Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Arkiv

Her kan du se ældre historier fra forsiden under kategorien Magnetfelter


Deres nyfødte søn lå i barnevognen og kiggede op på de højspændte ledningerd. 1/12-2019
Jyllands-Posten 01 12 2019
Deres nyfødte søn lå i barnevognen og kiggede op på de højspændte ledninger
Det knitrer i gårdspladsen. Lige over husets tag svæver de højspændingsledninger, som i årevis har skabt soundtracket til familiens liv. Mikael Nielsen tænkte ikke så meget over det, da han for 25 år siden købte huset. Han var lige blevet skilt, og han var alene, så det handlede bare om at finde et sted at bo - med plads til hestene og tæt på Aarhus.
»Jeg kunne få det her billigt, for der var ingen andre, der ville købe et hus med ledninger over,« siger han.

Efter nogle år flyttede Connie Sørensen ind. Hun var utryg. Hun læste om magnetfelter og mulige sundhedsfarer ved at bo under masterne, og jo mere hun læste, jo mere usikker blev hun.
»Jeg var meget i tvivl om, hvorvidt vi skulle sætte børn i verden under masterne. Det er jo mest børn, man har talt om, der bliver påvirket,« siger hun.

Men en aprildag i 2009, fem måneder før Patrick kom til verden, kunne hun smide frygten bort. Den dag blev hun ringet op med nyheden om, at ledningerne over huset skulle pilles ned.
»Jeg blev simpelthen så glad,« siger hun.

Et bredt flertal på Christiansborg havde besluttet, at samtlige 132 og 150 kV-luftledninger i hele landet skulle lægges i jorden, og at alle fremtidige 400 kV-ledninger skulle samme vej.
(…)
I dag er Patrick 10 år. Ledningerne hænger stadig over huset.
(…)
Da kalenderen viste 2012, var kun Aggersund under etablering, mens Lillebælt var lige ved at gå i gang. På det tidspunkt havde SRSF overtaget regeringskontorerne og fremlagt et energiudspil, som manglede finansiering. Energistyrelsen pegede på, at de tilbageværende forskønnelses-projekter kunne opgives.

Bemærkning:
Ak ja, jammeren over det offentliges uvilje med at overholde egne vedtagne kabelhandlingsplaner er laaaa...ng. På Djursland findes skræmmende eksempler på sølle 60 kV gittermaster, som forlængst skulle være fjernet til fordel for jordkabler. Når Energinet.dk m.fl. ikke vil forskønne landskabet i en grøn retning, så ændres loven bare. Og de masteramte borgere vænner sig vel til masterne, og så forstummer kritikken måske ?
Vis mere

Energinet vælger kabel- og konverterleverandør for 1,1 milliard eurod. 23/7-2019
Af Maria Berg Badstue PedersenTip redaktionen om en historie - Energi Supply
23. juli 2019 12:36

''Energinet og britiske National Grid har valgt Prysmian og NKT som kabelleverandører af den 1400 MW jævnstrømsforbindelse Viking Link, der skal forbinde de danske og engelske elnet.''

''Viking Link kommer ud over de to omformerstationer til at bestå af to parallelle 768 km lange HVDC-kabler (High Voltage Direct Current). Prysmian skal levere landkabler i England og søkabler mellem England og Danmark, mens NKT skal levere landkabler fra den danske Vestkyst til Revsing.''

Bemærkninger:
Søren Egge Rasmussen (EL) har bedt om at få ministeren i samråd vedrørende økonomien i projektet, idet kompetente sagkyndige ikke mener det er en samfundsmæssig god investering.
Læg mærke til, at når forbindelserne over lange strækninger skal etableres, så er svaret altid et jævnstrømskabel. Her er hverken problemer med sundhedsskadelige magnetfelter, og nettabet er næsten ikke eksisterende i modsætning til et vekselstrømskabel.
Vis mere

Pensionsselskaber vil investere i elnetd. 21/6-2019
Børsen 21 06 2019
Skal politikernes ambitioner om at sende 1 mio. elbiler på de danske veje i 2030 blive til virkelighed, skal der investeres massivt i det danske elnet. Og her melder flere pensionsselskaber sig på banen som villige investorer. Men regler om statseje gør det svært for dem at komme til, skriver Berlingske.

Både Pensiondanmark og ATP er åbne for at investere i udbygningen af det danske elnet.

BEMÆRKNINGER:
Den 'grønne' omstilling kan blive hundedyr for miljøet med flere elmotorveje og kabler. Politikerne vil ikke fortælle, hvad planen går ud på.
Vis mere

Bemærkninger til 400 kV-luftledningen vedr. magnetfelterned. 24/4-2018
Ebbe Münster skriver i Ingeniøren:

''Bemærk dog disse to forhold:
Den foreslåede mastetype er ikke optimeret mht. magnetfelter. Det kræver at afstanden mellem de tre ledere minimeres i en trekant-konfiguration.

