Sørensen taler mastesagen NED. Staten har alle midlerne og skyr intet for bare at tromle deres beskæftigelses-projekter igennem. Staten tager let på begreber som lovlighed, retssikkerhed og ekspropriationer, fordi masterne placeres i områder, der er relativt tyndt befolkede. Hvor skal de forsmåede lodsejere finde en advokat, der ikke er i lommen på Energinet.dk?
Kampen mod den ulovlige forbindelse fra Kattegat Havmøllepark blev betroet DAHL advokaterne, som pludselig også havde Energinet.dk som kunde!!!!!
Måske kan advokatoplysningen nederst i venstre margen bruges?
Da masternes formål er, at Energinet.dk skal eksportere vindmølle-strømmen, så handler det her IKKE om ALMENVELLET. Derfor skal linieføringen gennemføres som en JÆVNSTRØMSFORBINDELSE i stil med den sjællandske KONTEX-forbindelse fra KØGE til GEDSER og videre sydover.
Vis mere

ENDRUP-IDOMLUND: FORSTÆRKNING AF ELNETTETd. 19/7-2017
Energinet planlægger at erstatte en eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund med en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund.
Bemærkninger:
Energinet.dk har som opgave at kabellægge samtlige 150 kV forbindelser, men det ser ud til, at statsselskabet har sin egen måde at kabellægge på: At bygge nye overflødige el-motorveje og så skrotte de ellers funktionsdygtige 150 kV - forbindelser!!!
Planlægningen af 'Den Vestjyske El-motorvej' blev skrottet efter voldsomme protester i 90´erne, men nu vil Energinet.dk igen forsøge at plastre Jylland til med nye luftbårne el-motorveje. Loven foreskriver, at behovet skal dokumenteres i et behov for danskernes forsyningssikkerhed, men det kunne man ikke i 90´erne og det kan man heller ikke i dag.
Regningen for nye transit-muligheder betales af de i forvejen hårdt beskattede elforbrugere.
Energinet.dk er et politisk organ og jeg kan kun sige: ''Politik er råddent''
Link til Energinet.dks planer:
https://www.energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Endru..
Vis mere

Borgmester opfordrer Energinet til at skåne Endrupd. 19/7-2017
JydskeVestkysten 19 07 2017
Borgmester opfordrer Energinet til at skåne Endrup.
Det er en kendt sag, at Energinet ønsker at opføre en ny 400 kilovolt højspændingsledning mellem Idomlund ved Holstebro og ned til Endrup, og det har for længst udløst voldsomme protester fra borgere i nabokommunen Varde.

I Endrup er man ligeså lidt begejstret, hvilket har affødt et brev fra borgmester Johnny Søtrup (V) til Energinet, hvori han beder selskabet om at skåne landsbyen for yderligere gener ud over dem, der allerede er en realitet i forbindelse med opførelsen af den store nye højspændingsstation ved Endrup.

"... borgerne i Endrup er meget generet af dels transformatorstationen, der er blevet opført ved Endrup, og ikke mindst de mange luftledninger, der er ført til transformatorstationen. (…) I forlængelse heraf skal jeg på det kraftigste opfordre til, at Energinet.dk finder en løsning til de kommende ledninger, der generer lokalbefolkningen mindst muligt. Helst så jeg, hvis der kunne findes en løsning, hvor ledningerne nær Endrup blev kabellagt", skriver Johnny Søtrup blandt andet til Energinet med kopi til energiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Der er dog ingen kære mor, hvis det står til ministeren og et Folketings-flertal. Sidste år skrottede regeringen sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftalen fra 2008 om, at al fremtidig højspænding skal i jorden.

Borgmesteren har ikke fået svar på sit brev til Energinet. dk endnu, men ifølge Christian Jensen, chefprojektleder hos Energinet er det undervejs. Der vil dog hverken være løfter eller det modsatte i svaret. ”Vi vil svare, at vi som altid inddrager dem, som kan blive berørt af nye anlæg, og vi går selvfølgelig i dialog med både lokale myndigheder og enkeltpersoner, som kan blive berørt, for sammen at finde den bedst mulig løsning. Den vil ikke altid blive bedømt som godt nok, det ved vi godt,” siger Christian Jensen.

Han slår dog konkret fast, at det ikke kommer på tale at grave hele linjeføringen ned, og at det heller ikke vil ske på lange strækninger.
Vis mere

Energinet.dk: Nye el-motorveje bygges med luftledningerd. 26/11-2016
De retningslinjer for udbygning af højspændingsnettet, Folketinget vedtog i 2008, er tilpasset.

Fremover bygges nye 400 kV-forbindelser med luftledninger. Det er en ændring i forhold til de retningslinjer om kabellægning og tranmissionsnet, som Folketinget besluttede i 2008. Her var der lagt op til, at nye 400 kV-forbindelser fremover skulle lægges som kabler i jorden, hvis det var teknisk muligt.

Nye forbindelser på 150/132 kV-niveau skal fortsat være kabler i jorden.

Den nye aftale er en del af de aftaler regeringen har lavet med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i samme ombæring, som afskaffelse af PSO-tariffen blev besluttet.