Det viste eksempel på magnetfelter ved en '132 - 400 kV' luftledning i brochuren savner oplysning om den benyttede belastning. De belastninger som planlægges benyttet ved Viking Link kan meget nemt være en størrelsesorden højere - og dermed er magnetfelterne også en størrelsesorden højere.

Tilsammen betyder de to forhold at værdien 0,4 micro Tesla, som WHO angiver som mulig kræftfremkaldende for børn, ofte vil forekomme i op til f.eks. 200 m afstand fra linien.''
Vis mere

ABB's nye superkabel slår verdensrekord for HVDCd. 22/8-2014
ABB har udviklet et HVDC-jævnstrømskabel, som kan sende 2.600 MW over 1500 kilometer med et tab på blot fem procent.
Selv Energinet.dk anerkender, at jævnstrømskabler er fritaget for mistanken om at være cancerfremkaldende i modsætning til vekselstrømskabler.
Hvorfor vil det statsejede selskab Energinet.dk ikke bruge jævnstrømskabler i transport af strøm, når Folketinget prioriterer bekæmpelsen af cancer højt?
Vis mere

Formanden efterlyser mere åbenhed omkring magnetfelter.d. 7/8-2014
I forbindelse med planlægningen af den nye havmøllepark Horns Rev 3 efterlyser formanden Anne Boesen tekniske oplysninger på de kabler, der skal fremføre strømmen på land fra Blåbjerg og til Endrup. Hun stiller spørgsmål ved de beregninger, der er anført i VVM redegørelsen. En sådan usikkerhed kunne undgås, hvis de tekniske data for det nye 220 kV kabelsystem var offentlig tilgængelige, så foreningen selv kunne beregne de faktiske værdier for magnetfeltet. Hun finder ikke, at Energinet dk. har foretaget nye beregninger, der tager højde for, at der er sket en optimering af overførselsevne og transmissionstal, og at disse faktorer desværre resulterer i større magnetfelter.
Det er på tide, at der ved hver ny linjeføring bliver foretaget nye beregninger med udgangspunkt i de kabler, der anvendes til den pågældende linjeføring? Beregningerne skal altid være up to date, og
det tilgængelige materiale skal give informationer om alle de data, vi skal bruge for at kunne beregne et konkret magnetfelt. Oplysninger som Energinet.dk desværre ikke har villet oplyse om på forlangende.
Endvidere er det på tide, at lodsejerne holdes skadesløse for de gener, de påføres også ved kabellægninger.
I forbindelse med etableringen af forbindelsen Horns Rev 3 over land, arbejdes der med et hovedforslag og et alternativt forslag. Hovedforslaget er 50.000.000 kr. billigere og 10 km kortere.
Vis mere

Myndighederne i Sverige forsker i magnetfelterd. 1/3-2012
Professor Olle Johanson fra Karolinska Instituttet i Stockholm forsker bl.a. i de skadelige virkninger fra magnetfelterne. De grænseværdier, man anbefaler i Sverige, er 4 gange så højt som niveauet som fremkalder alvorlige sygdomme som hjernesvulster, børneleukemi, Alzheimers og andre alvorlige sygdomme. http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/myndigheterna-ti..
23. februar 2012
Vis mere

Familier: affaldsstrøm- dirty electricity - ødelægger vores livd. 27/11-2011
Elnettet er årsag til, at beboere plages af forhøjet blodtryk, hjerteflimmer, kramper og andre helbredsproblemer - men ingen vil hjælpe.
Elselskabet vil ikke montere et filter, der kan afhjælpe problemet, idet der henvises til, at alle grænseværdier er overholdt.
Læs artiklen: http://nordjyske.dk/artikel/10/5/12/4014954/3/familier%20affald..
Vis mere

Magnetfelter for max 500 A - grafer for flad forlægningd. 29/5-2011
Rapporten er udarbejdet af Energinet.dk for Elbranchens Magnetfeltudvalg fra 2009.
Desværre har rapporten kun medtaget belastninger på max 500 A(ampere).
Energinet.dks eksperimentkabel på 245 kV i flad forlægning og med en max strømbelastning på 1224 A i 1,3 meters dybde, 40 cm mellem faserne er desværre ikke medtaget og kan ikke fremskaffes. Hvorfor???
Vis mere

Magnetfelter er farlige - bare ikke i Danmarkd. 26/5-2011
I Danmark har myndighederne kun vejledende grænseværdier for elektriske og magnetiske felter. Og disse grænseværdier er udelukkende baseret på termiske virkninger samt evt. kortslutninger i organismens nervesignaler. Langtidseffekterne af strålingerne er ikke vurderet og dermed reguleret i de danske regler. Mange andre andre lande har fastsat væsentlige lavere grænseværdier, fx har Schweiz værdier der er 10000 gange lavere end de tilsvarende danske.
Link til artikel: http://feltmester.wordpress.com/magnetiske-felter/
Vis mere

Så farligt er højspænding (vekselstrøm)d. 3/5-2011
Danmark har ingen grænseværdier for beboelsers nærhed til højspænding sådan som vore nabolande, vi normalt sammenligner os med. Så længe Energinet.dk har monopol på at stå for sandheden om dennes farlighed, må vi leve med, at masser af mennesker bliver dødeligt syge af at bo i nærheden af linjeføringerne, i luften eller som kabler. Læger og medicinalindustrien lever fedt på denne forurening.
Tyskland bruger i stor stil den ufarlige jævnstrøm til ilandføring af havmøllestrøm. Så længe den danske lovgivning ikke giver den mindste form for RETSSIKKERHED til berørte lodsejere, når Energinet.dk skal have beskæftigelse til deres ansatte til overflødige projekter, vil gammelmandstyraniet fremture med totalt forældede projekter.
Links til højspændings farlighed i
Vis mere

Magnetfelters farlighed nedgøres af korrupt? embedslæged. 29/12-2010
Pressemeddelse fra Jørgen Lykkemark, der klandrer embedslæge for ikke at lytte til fakta!
Den 18. oktober 2001
Vis mere

Magnetfelter bekymrer lodsejerd. 9/7-2010
"Vores hus ligger omkring 4 m. fra skel, og det ene af mine to børn har seng på 1. sal, ud mod vejen. Andre huse, som kablet går forbi, ligger væsentligt tættere på skel (~1-2 m.). Har beboerne i disse huse grund til bekymring?", skriver en bekymret husejer.
Vis mere

Forskel på magnetfeltet ved høj- og lavspændingd. 9/8-2009
Ingeniøren d. 8/8 - 2009: Magnetfelter
Vis mere

Højesteretsdom om bl.a. magnetfelterd. 7/7-2009
Energinet.dk har tabt en vigtig sag i både Landsretten og i Højesteret. Nabo til en 400 kV gittermast med tilhørende transitledninger er tilkendt en historisk erstatning på 3,8 mio kr. for sundhedsfaren ved at bo 85 meter fra ledningen.
Vis mere

En sag om tryghed ved højspændingsledningerd. 6/7-2009
Landbrugsaveísen 3/7-2009. Jørgen Lykkemarks bedrift kan formentlig kun sælges til samdrift. Boligens værdi sætter han lavt, og han ville heller ikke byde andre at bo et sted, hvor han selv ikke er helt tryg ved at være.
Vis mere

Sammenhæng mellem elkabler og Alzheimers d. 29/6-2009
Forskere ved universitetet i Bern har i en undersøgelse fundet belæg for, at personer, der bor nær elkabler, vil kunne øge risikoen for Alzheimers sygdom. For dem, der har boet mere end 15 år inden for en radius af 50 meter til højspændingsforbindelser, var Alzheimers risikoen dobbelt så høj, som for dem, der boede længere væk.
Vis mere

Risiko for at børn udvikler leukæmi fordobles inden for 100 meter fra 400 kV-ledninger. d. 10/6-2009
Magnetfelter: Engelske aktivist-grupper er vrede på det engelske sundhedsministerium over, at en kritisk rapport om højspændingsledniger og kræft hemmeligholdes for offentligheden i 3 år.
Vis mere

Hvorledes regner Eltra (Enereginet.dk i dag) på magnetfelter?d. 9/6-2009
Ebbe Münster: Hvorfor stemmer magnetfelterne ikke overens med borgernes beregninger?
Vis mere

Magnetfelterne fra ekstremt lavfrekvente strålerd. 16/3-2009
Hemmelige undersøgelser: Stråler med frekvenser mellem 0,5 og 100 hz påvirker den menneskelige organisme på en fordækt måde.
Vis mere

Misinformation om kræftfare?d. 22/2-2009
Adgang til den medicinske database Free Evaluated Medline giver nye oplysninger om sundhedsfaren ved vekselstrømshøjspændingen.
Vis mere

Sundhedsstyrelsen om magnetfeltetd. 13/1-2009
Sundhedsstyrelsen: "Når en levende organisme udsættes for et varierende magnetfelt, som i forbindelse med vekselstrøm, vil der induceres små elektriske strømme i legemet." "Magnetfeltets styrke formindskes med kvadratet på afstanden fra kilden."
Vis mere

Øget kræftrisiko i magnetfeltetd. 29/12-2008
Kvinder, der bor nær højspændingsledninger, har 58 pct. forøget risiko for at få brystkræft.
Vis mere

Usikkerhed om højspænding d. 24/12-2008
Karen Thygesen skriver om kræftfaren: "Et år efter (i 1990) viste nye blodprøver, at drengene havde mistet 33-45 procent af deres hvide blodlegemer. Deres immunforsvar var svækket. Jyllandsposten 12. februar 1995".
Vis mere
Denne side er besøgt 180130 gange siden d. 28. november 2008.