Et forslag om at tilpasse retningslinjerne har været på vej siden 2015.

Læs mere hos Energinet.dk

Bemærkninger:
Det er vanvittigt at fortsætte udbygningen med vindmøller og andre ustabile energikilder, fordi grænsen for hvor meget ikke-styrbar vedvarende energi, der kan være i det nuværende danske energinet, er ved at være nået.
Vis mere

Dansk el-net skal udbygges for 11 milliarder kroner!d. 16/3-2016
''Energinet.dk vil sammen med engelske National Grid forbinde de to landes elnet med et over 740 km langt søkabel og kabel gravet i jorden, Viking Link.'' Læs hele artiklen ved klik på Vis mere nedenstående.
Energy Supply

Den Midtjyske Elmotorvej på nye EAGLE master erstattede den gamle motorvej på 420 kV. Energinet.dk (staten), der er ejer af ledningen, kan kun udnytte forbindelsen stærkt begrænset, fordi Tyskland ikke vil opgradere deres luftledningsnet sådan, at danskerne kan sælge deres alt for store vindmølleproduktion. Energinet.dk kalder fænomenet for et flaskehalsproblem, at tyskerne ikke bare udvider og udvider nettet i det uendelige.

Nu vil Energinet.dk igen forsøge at få en vestjysk elmotorvej (ukendt spænding) på master og i et nyt tracé til trods for, at strømmen skal være til eksport.
Ingen må forbavses, når der igen eksproprieres til et masteprojekt, hvis formål er at sælge strøm til udlandet!
Ingen eksproprierede lodsejere må blive forbavset over IKKE at være klageberettiget.
Den erfaring har 7 familier på Djursland, som blev eksproprieret til et nedgravet luftledningsprojekt, som var 100 % overflødigt. Vi kunne ikke køre retssag mod staten, fordi staten ikke ville give lodsejerne fri proces.
GRUNDLOVEN er god, hvis politikerne vil overholde den.
Danmark er ikke et retssamfund.
Vis mere

Gigantisk udvidelse af el-nettet i Vestjylland på vejd. 16/3-2016
HOLSTEBRO
En gigantisk udvidelse af det danske el-net i Vestjylland er på vej de næste seks-syv år. Det skriver JydskeVestkysten.

Der skal således bruges 11 milliarder kroner på udvidelse af højspændingsnettet, hvor en del er på strækningen fra Idomlund til Endrup ved Esbjerg og videre til Niebüll i Tyskland.

Tirsdag blev borgmestrene og forvaltningerne i de fem berørte vestkyst-kommuner - Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg og Tønder - underrettet om planen.

Over de kommende år vil der blive brugt milliarder på at udbygge højspændingsnettet fra Idomlund til Endrup ved Esbjerg

http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/gigantisk-udvide..

Af Michael Sand Andersen
Dagbladet Holstebro, onsdag den 16. marts 2016
Vis mere

170 kV transformer op uden lokalpland. 26/7-2010
I Thisted Kommune bygger Nordvestjyske Net en transformerstation UDEN lokalplan i beboelsesområde. Beboerne kræver erstatning eller transformeren flyttet. Advokat Helle Carlsen (H) varertager borgernes interesser.
Status på Rammesagen ved Kjeld Boisen.
Vis mere

Jævnstrømskabler er fremtiden, Energinet.dk lever i fortiden!d. 31/7-2009
Mastehistorie fra Sig: "Derfor, kære politikere, den danske befolkning vil have jævnstrømskabler i jorden, og det er bare med at gå i gang med at lave en overordnet plan for at få dette i Danmark."
Vis mere

Energinet.dk tilsidesætter egne procedurerd. 16/1-2009
Justitsministeriet vil ikke redegøre for proceduren når Energinet.dk gennemfører transmissionsforbindelser på 150 kV/400kV niveau. Energistyrelsen meddeler, at der ikke eksisterer nogle fastlagte procedurer eller rækkefølge for indhentelse af tilladelser. Se Miljøministeriets procedurer fra KONTEK-forbindelsen.
Vis mere

Kras Mastehistorie fra Vestjyllandd. 30/12-2008
"Kommunalpolitikerne interesserede sig ikke så meget for sagen at de ville rejse sig op af stolen og tage ud og se på, hvor vanvittigt et tracé Energinet.dk holdt fast i".
Vis mere

3000 protesterer mod 400 kV luftledningd. 27/12-2008
Hans Brun Hansen (V):
"Jeg vil ikke selv have højspændingsmaster i min baghave. Når de kan kabellægge på Sjælland (Kontek-jævnstrømsforbindelsen), så kan vi også gøre det i Ribe Amt, som er et grønt amt. Det kan ikke være et spørgsmål om penge."
Vis mere

Læserbrev: Transit-el fra Horns Rev 2 d. 4/12-2008
I Tyskland gennemføres miljøvenlige løsninger, når strømmen fra havvindmølleparken Borkum 2 føres i land som jævnstrøm.
Vis mere
Denne side er besøgt 180131 gange siden d. 28. november 2008.